Xem các bài khác ở đây


Tập 019 – 神奇的裤子 –  Chiếc quần ma thuật


Lời + dịch

第十九集:神奇的裤子- Chiếc quần ma thuật

 

浩浩:小迪姐姐, 我们也去捐款吧。

Hào hào: Xiǎodí jiějiě, wǒmen yě qù juānkuǎn ba.

Hạo Hạo: Chị Tiểu Địch, chúng mình đi quyên góp từ thiện đi.

 

小迪:好,只要你 真诚, 善良, 勇敢, 这个世界一定会越来越美好的。

Xiǎo dí: Hǎo,zhǐyào nǐ zhēnchéng, shànliáng, yǒnggǎn, zhège shìjiè yīdìng huì yuè lái yuè měihǎo de.

Tiểu Địch: Chỉ cần em thành thật, tốt bụng, dũng cảm, thế giới này nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp !

 

浩浩:我要把我身上的钱都捐了。

Hàohào: Wǒ yào bǎ wǒ shēnshang de qián dōu juānle.

Hạo Hạo: em sẽ đi quyên góp tất cả số tiền em có!

 

小迪:真的吗?

Xiǎodí: Zhēn de ma?

Tiểu Địch: Thật vậy sao?

 

浩浩:当然是真的了。

Hào hào: Dāngrán shì zhēnde le.

Hạo Hạo: Tất nhiên là thật rồi.

 

小迪:浩浩你真善良。那我也把我身上的钱都捐了。

Xiǎodí: Hàohào nǐ zhēn shànliáng. Nà wǒ yě bǎ wǒ shēnshang de qián dōu juānle.

Tiểu Địch: Hạo Hạo, em thật tốt bụng. vậy thì chị cũng đi quyên góp tất cả số tiền chị có.

 

捐款箱- Hòm từ thiện

 

浩浩:小迪姐姐, 我的钱不见了.

Hào hào: Xiǎodí jiějiě, wǒ de qián bùjiàn le.

Hạo Hạo: Chị tiểu Đich, tiền của em không thấy đâu nữa rồi.

 

小迪:你再找找吧, 是不是放到别的地方了。

Xiǎodí: Nǐ zài zhǎo zhǎo ba, shì bùshì fàng dào biéde dìfāng le.

Tiểu Địch: Em thử tìm lại xem. Hay là để ở nơi khác rồi.

 

小迪:浩浩你骗我。 你真是一点都不善良, 身上没有钱,才说自己要把所有的钱都捐掉的。

Xiǎodí: Hào hào nǐ piàn wǒ. Nǐ zhēnshi yīdiǎn dōu bù shànliáng, shēnshang méiyǒu qián, cái shuō zìjǐ yào bǎ suǒyǒu de qián dòu juān diào de.

Tiểu Địch: Hạo Hạo, em gạt chị. Em thật sự không tốt bụng chút nào. Trên người không có lấy một đồng, thế mà còn nói sẽ đi quyên góp tất cả tiền.

 

浩浩: 我没有骗你, 我真的有钱。

Hàohào: Wǒ méiyǒu piàn nǐ, wǒ zhēn de yǒu qián.

Hạo Hạo: Em không có lừa chị. Em có tiền thật mà.

 

小迪:可是你的钱在哪里呢?反正我再也不会相信你了。

Xiǎo dí: Kěshì nǐ de qián zài nǎlǐ ne? Fǎnzhèng wǒ zài yě bù huì xiāngxìn nǐle.

Tiểu Địch: Nhưng tiền của em đâu rồi? Đằng nào chị cũng sẽ không bao giờ tin tưởng em nữa.

 

浩浩:小迪姐姐,我真的没有骗你。我的钱不见了。

Hàohào: Xiǎodí jiějiě, wǒ zhēn de méiyǒu piàn nǐ. Wǒ de qián bùjiànle.

Hạo Hạo: Chị Tiểu Địch, em thật sự không có gạt chị. Tiền của em không thấy nữa.

 

小迪:不要叫我小迪姐姐。我才不想要一个说谎话的弟弟呢。

Xiǎodí: Bùyào jiào wǒ Xiǎodí jiějiě. Wǒ cái bùxiǎng yào yīgè shuōhuǎng huà de dìdì ne.

Tiểu Địch: Đừng có gọi chị là chị Tiểu Địch nữa. Chị mới không muốn có một người em nói dối.

 

浩浩:我的钱到底都跑到哪里去了呢?

Hàohào: Wǒ de qián dàodǐ dōu pǎo dào nǎlǐ qùle ne?

