[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #113 – 在中国买火车票 (Zài zhōngguó mǎi huǒchēpiào) – Mua vé tàu ở Trung Quốc

0
800

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #113 – 在中国买火车票 (Zài zhōngguó mǎi huǒchēpiào) – Mua vé tàu ở Trung Quốc

Loading...

在中国买火车票 (Zài zhōngguó mǎi huǒchēpiào) – Mua vé tàu ở Trung Quốc

 在中国买火车票

购买火车票,已经成为中国人的一项必备的生活技能。随着高速铁路(高铁)的发展,人们的出行比从前方便多了。现在从北京到上海,乘坐高铁最快只要5个小时。你知道外国人如何在中国购买火车票吗?

最直接的方法就是拿着护照在火车站的售票窗口购买。如果你住在北京或者上海这样的大城市,不方便去车站,就可以通过手机软件,找找附近的车票代售点,也就是代理卖车票的地方。如果在那里购买火车票,你需要为每张票多交5元钱的代理费。最方便的是在网上买票。登陆网站www.12306.cn,进行用户注册之后,你就可以选择希望乘坐的车次,支付购买。值得注意的是,注册时用户名中不能有空格,并且不能超过30个字母。所以,如果你的名字超过了30个字母,就只能带着护照去车站买票了。

网上购买成功以后,你可以登陆12306的网站进行退票或者改签,也就是换成其他车次的票,但是这些操作必须在列车开车前进行。购买成功以后,你可以在附近的车票代售点或者车站领取车票。要注意的是,一旦你领取了纸质车票,想要改签或是退票,就必须去车站了。

Loading...

网上购买车票的时间是:列车出发前20天以内。所以,如果你想买一张10月30号发车的火车票,就可以在10月11日之后,包括10月11日当天,登陆12306网站购买。如果遇到法定节假日,很多人都要出门旅行,这时最有可能抢到票的方式就是通过网络了。

现在你会在中国买火车票了吗?下次来中国旅游,就尝试一下自己买车票吧!祝你好运

#113: Zài zhōngguó mǎi huǒchēpiào

gòumǎi huǒchēpiào, yǐjīng chéngwéi zhōngguó rén de yīxiàng bì bèi de shēnghuó jìnéng. Suízhe gāosù tiělù (gāotiě) de fǎ zhǎn, rénmen de chūxíng bǐ cóngqián fāngbiàn duōle. Xiànzài cóng běijīng dào shànghǎi, chéngzuò gāotiě zuì kuài zhǐyào 5 gè xiǎoshí. Nǐ zhīdào wàiguó rén rúhé zài zhōngguó gòumǎi huǒchēpiào ma?

Zuì zhíjiē de fāngfǎ jiùshì názhe hùzhào zài huǒchēzhàn de shòupiào chuāngkǒu gòumǎi. Rúguǒ nǐ zhù zài běijīng huòzhě shànghǎi zhèyàng de dà chéngshì, bù fāngbiàn qù chēzhàn, jiù kěyǐ tōngguò shǒujī ruǎnjiàn, zhǎo zhǎo fùjìn de jū piào dài shòu diǎn, yě jiùshì dàilǐ mài chēpiào dì dìfāng. Rúguǒ zài nàlǐ gòumǎi huǒchēpiào, nǐ xūyào wèi měi zhāng piào duō jiāo 5 yuán qián de dàilǐ fèi. Zuì fāngbiàn de shì zài wǎngshàng mǎi piào. Dēnglù wǎngzhàn www.12306.Cn, jìnxíng yònghù zhùcè zhīhòu, nǐ jiù kěyǐ xuǎnzé xīwàng chéngzuò de jū cì, zhīfù gòumǎi. Zhídé zhùyì de shì, zhùcè shí yònghù míng zhōng bùnéng yǒu kònggé, bìngqiě bùnéng chāoguò 30 gè zìmǔ. Suǒyǐ, rúguǒ nǐ de míngzì chāoguòle 30 gè zìmǔ, jiù zhǐ néng dàizhe hùzhào qù chēzhàn mǎi piàole.

Loading...

