GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 09 – 第九课:感谢:真不知怎么感谢您才好 – Gǎnxiè: Zhēn bùzhī zěnme gǎnxiè nín cái hǎo – Cảm tạ: Thật không biết phải cảm tạ ông như thế nào mới phải

0
305

Xem danh sách các bài khác


第09课 – 第九课:感谢:真不知怎么感谢您才好


课文01 - Bài khoá 01


课文一

(回宿舍的路上)

安妮:糟糕!我的皮包不见了!

丽达:八成是你忘在出租车上了。快回去看看,说不定车还没走呢!

(二人一口气跑回去,发现司机站在车前等候)

司机:你们可回来了!我正发愁不知在哪儿去找你们呢。

安妮:太谢谢了!真不知怎么感谢您才好!

司机:没什么,这是我应该做的。坐我们司机这一行的,常常会遇到粗心的乘客将东西落在车上这种情况。你检查一下儿,看看有没有少什么东西。

安妮:您真是太细心了!我看看:护照,钥匙,学生证,信用卡一样也不少。唉,一句谢谢难以表达我的感激之情。请问您的尊姓大名?我一定要给您写封感谢信!

司机:不必了,不必了!下次小心点就是了。再见!

丽达:你的运气真好,要不然这些证件丢了,可够你麻烦的了!

安妮:是啊,真是一位好心人!


Pin yin bài khoá 01


(Huí sùshè de lùshàng)

Ānnī: Zāogāo! Wǒ de píbāo bùjiànle!

Lìdá: Bāchéng shì nǐ wàng zài chūzūchē shàngle. Kuài huíqù kàn kàn, shuō bù dìng chē hái méi zǒu ne!

(Èr rén yī kǒuqì pǎo huíqù, fāxiàn sījī zhàn zài chē qián děnghòu)

Sījī: Nǐmen kě huíláile! Wǒ zhèng fāchóu bùzhī zài nǎr qù zhǎo nǐmen ne.

Ānnī: Tài xièxièle! Zhēn bùzhī zěnme gǎnxiè nín cái hǎo!

Sījī: Méishénme, zhè shì wǒ yīnggāi zuò de. Zuò wǒmen sījī zhè yī háng de, chángcháng huì yù dào cūxīn de chéngkè jiāng dōngxī luò zài chē shàng zhè zhǒng qíngkuàng. Nǐ jiǎnchá yīxiàr, kàn kàn yǒu méiyǒu shǎo shénme dōngxī.

Ānnī: Nín zhēn shì tài xìxīnle! Wǒ kàn kàn: Hùzhào, yàoshi, xuéshēng zhèng, xìnyòngkǎ yīyàng yě bù shǎo. Āi, yījù xièxiè nányǐ biǎodá wǒ de gǎnjī zhī qíng. Qǐngwèn nín de zūn xìng dàmíng? Wǒ yīdìng yào gěi nín xiě fēng gǎnxiè xìn!

Sījī: Bùbìle, bùbìle! Xià cì xiǎoxīn diǎn jiùshìle. Zàijiàn!

Lìdá: Nǐ de yùnqì zhēn hǎo, yào bùrán zhèxiē zhèngjiàn diūle, kě gòu nǐ máfan dele!

Ānnī: Shì a, zhēn shì yī wèi hǎoxīn rén!


课文02 - Bài khoá 02


课文二

(假期,苏珊娜在中英文幼儿园当志愿者)

园长:这一个月来,苏珊娜同学牺牲了假期休息的时间,为我园的教师进行英语口语培训。我代表全体员工向你表示衷心的感谢!

苏珊娜:不敢当,不敢当!我也要谢谢各位!在这里,大家不仅让我度过了一个美好的假期,还让我体会到了幼儿教育的辛苦和伟大!

园长:你也不简单!即使给孩子们上课也非常受欢迎,很多孩子都舍不得你走呢!

苏珊娜:我也舍不得大家。孩子的天真让我觉得很开心,真希望以后还有机会来这里。

园长:我们的大门随时向你敞开着!让我们再一次用热烈的掌声向苏珊娜同学表示感谢!