Hạo Hạo: Tiền của mình rốt cuộc chạy đi đâu rồi nhỉ?

 

吴贤慧:我好像忘了要干什么事了。到底是什么事情呢,怎么就是想不起来呢!大迪真是健忘。用完了都不知道放回去,都说女儿像妈,大迪健忘这一点可不像我。到底是忘了什么事呢?

Wú xiánhuì: Wǒ hǎoxiàng wàngle yào gàn shénme shì le. Dàodǐ shì shénme shìqíng ne, zěnme jiùshì xiǎng bù qǐlái ne! Dàdí zhēnshi jiànwàng. Yòng wánle dōu bù zhīdào fàng huíqù, dōu shuō nǚ’ér xiàng mā, Dàdí jiànwàng zhè yīdiǎn kěbù xiàng wǒ. Dàodǐ shì wàngle shénme shìqíng ne?

Ngô Hiền Tuệ: Mình hình như là quên mất làm việc gì đó. Rốt cuộc là việc gì nhỉ, sao lại nghĩ không ra chứ? Tiểu Địch thật là hay quên. Dùng xong cũng không biết để lại chỗ cũ, nói rằng con gái thì giống mẹ, Tiểu Địch đãng trí- điều này một chút cũng không giống mình. Rốt cuộc là mình quên việc gì nhỉ?

 

浩浩:什么声音?原来是我的裤子响啊。对了,一定是我刚才放进口袋里的硬币发出的声音。硬币怎么不在口袋里呢?原来是裤子把硬币给吃掉了。

Hàohào: Shénme shēngyīn?, Yuánlái shì wǒ de kùzi xiǎng a. Duìle, yīdìng shì wǒ gāngcái fàng jìn kǒudài lǐ de yìngbì fāchū de shēngyīn.Yìngbì zěnme bùzài kǒudài lǐ ne? Yuánlái shì kùzi bǎ yìngbì gěi chī diào le.

Hạo Hạo: Tiếng gì vậy nhỉ? Hóa ra là cái quần mình kêu à. Đúng rồi,nhất định là âm thanh phát ra từ đồng xu mình vừa đút vào túi quần. Đồng xu sao lại không thấy ở trong túi nhỉ? Hóa ra cái quần mình đã ăn mất tiêu đồng xu rồi.

 

浩浩:小迪姐姐, 小迪姐姐。。我请你吃冰淇淋, 小迪姐姐。

Hàohào: Xiǎo dí jiějiě, xiǎodí jiějiě.. Wǒ qǐng nǐ chī bīngqílín, xiǎodí jiějiě.

Hạo Hạo: Chị Tiểu Địch, chị Tiểu Đich…em mời chị ăn kem ,chị tiểu Địch.

 

小迪:你请我吃冰淇淋,我也不会原谅你骗我的。

Xiǎodí: Nǐ qǐng wǒ chī bīngqílín, wǒ yě bù huì yuánliàng nǐ piàn wǒ de.

Tiểu Địch: Em mời chị ăn kem, chị cũng sẽ không tha thứ cho việc em gạt chị đâu.

 

浩浩:我没有骗你。我的钱, 都被神奇的裤子吃掉了。

Hàohào: Wǒ méiyǒu piàn nǐ. Wǒ de qián, dōu bèi shénqí de kùzi chī diào le.

Hạo Hạo: Em không có gạt chị .Tiền của em, đều bị chiếc quần thần bí này ăn hết rồi.

 

浩浩:你看,我的口袋会吃掉硬币。怎么样, 神奇吧?

Hàohào: Nǐ kàn, wǒ de kǒudài huì chī diào yìngbì. Zěnme yàng, shénqí ba?

Hạo Hạo: Chị xem, chiếc túi của em có thể ăn sạch đồng xu. Thế nào, thần kì không?

 

小迪:真好玩,我也要试试。

Xiǎodí: Zhēn hǎowán, wǒ yě yào shì shì.

Tiểu Địch: Thật thú vị, chị cũng muốn thử xem…

 

浩浩:神奇的裤子,以前被吃掉的零花钱呢,是被你消化掉了吗。。。真好玩。 小迪姐姐,你还有硬币吗,多放一点硬币肯定会更好玩的。

Hàohào: Shénqí de kùzi, yǐqián bèi chī diào de línghuāqián ne, shì bèi nǐ xiāohuà diàole ma…Zhēn hǎowán. Xiǎodí jiějiě, nǐ hái yǒu yìngbì ma, duō fàng yīdiǎn yìngbì kěndìng huì gèng hǎowán de.

