Loading...

Xem các bài khác ở đây


Tập 008 – 我的梦想 浩浩来了– Hạo Hạo đến rồi

Lời + dịch

Loading...

小迪:同意参加比赛的举手. ..我觉得这样不公平

Xiǎo dí: Tóngyì cānjiā bǐsài de jǔ shǒu… Wǒ juédé zhèyàng bù gōngpíng

Tiểu Địch: Ai đồng ý tham gia cuộc chơi thì giơ tay. Con thấy làm thế này không công bằng.

吴贤慧:举手表决还不公平

Wú Xiánhùi: Jǔ shǒu biǎojué hái bù gōngpíng

Loading...

Ngô Hiền Tuệ: Giơ tay biểu quyết thế này còn không công bằng gì nữa.

小迪:就是不公平。老爸和姐姐是怕妈妈才不平手的。老爸, 老姐你们是不是同意

xiǎo dí: jiùshì bù gōngpíng,lǎo bà hé jiějiě shì pà māmā cái bù píngshǒu de, lǎo bà, lǎo jiě nǐmen shì bùshì tóngyì

Tiểu Địch: Chính xác là không công bằng, bố với chị sợ mẹ nên mới không dám giơ tay. Bố, chị, cả hai người đồng ý đúng không?

大迪:哪有。。。我们没有

Dà dí: nǎ yǒu… Wǒmen méiyǒu

Loading...

Đại Địch: Làm gì có, bố với chị không đồng ý

小迪:我们进行无记名投票, 这样才公平, 还是我赢了。不许要赖

xiǎo dí:Wǒmen jìnxíng wújìmíng tóupiào, zhèyàng cái gōngpíng. háishì wǒ yíngle. Bùxǔ shuǎlài

Tiểu Địch: Cả nhà mình tiến hành bỏ phiếu kín, như thế mới công bằng… Vẫn là con thắng nhé, không được chơi xấu nhé

广播: 为了纪念舟神七号成功发射, 我们的家庭趣味大赛也将开始, 只要将您的家装扮成和神舟七号有关的样子, 有趣, 好玩, 就可能获得我们的第一名. 比塞的结果将由神秘评审评出, 到时, 神秘评审会登门拜访, 大家一定要准备好

Loading...

Guǎngbo: wèile jìniàn zhōu shén qī hào chénggōng fāshè, wǒmen de jiātíng qùwèi dàsài yě jiāng kāishǐ, zhǐyào jiāng nín de jiā zhuāngbàn chéng hé shénzhōu qī hào yǒuguān de yàngzi yǒuqù, hǎowán, jiù kěnéng huòdé wǒmen de dì yī míng. bǐ sāi de jiéguǒ jiāngyóu shénmì píngshěn píng chū, dào shí, shénmì píngshěn huì dēngmén bàifǎng. dàjiā yì dìng yào zhǔnbèi hǎo

Truyền hình: Để kỷ niệm việc phóng thành công tàu Thần Châu số 7, cuộc thi lớn “Gia đình vui vẻ” của chúng tôi cũng sẽ được bắt đầu. Chỉ cần trang trí nhà của bạn sao cho có liên quan với tàu Thần Châu 7, thú vị, vui vẻ, vậy là có thể giành được giải nhất của chúng tôi. Kết quả cuộc thi sẽ do giám khảo bí mật của chúng tôi chọn ra, giám khảo bí mật sẽ tới thăm nhà các bạn, vì vậy mọi người nhất định phải chuẩn bị thật tốt nhé.

大迪:神秘评审怎么还不来呀

Dà dí: shénmì píngshěn zěnme hái bù lái ya

Đại Địch: Sao giám khảo bí mật vẫn chưa thấy tới nhỉ.

小迪:我们要耐心等待

Loading...

xiǎo dí:wǒmen yào nàixīn děngdài

Tiểu Địch: Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi.

陈卫霖: 我想的主意很棒把

Chénwèilín: wǒ xiǎng de zhǔyì hěn bàng bǎ

Trần Vệ Lâm: Ý kiến bố nghĩ ra thật tuyệt đúng không?

