[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #059 – 汪峰 (Wāngfēng) – Uông Phong

1
1526

 

Loading...

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #059 – 汪峰 (Wāngfēng) – Uông Phong

汪峰 (Wāngfēng) – Uông Phong

汪峰

又该给大家介绍中国的音乐了,今天我给大家推荐一位我非常喜欢的摇滚歌手——汪峰。汪峰来自北京,他毕业于中央音乐学院,经过专业的音乐学习。大学的时候,他就和同学成立了一支叫做“鲍家街43号”的乐队,于是开始了他的摇滚之路。他写过不少好歌,比如:《飞得更高》、《怒放的生命》、《在雨中》等等。他的嗓音既浑厚又有些沙哑,充满了力量。接下来,就请你欣赏他的歌曲《飞得更高》。

Loading...

歌词:

生命就像一条大河
时而宁静时而疯狂

现实就像一把枷锁
把我捆住无法挣脱

这谜样的生活锋利如刀
一次次将我重伤

我知道我要的那种幸福
就在那片更高的天空

Loading...

我要飞得更高 飞得更高
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱

我要飞得更高 飞得更高
翅膀卷起风暴 心生呼啸
飞得更高

一直在飞一直在找
可我发现无法找到

若真想要是一次解放
要先剪碎这有过的往

我要的一种生命更灿烂
我要的一片天空更蔚蓝

我知道我要的那种幸福
就在那片更高的天空

Loading...

我要飞得更高 飞得更高
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱

我要飞得更高 飞得更高
翅膀卷起风暴 心生呼啸

飞得更高
飞得更高
飞得更高…

音乐:《飞得更高》汪峰

#59: Wāngfēng

Loading...

yòu gāi gěi dàjiā jièshào zhōngguó de yīnyuèle, jīntiān wǒ gěi dàjiā tuījiàn yī wèi wǒ fēicháng xǐhuān de yáogǔn gēshǒu——wāngfēng. Wāngfēng láizì běijīng, tā bìyè yú zhōngyāng yīnyuè xuéyuàn, jīngguò zhuānyè de yīnyuè xuéxí. Dàxué de shíhòu, tā jiù hé tóngxué chénglìle yī zhī jiàozuò “bào jiā jiē 43 hào” de yuèduì, yúshì kāishǐle tā de yáogǔn zhī lù. Tā xiěguò bu shǎo hǎo gē, bǐrú:“Fēi dé gèng gāo”,“nùfàng de shēngmìng”,“zài yǔzhōng” děng děng. Tā de sǎngyīn jì húnhòu yòu yǒuxiē shāyǎ, chōngmǎnle lìliàng. Jiē xiàlái, jiù qǐng nǐ xīnshǎng tā de gēqǔ “fēi dé gèng gāo”.

Gēcí:

Shēngmìng jiù xiàng yītiáo dàhé
shí’ér níngjìng shí’ér fēngkuáng

xiànshí jiù xiàng yī bǎ jiāsuǒ
bǎ wǒ kǔn zhù wúfǎ zhēngtuō

zhè mí yàng de shēnghuó fēnglì rú dāo
yīcì cì jiāng wǒ zhòngshāng

wǒ zhīdào wǒ yào dì nà zhǒng xìngfú
jiù zài nà piàn gèng gāo de tiānkōng

Loading...

wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
kuángfēng yīyàng wǔdǎo zhēngtuō huáibào

wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
chìbǎng juǎn qǐ fēngbào xīn shēng hūxiào
fēi dé gèng gāo

yīzhí zài fēi yīzhí zài zhǎo
kě wǒ fāxiàn wúfǎ zhǎodào

ruò zhēn xiǎng yàoshi yīcì jiěfàng
yào xiān jiǎn suì zhè yǒuguò de wǎng

wǒ yào de yī zhǒng shēngmìng gèng cànlàn
wǒ yào de yīpiàn tiānkōng gèng wèilán

wǒ zhīdào wǒ yào dì nà zhǒng xìngfú
jiù zài nà piàn gèng gāo de tiānkōng

wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
kuángfēng yīyàng wǔdǎo zhēngtuō huáibào

Loading...

wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
chìbǎng juǎn qǐ fēngbào xīn shēng hūxiào

fēi dé gèng gāo
fēi dé gèng gāo
fēi dé gèng gāo…

yīnyuè:“Fēi dé gèng gāo” wāngfēng

#59: 汪峰 – Uông Phong.

Lại đến lúc giới thiệu cho các bạn về nền âm nhạc Trung Quốc rồi, hôm nay tôi xin được giới thiệu một tay nhạc rock mà tôi cực kỳ thích-Uông Phong. Uông Phong đến từ Bắc Kinh, anh tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Trung Ương, học chuyên ngành âm nhạc. Lúc còn học đại học, anh cùng với bạn học thành lập ra ban nhạc “鲍家街43号”( bào jiā jiē 43 hào) và từ đó bắt đầu con đường nhạc rock của mình. Anh đã viết rất nhiều bài hát hay, ví dụ như:飞得更高(Fēi dé gèng gāo – Bay cao hơn.) 怒放的生命(Nùfàng de shēngmìng-Cuộc sống rực rỡ), 在雨中(Zài yǔzhōng -Trong cơn mưa).v.v . Giọng hát của anh trầm ấm và có chút khàn khàn, tràn đầy năng lượng. Tiếp sau đây, mời các bạn thường thức bài hát 飞得更高 của anh.

(bản dịch của Tiểu Yến Tạ)

slow chinese: #059 - 汪峰 (wāngfēng) - uông phong