Video hoạt hình Gia Đình Vui Vẻ – 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – Phần 2 – Tập 021

Loading...


Xem các bài khác ở đây


Tập 021 – 蚊子杀手 – Sát thủ diệt muỗi


Loading...

Lời + dịch

第二十一集:蚊子杀手。

Dì èr shíyī jí:  Wénzi shā shǒu.

Tập 21: Sát thủ diệt muỗi.

Loading...

陈卫霖:我说老婆明天可一定要把蚊香买回来呀。

Chén wèi lín: Wǒ shuō lǎopó míngtiān kě yīdìng yào bǎ wénxiāng mǎi huílái ya.

Trần Vệ Lâm: Tôi nói này bà xã, ngày mai nhất định phải đi mua hương muỗi về đấy!

吴贤慧: 不要分散注意力。打蚊子的时候要认真。懂不懂,懂不懂。。。

Wú xiánhuì:  Bùyào fēnsàn zhùyì lì. Dǎ wénzi de shíhòu yào rènzhēn. Dǒng bù dǒng, dǒng bù dǒng…

Ngô Hiền Tuệ: Không được phân tâm! Lúc bắt muỗi cần phải chăm chú. Có hiểu không???

Loading...

大迪:老妈我真的好困。我宁愿被蚊子咬也不愿意再打了。

Dà dí: Lǎo mā wǒ zhēn de hǎo kùn. Wǒ nìngyuàn bèi wénzi yǎo yě bù yuànyì zài dǎle.

Đi Địch: Mẹ ơi con thậ sự buồn ngủ lắm rồi. Con thà để muỗi đốt chứ không đập muỗi nữa đâu.

小迪:我也是啊。就让蚊子咬我吧。

Xiǎo dí: Wǒ yěshì a. Jiù ràng wénzi yǎo wǒ ba.

Loading...

Tiểu Địch: Con cũng vậy. Cứ để muỗi đt con đi.

吴贤慧:你们看看浩浩多认真。。。都学着点。看看浩浩站的位置这可是蚊子最爱躲的地方。我怎么就没想到。再看看他的姿势充满着一代宗师的风范。

Wú xiánhuì:  Nǐmen kàn kàn hàohào duō rènzhēn. Dōu xué zhe diǎn. Kàn kàn hào hào zhàn de wèizhì zhè kěshì wénzi zuì ài duǒ de dìfāng. Wǒ zěnme jiù méi xiǎngdào. Zài kàn kàn tā de zīshì chōngmǎnzhe yīdài zōngshī de fēngfàn.

Ngô Hiền Tuệ: Cả nhà xem, Hạo Hạo thật là chăm chú…Học tập một chút đi. Nhìn vị trí đứng của Hạo Hạo có vẻ là chỗ lũ muỗi thích trốn nhất. Sao mà mẹ lại không nghĩ ra cơ chứ. Lại nhìn tư thế của Hạo Hạo kìa, đậm chất Phong Phạm trong Nhất Đi Tông Sư.

小迪:浩浩,你可真厉害!

Xiǎo dí: Hào hào, nǐ kě zhēn lìhài!

Loading...

Tiểu Địch: Hạo Hạo à, em thật là lợi hại!

浩浩:什么厉害?

Hào hào: Shénme lìhài?

Hạo Hạo : Lợi hại cái gì cơ?

大迪:打蚊子。你简直就是蚊子杀手。

Dà dí: Dǎ wénzi. Nǐ jiǎnzhí jiùshì wénzi shāshǒu.

Đi Địch: Đập muỗi. Em chính là sát thủ diệt muỗi.

Loading...

陈卫霖:这个称号很适合浩浩, 蚊子杀手。

Chén wèi lín: Zhège chēnghào hěn shìhé hào hào, wénzi shāshǒu.

Trần Vệ Lâm: Cái danh hiệu này rất phù hợp với Hạo Hạo đấy, Sát Thủ Diệt Muỗi.

