Hán Ngữ Mỗi Ngày – Bài 11 đến bài 20

0
858


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语


Loading...

第11课


 • 1.   你最近忙吗?- Nghe online
  Nǐ zuìjìn máng ma?
  Dạo này em có bận không ?
 • 2.   你的爱好是什么?- Nghe online
  Nǐ de àihào shì shénme?
  Sở thích của em là gì ?
 • 3.   我喜欢看书。- Nghe online
  Wǒ xǐhuan kàn shū.
  Em thích đọc sách.
 • 4.   周末你一般干什么?- Nghe online
  Zhōumò nǐ yìbān gàn shénme?
  Cuối tuần anh thường làm gì ?


Loading...

第12课


 • 1.   你想吃什么?Nghe online
  Nǐ xiǎng chī shénme?
  Em muốn ăn gì ?
 • 2.   我要一个汉堡,还有一杯红茶。Nghe online
  Wǒ yào yí gè hànbǎo, hái yǒu yì bēi hóngchá.
  Cho tôi một bánh Hăm-bơ-gơ và một cốc chè đen.
 • 3.   在这儿吃还是带走?Nghe online
  Zài zhèr chī háishì dàizǒu?
  Ăn ở đây hay mang về ?
 • 4.   请问,洗手间在哪儿?Nghe online
  Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎr?
  Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ?
 • 5.   请你给我几张餐巾纸。Nghe online
  Qǐng nǐ gěi wǒ jǐ zhāng cānjīnzhǐ.
  Xin cô cho tôi mấy tờ giấy lau miệng.

第13课

Loading...


 • 1.   你们有什么特色菜?Nghe online
  Nǐmen yǒu shénme tèsècài?
  Quán này có món gì đặc sắc ?
 • 2.   你需要刀叉吗?Nghe online
  Nǐ xūyào dāochā ma?
  Anh có cần dao và nĩa không ?
 • 3.   请问你要红茶吗?Nghe online
  Qǐngwèn nǐ yào hóngchá ma?
  Anh có cần chè đen không ?
 • 4.   我们AA制吧。Nghe online
  Wǒmen AAzhì ba.
  Chúng ta trả tiền theo kiểu người nào trả phần chi tiêu của người ấy nhé.

第14课


Loading...
 • 1.   请你们等一会儿。Nghe online
  Qǐng nǐmen děng yíhuìr.
  Xin hai anh chị đợi một lát nhé.
 • 2.   我们要等多久?Nghe online
  Wǒmen yào děng duō jiǔ?
  Chúng tôi phải đợi bao lâu ?
 • 3.    味道怎么样?Nghe online
  Wèidao zěnmeyàng?
  Món ăn thế nào ?
 • 4.   真的很好吃。Nghe online
  Zhēn de hěn hǎochī.
  Ngon thật
 • 5.   我吃饱了。Nghe online
  Wǒ chībǎo le.
  Tôi ăn no rồi.

第15课


 • 1.   你们喜欢吃辣的吗?Nghe online
  Nǐmen xǐhuan chī là de ma?
  Anh chị có thích ăn món cay không ?
 • 2.   我喜欢吃羊肉串。Nghe online
  Wǒ xǐhuan chī yángròuchuàn.
  Em thích ăn thịt dê nướng xiên.
 • 3.   这里面是什么?Nghe online
  Zhè lǐmian shì shénme?
  Bên trong là cái gì ?
 • 4.   我们去买点饮料吧。Nghe online
  Wǒmen qù mǎi diǎn yǐnliào ba.
  Ta đi mua đồ giải khát đi.
Loading...

第16课


 • 1.   我很高兴认识你的家人。Nghe online
  Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ de jiārén.
  Tôi rất vui làm quen với gia đình anh.
 • 2.   这是我的拿手菜。Nghe online
  Zhè shì wǒ de náshǒucài.
  Đây là món ăn tôi nấu ngon nhất.
 • 3.   你多吃点儿。Nghe online
  Nǐ duō chī diǎnr.
  Cô ăn thêm đi.
 • 4.   下次请你们到我家做客。Nghe online
  Xià cì qǐng nǐmen dào wǒ jiā zuò kè.
  Lần sau mời cả nhà đến nhà tôi chơi.

第17课


Loading...

 • 1.   您先请!Nghe online
  Nín xiān qǐng!
  Anh ngồi trước đi!
 • 2.   别这么客气!Nghe online
  Bié zhème kèqi!
  Anh đừng khách khí !
 • 3.   为我们的合作成功干杯!Nghe online
  Wèi wǒmen de hézuò chénggōng gān bēi!
  Vì hợp tác thành công của chúng ta, cạn chén !
 • 4.   为大家的身体健康干杯!Nghe online
  Wèi dàjiā de shēntǐ jiànkāng gān bēi!
  Vì sức khỏe của chúng ta, cạn chén !
 • 5.   感谢你们的热情款待。
  Gǎnxiè nǐmen de rèqíng kuǎndài.Nghe online
  Cám ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của các bạn.

第18课


 • 1.   请问有洗发水卖吗?Nghe online
  Qǐngwèn yǒu xǐfàshuǐ mài ma?
  Xin lỗi, có nước gội đầu không ?
 • 2.   我想退货。Nghe online
  Wǒ xiǎng tuì huò.
  Tôi muốn trả hàng.
 • 3.   您的发票带来了吗?Nghe online
  Nín de fāpiào dàilai le ma?
  Cô có mang theo hóa đơn không ?
 • 4.   您给退了吧。Nghe online
  Nín gěi tuì le ba.
  Phiền anh cho tôi trả hàng.

第19课

Loading...


 • 1.   这橘子甜吗?Nghe online
  Zhè júzi tián ma?
  Quít này có ngọt không?
 • 2.   多少钱一公斤?Nghe online
  Duōshao qián yì gōngjīn?
  Bao nhiêu tiền một cân?
 • 3.   我没有零钱。Nghe online
  Wǒ méiyou língqián.
  Tôi không có tiền lẻ.
 • 4.   给你一张100元的。Nghe online
  Gěi nǐ yì zhāng yībǎi yuán de.
  Cho anh một tờ 100 đồng nhân dân tệ.

第20课


 • 1.   这是什么牌子的?Nghe online
  Zhè shì shénme páizi de?
  Cái này thương hiệu gì nhỉ ?
 • 2.   中国名牌。Nghe online
  Zhōngguó míngpái.
  Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc.
 • 3.   这儿有点儿毛病。Nghe online
  Zhèr yǒu diǎnr máobìng.
  Chỗ này bị hỏng.
 • 4.   最多100元!Nghe online
  Zuìduō yìbǎi yuán!
  Nhiều nhất 100 đồng.


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语

Hán Ngữ Mỗi Ngày - Bài 11 đến bài 20