Hạo Hạo: Chiếc quần ma thuật, trước đây tiền tiêu vặt bị ăn hết sạch, là do mày tiêu hóa hết rồi sao. Thú vị thật. Chị Tiểu Địch, chị còn đồng xu không, cho nhiều đồng xu vào nhất định sẽ càng hay đấy.

小迪:我不会再给你硬币了。我知道你的裤子是怎么吃硬币的了。你又骗人。

Xiǎodí: Wǒ bù huì zài gěi nǐ yìngbì le. Wǒ zhīdào nǐ de kùzi shì zěnme chī yìngbì de le. Nǐ yòu piàn rén.

Tiểu Địch: Chị sẽ không đưa thêm đồng xu cho em nữa. Chị biết sao quần của em có thể ăn sạch tiền xu rồi.

浩浩:我没有骗你。

Hào hào: Wǒ méiyǒu piàn nǐ.

Hạo Hạo: Em không gạt chị mà.

 

小迪:你就是骗我,你的裤子就是口袋破掉了,一点都不神奇。我要去告诉妈妈你骗我硬币。

Xiǎodí: Nǐ jiùshì piàn wǒ, nǐ de kùzi jiùshì kǒudài pò diào le, yīdiǎn dōu bù shénqí. Wǒ yào qù gàosù māmā nǐ piàn wǒ yìngbì.

Tiểu Địch: Em đúng là gạt chị, chiếc quần của em cái túi đúng là bị rách , một chút cũng chẳng thần bí. Chi phải đi bảo mẹ rằng em gạt tiền của chị.

 

浩浩:不要告诉阿姨好不好,求求你了。

Hào hào: Bùyào gàosù āyí hǎobù hǎo, qiú qiú nǐ le.

Hạo Hạo: Đừng nói cho cô biết được không, cầu xin chị đây!

 

小迪:那你把我的硬币还给我。

Xiǎodí: Nà nǐ bǎ wǒ de yìngbì huán gěi wǒ.

Tiểu địch: Vậy thì trả tiền lại cho chị đi!

 

浩浩:捡回五毛钱。小迪姐姐,我一定要做出一条真正的神奇裤子给你看看。

Hào hào: Jiǎn huí wǔmáo qián. Xiǎo dí jiějiě, wǒ yīdìng yào zuò chū yītiáo zhēnzhèng de shénqí kùzi gěi nǐ kàn kàn.

Hạo Hạo: Nhặt lại được 5 đồng. Chị Tiểu Địch, em nhất định sẽ làm ra một cái quần thần kì thật cho chị xem.

 

魔术家:小朋友, 你怎么进来的?

Ảo thuật gia: Anh bạn nhỏ, bạn làm cách nào vào được đây?

Móshù jiā: Xiǎopéngyǒu, nǐ zěnme jìnlái de?

 

浩浩:门开着, 我就从那里进来了。

Hào hào: Mén kāizhe, wǒ jiù cóng nàlǐ jìnlái le.

Hạo Hạo: Cửa đang mở, cháu là từ đó đi vào mà.

 

魔术家:可是,你年纪太小,还不能学魔术。

Móshù jiā: Kěshì, nǐ niánjì tài xiǎo, hái bùnéng xué móshù.

Ảo thuật gia: Thế nhưng, tuổi của cháu nhỏ quá, không thể nào học được ảo thuật.

 

浩浩:我想知道怎么做神奇的裤子。

Hào hào: Wǒ xiǎng zhīdào zěnme zuò shénqí de kùzi.

Hạo Hạo: Cháu muốn biết cách để làm một chiếc quần ma thuật.

 

魔术家:去。。。

Móshù jiā: Qù…

Ảo thuật gia: đi đi………

 

浩浩:大师,收我为徒吧。

Hào hào: Dàshī, shōu wǒ wèi tú ba.

Hạo Hạo: Đại sư, nhận cháu làm đồ đệ đi ạ!

 

魔术家:不许你在捣乱了, 快回家去。

Móshù jiā: Bùxǔ nǐ zài dǎoluànle, kuài huí jiā qù.

Ảo thuật gia: Không cho cháu gây rối loạn ở đây nữa, mau về nhà đi!

 

浩浩:我想学魔术。

Hào hào: Wǒ xiǎng xué móshù.

Hạo Hạo: Cháu muốn học ảo thuật.

 

魔术家:你太小了,学不会的。快回家去吧!

Móshù jiā: Nǐ tài xiǎole, xué bù huì de. Kuài huí jiā qù ba!

Ảo Thuật gia: Cháu nhỏ quá, học không nổi. Mau về nhà đi!