浩浩:我是蚊子杀手。。。蚊子杀手在此,小蚊子快来投降。原来都是电蚊香搞的鬼。快来几只蚊子让蚊子杀手展示一下他的力量吧。。。怎么还没有蚊子。

Hào hào: Wǒ shì wénzi shāshǒuWénzi shāshǒu zài cǐ xiǎo wénzi kuài lái tóuxiáng. Yuánlái dōu shì diàn wénxiāng gǎo de guǐ. Kuài lái jǐ zhī wénzi ràng wénzi shāshǒu zhǎnshì yīxià tā de lìliàng ba. Zěnme hái méiyǒu wénzi.

Hạo Hạo: Mình là Sát Thủ Diệt Muỗi…Sát Thủ Diệt Muỗi đang đây, lũ muỗi kia mau ra đu hàng đi. Hóa ra là do cái hương mui điện quỷ quái này! Mấy con muỗi mau ra đây để Sát Thủ Diệt Muỗi thể hiện sức mạnh một chút nào! Sao vẫn không có muỗi nhỉ?

大迪:浩浩你的鼻子。

Dà dí: Hào hào nǐ de bízi.

Đi Địch: Hạo Hạo, mũi của em kìa!

太奶奶:可恶的蚊子咬死我了。孙媳妇你买电蚊香怎么没有我和浩浩的份。

Tài nǎinai: Kěwù de wénzi yǎo sǐ wǒle. Sūnxífù nǐ mǎi diàn wénxiāng zěnme méiyǒu wǒ hé hào hào de fèn.

Cụ: Lũ muỗi đáng ghét đốt chết ta rồi. Cháu dâu à, cháu mua hương muỗi điện sao lại không có phần cho ta với Hạo Hạo chứ.

吴贤慧: 奶奶, 我。。。浩浩电蚊香呢

Wú xiánhuì: Nǎinai, wǒ… Hào hào diàn wénxiāng ne

Ngô Hiền Tuệ: Bà nội à, con…. Hạo Hạo, hương muỗi điện đâu rồi?

浩浩:我是蚊子杀手,蚊子杀手是用不着电蚊香那种东西的.

Hào hào: Wǒ shì wénzi shāshǒu, wénzi shāshǒu shì yòng bùzháo diàn wénxiāng nà zhǒng dōngxī de.

Hạo Hạo: Cháu là Sát Thủ Diệt Muỗi, Sát Thủ thì không thể dùng loại hương muỗi điện đó được.

大迪:浩浩你肯定不是蚊子杀手

Dà dí: Hào hào nǐ kěndìng bùshì wénzi shāshǒu

Đi Địch: Hạo Hạo, em chắc chắn không phải sát thủ diệt muỗi!

小迪:你是蚊子的同伙

Xiǎo dí: Nǐ shì wénzi de tónghuǒ

Tiểu Địch: Em là đồng bọn của lũ muỗi.

浩浩:可恶的蚊子我要向你们宣战。我不会用电蚊香暗算你们。我要光明正大的和你们决斗。捍卫我蚊子杀手神圣的荣誉。。。可恶的小蚊子我一定要打到你。。。一定打到你。

Hào hào: Kěwù de wénzi wǒ yào xiàng nǐmen xuānzhàn. Wǒ bù huì yòng diàn wénxiāng ànsuàn nǐmen. Wǒ yào guāngmíngzhèngdà de hé nǐmen juédòu. Hànwèi wǒ wénzi shāshǒu shénshèng de róngyù… Kěwù de xiǎo wénzi wǒ yīdìng yào dǎ dào nǐ. ..Yīdìng dǎ dào nǐ.

Hạo Hạo: Lũ muỗi đáng ghét, ta tuyên chiến với bọn mi. Ta không cần dùng hương muỗi điện đ bày mưu tính kế với bọn mi, ta sẽ quang minh chính đại mà quyết đấu với bọn mi. Bảo vệ danh hiệu Sát Thủ Diệt Muỗi thiêng liêng của ta…Lũ muỗi đáng ghét, ta nhất định sẽ đánh được mi…Nhất định đánh mi!!

