Flash: Tập nhân các số trong tiếng Trung

0
172


Xem Flash


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/2x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/3x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/4x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/5x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/6x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/7x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/8x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/9x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/bytwos.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/bythrees.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/geo.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/100plus.swf’ width=’530′ height=’500′]

 

 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...