吴贤慧: 看上去还真挺像那么回事的. 这次算你聪明

Wú Xiánhùi: kàn shàngqù hái zhēn tǐng xiàng nàme huí shì de. zhè cì suàn nǐ cōngmíng.

Loading...

Ngô Hiền Tuệ: Xem ra có vẻ giống rồi đấy, lần này coi như ông thông minh đi

吴贤慧: 陈卫霖, 都是你出的馊主意, 我都快热死了. 你真是太笨了

Wú Xiánhùi:chénwèilín, dōu shì nǐ chū de sōuzhǔyì wǒ dōu kuài rè sǐle, nǐ zhēnshi tài bènle.

Ngô Hiền Tuệ: Trần Vệ Lâm, tất cả là do ý kiến tồi tệ của ông, tôi nóng sắp chết rồi, ông thật là ngốc quá mà.

陈卫霖: 作天还说我聪明呢

Chénwèilín: zuò tiān hái shuō wǒ cōngmíng ne

Trần Vệ Lâm: Tối qua vẫn còn khen mình thông minh cơ mà L

太奶奶: 确定空调打开了吗?

Tài nǎinai: quèdìng kòngtiáo dǎkāile ma?

Bà: Quyết định bật điều hòa nhé?

大迪:已经开到最低了, 可现在是夏天啊. 真是个馊主意

Dà dí: Yǐjīngkāi dào zuìdīle, kě xiànzài shì xiàtiān a. zhēnshi gè sōuzhǔyì

Đại Địch: Điều hòa đang để nhiệt độ thấp nhất rồi, nhưng bây giờ là mùa hè, đúng là ý kiến tồi mà.

小迪:只要我们真诚善良,勇敢. 没有什么克服不了的

xiǎo dí:zhǐyào wǒmen zhēnchéng shànliáng, yǒnggǎn. méiyǒu shé me kèfú bùliǎo de

Tiểu Địch: Chỉ cần chúng ta chân thành, tốt bụng, dũng cảm, thì chẳng có việc gì là không thể khắc phục được cả.

吴贤慧: 神秘评审再不来的话, 我们就热死了

Wú Xiánhùi: shénmì píngshěn zàibu lái dehuà, wǒmen jiù rè sǐle

Ngô Hiền Tuệ: Giám khảo bí mật mà còn không đến, kiểu gì nhà mình cũng chết nóng.

大迪:要是我们热死了, 赢了比赛也没什么意义.

Dà dí: yàoshi wǒmen rè sǐle, yíngle bǐsài yě méi shénme yìyì

Đại Địch: Nếu cả nhà chết nóng thì thắng rồi liệu có ý nghĩa gì nữa

浩浩: 没人啊

Hàohào: méi rén a

Hạo Hạo: Không có ai à

大迪:难道,这就是什么神秘评审吗

Dà dí: nándào, zhè jiùshì shénme shénmì píngshěn ma

Đại Địch: Chẳng lẽ đây chính là giám khảo bí mật sao

小迪:真是高科技啊

xiǎo dí:zhēnshi gāo kējì a

Tiểu Địch: Thật đúng là khoa học kỹ thuật cao cấp mà.

浩浩: 这里… 这里就是神舟七号的登陆舱吗?

Hàohào: zhèlǐ….zhèlǐ jiùshì shénzhōu qī hào de dēnglù cāng ma?

Hạo Hạo: Đây… Đây chính là khoang lên tàu Thần Châu 7 đúng không?

大家: 是啊。。。

Dàjiā: shì a…

Cả nhà: Đúng rồi

小迪:这里就是神舟七号的登陆舱, 快请进来吧

xiǎo dí:Zhèlǐ jiùshì shénzhōu qī hào de dēnglù cāng, kuài qǐng jìnlái ba

Tiểu Địch: Đây chính là khoang lên tàu Thần Châu 7, mau vào đi nào

浩浩: 我叫浩浩. 请问。宇航员队长在吗?

Hào hào : wǒ jiào hào hào. qǐngwèn. Yǔháng yuán duìzhǎng zài ma?

