[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #002: 今天,你Q了吗?(Jīntiān,Q nǐle ma?) – Hôm nay bạn có lên QQ không?

0
6708

Loading...

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #002: 今天,你Q了吗?(Jīntiān,Q nǐle ma?) – Hôm nay bạn có lên QQ không?

今天,你Q了吗

中国人喜欢在网上聊天,现在最流行的聊天软件叫做QQ。它的标志是一只胖乎乎的企鹅。几乎每个人都有QQ账户。

很多人打开电脑后就马上登陆QQ,看看有多少朋友在线。人们的QQ列表上有很多朋友:从家人到同事,甚至从来没有见面过的陌生人。人们在网络上有很多自由,因为网上聊天基本上是匿名的。人们不但用文字聊天,而且可以用图片或者符号表达自己的心情。在外面读书的学生经常通过QQ的视频聊天功能和家里人联系。在QQ上,可以两个人单独聊天,也可以一组人一起聊天。

中国人的网名(网络名字)是五花八门的。我有一个喜欢摄影的朋友,他的网名就叫做“哈苏相机”,这就是他使用的相机;我有一个很瘦的同学,他的外号叫做“猴子”,于是他把“猴子”当成自己的网名;我外婆的名字里面有一个“凤”字,她住的小区叫做朝阳小区,于是,她用成语“凤鸣朝阳”作为网名,我觉得这个名字很好听。也有人喜欢用自己的英文名字当做网名,还有人喜欢用一些奇怪的符号,但是可能他们自己也不知道怎么读吧。

Loading...

如果你认识了一个中国人,除了要电话号码,你还应该问他:“你的QQ号是多少?”当然,首先你要有QQ软件和一个QQ账户。QQ的下载地址是:im.qq.com。

#2:Jīntiān, nǐ Q le ma?

Zhōngguó rén xǐhuān zài wǎngshàng liáotiān, xiànzài zuì liúxíng de liáotiān ruǎnjiàn jiàozuò QQ. Tā de biāozhì shì yī zhǐ pànghūhū de qì’é. Jīhū měi gèrén dōu yǒu QQ zhànghù.

Hěnduō rén dǎkāi diànnǎo hòu jiù mǎshàng dēnglù QQ, kàn kàn yǒu duōshǎo péngyǒu zài xiàn. Rénmen de QQ lièbiǎo shàng yǒu hěnduō péngyǒu: Cóng jiārén dào tóngshì, shènzhì cónglái méiyǒu jiànmiànguò de mòshēng rén. Rénmen zài wǎngluò shàng yǒu hěnduō zìyóu, yīnwèi wǎngshàng liáotiān jīběn shàng shì nìmíng de. Rénmen bùdàn yòng wénzì liáotiān, érqiě kěyǐ yòng túpiàn huòzhě fúhào biǎodá zìjǐ de xīnqíng. Zài wàimiàn dúshū de xuéshēng jīngcháng tōngguò QQ de shìpín liáotiān gōngnéng hé jiālǐ rén liánxì. Zài QQ shàng, kěyǐ liǎng gèrén dāndú liáotiān, yě kěyǐ yī zǔ rén yīqǐ liáotiān.

Zhōngguó rén de wǎng míng (wǎngluò míngzì) shì wǔhuābāmén de. Wǒ yǒu yīgè xǐhuān shèyǐng de péngyǒu, tā de wǎng míng jiù jiàozuò “hā sū xiàngjī”, zhè jiùshì tā shǐyòng de xiàngjī; wǒ yǒu yīgè hěn shòu de tóngxué, tā de wàihào jiàozuò “hóuzi”, yúshì tā bǎ “hóuzi” dàngchéng zìjǐ de wǎng míng; wǒ wàipó de míngzì lǐmiàn yǒu yīgè “fèng” zì, tā zhù de xiǎoqū jiàozuò zhāoyáng xiǎoqū, yúshì, tā yòng chéngyǔ “fèng míng zhāoyáng” zuòwéi wǎng míng, wǒ juédé zhège míngzì hěn hǎotīng. Yěyǒurén xǐhuān yòng zìjǐ de yīngwén míngzì dàngzuò wǎng míng, hái yǒu rén xǐhuān yòng yīxiē qíguài de fúhào, dànshì kěnéng tāmen zìjǐ yě bù zhīdào zěnme dú ba.

Loading...

Rúguǒ nǐ rènshíle yīgè zhōngguó rén, chúle yào diànhuà hàomǎ, nǐ hái yīnggāi wèn tā:“Nǐ de QQ hào shì duōshǎo?” Dāngrán, shǒuxiān nǐ yào yǒu QQ ruǎnjiàn hé yīgè QQ zhànghù.QQ de xiàzài dìzhǐ shì:Im.Qq.Com.

#2: Hôm nay, bạn lên QQ chưa?

Người Trung Quốc rất thích nói chuyện qua mạng, hiện nay phần mềm chat thịnh hành nhất có tên gọi là QQ. Biểu tượng của QQ là một con chim cánh cụt mũm mĩm. Hầu như mỗi người đều có một tài khoản QQ.

Rất nhiều người vừa mở máy tính liền đăng nhập vào QQ ngay, xem có bao nhiêu bạn bè đang online. Trên danh sách bạn bè QQ của mọi người có rất nhiều bạn: từ người nhà đến đồng nghiệp, thậm chí cả những người xa lạ chưa từng gặp mặt. Trên mạng, mọi người rất tự do, vì nói chuyện qua mạng cơ bản là nặc danh. Mọi người không chỉ dùng từ ngữ văn bản để nói chuyện, mà còn dùng hình ảnh hoặc biểu tượng biểu đạt cảm xúc tâm trạng của mình. Học sinh đi học xa thường thông qua chức năng video chat của QQ để liên lạc với người nhà. Trên QQ có thể nói chuyện riêng hai người, cũng có thể chat theo nhóm.

Nickname (tên trên mạng) của người Trung Quốc rất đa dạng. Tôi có một người bạn rất thích nhiếp ảnh, nickname của anh ấy là “máy ảnh Hasselblad”, đây chính là chiếc máy ảnh mà anh ấy dùng. Tôi có một người bạn rất gầy, biệt danh của anh ấy là “khỉ đột”, thế là anh ấy lấy “khỉ đột” làm nickname. Trong tên bà ngoại tôi có một chữ “phượng”, khu bà sống là tiểu khu Triều Dương, thế là bà dùng “Phượng Minh Triều Dương” làm nickname, tôi thấy cái tên đó rất hay. Cũng có người thích dùng tên tiếng Anh của chính mình làm nickname, còn có người thích dùng mấy biểu tượng kỳ lạ, nhưng có khi chính họ còn chẳng biết chúng đọc như thế nào.

Nếu bạn quen một người Trung Quốc, ngoài số điện thoại, bạn nên hỏi anh ấy: “Tài khoản QQ của bạn là gì?” Tất nhiên, trước tiên bạn phải có phần mềm QQ và tài khoản QQ. Địa chỉ download QQ là: im.qq.com。

Loading...

(bản dịch của Ha Geum)

slow chinese: #002: 今天,你q了吗?(jīntiān,q nǐle ma?) – hôm nay bạn có lên qq không?