[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #015 – 学习雷锋好榜样 (Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàng) – Học tập làm theo tấm gương Lôi Phong

1
860

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #015 – 学习雷锋好榜样 (Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàng) – Học tập làm theo tấm gương Lôi Phong

学习雷锋好榜样 (Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàng) – Học tập làm theo tấm gương Lôi Phong

学习雷锋好榜样

《学习雷锋好榜样》这首老歌陪伴过很多人的童年。歌曲的主题是一位家喻户晓的解放军士兵,他的名字叫雷锋,他是助人为乐的好榜样。

雷锋出生在战争年代,家里很穷,生活非常困难。他的亲人很早就离开了人世,只剩下他一人。还不到7岁,雷锋就成为孤儿。在成长过程中,雷锋也遭到旧社会地主的迫害,童年非常艰苦。有一次,人民解放军经过雷锋的家乡。解放军关怀村民、帮助干活的情景给雷锋留下了深刻的印象。当他跑到连长面前,积极地要求加入人民解放军时,连长没有同意。他送给雷锋一支钢笔,鼓励他好好学习,长大了建设祖国。于是,雷锋下决心,长大后要加入人民解放军,为人民百姓做好事。

学生时代,雷锋就知道要帮助落后的同学,爱护集体的物品。同时,他积极参加社会活动,受到大人的赞扬。长大后,雷锋加入部队。他全心全意为人民服务。雷锋的收入不多,但他积极捐款给贫穷或受灾的人们;他辅导学生,组织有意义的活动;老百姓的东西坏了,他主动帮忙修理;即使身体不舒服,他也主动参加劳动……做过的好事多得数也数不清。雷锋除了助人为乐,还有抓紧时间勤奋学习的精神。一有空闲,他就拿起书本阅读,即使只有几分钟,他也不放过。雷锋谦虚谨慎,他忠诚于共产党,相信中国的未来。

后来人们一说到雷锋,就想到助人为乐的精神。助人为乐,就叫做发扬雷锋精神。他的故事被编入了教科书,成为每个学生必须学习的榜样。

不幸的是,在22岁那年,在他工作的时候发生了一件事故,年轻的雷锋离开了人世。人们得知这个消息,都非常悲痛惋惜。毛泽东主席题词呼吁大家向雷锋同志学习。每年3月5日是学雷锋日,学生们组织活动,到街上或者养老院,打扫卫生,帮助需要帮助的人,发扬雷锋精神。

#15 – Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàng

“Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàng” zhè shǒu lǎo gē péibànguò hěnduō rén de tóngnián. Gēqǔ de zhǔtí shì yī wèi jiāyùhùxiǎo de jiěfàngjūn shìbīng, tā de míngzì jiào léifēng, tā shì zhùrén wéi lè de hǎo bǎngyàng.

Léifēng chūshēng zài zhànzhēng niándài, jiālǐ hěn qióng, shēnghuó fēicháng kùnnán. Tā de qīnrén hěn zǎo jiù líkāile rénshì, zhǐ shèng xià tā yīrén. Hái bù dào 7 suì, léifēng jiù chéngwéi gū’ér. Zài chéngzhǎng guòchéng zhōng, léifēng yě zāo dào jiù shèhuì dìzhǔ de pòhài, tóngnián fēicháng jiānkǔ. Yǒu yīcì, rénmín jiěfàngjūn jīngguò léifēng de jiāxiāng. Jiěfàngjūn guānhuái cūnmín, bāngzhù gàn huó de qíngjǐng gěi léifēng liú xiàle shēnkè de yìnxiàng. Dāng tā pǎo dào lián zhǎng miànqián, jījí dì yāoqiú jiārù rénmín jiěfàngjūn shí, lián zhǎng méiyǒu tóngyì. Tā sòng gěi léifēng yī zhī gāngbǐ, gǔlì tā hǎo hào xuéxí, zhǎng dàle jiànshè zǔguó. Yúshì, léifēng xià juéxīn, zhǎng dà hòu yào jiārù rénmín jiěfàngjūn, wéi rénmín bǎixìng zuò hǎoshì.

Xuéshēng shídài, léifēng jiù zhīdào yào bāngzhù luòhòu de tóngxué, àihù jítǐ de wùpǐn. Tóngshí, tā jījí cānjiā shèhuì huódòng, shòudào dàrén de zànyáng. Zhǎng dà hòu, léifēng jiārù bùduì. Tā quánxīnquányì wéi rénmín fúwù. Léifēng de shōurù bù duō, dàn tā jījí juānkuǎn gěi pínqióng huò shòuzāi de rénmen; tā fǔdǎo xuéshēng, zǔzhī yǒu yìyì de huódòng; lǎobǎixìng de dōngxī huàile, tā zhǔdòng bāngmáng xiūlǐ; jíshǐ shēntǐ bú shūfú, tā yě zhǔdòng cānjiā láodòng……zuòguò de hǎoshì duō dé shù yě shǔ bù qīng. Léifēng chúle zhùrén wéi lè, hái yǒu zhuājǐn shíjiān qínfèn xuéxí de jīngshén. Yī yǒu kòngxián, tā jiù ná qǐ shūběn yuèdú, jíshǐ zhǐyǒu jǐ fēnzhōng, tā yě bù fàngguò. Léifēng qiānxū jǐnshèn, tā zhōngchéng yú gòngchǎndǎng, xiāngxìn zhōngguó de wèilái.