Hạo Hạo: Cháu là Hạo Hạo, xin hỏi, du hành trưởng có ở đây không ạ?

大家: 他就是宇航员队长

Dàjiā: tā jiùshì yǔháng yuán duìzhǎng

Cả nhà: Ông ấy chính là du hành trưởng

浩浩: 爸爸, 宇航员队长就是我的爸爸

Hàohào: bàba, yǔháng yuán duìzhǎng jiùshì wǒ de bàba

Hạo Hạo: Bố, du hành trưởng chính là bố cháu

陈卫霖: 我就是你爸爸呀

Chénwèilín: wǒ jiùshì nǐ bàba ya

Trần Vệ Lâm: Bố chính là bố của con đây.

浩浩: 真的吗, 怎么你的声音还么奇恎

Hàohào: zhēn de ma. zěnme nǐ de shēngyīn hái me qí dié

Hạo Hạo: Thật sao, nhưng sao nghe giọng bố lạ thế

陈卫霖: 那。。。那时因为宇航服的关系

Chénwèilín: nà… Nà shí yīnwèi yǔháng fú de guānxì

Trần Vệ Lâm: Có thể là do liên quan đến bộ quần áo du hành vũ trụ này

浩浩: 爸爸。。。

Hào hào: Bàba

Hạo Hạo: Bố

小迪:明明是我爸爸

xiǎo dí: Míngmíng shì wǒ bàba

Tiểu Địch: Rõ ràng là bố mình mà

大迪:肯定是考验我们呢

Dà dí: kěndìng shì kǎoyàn wǒmen ne

Đại Địch: Chắc chắn là đang thử chúng ta đó

浩浩: 爸爸。他们都是谁呀

Hào hào: bàba. Tāmen dōu shì shuí ya

Hạo Hạo: Bố ơi, họ là ai vậy?

陈卫霖:他们。。。他们是真他的宇航员啊

Chénwèilín: tāmen…Tāmen shì zhēn tā de yǔháng yuán a

Trần Vệ Lâm: Họ là những nhà du hành vũ trụ khác đấy

浩浩:可是。。。爸爸。你被他们骗了, 这里虽然装扮得很像神舟七号, 其实才不是呢, 和我们家没什么差别

Hào hào: kěshì…Bàba. Nǐ bèi tāmen piànle, zhèlǐ suī rán zhuāngbàn dé hěn xiàng shénzhōu qī hào, qí shí cái bù shī ne, hé wǒmen jiā méi shénme chābié

Hạo Hạo: Nhưng mà… Bố ơi, bố bị họ lừa rồi, cái này tuy trang trí giống nhà mình, nhưng thật sự chẳng giống chút nào cả.

吴贤慧:热死了。。。

Wú Xiánhùi: rè sǐle…

Ngô Hiền Tuệ: Nóng chết mất…

浩浩:爸爸你看, 宇航员才不会电这样的头发呢. 他们都不是航员

Hào hào: Bàba nǐ kàn, yǔháng yuán cái bù huì diàn zhèyàng de tóufǎ ne, tāmen dōu bùshì háng yuán

Hạo Hạo: Bố nhìn kìa, nhà du hành vũ trụ sẽ không để tóc như thế kia. Bọn họ đều không phải là nhà du hành vũ trụ

大迪:当然不是了

Dà dí: dāngrán bùshìle

Đại Địch: Tất nhiên là không phải rồi

爸爸。

bàba.

Hạo hạo: Bố ơi

大迪:这个评审还真可爱, 这么入戏

Dà dí: Zhège píngshěn hái zhēn kě’ài, zhème rù xì

Đại Địch: Vị giám khảo này thật đáng yêu, thật nhập vai

浩浩:爸爸, 你也把面罩拿掉吧, 我们回家去。这里不是神舟七号

Hào hào: Bàba, nǐ yě bǎ miànzhào ná diào ba, wǒmen huí jiā qù. Zhèlǐ bùshì shénzhōu qī hào

Hạo Hạo: Bố cũng bỏ cái mặt nạ kia xuống đi, chúng mình về nhà, đây không phải là Thần Châu 7 đâu

陈卫霖:这里是神舟七号。你看, 我们这里还有仪器呢

Chénwèilín: zhèlǐ shì shénzhōu qī hào. Nǐ kàn, wǒmen zhèlǐ hái yǒu yíqì ne

Trần Vệ Lâm: Đây chính là Thần Châu 7, con nhìn này, bố còn có cả máy móc, dụng cụ thí nghiệm khoa học.

