[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #012 – 宅 (Zhái) – Trạch

0
2619

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #012 – 宅 (Zhái) – Trạch

宅 (Zhái) – Trạch

科技的进步让人们的生活方式发生了翻天覆地的变化。人们居然可以很长时间不出门活动,还能继续生存下去。这种生活方式,就是我今天要说的“宅”。

“最近去哪儿了?”,“没有呢,一直在家宅着”。如果一个人总是不出门,可能沉迷于网络和电视,我们就说他“宅”。“宅”的这个用法,是从日本引进的:在日本,有一些非常热爱动漫或游戏的人,他们整天在家,把自己泡在动漫或游戏中。这些人被称为“宅男”、“宅女”。后来这个概念进入中国。“宅”作为形容词,也被中国年轻人接受并且使用。对于宅的意思,我的理解就是:太无聊而不得不用上网来打发时间。

确实,有不少中国年轻人经常宅。大学宿舍里,有些学生坐在电脑前一坐就是一天。现在,社交网站非常受人们喜爱,国外的有Facebook、Myspace、Twitter等等,而在中国,由于语言和习惯的影响,更多的人选择使用中国的社交网站,比如:人人网、开心网等等。使用QQ、MSN聊天的人更多。我还有不少朋友,特别是女生,喜欢访问Youtube、优酷或土豆网,因为在上面可以观看很多内容:不管是电视上热播的综艺节目,还是经典的动画片,或是网友录制的搞笑视频,都让人一坐下来就难以起身。还有一些人对信息非常饥渴,他们阅读很多新闻,非常关心社会问题。这些宅男、宅女,在家虽然一言不发,但是他们通过网络交流的火热程度绝对不容小觑。

为什么宅?学生也好、上班族也好,一旦开始工作学习,他们的压力是比较大的,何况中国人口这么多,人们要面对很多竞争。所以,当人们一离开工作,就会想到要好好消遣消遣。中国人特别喜欢新鲜的事物,网络在很大程度上满足了人们的好奇心。另一个原因是中国人的性格。和西方人比较,中国人的性格相对比较内敛。所以,中国人参加聚会不多,人们更喜欢独自安静地在网络上获取信息,或者单独和朋友分享自己的心情。

# 12 – Zhái

Kējì de jìnbù ràng rénmen de shēnghuó fāngshì fǎ shēng le fāntiānfùdì de biànhuà. Rénmen jūrán kěyǐ hěn cháng shíjiān bù chūmén huódòng, hái néng jìxù shēngcún xiàqù. Zhè zhǒng shēnghuó fāngshì, jiùshì wǒ jīntiān yào shuō de “zhái”.

“Zuìjìn qù nǎ’erle?”,“Méiyǒu ne, yīzhí zàijiāzháizhe”. Rúguǒ yīgè rén zǒng shì bù chūmén, kěnéng chénmí yú wǎngluò hé diànshì, wǒmen jiù shuō tā “zhái”.“Zhái” de zhège yòngfǎ, shì cóng rìběn yǐnjìn de: Zài rìběn, yǒu yīxiē fēicháng rè’ài dòngmàn huò yóuxì de rén, tāmen zhěng tiān zàijiā, bǎ zìjǐ pào zài dòngmàn huò yóuxì zhōng. Zhèxiē rén bèi chēng wèi “zháinán”,“zhái nǚ”. Hòulái zhège gàiniàn jìnrù zhōngguó.“Zhái” zuòwéi xíngróngcí, yě bèi zhōngguó niánqīng rén jiēshòu bìngqiě shǐyòng. Duìyú zhái de yìsi, wǒ de lǐjiě jiùshì: Tài wúliáo ér bùdé bùyòng shàngwǎng lái dǎfā shíjiān.

Quèshí, yǒu bù shǎo zhōngguó niánqīng rén jīngcháng zhái. Dàxué sùshè lǐ, yǒuxiē xuéshēng zuò zài diànnǎo qián yī zuò jiùshì yītiān. Xiànzài, shèjiāo wǎngzhàn fēicháng shòu rénmen xǐ’ài, guówài de yǒu Facebook,Myspace,Twitter děng děng, ér zài zhōngguó, yóuyú yǔyán hé xíguàn de yǐngxiǎng, gèng duō de rén xuǎnzé shǐyòng zhōngguó de shèjiāo wǎngzhàn, bǐrú: Rén rén wǎng, kāixīn wǎng děng děng. Shǐyòng QQ,MSN liáotiān de rén gèng duō. Wǒ hái yǒu bù shǎo péngyǒu, tèbié shì nǚshēng, xǐhuān fǎngwèn Youtube, yōukù huò tǔdòu wǎng, yīnwèi zài shàngmiàn kěyǐ guānkàn hěnduō nèiróng: Bùguǎn shì diànshì shàng rè bò de zōngyì jiémù, háishì jīngdiǎn de dònghuà piàn, huò shì wǎngyǒu lùzhì de gǎoxiào shìpín, dōu ràng rén yī zuò xiàlái jiù nányǐ qǐshēn. Hái yǒu yīxiē rén duì xìnxī fēicháng jī kě, tāmen yuèdú hěnduō xīnwén, fēicháng guānxīn shèhuì wèntí. Zhèxiē zháinán, zhái nǚ, zài jiā suīrán yī yán bù fā, dànshì tāmen tōngguò wǎngluò jiāoliú de huǒrè chéngdù juéduì bùróng xiǎo qù.