 

浩浩:我有学费。我可以分期付款,还可以。。。勤工俭学。

Hàohào: Wǒ yǒu xuéfèi. Wǒ kěyǐ fēnqī fùkuǎn, hái kěyǐ…qíngōngjiǎnxué.

Hạo Hạo: Cháu có học phí…Cháu có thể trả góp, cũng có thể vừa học vừa làm…….

 

魔术家:我辛辛苦苦写了一上午的板书啊。

Móshù jiā: Wǒ xīn xīn kǔ kǔ xiěle yī shàngwǔ de bǎnshū a.

Nhà ảo thuật: Tấm bảng này tôi đã vất vả cực nhọc viết ra trong buổi sáng đấy!

 

浩浩:我还可以做很多的事情呢。我只是想学习魔术,做一条神奇的裤子。

Hàohào: Wǒ hái kěyǐ zuò hěnduō de shìqíng ne. Wǒ zhǐshì xiǎng xuéxí móshù, zuò yītiáo shénqí de kùzi.

Hạo Hạo: Cháu cũng có thể làm được rất nhiều việc. Cháu chỉ là muốn học ảo thuật, làm một chiếc quần thần kỳ thôi mà.

 

魔术家:好吧。。。好吧。。。。那你没办法,你坐那里去吧。下课后你把教室打扫一下可以吗?

Móshù jiā: Hǎo ba… Hǎo ba…. Nà nǐ méi bànfǎ, nǐ zuò nàlǐ qù ba. Xiàkè hòu nǐ bǎ jiàoshì dǎsǎo yīxià kěyǐ ma?

Ảo thuật gia: được rồi, được rồi…….vậy cũng chẳng còn cách nào cả, cháu ngồi ra kia ngồi đi. Cuối giờ học thì dọn dẹp lại phòng này một chút, có được không?

浩浩:好,谢谢老师。

Hào hào: Hǎo, xièxiè lǎoshī.

Hạo Hạo: Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ!

浩浩: 为什么不早点告诉我,这么大的教室。

Hào hào: Wèishéme bù zǎodiǎn gàosù wǒ, zhème dà de jiàoshì.
Hạo Hạo: Sao không bảo mình sớm, cái phòng học rộng như thế này!

 

浩浩:我是来下战书的。我已经去听了魔术课。这张就是我根据我学到的知识画出来的图纸。我要做一条真正的神奇的裤子。

Hào hào: Wǒ shì lái xià zhàn shū de. Wǒ yǐjīng qù tīngle móshù kè. Zhè zhāng jiùshì wǒ gēnjù wǒ xué dào de zhīshì huà chūlái de túzhǐ. Wǒ yào zuò yītiáo zhēnzhèng de shénqí de kùzi.

Hạo Hạo: Đây chính là hạ sách của em. Em đã đi nghe lớp ảo thuật. Bức tranh này được vẽ ra dựa theo những kiến thức em đã học được. Em muốn làm một cái quần thần kỳ thực sự.

 

小迪:我才不相信你呢。你肯定做不出来。

Xiǎo dí: Wǒ cái bù xiāngxìn nǐ ne. Nǐ kěndìng zuò bù chūlái.

Tiểu Địch: Chị vẫn không thể nào mà tin tưởng em được. Em nhất định sẽ làm không nổi đâu.

 

浩浩:我和你打赌,如果我做出来了,那么你一个月的零食就归我。

Hào hào: Wǒ hé nǐ dǎdǔ, rúguǒ wǒ zuò chūlái le, nàme nǐ yīgè yuè de língshí jiù guī wǒ.

Hạo Hạo: Vậy em đánh cuộc với chị. Nếu như em làm được thì tiền tiêu vặt một tháng của chị sẽ phải nộp cho em.

 

小迪:你输了呢?

Xiǎodí: Nǐ shūle ne?

Tiểu Địch: Em thua thì sao?

 

浩浩: 我。。。我 三个月的零食都归你。

Hào hào: Wǒ… Wǒ sān gè yuè de língshí dōu guī nǐ.

Hạo Hạo: Em …tiền tiêu vặt 3 tháng của em sẽ thuộc về chị.

 

小迪:你肯定会输的!有免费的零食吃了。

Xiǎodí: Nǐ kěndìng huì shū de! Yǒu miǎnfèi de língshí chīle.

Tiểu Đich: Em nhất đinh là thua rồi!. Mình có tiền tiêu vặt miễn phí để ăn rồi..

 

浩浩:到我表演的那一天,你要把你的同学都叫来,一起做证。看我做出神奇的裤子。

Hào hào: Dào wǒ biǎoyǎn de nà yītiān, nǐ yào bǎ nǐ de tóngxué dōu jiào lái, yīqǐ zuò zhèng. Kàn wǒ zuò chū shénqí de kùzi.

