Thông tin du học: Đại học sư phạm Thiên Tân

0
527


Loading...

Giới thiệu về đại học sư phạm Thiên Tân


Trường Đại học Sư phạm Thiên Tân thành lập vào năm 1958, trên cơ sở Học viện Sư phạm Thiên Tân, năm 1982 đổi tên thành Đại học Sư phạm Thiên Tân; năm 1999, Trường cao đẳng sư phạm Thiên Tân, Học viện giáo dục Thiên Tân sáp nhập Đại học Sư phạm Thiên Tân, trở thành Đại học Sư phạm Thiên Tân mới. Tháng 3-2003, được sự phê chuẩn của Chính quyền thành phố, dự án xây dựng khu mới Đại học Sư phạm Thiên Tân với tổng diện tích 246 ha, diện tích kíến trúc 680 nghìn mét vuông chính thức khởi động, tháng 9-2005, 350 nghìn mét vuông giai đọan một đã chính thức đưa vào hoạt động.

Trường có 23 học viện, 49 cơ quan nghiên cứu; có 56 chuyên ngành hệ chính quy, 31 chuyên ngành cao đẳng; có 19933 học sinh đang theo học tại trường, trong đó có 15975 sinh viên hệ chính quy, 1642 nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ; ngoài ra còn có hơn 10 nghìn học sinh giáo dục từ xa. Trường có 2329 cán bộ, trong đó có 1381 giáo viên.

Loading...

Trường Đại học Sư phạm Thiên Tân là cơ sở được ủy quyền đào tạo tiến sĩ. Hiện có 3 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ bộ môn cấp một; 22 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh bộ môn cấp hai. Có 11 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ bộ môn cấp một; 96 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ bộ môn cấp hai. Đã hình thành những bộ môn mạnh tiêu biểu là 3 bộ môn cấp một đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng như các bộ môn giáo dục, bộ môn cơ bản, bộ môn ứng dụng. Bước đầu hình thành trường đại học tổng hợp lấy việc đào tạo giáo viên làm đặc sắc,giảng dạy kết hợp với nghiên cứu khoa học.

hoctiengtrungquoc Thông tin du học: Đại học sư phạm Thiên Tân

Trường kiên trì mở cửa xây dựng trường, đã xây dựng quan hệ hợp tác và giao lưu với 56 trường đại học của hơn 20 nước và khu vực, lần lượt mời 68 chuyên gia của 14 nước đến trường giảng dạy.

Bắt đầu từ năm 1964, trường Đại học Sư phạm Thiên Tân đã tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài, đến nay đã có hơn 40 năm lịch sử. Hiện nay có hơn 400 lưu học sinh nước ngoài đang theo học tại trường, công tác đào tạo lưu học sinh có chuyên tu ngắn hạn và dài hạn, hệ chính quy và nghiên cứu sinh, có tiếng tăm khá cao trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, trường Đại học Sư phạm Thiên Tân là trường trù bị xây dựng 16 Học viện Khổng Tử đợt đầu của Trung Quốc tại nước ngoài, tháng 9-2005 đã thành lập Học viện Khổng Tử đầu tiên tại Kê-ni-a châu Phi. Ngoài ra, trường Đại học Sư phạm Thiên Tân là một trong 94 trường đại học được ủy quyền tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài được cấp học bổng của Chính phủ Trung Quốc; là “Trung tâm đào tạo giáo viên Hán ngữ đối ngoại thành phố Thiên Tân”; là cơ sở thi “HSK” được Văn phòng tiểu ban lãnh đạo Hán ngữ đối ngoại Quốc gia chỉ định và là 1 trong 9 trường đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo cho “Chương trình người tình nguyện Trung Quốc giáo viên Hán ngữ Quốc tế”.

Địa chỉ: Số 241 đường Vệ Tân quận Hà Tây Thiên Tân

Loading...

Số bưu chính: 300074

Địa chỉ mạng: http://www.tjnu.edu.cn