太奶奶:浩浩你不睡觉在做什么呢?

Tài nǎinai: Hào hào nǐ bù shuìjiào zài zuò shénme ne?

Cụ: Hạo Hạo, cháu không ngủ mà đang làm gì vậy?

浩浩:太奶奶,你不要动, 保持这个姿势。蚊子杀手正在和蚊子生死决斗。。。拿命来。。。

Hào hào: Tài nǎinai nǐ bùyào dòng, bǎochí zhège zīshì. Wénzi shāshǒu zhèngzài hé wén zǐ shēngsǐ juédòu… Ná mìng lái…

Hạo Hạo: Cụ ơi, cụ đừng động đậy, giữ nguyên tư thế đó. Sát Thủ Diệt Muỗi đang quyết đấu một trận sinh tử với lũ muỗi…Nộp mạng ra đây!!

太奶奶:我宁愿被蚊子咬也不要被你打。我走了,我不要再会.

Tài nǎinai: Wǒ nìngyuàn bèi wénzi yǎo yě bùyào bèi nǐ dǎ. Wǒ zǒu le, wǒ bùyào zàihuì.

Cụ: Ta thà bị muỗi đốt còn hơn bị cháu đánh. Ta đi đây, không cần gặp lại.

浩浩:终于被我抓到了吧。现在蚊子杀手要执行正义的裁决了。。。可恶的蚊子, 你是在哭吗?你是再向我求饶吗? 好可怜啊。好吧我不杀你了,你走吧。但你要记住以后要做个好蚊子, 不要再来咬我的家人了。

Hào hào: Zhōngyú bèi wǒ zhuā dàole ba. Xiànzài wénzi shāshǒu yào zhíxíng zhèngyì de cáijué le. Kěwù de wénzi, nǐ shì zài kū ma? Nǐ shì zài xiàng wǒ qiú ráo ma? Hǎo kělián a. Hǎo ba wǒ bù shā nǐ le, nǐ zǒu ba. Dàn nǐ yào jì zhù yǐhòu yào zuò gè hǎo wénzi, bùyào zàilái yǎo wǒ de jiārén le.

Hạo Hạo: Cuối cùng cũng bắt được rồi. Sát thủ diệt muỗi bây giờ đã thi hành bản án chính nghĩa rồi. Con muỗi đáng ghét, mi đang khóc à? Mi muốn cầu xin ta tha mạng sao? Đáng thương quá! Thôi được, ta sẽ không giết mi nữa. Nhưng mi phải nhớ kỹ, sau này làm một con muỗi tốt, không được đến đt người trong gia đình nhà ta nữa.

浩浩:太奶奶我抓到蚊子了.

Hào hào: Tài nǎinai wǒ zhuā dào wénzi le.

Hạo Hạo: Cụ ơi cháu bắt được muỗi rồi.

太奶奶:浩浩很厉害

Tài nǎinai: Hào hào hěn lìhài

Cụ: Hạo Hạo rất lợi hại.

浩浩:那当然了, 我是蚊子杀手。太奶奶太奶奶

Hào hào: Nà dāngránle, wǒ shì wénzi shāshǒu. Tài nǎinai tài nǎinai…

Hạo Hạo: Cái đó đương nhiên rồi ạ, cháu là Sát Thủ Diệt Muỗi. Cụ ơi c ơi

太奶奶:又怎么啦?

Tài nǎinai: Yòu zěnme la?

Cụ: Lại sao nữa vậy?

浩浩:你猜我抓到蚊子后怎么样了?

Hào hào: Nǐ cāi wǒ zhuā dào wénzi hòu zěnme yàng le?

Hạo Hạo: Cụ đoán xem sau khi cháu bắt được muỗi thì thế nào?

太奶奶:怎么样了, 你把它吃了.

Tài nǎinai: Zěnme yàng le, nǐ bǎ tā chī le.

Cụ: Thế nào, cháu ăn nó rồi à?

