Hán Ngữ Mỗi Ngày – Bài 51 đến bài 60

  0
  897


  Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语


  第51课


  • 1.   你好点儿了吗? Nghe online
   Nǐ hǎo diǎnr le ma?
   Anh đỡ chưa ?
  • 2.   在医院里真没意思。Nghe online
   Zài yīyuàn lǐ zhēn méi yìsi.
   Nằm viện chán thật.
  • 3.   你这个星期能出院吗?Nghe online
   Nǐ zhège xīngqī néng chū yuàn ma?
   Tuần này anh có thể ra viện rồi chứ ?
  • 4.   祝你早日恢复健康。Nghe online
   Zhù nǐ zǎorì huīfù jiànkāng.
   Chúc anh sớm bình phục.


  第52课


  • 1.   有没有班车?Nghe online
   Yǒu méiyǒu bānchē?
   Có xe đưa đón không ?
  • 2.   每天几点接送?Nghe online
   Měi tiān jǐ diǎn jiē sòng?
   Mỗi ngày mấy giờ đến đón và đưa về ?
  • 3.   端午节我们放三天假。Nghe online
   Duānwǔjié wǒmen fàng sān tiān jià.
   Tết Đoan Ngọ chúng ta nghỉ 3 ngày.
  • 4.   这张贺卡送给您!Nghe online
   Zhè zhāng hèkǎ sònggěi nín!
   Tặng cô tấm thiếp này!

  第53课


  • 1.   有问题吗?Nghe online
   Yǒu wèntí ma?
   Có vấn đề gì không ?
  • 2.   这个字是什么意思?Nghe online
   Zhège zì shì shénme yìsi?
   Chữ này nghĩa gì ?
  • 3.   请您再说一遍。Nghe online
   Qǐng nín zài shuō yí biàn.
   Xin cô hãy nói lại.
  • 4.   请慢一点儿说。Nghe online
   Qǐng màn yìdiǎnr shuō.
   Xin cô nói chậm một chút.

  第54课


  • 1.   怎么办借书证?Nghe online
   Zěnme bàn jièshūzhèng?
   Làm thẻ mượn sách như thế nào?
  • 2.   这些书可以外借吗?Nghe online
   Zhèxiē shū kěyǐ wài jiè ma?
   Những sách này có thể mượn về nhà được không ?
  • 3.   这儿有外文书刊报纸吗?Nghe online
   Zhèr yǒu wàiwén shūkān bàozhǐ ma?
   Đây có sách báo ngoại văn không ?
  • 4.   点击这儿。Nghe online
   Diǎnjī zhèr.
   Truy cập chỗ này.

  第55课


  • 1.   你学什么专业? Nghe online
   Nǐ xué shénme zhuānyè?
   Bạn học chuyên ngành gì?
  • 2.   我们的课很有意思。Nghe online
   Wǒmen de kè hěn yǒu yìsi.
   Môn học của chúng tôi rất thú vị.
  • 3.   我们学校老师的水平都很高。Nghe online
   Wǒmen xuéxiào lǎoshī de shuǐpíng dōu hěn gāo.
   Giáo viên trường chúng tôi trình độ rất cao.
  • 4.   可以补考吗?Nghe online
   Kěyǐ bǔkǎo ma?
   Thi lại có được không?

  第56课


  • 1.   哪儿有网吧?Nghe online
   Nǎr yǒu wǎngbā?
   Ở đâu có quán cà phê in-tơ-nét?
  • 2.   你有自己的博客吗?Nghe online
   Nǐ yǒu zìjǐ de bókè ma?
   Anh có Blốc của mình không?
  • 3.   你的邮箱地址是什么?Nghe online
   Nǐ de yóuxiāng dìzhǐ shì shénme?
   Địa chỉ hòm thư điện tử của anh là gì ?
  • 4.   我忘记密码了。Nghe online
   Wǒ wàngjì mìmǎ le.
   Tôi quên mất mật mã rồi.

  第57课


  • 1.   我的汉语不好。Nghe online
   Wǒ de hànyǔ bù hǎo.
   Trình độ Hán ngữ của tôi rất kém.
  • 2.   我听不懂。Nghe online
   Wǒ tīng bù dǒng.
   Tôi nghe không hiểu.
  • 3.   什么时候开学?Nghe online
   Shénme shíhou kāi xué?
   Bao giờ khai giảng ?
  • 4.   一个学期的学费是多少?Nghe online
   Yí gè xuéqī de xuéfèi shì duōshao?
   Học phí một học kỳ là bao nhiêu ?

  第58课


  • 1.   我要一瓶啤酒。Nghe online
   Wǒ yào yì píng píjiǔ.
   Cho tôi một lon bia.
  • 2.   您要哪种啤酒?Nghe online
   Nín yào nǎ zhǒng píjiǔ?
   Bạn uống bia gì ?
  • 3.   要加冰吗?Nghe online
   Yào jiā bīng ma?
   Có cho đá không ?
  • 4.   有没有碳酸饮料。Nghe online
   Yǒu méiyǒu tànsuān yǐnliào?
   Có nước ga không ?

  第59课


  • 1.   能跳支舞吗?Nghe online
   Néng tiào zhī wǔ ma?
   Chị có thể nhảy với tôi một điệu được không ?
  • 2.   我请你喝一杯,好吗?Nghe online
   Wǒ qǐng nǐ hē yì bēi, hǎo ma?
   Tôi mời chị uống một lý, có được không ?
  • 3.   有空儿一起吃饭吧。Nghe online
   Yǒu kòngr yìqǐ chī fàn ba.
   Rảnh rỗi chúng mình cùng đi ăn cơm có được không?
  • 4.   你真漂亮!Nghe online
   Nǐ zhēn piàoliang!
   Chị đẹp quá!

  第60课


  • 1.   你最喜欢哪部电影?Nghe online
   Nǐ zuì xǐhuan nǎ bù diànyǐng?
   Bạn thích bộ phim nào nhất ?
  • 2.   它的情节很有趣。Nghe online
   Tā de qíngjié hěn yǒuqù.
   Tình tiết bộ phim này rất thú vị.
  • 3.   这部电影的票房不错。Nghe online
   Zhè bù diànyǐng de piàofáng búcuò.
   Bộ phim này có doanh thu bán vé khá cao.
  • 4.   请问电影几点开演?Nghe online
   Qǐngwèn diànyǐng jǐ diǎn kāiyǎn?
   Xin hỏi mấy giờ bắt đầu chiếu ?


  Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语

  Hán Ngữ Mỗi Ngày - Bài 51 đến bài 60