Loading...

浙江嘉兴 – Gia Hưng Chiết Giang


Lời gốc, Pinyin + Dịch

第八集:浙江嘉兴 – Gia Hưng Chiết Giang

Loading...

 

嘉兴是浙江省离上海最近的一座城市。它历史悠久,名人荟萃,是一座典型的具有江南水乡风情的文化名城。相信只要是来过嘉兴的人都会被这里古朴,而又独特韵味所吸引。

Jiāxìng shì zhèjiāng shěng lí shànghǎi zuìjìn de yīzuò chéngshì. Tā lìshǐ yōujiǔ, míngrén huìcuì, shì yīzuò diǎnxíng de jùyǒu jiāngnán shuǐ xiàng fēngqíng de wénhuà míngchéng. Xiāngxìn zhǐyào shì láiguò jiāxìng de rén dōu huì bèi zhèlǐ gǔpǔ, ér yòu dútè yùnwèi suǒ xīyǐn。

Gia Hưng là một thành phố gần Thượng Hải nhất của tỉnh Triết Giang. Nó có lịch sử lâu đời, là một thành phố văn hóa nổi tiếng có bản sắc điển hình của vùng sông nước Giang Nam. Tin rằng chỉ cần là người từng ghé qua Gia Hưng đều sẽ bị vẻ đẹp giản dị mà độc đáo ở đây thu hút.

韩佳:快乐学汉语。

Loading...

Hán jiā: Kuàile xué hànyǔ.

Hàn Giai: Vui học tiếng Hán.

渊源:万里海疆行。

Yuānyuán: Wànlǐ hǎijiāng xíng.

Uyên Nguyên: Hành trình vui vẻ vạn dặm Trung Hoa.

韩佳:我是快乐的韩佳。

Loading...

Hán jiā: Wǒ shì kuàilè de hán jiā.

Hàn Giai: Tôi là Hàn Giai Vui Vẻ.

渊源:我是快乐的渊源。

Yuānyuán: Wǒ shì kuàilè de yuānyuán.

Uyên Nguyên : Tôi là Uyên Nguyên Vui Vẻ.

Loading...

韩佳:人们都说嘉兴市一座因水而生的城市。

Hán jiā: Rénmen dōu shuō jiā xīng shì yīzuò yīn shuǐ ér shēng de chéngshì.

Hàn Giai: Mọi người đều nói Gia Hưng là một thành phố sinh ra từ nước.

渊源:我看啊,还可以用水在城中城在水中来形容嘉兴和水的密切关系。嘉兴和水有什么密切的关系啊?我们说的水就是著名的京杭大运河呀 。

Yuānyuán: Wǒ kàn a, hái kěyǐ yòngshuǐ zài chéngzhōng chéng zài shuǐzhōng lái xíngróng jiāxìng hé shuǐ de mìqiè guānxì. Jiāxìng hé shuǐ yǒu shénme mìqiè de guānxì a? Wǒmen shuō de shuǐ jiùshì zhùmíng de jīngháng dà yùnhé ya.

Uyên Nguyên: Tôi thấy còn có thể nói nước trong thành phố, thành phố trong nước, để miêu tả quan hệ mật thiết giữa Gia Hưng và nước. Nước và Gia Hưng có quan hệ mật thiết gì vậy? Nước mà chúng tôi nói đến chính là con kênh nổi tiếng Kinh Hàng Đại Vận Hà.

Loading...

韩佳:对。嘉兴的运河历史可以追溯到春秋时期距今已经有两千五百年了。

Hán jiā: Duì. Jiāxìng de yùnhé lìshǐ kěyǐ zhuīsù dào chūnqiū shíqī jù jīn yǐjīng yǒu liǎng qiān wǔbǎi niánle.

Hàn Giai: Đúng vậy. Lịch sử của con kênh Vận Hà ở Gia Hưng có thể tính từ thời Xuân Thu đến nay đã hai nghìn năm trăm năm rồi.

渊源:韩佳,“追溯“是什么意思?

Yuānyuán: Hán jiā,“zhuīsù “shì shénme yìsi?

Uyên Nguyên: Hàn Giai, “zhuīsù ” nghĩa là gì?

韩佳:“追溯“就是指逆流而上向江河的发源处走,用在这里是指探索事物的由来。

Loading...

Hán jiā: “Zhuīsù” jiùshì zhǐ nìliú ér shàng xiàng jiānghé de fā yuán chù zǒu, yòng zài zhèlǐ shì zhǐ tànsuǒ shìwù de yóulái.