浩浩:我把它给放了。它好可怜。而且它保证不再来咬我们了。我就把它放了。

Hào hào: Wǒ bǎ tā gěi fàng le. Tā hǎo kělián. Érqiě tā bǎozhèng bù zài lái yǎo wǒmen le. Wǒ jiù bǎ tā fàng le.

Hạo Hạo: Cháu thả nó rồi. Nó rất đáng thương. Hơn nữa nó còn bảo đảm sẽ không đến đốt chúng ta nữa. Nên cháu thả nó đi rồi.

吴贤慧: 浩浩, 是你拨掉的灭蚊器吧。

Wú xiánhuì: Hào hào, shì nǐ bá diào de mièwénqì ba.

Ngô Hiền Tuệ: Hạo Hạo, có phải cháu rút hết máy diệt muỗi đúng không?

大迪:老妈看呢, 他还开着窗户。

Dà dí: Lǎo mā kàn ne, tā hái kāizhe chuānghù.

Đi Địch: Mẹ ơi nhìn kìa, em ấy còn mở cửa sổ ra nữa.

小迪:浩浩, 你这个蚊子的同伙, 你这个小坏蛋。

Xiǎo dí: Hào hào, nǐ zhège wénzi de tónghuǒ, nǐ zhège xiǎo huàidàn.

Tiểu Địch: Hạo Hạo, em là đồng bọn của lũ muỗi, em đúng là đồ tồi.

陈卫霖:不是我不想去献血, 而是我想献的血在一夜之间都被蚊子吸干了。

Chénwèilín: Bùshì wǒ bùxiǎng qù xiànxuè, ér shì wǒ xiǎng xiàn de xuè zài yīyè zhī jiān dōu bèi wénzi xī gàn le.

Trần Vệ Lâm: Không phải tôi không muốn đi hiến máu, nhưng số máu mà tôi muốn hiến trong một đêm đã bị muỗi hút cạn rồi.

浩浩: 怎么会这样呢? 他答应过我不会再来咬你们的。

Hào hào: Zěnme huì zhèyàng ne? Tā dāyìng guò wǒ bù huì zài lái yǎo nǐmen de.

Hạo Hạo: Sao lại như vậy chứ? Nó đã đồng ý với cháu là sẽ không quay lại đốt mọi người nữa.

小迪:原来你不是蚊子的同伙。

Xiǎo dí: Yuánlái nǐ bùshì wénzi de tónghuǒ.

Tiểu Địch: Thì ra em vốn không phải đồng bọn của lũ muỗi.

浩浩: 当然不是了。

Hào hào: Dāngrán bùshì le.

Hạo Hạo: Đương nhiên không phải rồi.

小迪:你是蚊子的首领。

Xiǎo dí: Nǐ shì wénzi de shǒulǐng.

Tiểu Địch: Em là thủ lĩnh của lũ muỗi!

全家: 对。。

Quánjiā: Duì..

Cả nhà: Đúng vậy…

浩浩: 我要证明给你们看, 我不是蚊子的同伙,也不是蚊子的首领。我是蚊子杀手。蚊子大作战防御系统。一定会帮我除掉这些可恶的蚊子的。只要蚊子跑进我的防御系统里面,本杀手就将它们一网打尽。。。我发明的防御系统不会这么脆弱的。只要靠自己了。

Hào hào: Wǒ yào zhèngmíng gěi nǐmen kàn, wǒ bùshì wénzi de tónghuǒ. Yě bùshì wénzi de shǒulǐng. Wǒ shì wénzi shāshǒu… “Wénzi dà zuòzhàn fángyù xìtǒng” Yīdìng huì bāng wǒ chú diào zhèxiē kěwù de wénzi de. Zhǐyào wénzi pǎo jìn wǒ de fángyù xìtǒng lǐmiàn, běn shāshǒu jiù jiāng tāmen yīwǎngdǎjìn. ..Wǒ fāmíng de fángyù xìtǒng bù huì zhème cùiruò de. Zhǐyào kào zìjǐle.

