Hán Ngữ Mỗi Ngày – Bài 1 đến bài 10

0
3274


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语


Loading...

第01课 – Chào hỏi


 • 1.   你好! – Nghe online
  Nǐ hǎo!
  Chào anh !
 • 2.   你叫什么名字?- Nghe online
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Anh tên là gì ?
 • 3.   这是我的名片。- Nghe online
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Đây là danh thiếp của tôi.
 • 4.   好久不见。 – Nghe online
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Lâu lắm không gặp.


Loading...

第02课 – Cám ơn và xin lỗi


 • 1.   谢谢!谢谢你!- Nghe online
  Xièxie! Xièxie nǐ!
  Xin cám ơn! Cám ơn anh!
 • 2.   非常感谢!- Nghe online
  Fēicháng gǎnxiè!
  Hết sức cám ơn.
 • 3.   不用谢!- Nghe online
  Bú yòng xiè!
  Không dám.
 • 4.   对不起!- Nghe online
  Duìbùqǐ!
  Xin lỗi.
 • 5.   没关系. – Nghe online
  Méi guānxi.
  Không sao.
 • 6.   没事儿。- Nghe online
  Méi shìr.
  Không việc gì.

第03课 – Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!

Loading...


 • 1.   祝你生日快乐! – Nghe online
  Zhù nǐ shēngrì kuàilè!
  Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
 • 2.   干杯!- Nghe online
  Gān bēi!
  Cạn chén!
 • 3.   你的电话号码是多少?- Nghe online
  Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
  Số điện thoại của bạn là bao nhiêu ?

第04课 – Từ biệt


Loading...
 •     1.   时间不早了。我们该走了。- Nghe online
  Shíjiān bù zǎo le. Wǒmen gāi zǒu le.
  Đã muộn rồi. Chúng tôi phải về đây.
 • 2.   再见!- Nghe online
  Zàijiàn!
  Xin tạm biệt !
 • 3.   多保重! – Nghe online
  Duō bǎozhòng!
  Giữ gìn sức khỏe !
 • 4.   保持联系! – Nghe online
  Bǎochí liánxì!
  Thường xuyên liên hệ với nhau !

第05课


 • 1.   你能帮我一个忙吗?-  Nghe online
  Nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma?
  Anh có thể giúp tôi được không ?
 • 2.   当然可以。-  Nghe online
  Dāngrán kěyǐ.
  Được chứ.
 • 3.   能帮我照张相吗?-  Nghe online
  Néng bāng wǒ zhào zhāng xiàng ma?
  Anh chụp hộ tôi một kiểu ảnh được không ?
 • 4.   我能帮助你吗?-  Nghe online
  Wǒ néng bāngzhù nǐ ma?
  Tôi có thể giúp gì cho anh ?

第06课

Loading...


 • 1.   喂,请问是哪位?- Nghe online
  Wéi, qǐngwèn shì nǎ wèi?
  A-lô, ai gọi đấy ?
 • 2.   你什么时候有空?- Nghe online
  Nǐ shénme shíhou yǒu kòng?
  Bao giờ anh rỗi ?
 • 3.   我们几点见面?在哪儿见面?- Nghe online
  Wǒmen jǐ diǎn jiàn miàn? Zài nǎr jiàn miàn?
  Chúng mình mấy giờ gặp nhau ? Ở đâu ?

第07课


Loading...
 • 1.   喂,刘经理在家吗?- Nghe online
  Wéi, Liú jīnglǐ zài jiā ma?
  A lô, giám đốc Lưu có ở nhà không ?
 • 2.   他什么时候回来?- Nghe online
  Tā shénme shíhou huílai?
  Bao giờ ông ấy về?
 • 3.   请他给我回个电话。- Nghe online
  Qǐng tā gěi wǒ huí gè diànhuà.
  Khi nào về, nhắn ông gọi điện thoại lại cho tôi.

第08课


 • 1.   你妹妹是做什么的?- Nghe online
  Nǐ mèimei shì zuò shénme de?
  Em gái của anh làm nghề gì nhỉ ?
 • 2.   你觉得她怎么样?- Nghe online
  Nǐ juéde tā zěnmeyàng?
  Anh thấy cô ấy thế nào ?
 • 3.   她很漂亮。她特别聪明。- Nghe online
  Tā hěn piàoliang. Tā tèbié cōngming.
  Cô ấy rất xinh. Cô ấy rất thông minh.

第09课


Loading...

 • 1.   怎么了?- Nghe online
  Zěnme le?
  Thế nào rồi nhỉ ?
 • 2.   你别再吸烟了。- Nghe online
  Nǐ bié zài xī yān le.
  Anh đừng hút thuốc nữa.
 • 3.   我很想家。- Nghe online
  Wǒ hěn xiǎng jiā.
  Con rất nhớ nhà.

第10课


 • 1.   你每天几点上班?- Nghe online
  Nǐ měitiān jǐ diǎn shàng bān?
  Hàng ngày mấy giờ em đi làm ?
 • 2.   你每天几点下班?- Nghe online
  Nǐ měitiān jǐ diǎn xià bān?
  Hàng ngày mấy giờ em tan tầm ?
 • 3.   你以前做过什么工作?- Nghe online
  Nǐ yǐqián zuòguo shénme gōngzuò?
  Trước kia em làm nghề gì ?
 • 4.   你在这里工作多长时间了?- Nghe online
  Nǐ zài zhèli gōngzuò duō cháng shíjiān le?
  Em làm ở đây bao lâu rồi ?


Chi tiết các bài giáo trình Hán Ngữ Mỗi Ngày – Every day Chinese – 每日汉语

Hán Ngữ Mỗi Ngày - Bài 1 đến bài 10