Wǎngshàng gòumǎi chénggōng yǐhòu, nǐ kěyǐ dēnglù 12306 de wǎngzhàn jìnxíng tuìpiào huòzhě gǎi qiān, yě jiùshì huàn chéng qítā chēcì de piào, dànshì zhèxiē cāozuò bìxū zài lièchē kāichē qián jìnxíng. Gòumǎi chénggōng yǐhòu, nǐ kěyǐ zài fùjìn de jū piào dài shòu diǎn huòzhě chē zhàn lǐngqǔ chēpiào. Yào zhùyì de shì, yīdàn nǐ lǐngqǔle zhǐ zhì chēpiào, xiǎng yào gǎi qiān huò shì tuìpiào, jiù bìxū qù chēzhànle.

Wǎngshàng gòumǎi chē piào de shíjiān shì: Lièchē chūfā qián 20 tiān yǐnèi. Suǒyǐ, rúguǒ nǐ xiǎng mǎi yī zhāng 10 yuè 30 hào fāchē de huǒchē piào, jiù kěyǐ zài 10 yuè 11 rì zhīhòu, bāokuò 10 yuè 11 rì dàngtiān, dēnglù 12306 wǎngzhàn gòumǎi. Rúguǒ yù dào fǎdìng jiéjiàrì, hěnduō rén dōu yào chūmén lǚxíng, zhè shí zuì yǒu kěnéng qiǎng dào piào de fāngshì jiùshì tōngguò wǎngluòle.

Xiànzài nǐ huì zài zhōngguó mǎi huǒchē piàole ma? Xià cì lái zhōngguó lǚyóu, jiù chángshì yī xià zìjǐ mǎi chē piào ba! Zhù nǐ hǎo yùn!

#113: Mua vé tàu ở Trung Quốc

Mua vé tàu hoả ở Trung Quốc, hiện đã trở thành một kỹ năng sống thiết yếu của người dân. Với sự phát triển của tàu cao tốc, tàu điện ngầm, mọi người đã có thể đi lại thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Bây giờ đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngồi tàu cao tốc nhanh nhất chỉ mất óc 5 tiếng đồng hồ. Bạn có biết người nước ngoài mua vé tàu cao tốc như thế nào không?

Cách trực tiếp nhất là xuất trình hộ chiếu ở cửa sổ bán vé để mua. Nếu bạn sống ở các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, việc đến trạm mua rất bất tiện, bạn có thể gọi điện hoặc sử dụng các phần mềm, đại lý mua vé gần đó để mua vé. Nếu đến các đại lý bán vé để mua bạn sẽ phải mất thêm 5 đô la mỹ (tương đương 110k). Thuận tiện nhất là vào website mua vé www.12306.cn, sau khi đăng ký sử dụng, bạn có thể chọn các chuyến cần đi và thanh toán tiền. Có một chú ý là tên đăng nhập viết liền không dấu và không nhiều hơn 30 kí tự. Vì vậy nếu tên của bạn có nhiều hơn 30 kí tự, bạn chỉ có 1 cách là đến nhà ga mua vé.

Loading...

Sau khi mua vé trực tuyến thành công, bạn có thể vào lại website 12306 để hoàn tiền hoặc đổi chuyến khác, nhưng các hành động này phải được thực hiện trước giờ khởi hành. Sau khi mua thành công, bạn có thể nhận được một vé từ đại lý vé hoặc tại nhà ga. Cần lưu ý rằng một khi bạn được một vé giấy, nếu bạn muốn mua đồ ăn, hoàn tiền hoặc đổi chuyến thì phải đến nhà ga.

Mua vé trực tuyến: Trong khoảng thời gian 20 ngày trước khi tàu khởi hành. Nếu bạn muốn mua vé đi ngày 30/10 bạn có thể mua vào ngày 11/10. 12.306 là website đặt vé trực tuyến. Nếu đi trùng các dịp lễ tết có rất nhiều người có nhu cầu đi lại, cách lấy vé tiện nhất là mua qua mạng.

Bạn đã có thể mua vé tàu ở Trung Quốc chưa? Lần sau đến Trung Quốc, hãy thử tự mua vé cho mình xem sao nhé! Chúc bạn may mắn!

Slow chinese: #113 - 在中国买火车票 (Zài zhōngguó mǎi huǒchēpiào) - Mua vé tàu ở Trung Quốc
Loading...