Hạo Hạo: Đến ngày em biểu diễn, chị nhất định phải gọi bạn bè chị đến, cùng làm chứng. Xem em tạo ra chiếc quần ma thuật.

 

小迪:好。。好。。好。。我们一起看你把零食输给我。

Xiǎodí: Hǎo.. Hǎo.. Hǎo.. Wǒmen yīqǐ kàn nǐ bǎ língshí shū gěi wǒ.

Tiểu Địch: được ….được………được…..bọn chị sẽ cùng làm chứng em thua và đưa tiền tiêu vặt cho chị……

 

太奶奶:浩浩, 太奶奶来帮你好不好?

Tài nǎinai: Hào hào, tài nǎinai lái bāng nǐ hǎobù hǎo?

Cụ: Hạo Hạo, cụ giúp con có được không?

 

浩浩:不要。。。

Hào hào: Bùyào..

Hạo Hạo: KHÔNG…….

 

吴贤慧:可算是想起来了。是要给浩浩缝裤子的口袋。现在这些商人真是越来越没道德了。裤子针脚都做得那么差。这些都是什么呀。真是乱七八糟。

Wú xiánhuì: Kě suànshì xiǎng qǐláile. Shì yào gěi hàohào fèng kùzi de kǒudài。 Xiànzài zhèxiē shāngrén zhēnshi yuè lái yuè méi dàodé le. Kùzi zhēnjiǎo dōu zuò dé nàme chà. Zhèxiē dōu shì shénme ya. Zhēnshi luànqībāzāo.

Ngô Hiền Tuệ: Xem như là nhớ ra rồi! Chính là khâu lại cho Hạo Hạo chiếc túi quần. Những người làm kinh doanh bây giờ thật là càng ngày càng không có đạo đức. Đường chỉ chiếc quần này sao mà cẩu thả thế chứ! Những thứ này là gì vậy chứ, thật là lộn xà lộn xộn……

 

吴贤慧:多缝几遍,怎么都不会漏了。

Wú xiánhuì: Duō fèng jǐ biàn, zěnme dōu bù huì lòule.

Ngô Hiền Tuệ: May thêm vài lần, đố mà thủng được nữa.

 

陈卫霖:慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝。。。

Chénwèilín: Címǔ shǒuzhōng xiàn, yóuzǐ shēnshang yī, lín xíng mì mi fèng…

Trần Vệ Lâm: Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật mật phùng…

 

浩浩:我要开始表演了。请大家睁大眼睛,一起见证奇迹吧!。。。怎么回事啊?难道是它自己变回去的。真是一条神奇的裤子。

Hào hào: Wǒ yào kāishǐ biǎoyǎn le. Qǐng dàjiā zhēng dà yǎnjīng, yīqǐ jiànzhèng qíjī ba! Zěnme huí shì a? Nándào shì tā zìjǐ biàn huíqù de? Zhēnshi yītiáo shénqí de kùzi.

Hạo Hạo: Tôi bắt đầu biểu diễn đây. Mời mọi người mở rộng tầm mắt, cùng chiếm ngưỡng những điều kì bí nhé! Sao lại vậy nhỉ? Lẽ nào nó lại biến hóa trở về nguyên dạng ? Quả là chiếc quần thần kỳ.

 

小迪:魔术师,别忘了三个月的零食啊。

Xiǎodí: Móshù shī, bié wàngle sān gè yuè de língshí a.

Tiểu Địch: Ảo thuật gia! Đừng quên về chuyện tiền tiêu vặt 3 tháng nhé!

 

浩浩:等等。这真的是一条神奇的裤子。它自己会变身的。

Hào hào: Děng děng. Zhè zhēn de shì yītiáo shénqí de kùzi. Tā zìjǐ huì biàn shēn de.

Hạo Hạo: Đợi đợi đợi đã. Đây Thật sự là một chiếc quần thần bí mà!. Nó tự mình có thể biến hóa.

 

小迪:三个月零食。。。

Xiǎodí: Sān gè yuè língshí…

Tiểu Địch: 3 tháng tiền tiêu vặt…

 

浩浩:是你,你欠我一个月的。

Hào hào: Shì nǐ, nǐ qiàn wǒ yīgè yuè de.

Hạo Hạo: Chính chị, chị nợ em một tháng……….


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

 

Video hoạt hình Gia Đình Vui Vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – Phần 2 - Tập 019 - 神奇的裤子 - Chiếc quần ma thuật