Hàn Giai: “Zhuīsù” chính là chỉ đi ngược dòng về phía thượng nguồn con sông, dùng ở đây là để chỉ việc khám phá nguồn gốc của sự vật.

韩佳:那我们可以说嘉兴运河的历史可以追溯到春秋时期。虽然嘉兴运河的历史已经有两千五百年了,但是直到隋朝的隋炀帝开凿京杭大运河之后,嘉兴才成为南北交通干线的连接点。南北贸易的往来也给嘉兴带来了新的文化使嘉兴逐步成为了一座文化名城。

Hán jiā: Nà wǒmen kěyǐ shuō jiāxìng yùnhé de lìshǐ kěyǐ zhuīsù dào chūnqiū shíqī. Suīrán jiāxìng yùnhé de lìshǐ yǐjīng yǒu liǎng qiān wǔbǎi niánle, dànshì zhídào suí cháo de suí yáng dì kāizáo jīngháng dà yùnhé zhīhòu, jiāxìng cái chéngwéi nánběi jiāotōng gànxiàn de liánjiē diǎn. Nánběi màoyì de wǎnglái yě gěi jiāxìng dài láile xīn de wénhuà shǐ jiāxìng zhúbù chéngwéile yīzuò wénhuà míngchéng.

Hàn Giai: Vậy chúng ta có thể nói “Lịch sử của con kênh Vận Hà ở Gia Hưng có thể tính từ thời Xuân Thu đến nay đã hai nghìn năm trăm năm rồi”. Mặc dù lịch sử con kênh Vận Hà ở Gia Hưng đã được hai nghìn năm trăm năm rồi, nhưng cho đến sau khi Tùy Dượng Đế của triều Tùy phân cắt Kinh Hàng Đại Vận Hà, Gia Hưng mới trở thành điểm kết nối mạch giao thông Bắc Nam. Việc giao dịch thương mại Nam Bắc cũng mang đến cho Gia Hưng nền văn hóa mới làm cho Gia Hưng dần dần từng bước trở thành một thành phố văn hóa nổi tiếng.

嘉兴是江南文化的发源地之一。它在古老运河的孕育中一天天的崛起。俗话说得好,一方水土养一方人,是大运河的滋养造就了嘉兴无数的文化名人,像国学大师王国维,现代文化巨匠茅盾,漫画宗师丰子恺,还有著名的诗人徐志摩等等,在中国历史上 ,都占有非常重要的位置。

Jiāxìng shì jiāngnán wénhuà de fā yuán dì zhī yī. Tā zài gǔlǎo yùnhé de yùnyù zhōng yī tiāntiān de juéqǐ. Súhuà shuō dé hǎo, yīfāng shuǐtǔ yǎng yīfāng rén, shì dà yùnhé de zīyǎng zàojiùle jiāxìng wú shù de wénhuà míngrén, xiàng guóxué dàshī wángguó wéi, xiàndài wénhuà jùjiàng máodùn, mànhuà zōngshī fēngzǐ kǎi, hái yǒu zhùmíng de shīrén xú zhìmó děng děng, zài zhōngguó lìshǐ shàng, dōu zhànyǒu fēicháng zhòngyào de wèizhì.

Gia Hưng là một trong những mảnh đất sinh ra nền văn hóa Giang Nam. Nó lớn dần trong sự nuôi dưỡng của những con kênh cổ qua từng ngày. Tục ngữ nói rất hay, vùng đất nào thì sinh ra con người đấy, chính sự nuôi dưỡng của Đại Vận Hà tạo nên vô số nhân vật văn hóa nổi tiếng của Gia Hưng, như quốc học đại sư Vương Quốc Duy, người khổng lồ của nền văn hóa hiện đại Mao Thuẫn, tông sư Phong Tự Khải của thể loại truyện Manga, còn có nhà thơ nổi tiếng Từ Chí Ma vân vân, trong lịch sử Trung Quốc, đều chiếm những vị trí rất quan trọng.

韩佳:悄悄地我走了,正如我悄悄地来。我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

Hán jiā: Qiāoqiāo de wǒ zǒule, zhèngrú wǒ qiāoqiāo de lái. Wǒ huī yī huī yīxiù, bù dài zǒu yīpiàn yúncai.

Hàn Giai: Tôi nhẹ nhàng bước đi, lặng lẽ như khi bước tới. Tôi vẫy nhẹ vạt áo, không mang theo một sắc mây.