小迪:你看我们的仪器

Xiǎo dí: nǐ kàn wǒmen de yíqì

Tiểu Địch: Bạn xem máy móc nhà tớ nè

浩浩:你根本就不是我的爸爸和照片里的一点都不像, 我爸爸帅多了, 你们都在就谎, 这里根本就不是什么神舟七号

Hào hào: nǐ gēnběn jiù bùshì wǒ de bàbahé zhàopiàn lǐ de yīdiǎn dōu bù xiàng, wǒ bàba shuài duōlenǐmen dōu zài jiù huǎng, zhèlǐ gēnběn jiù bùshì shénme shénzhōu qī hào

Hạo Hạo: Chú không phải bố cháu, không giống trong ảnh chút nào cả. Bố cháu đẹp trai hơn nhiều. Tất cả mọi người đều đang nói dối, đây vốn dĩ không phải tàu Thần Châu 7

吴贤慧:对阿,这是比赛啊, 比赛不就是这个样子吗

Wú Xiánhùi: duì ā, zhè shì bǐsài a, bǐsài bù jiùshì zhège yàngzi ma

Ngô Hiền Tuệ: Đúng rồi, đây là cuộc thi mà, cuộc thi chẳng phải đều như vậy sao.

大迪:小平审, 虽然我们布置得和神舟七号这有点差距, 但是我们真的已经精心准备了

Dà dí: xiǎopíngshěn, suīrán wǒmen bùzhì déhé shénzhōu qī hào zhè yǒudiǎn chājù, dànshì wǒmen zhēn de yǐ jīng jīngxīn zhǔnbèile

Đại Địch: Vị giám khảo nhỏ này, tuy nhà chị trang trí không được giống Thần Châu 7, nhưng thật sự nhà chị đều đã rất chuyên chuẩn bị đấy.

太奶奶: 完了,我们输了

Tài nǎinai:wánle, wǒmen shūle

Bà: Xong rồi, chúng ta thua rồi

小迪:神秘评审肯定要去别人家评奖了

Xiǎo dí: shénmì píngshěn kěndìng yào qù biérén jiā píngjiǎngle

Tiểu Địch: Giám khảo bí mật kiểu gì cũng đến nhà khác trao thưởng í.

陈卫霖:我知道你爸爸在哪里

Chénwèilín: wǒ zhīdào nǐ bàba zài nǎlǐ

Trần Vệ Lâm: Chú biết bố chúa ở đâu đấy.

浩浩:他在哪里?

Hào hào: tā zài nǎlǐ?

Hạo Hạo: Bố cháu ở đâu cơ?

陈卫霖:我把他藏起来了

Chénwèilín: wǒ bǎ tā cáng qǐláile

Trần Vệ Lâm: Chú giấu bố cháu đi rồi

小迪:老爸, 我们家什么时候还藏了别人

Xiǎo dí: lǎo bà, wǒmen jiā shi me shíhòu hái cángle biérén

Tiểu Địch: Bố ơi, từ bao giờ nhà mình lại đi giấu người thế?

陈卫霖:真是笨、这肯定是神秘评委在考验我们. 说不定还有隐藏摄像机在拍摄呢. 记住了

Chénwèilín: zhēnshi bèn,zhè kěndìng shì shénmì píngwěi zài kǎoyàn wǒmen. shuō bu dìng háiyǒu yǐncáng shèxiàngjī zài pāishè ne. jì zhùle

Trần Vệ Lâm: Dốt quá đi, chắc chắn là giám khảo bí mật đang thử chúng ta, chưa biết chừng ở đây còn có máy quay bí mật/ máy quay lén đang quay nữa đấy. Nhớ cho kỹ vào.