Hòulái rénmen yī shuō dào léifēng, jiù xiǎngdào zhùrén wéi lè de jīngshén. Zhùrén wéi lè, jiù jiàozuò fǎ yáng léifēng jīngshén. Tā de gùshì bèi biān rùle jiàokēshū, chéngwéi měi gè xuéshēng bìxū xuéxí de bǎngyàng.

Bùxìng de shì, zài 22 suì nà nián, zài tā gōngzuò de shíhòu fāshēngle yī jiàn shìgù, niánqīng de léifēng líkāile rénshì. Rénmen dé zhī zhège xiāoxī, dōu fēicháng bēitòng wànxí. Máozédōng zhǔxí tící hūyù dàjiā xiàng léifēng tóngzhì xuéxí. Měinián 3 yuè 5 rì shì xué léifēng rì, xuéshēngmen zǔzhī huódòng, dào jiē shàng huòzhě yǎnglǎoyuàn, dǎsǎo wèishēng, bāngzhù xūyào bāngzhù de rén, fāyáng léifēng jīngshén.

#15: Học tập theo tấm gương Lôi Phong

“Học tập tấm gương Lôi Phong” bài hát xưa này đã trải qua cùng rất nhiều thế hệ thời niên thiếu. Chủ đề của ca khúc này là một chiến sĩ giải phóng quân được nhiều người biết đến, tên ông là Lôi Phong, là một tấm gương sáng được người ta sáng tác nhạc.

Lôi Phong sinh ra vào thời kỳ chiến tranh, gia đình rất nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Người thân củ ông sớm lìa đời, chỉ còn mình ông sống sót. Lúc chưa đầy 7 tuổi, Lôi Phong đã trở thành cô nhi. Trong quá trình trưởng thành, Lôi Phong cũng gặp phải sự áp bức của xã hội địa chủ xưa, tuổi thơ vô vàn cực khổ. Có một lần, quân giải phóng đi qua quê nhà của Lôi Phong. Quân giải phóng quân tâm dân trong thôn, cảnh tượng giúp đỡ làm việc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lôi Phong. Khi ông bước đến trước mặt đại đội trưởng, tích cực mong muốn xin gia nhập quân giải phóng, đại đội trưởng không đồng ý. Ông tặng cho Lôi Phong một cây bút bi, khích lệ cho Lôi Phong học tập, lớn lên sẽ xây dựng tổ quốc. Vì thế, Lôi Phong hạ quyết tâm, sau khi lớn lên phải gia nhập quân giải phóng, vì nhân dân bá tánh mà làm việc tốt.

Lúc là học sinh, Lôi Phong đã biết giúp đỡ bạn học yếu kém, yêu quý giữ gìn đồ dùng tập thể. Cùng lúc, ông tích cực tham gia hoạt động xã hội, được người lớn khen ngợi. Sau khi lớn lên, Lôi Phong gia nhập bộ đội. Ông toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Thu nhập của Lôi Phong không nhiều, nhưng ông tích cực quyên góp cho người khó khăn hoặc bị nạn; Ông phụ đạo học sinh, tổ chức hoạt động có ý nghĩa; Đồ của lão bá tánh hư hỏng, ông chủ động giúp sữa chữa; Đến nổi sức khoẻ không tốt, ông cũng chủ động tham gia lao động …… việc tốt ông làm nhiều đến nổi không thể đếm xuể. Lôi Phong ngoài việc giúp người làm niềm vui, còn nắm vững thời gian phấn đấu học tập. Mỗi khi rảnh, ông lại lấy sách ra đọc, mặc dù chỉ có vài phút, ông cũng không bỏ qua. Lôi Phong khiêm tốn thận trọng, ông trung thành với Đảng Cộng Sản, tin tưởng tương lai Trung Quốc.

Sau này mọi người vừa nhắc đến Lôi Phong, thì nghĩ đến tinh thần giúp người làm niềm vui. Giúp người làm niềm vui, thì gọi là tinh thần đề cao Lôi Phong. Câu chuyện của ông được biên tập vào trong sách giáo khoa, trở thành tấm gương học tập cần thiết cho mỗi học sinh.

Không may là, năm ông 22 tuổi, trong lúc làm việc thì xảy ra một sự cố, chàng trai trẻ Lôi Phong đã lìa đời. Mọi người nghe được tin này, đều vô cùng đau buồn thương tiếc. Lời chủ tịch Mao Trạch Đông kêu gọi học tập đồng chí Lôi Phong. Ngày 5/3 hằng năm là ngày học tập Lôi Phong, học sinh tổ chức họat động, xuống đường hoặc viện dưỡgn lão, quét dọn vệ sinh, giúp người cơ nhỡ, phát huy tinh thần Lôi Phong.

(bản dịch của Meteor)