渊源:写得真是太美了,太美了。我听说嘉兴出名人这名人写的诗就是不一样。

Yuānyuán: Xiě dé zhēnshi tàiměile, tàiměile. Wǒ tīng shuō jiāxìng chū míngrén zhè míngrén xiě de shī jiùshì bù yīyàng.

Uyên Nguyên: Viết thật sự là quá hay, quá đẹp. Tôi nghe nói trong những người nổi tiếng ở Gia Hưng thì thơ của người này có sự khác biệt.

韩佳:对啊。嘉兴 就是这样 一个名人 辈出的地方 啊 。

Hán jiā: Duì a. Jiāxìng jiùshì zhèyàng yīgè míngrén bèichū de dìfāng a.

Hàn Giai: Đúng vậy. Gia Hưng là một nơi như vậy, sinh ra lớp lớp những nhân vật nổi tiếng.

渊源:“名人“什么?

Yuānyuán:“Míngrén” shénme?

Uyên Nguyên: “Nhân vật nổi tiếng” gì cơ?

韩佳:“名人辈出“ 啊。“辈出”就是指一批接一批地涌现出来。“名人辈出”呢就是形容这里的名人很多。我们可以说“嘉兴是个名人辈出的地方”。

Hán jiā: “Míngrén bèichū” a.“Bèichū” jiùshì zhǐ yī pī jiē yī pī de yǒngxiàn chūlái. “Míngrén bèichū” ne jiùshì xíngróng zhèlǐ de míngrén hěnduō. Wǒmen kěyǐ shuō “jiāxìng shìgè míngrén bèichū de dìfāng”.

Hàn Giai: “Míngrén bèichū”. “Bèichū” chính là lớp lớp xuất hiện. “Míngrén bèichū” chính là mô tả người nổi tiếng ở đây rất nhiều. Chúng ta có thể nói “ Gia Hưng là một nơi sinh ra lớp lớp các nhân vật nổi tiếng”.

渊源:听韩佳说,嘉兴之所以能涌现出那么多名人与这里长期以来重视教育是分不开的。直到今天嘉兴人依然保持着重视教育崇尚文化的优良传统。所以我们决定去嘉兴的老年百校感受一下那里的校园生活。

Yuānyuán: Tīng hán jiā shuō, jiāxìng zhī suǒyǐ néng yǒngxiàn chū nàme duō míngrén yǔ zhèlǐ chángqī yǐlái zhòngshì jiàoyù shì fēn bù kāi de. Zhídào jīntiān jiāxìng rén yīrán bǎochízhe zhòngshì jiàoyù chóngshàng wénhuà de yōuliáng chuántǒng. Suǒyǐ wǒmen juédìng qù jiāxìng de lǎonián bǎi xiào gǎnshòu yīxià nàlǐ de xiàoyuán shēnghuó.

Uyên Nguyên: Nghe Hàn Giai nói, Gia Hưng sở dĩ có thể sinh ra nhiều người nổi tiếng như vậy không thể tách rời khỏi sự chú trọng giáo dục một thời kỳ dài từ trước tới nay ở đây. Cho đến hôm nay, người Gia Hưng vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp chú tâm giáo dục và giữ gìn nền văn hóa. Vì thế chúng tôi quyết định đến ngôi trường cổ trăm năm ở Gia Hưng để cảm nhận một chút về cuộc sống học tập nơi đây.

韩佳:这里就是嘉兴的一所百年老校秀洲中学。它从1900年建成以来已经 为中国培养出了很多优秀的人才。

Hán jiā: Zhèlǐ jiùshì jiāxìng de yī suǒ bǎinián lǎo xiào xiù zhōu zhōngxué. Tā cóng 1900 nián jiànchéng yǐlái yǐjīng wèi zhōngguó péiyǎng chūle hěnduō yōuxiù de réncái.

Hàn Giai: Nơi đây chính là một ngôi trường cổ trăm năm của Gia Hưng, trung học Tú Châu. Ngôi trường này từ khi thành lập năm 1990 đã đào tạo bồi dưỡng cho Trung Quốc rất nhiều nhân tài ưu tú.

渊源:那是不是也有很多名人哪?

Yuānyuán: Nà shì bùshì yěyǒu hěnduō míngrén nǎ?

Uyên Nguyên: Vậy có phải là cũng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng không?