苏珊娜:谢谢!谢谢大家!


Pinyin bài khoá 02


Kèwén èr

(Jiàqī, sūshānnà zài zhōng yīngwén yòu’éryuán dāng zhìyuàn zhě)

Yuánzhǎng: Zhè yīgè yuè lái, sūshānnà tóngxué xīshēngle jià qí xiūxi de shíjiān, wèi wǒ yuán de jiàoshī jìnxíng yīngyǔ kǒuyǔ péixùn. Wǒ dàibiǎo quántǐ yuángōng xiàng nǐ biǎoshì zhōngxīn de gǎnxiè!

Sūshānnà: Bù gǎndāng, bù gǎndāng! Wǒ yě yào xièxiè gèwèi! Zài zhèlǐ, dàjiā bùjǐn ràng wǒ dùguòle yīgè měihǎo de jiàqī, hái ràng wǒ tǐhuì dàole yòu’ér jiàoyù de xīnkǔ hé wěidà!

Yuánzhǎng: Nǐ yě bù jiǎndān! Jíshǐ gěi háizimen shàngkè yě fēicháng shòu huānyíng, hěnduō háizi dōu shěbudé nǐ zǒu ne!

Sūshānnà: Wǒ yě shěbudé dàjiā. Háizi de tiānzhēn ràng wǒ juédé hěn kāixīn, zhēn xīwàng yǐhòu hái yǒu jīhuì lái zhèlǐ.

Yuánzhǎng: Wǒmen de dàmén suíshí xiàng nǐ chǎngkāizhe! Ràng wǒmen zài yīcì yòng rèliè de zhǎngshēng xiàng sūshānnà tóngxué biǎoshì gǎnxiè!

Sūshānnà: Xièxiè! Xièxiè dàjiā!


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

Xem danh sách các bài khác

🎁 [QUÀ TRUNG THU SỚM NHÂN DỊP CÓ ĐẦU SÁCH MỚI] 🎁 Nhân dịp Pages ra các COMBO sách mới: - COMBO 3 quyển: HSK1-6 tập 1 và tập 2 (và tặng sách 123 THÔNG ĐIỆP): http://bit.ly/combo299 - COMBO 2 quyển: Thực hành ngôn ngữ Trung trong giao dịch Thương mại và Du lịch [phiên bản Trung - Việt - Pinyin] (tặng kèm sách 123 THÔNG ĐIỆP): http://bit.ly/combo199t10 Chúng mình SALE 3 ngày bộ COMBO đang HOT nhất hiện nay: COMBO2 quyển 999 BỨC THƯ VIẾT CHO EM + 123 THÔNG ĐIỆP THAY ĐỔI BẢN THÂN Dành cho các bạn #Share bài này trong từ giờ đến hết ngày TRUNG THU hoặc trước khi hết SÁCH! Tất cả các bạn #Share bài này trước 24h đêm TRUNG THU tháng 8 âm lịch này (và bên mình vẫn chưa hết sách) sẽ có #QUYỀN mua COMBO 2 quyển sách đang rất HOT hiện nay với giá chỉ có #185k (Freeship COD toàn quốc) (giá đang bán là #259K) Khi mua sẽ được tặng link AUDIO tiếng Trung của 999 câu này để luyện nghe luôn ^^! Cách thức mua: - #Share bài này dưới dạng công khai (ko share công khai chúng mình sẽ ko tính đâu nhé ^^) - #Inbox Pages Học Tiếng Trung Quốc nội dung: COMBO185 - Tên người nhận - SĐT - Địa chỉ người nhận. Ví dụ: COMBO185 - PHẠM HUYỀN TRANG - 01234531469 - 118A Phường Đa Kao, Q1, HCM. 🎁 Chúc cả nhà TRUNG THU AN LÀNH! 🎁 祝你们中秋节快乐!

Posted by Học Tiếng Trung Quốc on Saturday, September 30, 2017
Loading...