[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #108 – 裸婚 (Luǒhūn) – Loã hôn

1
1314

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #108 – 裸婚 (Luǒhūn) – Loã hôn

Loading...

裸婚 (Luǒhūn) – Loã hôn

裸婚

在前面的一篇文章中,希茜给大家介绍过,在中国谈恋爱非常的贵。约会吃饭、娱乐活动和买礼物都需要花很多的钱。那么,在中国结婚,是不是也很贵呢?

在中国,为了结婚,大多数人都要买房子、买车子、买戒指,办婚礼,拍婚纱照。有的还要进行蜜月旅行。有很多人为了办一场婚礼,甚至要花掉许多年才积攒下来的钱。结婚不仅很贵,还很麻烦。不过,现在在中国的年轻人当中,流行一种新的结婚方式,叫做“裸婚”。

Loading...

“裸婚”是什么意思呢?这个词是近几年在网络上流行起来的。裸,就是没穿衣服的意思。“裸婚”就是指这样一种婚礼:不买房子和车子,甚至不举行婚礼仪式,不拍婚纱照,不买钻戒。最节约又简单的裸婚方式,就是只花9块钱,到政府部门办理结婚证,两个人就能合法地成为夫妻。这样,不仅可以省钱,还可以省掉很多麻烦的步骤。

选择裸婚的人,可以叫做“裸婚族”。越来越多的年轻人选择了裸婚。裸婚族中,有不少是高学历、高收入的都市白领。他们认为,结婚是两个人自己的事情。遇到相爱的人,只要两个人自己生活得开心,物质没那么重要,婚礼仪式也没那么重要。对于裸婚族来说,裸婚是一种自由、轻松,而又环保的结婚方式。不过,选择裸婚还有另外一个原因。对很多年轻人来说,“裸婚”是一种无奈的选择。因为现在城市里的房价太高了,年轻人很少能买得起房子。房价高,收入少,如果不想依靠父母,就只能“裸婚”了。

#108: Luǒhūn

Zài qiánmiàn de yī piān wénzhāng zhōng, xīqiàn gěi dàjiā jièshàoguò, zài zhōngguó tán liàn’ài fēicháng de guì. Yuēhuì chīfàn, yúlè huódòng hé mǎi lǐwù dōu xūyào huā hěnduō de qián. Nàme, zài zhōngguó jiéhūn, shì bùshì yě hěn guì ne?

Zài zhōngguó, wèile jiéhūn, dà duōshù rén dōu yāomǎi fángzi, mǎi chēzi, mǎi jièzhǐ, bàn hūnlǐ, pāi hūnshā zhào. Yǒu de hái yào jìnxíng mìyuè lǚxíng. Yǒu hěnduō rén wèile bàn yī chǎng hūnlǐ, shènzhì yào huā diào xǔduō nián cái jīzǎn xiàlái de qián. Jiéhūn bùjǐn hěn guì, hái hěn máfan. Bùguò, xiànzài zài zhōngguó de niánqīng rén dāngzhōng, liúxíng yī zhǒng xīn de jiéhūn fāngshì, jiàozuò “luǒhūn”.

Loading...

“Luǒhūn” shì shénme yìsi ne? Zhège cí shì jìn jǐ nián zài wǎngluò shàng liúxíng qǐlái de. Luǒ, jiùshì méi chuān yīfú de yìsi.“Luǒhūn” jiùshì zhǐ zhèyàng yī zhǒng hūnlǐ: Bú mǎi fángzi hé chēzi, shènzhì bù jǔxíng hūnlǐ yíshì, bù pāi hūnshā zhào, bú mǎi zuànjiè. Zuì jiéyuē yòu jiǎndān de luǒhūn fāngshì, jiùshì zhǐ huā 9 kuài qián, dào zhèngfǔ bùmén bànlǐ jiéhūn zhèng, liǎng gèrén jiù néng héfǎ de chéngwéi fūqī. Zhèyàng, bùjǐn kěyǐ shěng qián, hái kěyǐ shěng diào hěnduō máfan de bùzhòu.

