Thông tin du học: Đại học Tứ Xuyên

0
809


Loading...

Giới thiệu về đại học Nam Kinh


Trường Đại học Tứ Xuyên là trường đại học trọng điểm Quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc; có quy mô lớn nhất và đào tạo nhiều chuyên ngành nhất ở khu vực miền Tây Trung Quốc.Hiện tại trường có 32 học viện, đào tạo 113 chuyên ngành đại học, 162 chuyên ngành cao học, cấp học vị tiến sĩ 96 chuyên ngành và 16 trạm đào tạo lưu động tiễn sĩ khoa học. Đặc biệt trường có thế mạnh về đào tạo y học.

 daihoc tu xuyen thông tin du học: Đại học tứ xuyên

Loading...

Từ năm 1979 trường bắt đầu đào tạo lưu học sinh đến năm 2002 đã đào tạo được 571 học sinh, trong đó đào tạo trình độ đại học các ngành là 79 học sinh, nghiên cứu sinh cao học là 23 và 4 tiến sĩ. Trường đã đào tạo 380 lưu học sinh không cấp học vị chuyên ngành Hán ngữ Nhà trường có học bổng văn hoá truyền thống cấp cho lưu học sinh học chuyên ngành tôn giáo.

Các chuyên ngành chính tuyển lưu học sinh:

Trình độ đại học

 • Hán ngữ (lưu học sinh trình độ đại học)
 • Công nhệ và hoá học thuộc da
 • Quản lý công thương
 • Quản lý du lịch
 • Thư viện học
 • Tôn giáo học
 • Triết học
 • Pháp luật
 • Y học lâm sàng
 • Hoá sinh
 • Công nghệ sinh học
 • Kỹ thuật ứng dụng máy vi tính
 • ……

Trình độ cao học

 • Văn tự Hán ngữ học
 • Tôn giáo học
 • Công nhệ và hoá học thuộc da
 • Bưu chính viễn thông
 • Bảo tàng học và khảo cổ học
 • Y học lâm sàn
 • Công nghệ sinh học
 • Hoá học cao phân tử
 • …..

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

Loading...
 • Tôn giáo học
 • Văn tự hán ngữ học
 • Lịch sử Cổ đại Trung Quốc
 • Bảo tàng học và khảo cổ học
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ và hoá học thuộc da
 • ……

Đào tạo không cấp học vị

Tiến tu sinh cao cấp, tiến tu sinh phổ thông, tiến tu sinh chuyên ngành tiếng Hán, lưu học sinh học ngắn hạn, lưu học sinh học tiếng Hán.