Wèishéme zhái? Xuéshēng yě hǎo, shàngbān zú yě hǎo, yīdàn kāishǐ gōngzuò xuéxí, tāmen de yālì shì bǐjiào dà de, hékuàng zhōngguó rénkǒu zhème duō, rénmen yào miàn duì hěnduō jìngzhēng. Suǒyǐ, dāng rénmen yī líkāi gōngzuò, jiù huì xiǎngdào yào hǎohǎo xiāoqiǎn xiāoqiǎn. Zhōngguó rén tèbié xǐhuān xīnxiān de shìwù, wǎngluò zài hěn dà chéngdù shàng mǎnzúle rénmen de hàoqí xīn. Lìng yīgè yuányīn shì zhōngguó rén dì xìnggé. Hé xīfāng rén bǐjiào, zhōngguó rén dì xìnggé xiāngduì bǐjiào nèiliǎn. Suǒyǐ, zhōngguó rén shēn jiā jùhuì bù duō, rénmen gèng xǐhuān dúzì ānjìng de zài wǎngluò shàng huòqǔ xìnxī, huòzhě dāndú hé péngyǒu fēnxiǎng zìjǐ de xīnqíng.

#12: Trạch

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật khiến cho cách sống của con người thay đổi hoàn toàn. Con người có thể sinh hoạt không ra khỏi cửa trong thời gian dài, và còn có thể tiếp tục tồn tại. Cách sống này, chính là điều tôi muốn nói đến gọi là “trạch”

“Gần đây nhất đi đâu vậy?”, “Không có, vẫn ở nhà trạch”. Nếu một người ru rú không thích ra khỏi nhà, có thể chìm đắm trên mạng hoặc ti vi, chúng ta sẽ nó người đó “trạch”. Cách dùng từ “trạch”, là từ Nhật Bản du nhập vào: Ở Nhật Bản, có một vài người rất thích truyện tranh và chơi trò chơi, họ suốt ngày ở nhà, nhốt mình trong trò chơi hoặc truyện tranh. Những người này gọi là “trạch nam”, “trạch nữ”. Sau này khái niệm này du nhập vào Trung Quốc. “Trạch” là tính từ, được giới trẻ Trung Quốc tiếp nhận và sử dụng. Đối với ý nghĩa của chữ “trạch”, cách hiểu của tôi là: Quá nhàm chán nhưng không thể không lên mạng ̣để giết thời gian.

Thực sự, có không ít giới trẻ Trung Quốc thường trạch. Trong ký túc xá đại học, có vài học sinh ngồi trước máy vi tính, đã ngồi là cả một ngày. Hiện nay, trang web mạng xã hội rất được mọi người yêu thích, ở nước ngoài có Facebook, Myspace, Twitter, … và ở Trung Quốc , vì ảnh hưởng của tập quán và ngôn ngữ, càng có nhiều người lựa chọn sử dụng trang web mạng xã hội của Trung Quốc. ví dụ: mạng nhân nhân (renren), khai tâm (kaixin), … Người sử dụng WW, MSN tán gẫu càng nhiều. Tôi vẫn còn không ít bạn, đặc biệt là bạn nữ, thích vào Youtube, Youku hoặc mạng tudou, vì trên đó có thể xem rất nhiều nội dung: Bất luận là trên ti vi trình chiếu tiết mục nghệ thuật tổng hợp, hay là phim hoạt hình kinh điển, hoặc là kênh hài người sử dụng mạng thu lại, đều khiến người ta một khi ngồi xuống thì khó thể đứng dậy. Và có một số người rất “khát” thông tin, họ đọc rất nhiều tin tức và vô cùng quan tâm đến vấn đề xã hội. Trạch nam, trạch nữ này, mặc dù ở nhà không nói lời nào, nhưng họ say sưa kết giao qua mạng và tuyệt đối không bỏ sót tin nào.

Tại sao trạch? Học sinh cũng được, đã đi làm cũng được, một khi bắt đầu học tập, công việc, áp lực của họ càng lớn, huống hồ dân số Trung Quốc nhiều như vậy, con người càng phải đối mặt sự đua chen. Cho nên, khi con người ta rời khỏi công việc, thì nghĩ đến trò tiêu khiển hay hay. Người Trung Quốc đặc biệt rất thích sự tươi mới, hệ thống mạng ở mức độ lớn có thể đáp ứng tính hiếu kỳ của con người. Còn nguyên nhân khác là tính cách người Trung Quốc. So với người phương Tây, tính cách của người Trung Quốc khá kín đáo. Cho nên, người Trung Quốc tham gia tụ hợp không nhiều, người ta càng thích yên tĩnh một mình mà thu thập tin tức trên mạng. hoặc tự mình và bạn bè chia sẻ tâm sự của mình.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #012 - 宅 (zhái) - trạch