Xuǎnzé luǒhūn de rén, kěyǐ jiàozuò “luǒhūn zú”. Yuè lái yuè duō de niánqīng rén xuǎnzéle luǒhūn. Luǒhūn zú zhōng, yǒu bù shǎo shì gāo xuélì, gāo shōurù de dūshì báilǐng. Tāmen rènwéi, jiéhūn shì liǎng gèrén zìjǐ de shìqíng. Yùdào xiāng’ài de rén, zhǐyào liǎng gèrén zìjǐ shēnghuó dé kāixīn, wùzhí méi nàme zhòngyào, hūnlǐ yíshì yě méi nàme zhòngyào. Duìyú luǒhūn zú lái shuō, luǒhūn shì yī zhǒng zìyóu, qīngsōng, ér yòu huánbǎo de jiéhūn fāngshì. Bùguò, xuǎnzé luǒhūn hái yǒu lìngwài yīgè yuányīn. Duì hěnduō niánqīng rén lái shuō,“luǒhūn” shì yī zhǒng wúnài de xuǎnzé. Yīnwèi xiànzài chéngshì lǐ de fángjià tài gāole, niánqīng rén hěn shǎo néng mǎi dé qǐ fángzi. Fángjià gāo, shōurù shǎo, rúguǒ bùxiǎng yīkào fùmǔ, jiù zhǐ néng “luǒhūn”le.

#108: Lõa hôn

Trong một bài viết trước, Tây Thiến đã giới thiệu qua với mọi người, yêu đương ở Trung Quốc vô cùng đắt đỏ. Hẹn hò ăn uống, hoạt động giải trí và mua quà tặng đều cần rất nhiều tiền. Vậy, kết hôn ở Trung Quốc, có phải cũng rất đắt đỏ không?

Ở Trung Quốc, để kết hôn, đại đa số mọi người đều phải mua nhà, mua xe, mua nhẫn, tổ chức hôn lễ, chụp ảnh cưới. Có người còn đi tuần trăng mật du lịch. Có rất nhiều người để tổ chức một hôn lễ thậm chí phải bỏ ra số tiền đã mất rất nhiều năm mới tiết kiệm được. Kết hôn không chỉ rất đắt đỏ mà còn rất phiền phức. Tuy nhiên, ngày nay ở giới trẻ Trung Quốc rất thịnh hành một phương thức kết hôn mới, gọi là “lõa hôn”.

“Lõa hôn” có nghĩa là gì? Từ ngữ này bắt đầu thịnh hành trên mạng mấy năm gần đây. Lõa, chính là không mặc y phục. “Lõa hôn” chính là chỉ một dạng hôn nhân như vậy: không mua nhà và xe, thậm chí không tổ chức nghi thức hôn lễ, không chụp ảnh cưới, không mua nhẫn kim cương. Phương thức lõa hôn tiết kiệm nhất và cũng rất đơn giản, chính là bỏ ra 9 đồng tới cơ quan nhà nước làm giấy đăng ký kết hôn thì hai người có thể trở thành vợ chồng một cách hợp pháp. Như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm tiền, mà còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thủ tục phiền hà.

Loading...

Những người lựa chọn lõa hôn, có thể gọi là “lõa hôn tộc”. Càng ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn lõa hôn. Trong lõa hôn tộc, có không ít người là công chức học lực cao, thu nhập cao ở các đô thị. Họ cho rằng, kết hôn là chuyện riêng của hai người. Gặp được người yêu thương mình, chỉ cần hai người sống vui vẻ, vật chất không đến nỗi quá quan trọng, nghi thức kết hôn cũng không đến nỗi quá quan trọng. Đối với những người lõa hôn, lõa hôn là một phương thức kết hôn tự do, nhẹ nhàng mà lại bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, lựa chọn lõa hôn vẫn còn một nguyên nhân khác. Đối với rất nhiều người trẻ tuổi, lõa hôn là một lựa chọn bất đắc dĩ không thể tránh khỏi. Vì hiện tại giá nhà trong thành phố quá cao, rất ít người trẻ có thể mua nổi một căn nhà. Giá nhà cao, thu nhập thấp, nếu không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, thì chỉ có thể lõa hôn.

Slow chinese: #108 - 裸婚 (Luǒhūn) - Loã hôn