大迪:对,你爸爸衼我们藏起来了

Dà dí: duì, nǐ bàba zhī wǒmen cáng qǐláile

Đại Địch: À đúng rồi, bố cậu bị chúng tôi giấu đi rồi.

太奶奶和小迪:被我们藏起来了

Tài nǎinai hé xiǎo dí: bèi wǒmen cáng qǐláile

Bà & Tiểu Địch: Bị chúng tôi giấu đi rồi.

吴贤慧:就算是被我们藏起来了吧

Wú Xiánhùi: jiùsuàn shì bèi wǒmen cáng qǐláile ba

Ngô Hiền Tuệ: Ờ, cứ cho là bị chúng tôi giấu đi vậy

浩浩:快把我爸爸交出来

Hào hào: kuài bǎ wǒ bàba jiāo chūlái

Hạo Hạo: Mau trả bố lại cho cháu.

陈卫霖:那可要先过我这一关

Chénwèilín: nà kě yào xiānguò wǒ zhè yī guan

Trần Vệ Lâm: Thế thì trước tiên phải qua cửa của chú đã.

小迪:这比赛可真好玩

Xiǎo dí: zhè bǐsài kě zhēn hǎowán

Tiểu Địch: Trò này chơi vui quá

浩浩:你们肯定是追不上我的, 我的跑步速度和我爸爸的一样快

Hào hào: nǐmen kěndìng shì zhuī bù shàng wǒ de, wǒ de pǎobù sùdù hé wǒ bàba de yīyàng kuài

Hạo Hạo: Mọi người chắc chắn không đuổi kịp cháu đâu, tốc độ chạy của cháu nhanh như bố cháu vậy.

陈卫霖:快追, 这一定是比赛的密语, 追上了我们就贏了

Chénwèilín: kuài zhuī, zhè yīdìng shì bǐsài de mìyǔ, zhuī shàngle wǒmen jiù yíngle

Trần Vệ Lâm: Mau đuổi theo, đây chắc chắn là mật ngữ của cuộc thi, nếu đuổi kịp chúng ta sẽ thắng.

浩浩:我爸爸在哪里, 快点把我爸爸还给我

Hào hào: wǒ bàba zài nǎlǐ, kuài diǎn bǎ wǒ bàba huángěi wǒ

Hạo Hạo: Bố cháu đâu rồi, mau trả bố cháu lại đây.

陈卫霖:我。。。我们

Chénwèilín: wǒ… Wǒmen

Trần Vệ Lâm: Ơ, bọn chú…

小迪:难道是他的爸爸来了吗? 是来给我们颁奖的马?

Xiǎo dí: nándào shì tā de bàba láile ma? shì lái gěi wǒmen bānjiǎng de mǎ?

Tiểu Địch: Chẳng lẽ bố bạn cậu ấy đến để trao giải cho nhà mình sao?

太奶奶: 一定是的

Tài nǎinai:yīdìng shì de

Bà: Chắc chắn rồi

浩浩的太奶奶: 浩浩的太奶奶:我就知道你跑到这来了, 可把我急坏了

Hào hào de tài nǎinai: wǒ jiù zhīdào nǐ pǎo dào zhè láile, kě bǎ wǒ jí huàile

Bà của Hạo Hạo: Biết ngay là cháu chạy đến đây mà, cứ làm bà lo thôi.

太奶奶: 芙蓉

Tài nǎinai:Fúróng

Bà: Phù Dung

浩浩的太奶奶: 茶花

Hào hào de tài nǎinai: Cháhuā

Bà của Hạo Hạo: Trà Hoa

浩浩的太奶奶: 这是他爸爸留给他的日记. 他爸爸在日记里跟他说去了神舟七号. 所以他长大了, 就每天想着去神舟七号找爸爸. 那天茶花给我寄来你们的明信片, 他问我是不是爸爸寄来的. 我说是. 谁知道他会偷偷跟着明信片上面的地址找来了.