韩佳:那当然了。秀洲中学为中国培养出了十位院士呢,其中世界数学大师 陈省身,诺贝尔物理学奖得主李政道 ,以及两弹一星的功勋奖获得者程开甲都在秀洲中学上过学。要不然这所学校。。。

Hán jiā: Nà dāngránle. Xiù zhōu zhōngxué wèi zhōngguó péiyǎng chūle shí wèi yuànshì ne, qízhōng shìjiè shùxué dàshī chénshěngshēn, nuò bèi’ěr wùlǐ xué jiǎng dézhǔ lǐ zhèngdào, yǐjí liǎng dàn yì xīng de gōngxūn jiǎng huòdé zhě chéngkāijiǎ dōu zài xiù zhōu zhōngxué shàngguò xué. Yào bùrán zhè suǒ xuéxiào…

Hàn Giai: Cái đó thì đương nhiên rồi. Trường trung học Tú Châu bồi dưỡng cho Trung Quốc mười vị viện sĩ, trong đó có nhà toán học thế giới Trần Tỉnh Thân, người đạt được giải thưởng Nô-ben vật lí Lí Chính Đạo, và Trình Khai Giáp – người đoạt giải thưởng “Two Bombs, One Satellite” đều đã từng học ở trường trung học Tú Châu. Nếu không thì ngôi trường này…..

同学:你好。

Tóngxué: Nǐ hǎo.

Học sinh: Xin chào.

韩佳,渊源:你们好。你们下课了?

Hán jiā, yuānyuán: Nǐmen hǎo. Nǐmen xiàkèle?

Hàn Giai, Uyên Nguyên: Xin chào, các em tan học rồi à?

渊源:在和同学们的接触中我们了解到这所学校除了具备完善的现代化教学设施还非常注重对学生素质的培养。

Yuānyuán: Zài hé tóngxuémen de jiēchù zhōng wǒmen liǎojiě dào zhè suǒ xuéxiào chúle jùbèi wánshàn de xiàndàihuà jiàoxué shèshī hái fēicháng zhùzhòng duì xuéshēng sùzhì de péiyǎng.

Uyên Nguyên: Khi tiếp xúc với các bạn học sinh, chúng tôi hiểu ra ngôi trường này ngoài việc trang bị hoàn thiện những thiết bị dạy học hiện đại còn vô cùng chú trọng đến việc bồi dưỡng tố chất của học sinh.

韩佳:在嘉兴,无论是百年历史的老校,图书馆,还是充满现代感的嘉兴大剧院都在向我们展示这座文化名城正在发生的变化。这其中有一条梅湾老街就是嘉兴文化的一个典型代表。渊源,这里就是梅湾街。

Hán jiā: Zài jiāxìng, wúlùn shì bǎinián lìshǐ de lǎo xiào, túshū guǎn, háishì chōngmǎn xiàndài gǎn de jiāxìng dà jùyuàn dōu zài xiàng wǒmen zhǎnshì zhè zuò wénhuà míngchéng zhèngzài fāshēng de biànhuà. Zhè qízhōng yǒu yītiáo méi wān lǎo jiē jiùshì jiāxìng wénhuà de yīgè diǎnxíng dàibiǎo. Yuānyuán, zhèlǐ jiùshì méi wān jiē.

Hàn Giai: Ở Gia Hưng, bất luận là ngôi trường cổ trăm năm lịch sử, thư viện, hay những rạp hát lớn mang đậm phong cách hiện đại đều đang thể hiện ra cho chúng ta thấy sự thay đổi của thành phố văn hóa nổi tiếng này. Trong đó có một con phố cổ Mai Loan chính là biểu tượng điển hình cho văn hóa Gia Hưng. Uyên Nguyên, đây chính là phố Mai Loan.

渊源:据我所知,这里应该是嘉兴现存传统民居较为集中的区域之一吧。

Yuānyuán: Jù wǒ suǒ zhī, zhèlǐ yìng gāi shì jiāxìng xiàncún chuántǒng mínjū jiàowéi jízhōng de qūyù zhī yī ba.

Uyên Nguyên: Theo tôi được biết, nơi đây là một trong những khu hiện còn tương đối tập trung những hộ cư dân truyền thống của Gia Hưng.

韩佳:是啊。这条历史老街全长大约有三百米,都是一些清末时期的住宅。堪称是江南民居的典型啊 。“堪称“ 就是指可以称为称得上的意思。

Hán jiā: Shì a. Zhè tiáo lìshǐ lǎo jiē quán zhǎng dàyuē yǒu sānbǎi mǐ, dōu shì yīxiē qīngmò shíqī de zhùzhái. Kānchēng shì jiāngnán mínjū de diǎnxíng a. “Kān chēng” jiùshì zhǐ kěyǐ chēng wéi chēng dé shàng de yìsi.

