[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #107 – 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) – Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

0
1286

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #107 – 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) – Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

Loading...

胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) – Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

胖子艾未未

他是一个胖子。很多人不喜欢他,觉得他利用政治让自己出名;也有很多人非常喜欢他,认为他代表了勇敢和理性。他就是我最喜爱的艺术家之一,艾未未。

关于艾未未在国际上的影响力,不用我多说。但是很多人不知道的是,在中国,不仅仅只有政府讨厌艾未未,很多普通人也讨厌艾未未,当然,还有很多人根本不认识艾未未。不认识艾未未的人,他们有一些不关心政治或艺术,还有一些就是根本没有机会去关心。这也就没有什么好说的。那我说说为什么有人讨厌艾未未。

Loading...

讨厌艾未未的人一般有以下几个观点:一、艾未未是利用政治在炒作,提高自己知名度,抹黑政府;二、艾未未就是一个流氓,他的作品都很低俗,传播有害的价值观;三、艾未未挑战法律,犯下很多罪行,比如偷税漏税、传播非法内容等等。讨厌艾未未的人很多没有认真看过艾未未的作品,而且他们常常认为政府就是对的。在这个前提下,政府说一个人是坏人,他就是坏人。独立思考似乎是多余的。

我看过艾未未的展览,也看了他的纪录片,更重要的是,我在北京的街头碰到过艾未未,还和他拍了一张合影。他给我的印象是和蔼可亲的,我相信这个胖子的心里是充满爱的。2008年四川大地震发生以后,政府要隐瞒死亡人数,但艾未未和他的朋友不满,他们来到四川调查死亡的学生,把他们的名字全部记录下来。他把死亡学生的名单公开到网上,让很多网友把这些名字念出来,做成了一个作品《念》。汉语里面,念,既是朗读的意思,也是纪念的意思。这个作品让我对这个胖子充满了敬意。

有人说艾未未是西方人用来反对中国的一个工具。但是,我知道,无论艾未未是哪一个国家的人,他都会去反对那个政府,因为他做事为的不是任何人,而是良知。

#107: Pàngzi àiwèiwèi

Tā shì yīgè pàngzi. Hěnduō rén bù xǐhuān tā, juédé tā lìyòng zhèngzhì ràng zìjǐ chūmíng; yěyǒu hěnduō rén fēicháng xǐhuān tā, rènwéi tā dàibiǎole yǒnggǎn hé lǐxìng. Tā jiùshì wǒ zuì xǐ’ài de yìshùjiā zhī yī, àiwèiwèi.

Loading...

Guānyú àiwèiwèi zài guójì shàng de yǐngxiǎng lì, bùyòng wǒ duō shuō. Dànshì hěnduō rén bù zhīdào de shì, zài zhōngguó, bùjǐn jǐn zhǐyǒu zhèngfǔ tǎoyàn àiwèiwèi, hěnduō pǔtōng rén yě tǎoyàn àiwèiwèi, dāngrán, hái yǒu hěnduō rén gēnběn bù rènshi àiwèiwèi. Bù rènshi àiwèiwèi de rén, tāmen yǒu yīxiē bù guānxīn zhèngzhì huò yìshù, hái yǒu yīxiē jiùshì gēnběn méiyǒu jīhuì qù guānxīn. Zhè yě jiù méiyǒu shénme hǎoshuō de. Nà wǒ shuō shuō wèishénme yǒurén tǎoyàn àiwèiwèi.

Tǎoyàn àiwèiwèi de rén yībān yǒu yǐxià jǐ gè guāndiǎn: Yī, àiwèiwèi shì lìyòng zhèngzhì zài chǎozuò, tígāo zìjǐ zhīmíngdù, mǒhēi zhèngfǔ; èr, àiwèiwèi jiùshì yīgè liúmáng, tā de zuòpǐn dōu hěn dīsú, chuánbò yǒuhài de jiàzhíguān; sān, àiwèiwèi tiǎozhàn fǎlǜ, fàn xià hěnduō zuìxíng, bǐrú tōushuì lòushuì, chuánbò fēifǎ nèiróng děng děng. Tǎoyàn àiwèiwèi de rén hěnduō méiyǒu rènzhēn kànguò àiwèiwèi de zuòpǐn, érqiě tāmen chángcháng rènwéi zhèngfǔ jiùshì duì de. Zài zhège qiántí xià, zhèngfǔ shuō yīgè rén shì huàirén, tā jiùshì huàirén. Dúlì sīkǎo sìhū shì duōyú de.

Wǒ kànguò àiwèiwèi de zhǎnlǎn, yě kànle tā de jìlùpiàn, gèng zhòngyào de shì, wǒ zài běijīng de jiētóu pèng dàoguò àiwèiwèi, hái hé tā pāile yī zhāng héyǐng. Tā gěi wǒ de yìnxiàng shì hé’ǎikěqīn de, wǒ xiāngxìn zhège pàngzi de xīnlǐ shì chōngmǎn ài de.2008 Nián sìchuān dà dìzhèn fāshēng yǐhòu, zhèngfǔ yào yǐnmán sǐwáng rénshù, dàn àiwèiwèi hé tā de péngyǒu bùmǎn, tāmen lái dào sìchuān diàochá sǐwáng de xuéshēng, bǎ tāmen de míngzì quánbù jìlù xiàlái. Tā bǎ sǐwáng xuéshēng de míngdān gōngkāi dào wǎngshàng, ràng hěnduō wǎngyǒu bǎ zhèxiē míngzì niàn chūlái, zuò chéngle yīgè zuòpǐn “niàn”. Hànyǔ lǐmiàn, niàn, jìshì lǎngdú de yìsi, yěshì jìniàn de yìsi. Zhège zuòpǐn ràng wǒ duì zhège pàngzi chōngmǎnle jìngyì.

Yǒurén shuō àiwèiwèi shì xīfāng rén yòng lái fǎnduì zhōngguó de yīgè gōngjù. Dànshì, wǒ zhīdào, wúlùn àiwèiwèi shì nǎ yīgè guójiā de rén, tā dōuhuì qù fǎnduì nàgè zhèngfǔ, yīnwèi tā zuòshì wèi de bùshì rènhé rén, ér shì liángzhī.

#107: Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

Ông là một người béo. Rất nhiều người không thích ông, cho rằng ông lợi dụng việc chính trị để làm bản thân được nổi tiếng; cũng có nhiều người lại rất yêu quý ông, cho rằng ông là đại diện tiêu biểu cho lòng dũng cảm và lý trí sáng suốt. Ông chính là một trong những nghệ sĩ mà tôi yêu mến nhất, Ngải Vị Vị.

Loading...

Về sức ảnh hưởng của Ngải Vị Vị trên trường quốc tế, không cần tôi nói nhiều. Nhưng có điều mà rất nhiều người không biết đó là, ở Trung Quốc, không chỉ có chính phủ căm ghét Ngải Vị Vị, rất nhiều người dân cũng căm ghét Ngải Vị Vị, đương nhiên, còn có nhiều người căn bản không quen biết Ngải Vị Vị. Người không quen biết Ngải Vị Vị, một vài là không quan tâm chuyện chính trị hay nghệ thuật, còn một vài thì vốn dĩ chẳng có cơ hội để quan tâm. Điều này cũng chẳng có gì đáng nói. Vậy tôi sẽ nói về lý do tại sao có người lại ghét Ngải Vị Vị.

Người ghét Ngải Vị Vị thường thường có vài quan điểm dưới đây: một là, Ngải Vị Vị lợi dụng chính trị để thổi phồng, nâng cao tiếng tăm của bản thân, bôi nhọ chính phủ; hai là Ngải Vị Vị là một kẻ lang bạt, tác phẩm của ông đều thô tục, truyền bá những quan điểm giá trị có hại; ba là, Ngải Vị Vị thách thức pháp luật, phạm vào rất nhiều hành vi sai trái, ví dụ như trốn thuế, truyền bá nhiều tư tưởng phi pháp…Rất nhiều người ghét Ngải Vị Vị đều không thực sự xem qua tác phẩm của Ngải Vị Vị, hơn nữa họ thường cho rằng chính phủ thì luôn là đúng. Do định kiến này, chính phủ nói một người là sai, thì anh ta chính là sai. Tư tưởng độc lập dường như là thừa.

Tôi đã tham dự triển lãm của Ngải Vị Vị, cũng đã xem qua phim tài liệu của ông, càng quan trọng hơn nữa là, trên đường ở Bắc Kinh tôi đã từng gặp qua Ngải Vị Vị, còn chụp chung với ông một bức ảnh. Ấn tượng ông để lại trong tôi là một người hòa nhã, tôi tin rằng trong trái tim người đàn ông này tràn đầy yêu thương. Năm 2008 sau khi xảy ra vụ động đất lớn ở Tứ Xuyên, chính phủ muốn che giấu số người tử vong, nhưng Ngải Vị Vị và bạn bè ông vô cùng bất mãn, họ đến Tứ Xuyên điều tra số học sinh tử vong, ghi lại toàn bộ họ tên của họ. Ông công bố danh sách tên những học sinh tử vong lên mạng, cho người người bạn trên mạng đọc tên họ, tạo thành một tác phẩm “Niệm”. Trong tiếng Hán, “niệm” vừa có nghĩa là đọc, vừa có nghĩa là kỷ niệm, tưởng niệm. Tác phẩm này khiến tôi càng tràn đầy niềm tôn kính đối với ông.

Có người nói Ngải Vị Vị là một công cụ để người phương Tây phản đối lại Trung Quốc. Nhưng tôi biết rằng, bất luận Ngải Vị Vị là người của đất nước nào, ông đều sẽ phản đối chính phủ nước đó, bởi vì ông làm không phải vì bất cứ ai, mà là vì lương tri.

Slow chinese: #107 - 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) - Người đàn ông mập Ngải Vị Vị
Loading...