Hào hào de tài nǎinai: Zhè shì tā bàba liú gěi tā de rìjì. Tā bàba zài rìjì lǐ gēn tā shuō qùle shénzhōu qī hào. Suǒyǐ tā zhǎng dàle, jiù měitiān xiǎngzhe qù shénzhōu qī hào zhǎo bàba. Nèitiān cháhuā gěi wǒ jì lái nǐmen de míngxìnpiàn, tā wèn wǒ shì bùshì bàba jì lái de. Wǒ shuō shì.Shuí zhīdào tā huì tōutōu gēnzhe míngxìnpiàn shàngmiàn dì dìzhǐ zhǎo láile.

Bà của Hạo Hạo: Đây là nhật ký bố Hạo Hạo để lại; trong nhật ký bố cháu nói với cháu là lên tàu Thần Châu 7. Vì thế, khi cháu lớn lên, mỗi ngày đều muốn đến tàu Thần Châu 7 tìm bố.Ngày nọ, Trà Hoa gửi cho tôi 1 tấm bưu thiếp, cháu liền hỏi tôi có phải bố gửi về không.Tôi nói phải. Không ngờ cháu lại theo địa chỉ ghi trên tấm bưu thiếp tìm đến đây.

太奶奶: 我觉得很好看就拍了张照片做成明信片寄给你看看. 没想到还会发生这些事

Tài nǎinai:Wǒ juédé hěn hǎokàn jiù pāile zhāng zhàopiàn zuò chéng míngxìnpiàn jì gěi nǐ kàn kàn. Méi xiǎngdào hái huì fāshēng zhèxiē shì

Bà: Tôi thấy đẹp quá nên chụp tấm ảnh làm bưu thiếp gửi cho bà, ai biết được lại có thể xảy ra những chuyện như thế này chứ.

小迪:还以为浩浩是神秘评审呢

Xiǎo dí: hái yǐwéi hào hào shì shénmì píngshěn ne

Tiểu Địch: Lại còn tưởng Hạo Hạo là giám khảo bí mật nữa chứ.

浩浩的太奶奶: 什么神秘评审

Hào hào de tài nǎinai: shénme shénmì píngshěn

Bà của Hạo Hạo: Giám khảo bí mật gì cơ?

陈卫霖:没什么, 没什么

Chénwèilín: Méishénme, méishénme

Trần Vệ Lâm: Không có gì, không có gì

浩浩的太奶奶: 总之这一次是麻烦你们了

Hào hào de tài nǎinai: zǒngzhī zhè yīcì shì máfan nǐmenle

Bà của Hạo Hạo: Tóm lại lần này phiền mọi người rồi

吴贤慧:不麻烦, 不麻烦。。。这孩子真可怜

Wú Xiánhùi: Bù máfan,bù máfan…Zhè háizi zhēn kělián

Ngô Hiền Tuệ: Không phiền, không phiền….Đứa trẻ này thật đáng thương.

浩浩:你们家的登陆舱, 要是真的能飞起来就好了

Hào hào: nǐmen jiā de dēnglù cāng, yàoshi zhēn de néng fēi qǐlái jiù hǎole

Hạo Hạo: Tàu của nhà cậu mà thật sự bay lên được thì tốt quá

小迪:可以飞起来的. 我们的登陆舱可是有火箭发射器的呢

Xiǎo dí: kěyǐ fēi qǐlái de, wǒmen de dēnglù cāng, kěshì yǒu huǒjiàn fā shè qì de ne

Tiểu Địch: Bay lên được chứ, tàu của nhà tớ có thể phóng được tên lửa đó.

浩浩:真好, 在见

Hào hào: zhēn hǎo, zài jiàn

Hạo Hạo: Tốt quá, tạm biệt

大迪:没帮到他,真是遗憾啊

Dà dí: méi bāng dào tā, zhēnshi yíhàn a

Đại Địch: Không giúp được cậu bé, thật tiếc quá

陈卫霖:是啊, 可我们这里毕竟只是参加比赛, 不是真正的登陆舱啊

Chénwèilín: shì a, kě wǒmen zhèlǐ bìjìng zhǐshì cānjiā bǐsài, bùshì zhēnzhèng de dēnglù cāng a

Trần Vệ Lâm: Đúng vậy, nhưng nhà mình rốt cuộc cũng chỉ là tham gia cuộc thi chứ không phải là tàu thật.