Hàn Giai: Đúng vậy. Con phố cổ lịch sử này tổng chiều dài khoảng 300 mét, đều là những khu nhà từ cuối thời nhà Thanh. Có thể nói là khu nhà điển hình của Giang Nam. “Kān chēng” chính là chỉ “có thể gọi là, có thể nói là”.

渊源:在这个现代化的城市中能保存这么一条历史文化老街很不容易 。

Yuānyuán: Zài zhège xiàndàihuà de chéngshì zhōng néng bǎocún zhème yītiáo lìshǐ wénhuà lǎo jiē hěn bù róngyì.

Uyên Nguyên: Trong thành phố hiện đại hóa này có thể bảo tồn lưu giữ một khu phố cổ văn hóa lịch sử như vậy thật không dễ dàng.

韩佳:对呀。所以人们对这里的名人故居还有一些传统的建筑,都进行了保护性的修缮,保持了原有的风格。

Hán jiā: Duì ya. Suǒyǐ rénmen duì zhèlǐ de míngrén gùjū hái yǒu yīxiē chuántǒng de jiànzhù, dōu jìnxíngle bǎohù xìng de xiūshàn, bǎochíle yuán yǒu de fēnggé.

Hàn Giai: Đúng vậy. Vì thế, mọi người tiến hành sang sửa mang tính chất bảo tồn đối với nơi ở cũ của những người nổi tiếng và một vài kiến trúc truyền thống, giữ lại phong cách vốn có.

渊源:能看得出整条街的文化底蕴还是很深厚。

Yuānyuán: Néng kàn dé chū zhěng tiáo jiē de wénhuà dǐyùn háishì hěn shēnhòu.

Uyên Nguyên: Có thể nhìn ra được những chi tiết văn hóa của cả khu phố này vẫn là rất thâm sâu.

韩佳:对呀。那观众朋友们您是不是也跟我们一样被这里的古老文化气息所吸引了呢?下面就让我们一边来欣赏风景一边来品味一下古老的历史文化吧。

Hán jiā: Duì ya. Nà guānzhòng péngyǒumen nín shì bùshì yě gēn wǒmen yīyàng bèi zhèlǐ de gǔlǎo wénhuà qìxī suǒ xīyǐnle ne? Xiàmiàn jiù ràng wǒmen yībiān lái xīnshǎng fēngjǐng yībiān lái pǐnwèi yīxià gǔlǎo de lìshǐ wénhuà ba.

Hàn Giai: Đúng vậy. Các bạn phải chăng cũng giống như chúng tôi bị thu bởi hơi thở văn hóa cổ nơi đây? Sau đây chúng ta sẽ vừa thưởng ngoạn phong cảnh, vừa thưởng thức nền văn hóa và lịch sử cổ kính nơi đây.

嘉兴会集了水乡风韵与悠久的历史。两千余年的积淀,浓厚的文化氛围为嘉兴造就了许许多多的名人。崇尚教育的优良传统是这里人才辈出的重要原因。嘉兴正以崭新的姿态迎接灿烂美好的明天。

Jiāxìng huì jíle shuǐ xiàng fēngyùn yǔ yōujiǔ de lìshǐ. Liǎng qiān yú nián de jīdiàn, nónghòu de wénhuà fēnwéi wèi jiāxìng zàojiùle xǔ xǔduō duō de míngrén. Chóngshàng jiàoyù de yōuliáng chuántǒng shì zhèlǐ réncái bèichū de zhòngyào yuányīn. Jiāxìng zhèng yǐ zhǎnxīn de zītài yíngjiē cànlàn měihǎo de míngtiān.

Gia Hưng tụ hội vẻ đẹp một vùng sông nước và lịch sử lâu đời. Trí tuệ hơn hai ngàn năm, bầu không khí văn hóa nồng hậu đã tạo nên rất nhiều nhân vật nổi tiếng cho Gia Hưng. Truyền thống chú trọng giáo dục rất tốt đẹp là nguyên nhân quan trọng sinh ra lớp lớp nhân tài nơi đây. Gia Hưng đang trong tâm thái mới mẻ chờ đón một ngày mai tươi đẹp sáng lạn.


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa