Chi tiết các bài giáo trình Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng – 阶第汉语 - Chu Tiểu Bình

  1
  3768

  Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng

  Tên tiếng Trung: 阶第汉语

  Tên tiếng Anh: Step by Step Chinese

  Tên tiếng Việt: Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng

  Chủ biên: Chu Tiểu Bình

  Nhà xuất bản: NXB Trẻ

  Người dịch: Thạc sĩ Nguyễn Lệ Chi

  Hiệu đính: Tiến sĩ Vương Khương Hải (giảng viên khoa Trung văn Trường ĐH Sư Phạm TP HCM)


  Tập 1 – Bài 1 – 好像在哪见过你 – Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ- Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 2 –  一切都是我的错 – Dàoqiàn: Yīqiè dōu shì wǒ de cuò – Xin lỗi: Tất cả đều là lỗi của anh

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 3 – 原谅:没事儿,你别太在意 – Yuánliàng: Méishìr, nǐ bié tài zàiyì – Tha lỗi: Khống sao, bạn đừng bận tâm

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 4 –  请求:您就通融一下吧 – Qǐngqiú: Nín jiù tōngróng yīxià ba – Khẩn cầu: Xin thầy hãy thông cảm cho

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 5 –  打听:我想问你一件事 – Dǎtīng: Wǒ xiǎng wèn nǐ yī jiàn shì – Hỏi thăm: Mình muốn hỏi bạn một việc

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 6 – 祝贺:恭喜你生了个儿子 – Zhùhè: Gōngxǐ nǐ shēngle gè érzi – Chúc mừng: Chúc mừng cô sinh được con trai

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 7 – 问候:稀客,稀客,什么风把你给吹来了 – Wènhòu: Xīkè, xīkè, shénme fēng bǎ nǐ gěi chuī láile – Chào hỏi: Khách quý, khách quý, cơn gió nào đưa anh tới đây?

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Hội thoại 1 – 城市印象 – Chéngshì yìnxiàng – Ấn tượng thành phố

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 8 – 邀请:请你去唱卡拉OK,怎么样 – Yāoqǐng: Qǐng nǐ qù chàng kǎlā OK, zěnme yang – Mời mọc: Mời bạn đi hát karaoke, được không

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 9 – 第九课:感谢:真不知怎么感谢您才好 – Gǎnxiè: Zhēn bùzhī zěnme gǎnxiè nín cái hǎo – Cảm tạ: Thật không biết phải cảm tạ ông như thế nào mới phải

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 10 – 满意:没有比这一切更令人满意的了 – Mǎnyì: Méiyǒu bǐ zhè yīqiè gèng lìng rén mǎnyì dele – Mãn nguyện: Không có gì khiến người ta mãn nguyện hơn được nữa

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 11 – 劝说:别自己跟自己过不去 – Quànshuō: Bié zìjǐ gēn zìjǐ guòbuqù – Khuyên bảo: Đừng có tự làm khổ mình

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 12 – 转述:据报道,癌症的发病率正在不断上升 – Zhuǎnshù: Jù bàodào, áizhèng de fǎ bìng lǜ zhèngzài bùduàn shàngshēng – Thuật lại: Theo báo cáo, tỉ lệ phát bệnh ung thư đang không ngừng tăng

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 13 – 希望:我要是能有八只手就好了 – Xīwàng: Wǒ yàoshi néng yǒu bā zhī shǒu jiù hǎole – Hy vọng: Tôi mà có được tám cánh tay thì hay biết mấy

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Bài 14 – 失望:唉,努力了半天,全泡汤了 – Shīwàng: Āi, nǔlìle bàntiān, quán pàotāngle – Thất vọng: Mất công suốt cả buổi, giờ hỏng hết cả

  Xem chi tiết


  Tập 1 – Hội thoại 2 – 没有人能随随便便成功 – Méiyǒu rén néng suí suí pián pián chénggōng – Không ai có thể bỗng dưng thành công

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 1 – 担心:不怕一万,就怕万一啊 – Dānxīn: Bùpà yī wàn, jiù pà wàn yī a – Lo lắng: Không sợ một vạn, chỉ sợ ngộ nhỡ?

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 2 – 建议:我建议你呀,先去研究一下中国文化 – Jiànyì: Wǒ jiànyì nǐ ya, xiān qù yánjiū yīxià zhōngguó wénhuà – Đề xuất: Tôi đề xuất với cậu thế này, nghiên cứu văn hóa Trung Quốc trước đi

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 3 – 急切:等你修改完要到什么时候啊,你倒是去不去呀 – Jíqiè: Děng nǐ xiūgǎi wán yào dào shénme shíhòu a, nǐ dàoshì qù bù qù ya – Sốt ruột: Đợi anh sửa xong thì phải đến lúc nào đây, anh đi hay không?

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 4 – 强调:别说你了,就是我们班的班主任都感到奇怪 – Qiángdiào: Bié shuō nǐle, jiùshì wǒmen bān de bānzhǔrèn dōu gǎndào qíguài – Nhấn mạnh: Đừng nói riêng bạn, ngay cả thầy chủ nhiệm lớp bọn mình cũng lấy làm ngạc nhiên

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 5 – 列举:天上飞的,水里游的,地上跑的,广东人几乎没有不敢吃的 – Lièjǔ: Tiānshàng fēi de, shuǐ lǐ yóu de, dìshàng pǎo de, guǎngdōng rén jīhū méiyǒu bù gǎn chī de – Liệt kê: Những thứ bay trên trời, bơi dưới nước, chạy trên đất, hầu như người Quảng Đông đều dám ăn

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 6 – 忍让:好吧,今天我就吃点亏 – 这里的衣服你随便挑一件 – Rěnràng: Hǎo ba, jīntiān wǒ jiù chī diǎn kuī – zhèlǐ de yīfú nǐ suíbiàn tiāo yī jiàn – Nhường nhịn: Thôi được, hôm nay tôi chịu thiệt. Cô cứ thoải mái chọn một bộ trong chỗ quần áo ở đây

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 7 – 比较:我的汉语没她说得好 – Bǐjiào: Wǒ de hànyǔ méi tā shuō dé hǎo – So sánh: Tôi nói tiếng Hoa không giỏi bằng cô ấy

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Hội thoại 3 – 当灾难来到身边 – Dāng zāinàn lái dào shēnbiān – Khi tai nạn ập đến

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 8 – 承诺:保证让您满意 – Chéngnuò: Bǎozhèng ràng nín mǎnyì – Hứa hẹn: Bảo đảm khiến ông hài lòng

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 9 – 看不起:就他那成绩,还能得奖 – Kànbùqǐ: Jiù tā nà chéngjī, hái néng dé jiǎng – Coi thường: Với thành tích của anh ta mà cũng được giải sao

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 10 – 偏袒:不是我护着麦克 – Piāntǎn: Bùshì wǒ hùzhe màikè – Bênh vực: Không phải là tôi bảo vệ cho Mark

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 11 – 客套话:开发区非常欢迎你们到这里投资 – Kè tàohuà: Kāifā qū fēicháng huānyíng nǐmen dào zhèlǐ tóuzī – Câu khách sáo: Khu vực mới này rất hoan nghênh các ông tới đầu tư

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 12 – 交涉:能给我们一个合理的说法吗 – Jiāoshè: Néng gěi wǒmen yīgè hélǐ de shuōfǎ ma – Giao thiệp: Có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý không?

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 13 – 概括:一句话,上海太美了 – Gàikuò: Yījù huà, shànghǎi tàiměi le – Khái quát: Tóm lại, Thượng Hải đẹp quá

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Bài 14 – 咨询:我想问一下HSK的报名手续 – Zīxún: Wǒ xiǎng wèn yīxià HSK de bàomíng shǒuxù – Tư vấn: Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký thi HSK

  Xem chi tiết


  Tập 2 – Hội thoại 4 – 感受流行音乐 – Gǎnshòu liúxíng yīnyuè – Cảm nhận về âm nhạc thịnh hành

  Xem chi tiết

  Chi tiết các bài giáo trình Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng - 阶第汉语 - Chu Tiểu Bình