小迪:要是我们有真的登陆舱, 我一定会让浩浩飞上太空去找爸爸的

Xiǎo dí: yàoshi wǒmen yǒu zhēn de dēnglù cāng, wǒ yīdìng huì ràng hào hào fēi shàng tàikōngqù zhǎo bàba de

Tiểu Địch: Nếu như nhà mình có tàu thật, con nhất định cho Hạo Hạo bay vào vũ trụ để tìm bố.

大迪:这次是真的评审来了

Dà dí: zhè cì shì zhēn de píngshěn láile

Đại Địch: Lần này chắc chắn là giám khảo thật rồi.

小迪:怎么办?

Xiǎo dí: zěnme bàn?

Tiểu Địch: Làm sao bây giờ?

吴贤慧:我们要拿第一. 赶快穿上宇航服… 看我干什么, 快穿上宇航服

Wú Xiánhùi: Wǒmen yào ná dì yī. Gǎnkuài chuān shàng yǔháng fú… kàn wǒ gànshénme, kuài chuān shàng yǔháng fú

Ngô Hiền Tuệ: Nhà mình nhất định phải xếp thứ nhất, mau mặc đồ du hành vũ trụ vào… Nhìn tôi làm gì, mau mặc đồ du hành vào.

陈卫霖:快。。。快点。。。

Chénwèilín: kuài… Kuài diǎn…

Trần Vệ Lâm: Nhanh nhanh nào

小迪:不是神秘评审啊

Xiǎo dí: Bùshì shénmì píng shěn a

Tiểu Địch: Không phải là giám khảo bí mật rồi

浩浩:你们家真的有火箭发身吗

Hào hào: nǐmen jiā zhēn de yǒu huǒjiàn fā shēn ma

Hạo Hạo: Nhà cậu thực sự có tên lửa sao?

小迪:当然有啊,你跟我来

Xiǎo dí: dāngrán yǒu a, nǐ gēn wǒ lái

Tiểu Địch: Tất nhiên rồi, đi theo tớ.

浩浩:原来是这样啊

Hào hào: yuánlái shì zhèyàng a

Hạo Hạo: Thì ra là như vậy.

陈卫霖:浩浩, 只要你相信我们, 我们一定会让你飞起来的, 像你爸爸一样

Chénwèilín: Hào hào, zhǐyào nǐ xiāngxìn wǒmen, wǒmen yīdìng huì ràng nǐ fēi qǐlái de, xiàng nǐ bàba yīyàng

Trần Vệ Lâm: Hạo Hạo, chỉ cần tin bọn chú, bọn chú nhất định làm cho cháu bay lên, giống bố cháu vậy.

浩浩:真的吗?

Hào hào: zhēn de ma?

Hạo Hạo: Thật không ạ?

陈卫霖:浩浩坐好了。我们再试一次. 来来…

Chénwèilín: hào hào zuò hǎole. Wǒmen zài shì yīcì….lái lái

Trần Vệ Lâm: Hạo Hạo ngồi vững nhé, chúng ta thử lại lần nữa. Nào, nào…

浩浩:叔叔,我可以留在你们家吗?

Hào hào: shūshu, wǒ kěyǐ liú zài nǐmen jiā ma?

Hạo Hạo: Chú ơi, cháu có thể ở lại nhà chú không ạ?

陈卫霖:留在我们家?

Chénwèilín: liú zài wǒmen jiā?

Trần Vệ Lâm: Ở lại nhà chú?

浩浩:我想要留在你们家. 你们现在能把神舟七号的登陆舱做得这么像, 以后一定做出镇的火箭发身器让我找到爸爸的

Hào hào: Wǒ xiǎng yào liú zài nǐmen jiā. Nǐmen xiànzài néng bǎ shénzhōu qī hào de dēnglù cāng zuò dé zhème xiàng, yǐhòu yīdìng zuò chū zhèn de huǒjiàn fā shēn qì ràng wǒ zhǎodào bàba de

Hạo Hạo: Cháu muốn ở lại nhà chú, bây giờ mọi người có thể làm giống tàu Thần Châu 7 như vậy, tương lai chắc chắn có thể tạo ra hỏa tiễn thật, đưa cháu đi tìm bố.

