Hán Ngữ Mỗi Ngày – Bài 41 đến bài 50

0
1241


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语


第41课


 • 1.   您好,要帮忙吗?Nghe online
  Nín hǎo, yào bāngmáng ma?
  Chào ông, ông có cần tôi giúp đỡ không ?
 • 2.   我交电话费。Nghe online
  Wǒ jiāo diànhuàfèi.
  Tôi trả tiền điện thoại.
 • 3.   我交电费。Nghe online
  Wǒ jiāo diànfèi.
  Tôi trả tiền điện.
 • 4.   银行星期日休息吗?Nghe online
  Yínháng xīngqīrì xiūxi ma?
  Ngân hàng chủ nhật có nghỉ không ?


第42课


 • 1.   我要办理汇款。Nghe online
  Wǒ yào bànlǐ huì kuǎn.
  Tôi muốn gửi tiền.
 • 2.   10分钟左右能到账。Nghe online
  Shí fēnzhōng zuǒyòu néng dào zhàng.
  Khoảng 10 phút sau sẽ đến.
 • 3.   手续费是多少?Nghe online
  Shǒuxùfèi shì duōshao?
  Thủ tục phí là bao nhiêu ?
 • 4.   每笔最高收费50元。Nghe online
  Měi bǐ zuì gāo shōufèi wǔshí yuán.
  Mỗi lần gửi cao nhất thu 50 đồng.

第43课


 • 1.   可以刷卡吗?Nghe online
  Kěyǐ shuā kǎ ma?
  Tôi có thể quẹt thẻ không?
 • 2.   交现金还是刷卡?Nghe online
  Jiāo xiànjīn háishi shuā kǎ?
  Bạn trả tiền mặt hay là quẹt thẻ ?
 • 3.   我刷信用卡。Nghe online
  Wǒ shuā xìnyòngkǎ.
  Tôi quẹt thẻ tín dụng.
 • 4.   请您在这里签字。Nghe online
  Qǐng nín zài zhèlǐ qiān zì.
  Mời bạn ký tên vào đây.

第44课


 • 1.   我的钱包丢了。Nghe online
  Wǒ de qiánbāo diū le.
  Ví tôi mất rồi.
 • 2.   我的银行卡也丢了。Nghe online
  Wǒ de yínhángkǎ yě diū le.
  Thẻ ngân hàng của tôi cũng mất rồi.
 • 3.   那你赶快挂失吧。Nghe online
  Nà nǐ gǎnkuài guàshī ba.
  Vậy bạn hãy nhanh chóng báo mất với ngân hàng nhé.
 • 4.   一个星期以后来取。Nghe online
  Yí gè xīngqī yǐhòu lái qǔ.
  Sau một tuần đến lấy nhé.

第45课


 • 1.   你得去看医生。Nghe online
  Nǐ děi qù kàn yīshēng.
  Bạn cần đi khám bác sĩ.
 • 2.   你能陪我去医院吗?Nghe online
  Nǐ néng péi wǒ qù yīyuàn ma?
  Bạn có thể đưa tôi đi bệnh viện không ?
 • 3.   在哪儿挂号?Nghe online
  Zài nǎr guàhào?
  Xin hỏi lấy số khám ở đâu?
 • 4.   挂一个专家号。Nghe online
  Guà yí gè zhuānjiāhào.
  Tôi xin lấy số khám bác sĩ chuyên gia.

第46课


 • 1.   你哪儿不舒服?Nghe online
  Nǐ nǎr bù shūfu?
  Anh thấy chỗ nào khó chịu?
 • 2.   我头疼。Nghe online
  Wǒ tóuténg.
  Tôi nhức đầu.
 • 3.   我拉肚子。Nghe online
  Wǒ lādùzi.
  Tôi bị ỉa chảy.
 • 4.   先量一下体温。Nghe online
  Xiān liáng yí xià tǐwēn.
  Hãy đo nhiệt độ đã.
 • 5.   什么时候开始的?Nghe online
  Shénme shíhou kāishǐ de?
  Bị từ bao giờ?

第47课


 • 1.   我给你开点儿感冒药。Nghe online
  Wǒ gěi nǐ kāi diǎnr gǎnmàoyào.
  Tôi kê đơn cho cô ít thuốc cảm.
 • 2.   每天吃几次?Nghe online
  Měi tiān chī jǐ cì?
  Mỗi ngày uống mấy lần?
 • 3.   一天三次,每次一片。Nghe online
  Yì tiān sān cì, měi cì yí piàn.
  Mỗi ngày ba lần, mỗi lần một viên.
 • 4.   回去多喝水,好好休息。Nghe online
  Huíqu duō hē shuǐ, hǎohao xiūxi.
  Về nhà phải nhớ uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi.

第48课


 • 1.   最近我牙疼。Nghe online
  Zuìjìn wǒ yá téng.
  Dạo này tôi đau răng.
 • 2.   应该吃什么药呢?Nghe online
  Yīnggāi chī shénme yào ne?
  Nên uống thuốc gì nhỉ?
 • 3.   你试试这种药。Nghe online
  Nǐ shìshi zhè zhǒng yào.
  Cô thử uống loại thuốc này.
 • 4.   这种药效果不错。Nghe online
  Zhè zhǒng yào xiàoguǒ bú cuò.
  Loại thuốc này hiệu quả rất tốt.
 • 5.   有副作用吗?Nghe online
  Yǒu fùzuòyòng ma?
  Có tác dụng phụ không?

第49课


 • 1.   快叫救护车!Nghe online
  Kuài jiào jiùhùchē!
  Mau gọi xe cứu thương !
 • 2.   他流了很多血。Nghe online
  Tā liúle hěn duō xiě.
  Anh ấy chảy rất nhiều máu.
 • 3.   没有生命危险吧?Nghe online
  Méiyǒu shēngmìng wēixiǎn ba?
  Không nguy hiểm đến tính mạng chứ ?
 • 4.   最好住院观察几天。Nghe online
  Zuìhǎo zhù yuàn guānchá jǐ tiān.
  Tốt nhất nằm viện quan sát mấy hôm.

第50课


 • 1.   请您先去交费。Nghe online
  Qǐng nín xiān qù jiāo fèi.
  Xin anh đi nộp tiền trước.
 • 2.   大夫,取药。Nghe online
  Dàifu, qǔ yào.
  Bác sĩ, cho tôi lấy thuốc.
 • 3.   这一瓶是外用的。Nghe online
  Zhè yì píng shì wàiyòng de.
  Lọ này là thuốc bôi.
 • 4.   您别弄错了。Nghe online
  Nín bié nòngcuò le.
  Anh đừng nhầm nhé.


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语

Hán Ngữ Mỗi Ngày - Bài 41 đến bài 50