Hán Ngữ Mỗi Ngày – Bài 51 đến bài 60

0
824


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语


Loading...

第51课


 • 1.   你好点儿了吗? Nghe online
  Nǐ hǎo diǎnr le ma?
  Anh đỡ chưa ?
 • 2.   在医院里真没意思。Nghe online
  Zài yīyuàn lǐ zhēn méi yìsi.
  Nằm viện chán thật.
 • 3.   你这个星期能出院吗?Nghe online
  Nǐ zhège xīngqī néng chū yuàn ma?
  Tuần này anh có thể ra viện rồi chứ ?
 • 4.   祝你早日恢复健康。Nghe online
  Zhù nǐ zǎorì huīfù jiànkāng.
  Chúc anh sớm bình phục.


Loading...

第52课


 • 1.   有没有班车?Nghe online
  Yǒu méiyǒu bānchē?
  Có xe đưa đón không ?
 • 2.   每天几点接送?Nghe online
  Měi tiān jǐ diǎn jiē sòng?
  Mỗi ngày mấy giờ đến đón và đưa về ?
 • 3.   端午节我们放三天假。Nghe online
  Duānwǔjié wǒmen fàng sān tiān jià.
  Tết Đoan Ngọ chúng ta nghỉ 3 ngày.
 • 4.   这张贺卡送给您!Nghe online
  Zhè zhāng hèkǎ sònggěi nín!
  Tặng cô tấm thiếp này!

第53课

Loading...


 • 1.   有问题吗?Nghe online
  Yǒu wèntí ma?
  Có vấn đề gì không ?
 • 2.   这个字是什么意思?Nghe online
  Zhège zì shì shénme yìsi?
  Chữ này nghĩa gì ?
 • 3.   请您再说一遍。Nghe online
  Qǐng nín zài shuō yí biàn.
  Xin cô hãy nói lại.
 • 4.   请慢一点儿说。Nghe online
  Qǐng màn yìdiǎnr shuō.
  Xin cô nói chậm một chút.

第54课


Loading...
 • 1.   怎么办借书证?Nghe online
  Zěnme bàn jièshūzhèng?
  Làm thẻ mượn sách như thế nào?
 • 2.   这些书可以外借吗?Nghe online
  Zhèxiē shū kěyǐ wài jiè ma?
  Những sách này có thể mượn về nhà được không ?
 • 3.   这儿有外文书刊报纸吗?Nghe online
  Zhèr yǒu wàiwén shūkān bàozhǐ ma?
  Đây có sách báo ngoại văn không ?
 • 4.   点击这儿。Nghe online
  Diǎnjī zhèr.
  Truy cập chỗ này.

第55课


 • 1.   你学什么专业? Nghe online
  Nǐ xué shénme zhuānyè?
  Bạn học chuyên ngành gì?
 • 2.   我们的课很有意思。Nghe online
  Wǒmen de kè hěn yǒu yìsi.
  Môn học của chúng tôi rất thú vị.
 • 3.   我们学校老师的水平都很高。Nghe online
  Wǒmen xuéxiào lǎoshī de shuǐpíng dōu hěn gāo.
  Giáo viên trường chúng tôi trình độ rất cao.
 • 4.   可以补考吗?Nghe online
  Kěyǐ bǔkǎo ma?
  Thi lại có được không?
Loading...

第56课


 • 1.   哪儿有网吧?Nghe online
  Nǎr yǒu wǎngbā?
  Ở đâu có quán cà phê in-tơ-nét?
 • 2.   你有自己的博客吗?Nghe online
  Nǐ yǒu zìjǐ de bókè ma?
  Anh có Blốc của mình không?
 • 3.   你的邮箱地址是什么?Nghe online
  Nǐ de yóuxiāng dìzhǐ shì shénme?
  Địa chỉ hòm thư điện tử của anh là gì ?
 • 4.   我忘记密码了。Nghe online
  Wǒ wàngjì mìmǎ le.
  Tôi quên mất mật mã rồi.

第57课


Loading...

 • 1.   我的汉语不好。Nghe online
  Wǒ de hànyǔ bù hǎo.
  Trình độ Hán ngữ của tôi rất kém.
 • 2.   我听不懂。Nghe online
  Wǒ tīng bù dǒng.
  Tôi nghe không hiểu.
 • 3.   什么时候开学?Nghe online
  Shénme shíhou kāi xué?
  Bao giờ khai giảng ?
 • 4.   一个学期的学费是多少?Nghe online
  Yí gè xuéqī de xuéfèi shì duōshao?
  Học phí một học kỳ là bao nhiêu ?

第58课


 • 1.   我要一瓶啤酒。Nghe online
  Wǒ yào yì píng píjiǔ.
  Cho tôi một lon bia.
 • 2.   您要哪种啤酒?Nghe online
  Nín yào nǎ zhǒng píjiǔ?
  Bạn uống bia gì ?
 • 3.   要加冰吗?Nghe online
  Yào jiā bīng ma?
  Có cho đá không ?
 • 4.   有没有碳酸饮料。Nghe online
  Yǒu méiyǒu tànsuān yǐnliào?
  Có nước ga không ?

第59课

Loading...


 • 1.   能跳支舞吗?Nghe online
  Néng tiào zhī wǔ ma?
  Chị có thể nhảy với tôi một điệu được không ?
 • 2.   我请你喝一杯,好吗?Nghe online
  Wǒ qǐng nǐ hē yì bēi, hǎo ma?
  Tôi mời chị uống một lý, có được không ?
 • 3.   有空儿一起吃饭吧。Nghe online
  Yǒu kòngr yìqǐ chī fàn ba.
  Rảnh rỗi chúng mình cùng đi ăn cơm có được không?
 • 4.   你真漂亮!Nghe online
  Nǐ zhēn piàoliang!
  Chị đẹp quá!

第60课


 • 1.   你最喜欢哪部电影?Nghe online
  Nǐ zuì xǐhuan nǎ bù diànyǐng?
  Bạn thích bộ phim nào nhất ?
 • 2.   它的情节很有趣。Nghe online
  Tā de qíngjié hěn yǒuqù.
  Tình tiết bộ phim này rất thú vị.
 • 3.   这部电影的票房不错。Nghe online
  Zhè bù diànyǐng de piàofáng búcuò.
  Bộ phim này có doanh thu bán vé khá cao.
 • 4.   请问电影几点开演?Nghe online
  Qǐngwèn diànyǐng jǐ diǎn kāiyǎn?
  Xin hỏi mấy giờ bắt đầu chiếu ?


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语