Hạo Hạo: Cháu sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cháu không phải đồng bọn của lũ muỗi, cũng không phải thủ lĩnh. Cháu là Sát Thủ Diệt Muỗi… Hệ thống phòng ngữ tác chiến với muỗi này nhất định sẽ giúp mình tiêu diệt lũ muỗi đáng ghét. Chỉ cần muỗi bay vào trong hệ thống phòng ngự này của mình, Sát Thủ mình đây sẽ dồn cả lũ vào với nhau. Hệ thống phòng ngự mình phát minh ra sao lại yếu như vậy sao. Phải tự dựa vào mình thôi.

浩浩:我打死蚊子了。。。蚊子被我打死了。。。快看。。。我才不是蚊子的同伙, 也不是蚊子的首领呢。我是真正的蚊子杀手。

Hào hào: Wǒ dǎ sǐ wénzi le… Wénzi bèi wǒ dǎ sǐle… Kuài kàn… Wǒ cái bùshì wénzi de tónghuǒ, yě bùshì wénzi de shǒulǐng ne. Wǒ shì zhēnzhèng de wénzi shāshǒu.

Hạo Hạo: Cháu đánh chết muỗi rồi…Muỗi bị cháu đánh chết rồi. Nhanh nhìn đi…Em không phải là đồng bọn, cũng không phải là thủ lĩnh của lũ muỗi đâu. Em là Sát Thủ Diệt Muỗi chân chính.

小迪:浩浩真的是你打死的? 不是你在地上捡的吧。

Xiǎo dí: Hào hào zhēn de shì nǐ dǎ sǐ de? Bùshì nǐ zài dìshàng jiǎn de ba.

Tiểu Địch : Hạo Hạo à đúng là em đánh chứ? Không phải em nhặt dưới đất lên đấy chứ?

浩浩: 当然是真的。

Hào hào: Dāngrán shì zhēn de.

Hạo Hạo: Đương nhiên là thật rồi.

陈卫霖:浩浩真棒!真不愧是蚊子杀。。。

Chénwèilín: Hào hào zhēn bàng! Zhēn bùkuì shì wénzi shā…

Trần Vệ Lâm: Hào Hào thật tuyệt vời. Quả không hổ là Sát Thủ Diệt…

吴贤慧: 杀什么呀你们都快回头看看.

Wú xiánhuì: Shā shénme ya nǐmen dōu kuài huítóu kàn kàn.

Ngô Hiền Tuệ: Diệt cái gì chứ?! Cà nhà mau quay đầu lại mà nhìn.

全家:浩浩。。。。站住.

Quánjiā: Hào hào…. Zhànzhù

Cả nhà: Hạo Hạo… Đứng lại.

浩浩: , 蚊子杀手还要去杀蚊子呢。后会有期

Hào hào: Bù, wénzi shāshǒu hái yào qù shā wénzi ne. Hòuhuìyǒuqī

Hạo Hạo: Không, Sát Thủ Diệt Muỗi còn phải đi diệt muỗi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.

蚊子 1: 不要被蚊子杀手发现.

Wénzi 1: Bùyào bèi wénzi shāshǒu fāxiàn.

Muỗi 1: Không được để Sát thủ diệt muỗi phát hiện.

蚊子 2: 不要被蚊子杀手发现, 快点逃命吧。

Wénzi 2: Bùyào bèi wénzi shāshǒu fāxiàn, kuài diǎn táomìng ba.

Muỗi 2: Không đưc để bị Sát thủ diệt muỗi phát hiện, nhanh thoát thân thôi.

蚊子 1,2: 珍惜生命。远离蚊子杀手。

Wénzi 1,2: Zhēnxī shēngmìng. Yuǎnlí wénzi shāshǒu.

Muỗi 1,2: Trân trọng cuộc sống, tránh xa Sát thủ diệt muỗi.


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Video hoạt hình Gia Đình Vui Vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – Phần 2 - Tập 021