小迪:浩浩,我爸爸很厉害, 什么都会做

Xiǎo dí: hào hào, wǒ bàba hěn lìhài, shénme dūhuì zuò

Tiểu Địch: Hạo Hạo, bố tớ giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết.

陈卫霖:不过就目前而言, 我还是做炸鸡最好

Chénwèilín: bùguò jiù mùqián ér yán, wǒ háishì zuò zhá jī zuì hǎo

Trần Vệ Lâm: Nhưng trước mắt mà nói, chú nướng chân gà vẫn là giỏi nhất.

浩浩:太奶奶。我可以留在小迪家吗

Hào hào: tài nǎinai. Wǒ kěyǐ liú zài xiǎo dí jiā ma

Hạo Hạo: Bà ơi, cháu ở lại nhà Tiểu Địch được không ạ?

浩浩的太奶奶: 可以

Hào hào de tài nǎinai: Kěyǐ

Bà của Hạo Hạo: Được

浩浩:叔叔,阿姨,姐姐,茶花奶奶, 我可以留在你们家吗?

Hào hào: shūshu, Āyí, jiějiě, cháhuā nǎinai, wǒ kěyǐ liú zài nǐmen jiā ma?

Hạo Hạo: Chú, cô, chị, bà Trà Hoa, cháu có thể ở lại nhà mọi người không ạ?

大家:可以

Dàjiā: Kěyǐ

Cả nhà: Được chứ

浩浩:太好了

Hào hào: tài hǎole

Hạo Hạo: Thích quá đi.

神秘评审: 这一家的神舟七号登陆舱, 外形最有趣, 可以选择去理面看看. 不出意外, 他们家就是等一名了.

你们好,惊喜来了. 如果再不开门, 那只能不最后一名了

Shénmì píngshěn:Zhè yījiā de shénzhōu qī hào dēnglù cāng, wàixíng zuì yǒuqù, kěyǐ xuǎnzé qù lǐ miàn kàn kàn. Bù chū yìwài, tāmen jiā jiùshì děng yī míngle.
Nǐmen hǎo, jīngxǐ láile. Rúguǒ zàibu kāimén, nà zhǐ néng bù zuìhòu yī mingle

Giám khảo bí mật: Tàu Thần Châu 7 của nhà này ngoại hình thú vị nhất, có thể lựa chọn vào xem bên trong. Nếu không có gì thay đổi, nhà họ sẽ đứng số 1.

Chào cả nhà, kinh ngạc/ bất ngờ đến rồi đây.Nếu không mở cửa thì chỉ có thể xếp cuối cùng thôi.

浩浩:叔叔,在飞一会。。。

Hào hào: shūshu, zài fēi yī huǐ…

Hạo Hạo: Chú ơi, bay thêm một lúc nữa đi

陈卫霖:叔叔真的跑不动了

Chénwèilín: Shūshu zhēn de pǎo bù dòngle

Trần Vệ Lâm: Chú thật sự chạy không nổi nữa rồi.

浩浩:叔叔,你要坚强

Hào hào: shūshu, nǐ yào jiānqiáng

Hạo Hạo: Chú ơi, chú phải mạnh mẽ lên.

浩浩的太奶奶:他从小就有这本领, 而且今天算乖的了

Hào hào de tài nǎinai: tā cóngxiǎo jiù yǒu zhè běnlǐng, érqiě jīntiān suàn guāi dele

Bà của Hạo Hạo: Từ nhỏ nó đã có sở thích như vậy, hôm nay xem như là ngoan rồi đó.

浩浩:以后我要天天坐火箭玩

Hào hào: yǐhòu wǒ yào tiāntiān zuò huǒjiàn wán

Hạo Hạo: Sau này mỗi ngày cháu đều ngồi tên lửa chơi.

 


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

video hoạt hình gia Đình vui vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – phần 2 - tập 008 - 浩浩来了– hạo hạo đến rồi