[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #093 – 中国大妈的广场舞 (Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ) – Khiêu vũ ở quảng trường của những phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc

  0
  925

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #093 – 中国大妈的广场舞 (Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ) – Khiêu vũ ở quảng trường của những phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc

  中国大妈的广场舞 (Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ) – Khiêu vũ ở quảng trường của những phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc

  中国大妈的广场舞

  如果你来过中国,你可能看到过这样一群人,无论是早晨还是晚上,她们都会在公园或者广场,排成整齐的队伍,跟随音乐欢乐地跳舞。这就是中国大妈的广场舞。

  广场舞其实就是健身体操,一般是跟随音乐做一些简单的肢体动作。广场舞的音乐是大妈们爱听的老歌曲,音量总是调得很大。我对广场舞有很深的印象。初中的时候,我家附近有一个公园,几乎每天早晨我都能听到从公园传来的音乐声。这个音乐节奏很强,音量也很大,常常把我吵醒,没办法睡懒觉。不过,偶尔路过的时候,看到这些快乐的中老年大妈,也会觉得她们很可爱,被她们的热情所感动。

  跳广场舞的大妈有些已经退休了,有些在家没有事情做,于是就聚在一起跳跳舞,锻炼锻炼身体。大妈们觉得自己在公共场所跳舞,不会有什么问题。但是,她们却没有意识到巨大的音乐声给别人带来的噪音问题。最近看到一些新闻让我哭笑不得。有人不喜欢广场舞,就用音箱对着这些大妈播放噪音,让她们听不清音乐。也有人故意破坏大妈的音响,防止大妈跳广场舞。还有学生抗议游行,因为大妈的广场舞音乐干扰他们的学习。我还看到中国大妈在纽约和巴黎跳广场舞的照片,很多网友都表示不能理解。

  其实,中国人很喜欢在公园和广场锻炼、娱乐。这些地方是很多中老年人社交和娱乐的中心。中国大妈在单调的生活中,通过广场舞来找到一些乐趣,其实是一个很不错的主意。只是要注意一下,不要影响到别人就好。毕竟,眼睛可以闭上,耳朵可闭不上呀。

  #93 – Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ

  rúguǒ nǐ láiguò zhōngguó, nǐ kěnéng kàn dàoguò zhèyàng yīqún rén, wúlùn shì zǎochén háishì wǎnshàng, tāmen dūhuì zài gōngyuán huòzhě guǎngchǎng, pái chéng zhěngqí de duìwǔ, gēnsuí yīnyuè huānlè de tiàowǔ. Zhè jiùshì zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ.

  Guǎngchǎng wǔ qíshí jiùshì jiànshēntǐcāo, yībān shì gēnsuí yīnyuè zuò yīxiē jiǎndān de zhītǐ dòngzuò. Guǎngchǎng wǔ de yīnyuè shì dàmāmen ài tīng de lǎo gēqǔ, yīnliàng zǒng shì diào dé hěn dà. Wǒ duì guǎngchǎng wǔ yǒu hěn shēn de yìnxiàng. Chūzhōng de shíhòu, wǒjiā fùjìn yǒu yīgè gōngyuán, jīhū měitiān zǎochén wǒ dū néng tīng dào cóng gōngyuán chuán lái de yīnyuè shēng. Zhège yīnyuè jiézòu hěn qiáng, yīnliàng yě hěn dà, chángcháng bǎ wǒ chǎo xǐng, méi bànfǎ shuìlǎnjiào. Bùguò, ǒu’ěr lùguò de shíhòu, kàn dào zhèxiē kuàilè de zhōng lǎonián dàmā, yě huì juédé tāmen hěn kě’ài, bèi tāmen de rèqíng suǒ gǎndòng.

  Tiào guǎngchǎng wǔ de dàmā yǒuxiē yǐjīng tuìxiūle, yǒuxiē zàijiā méiyǒu shìqíng zuò, yúshì jiù jù zài yīqǐ tiào tiàowǔ, duànliàn duànliàn shēn tǐ. Dàmāmen juédé zìjǐ zài gōnggòng chǎngsuǒ tiàowǔ, bù huì yǒu shé me wèntí. Dànshì, tāmen què méiyǒu yìshí dào jùdà de yīnyuè shēng gěi biérén dài lái de zàoyīn wèntí. Zuìjìn kàn dào yīxiē xīnwén ràng wǒ kūxiàobùdé. Yǒurén bù xǐhuān guǎngchǎng wǔ, jiù yòng yīnxiāng duìzhe zhèxiē dàmā bòfàng zàoyīn, ràng tāmen tīng bù qīng yīnyuè. Yěyǒu rén gùyì pòhuài dàmā de yīnxiǎng, fángzhǐ dàmā tiào guǎngchǎng wǔ. Hái yǒu xuéshēng kàngyì yóuxíng, yīn wéi dàmā de guǎngchǎng wǔ yīnyuè gānrǎo tāmen de xuéxí. Wǒ hái kàn dào zhōngguó dàmā zài niǔyuē hé bālí tiào guǎngchǎng wǔ de zhàopiàn, hěnduō wǎngyǒu dōu biǎoshì bùnéng lǐjiě.

  Qíshí, zhōngguó rén hěn xǐhuān zài gōngyuán hé guǎngchǎng duànliàn, yúlè. Zhèxiē dìfāng shì hěnduō zhōng lǎonián rén shèjiāo hé yúlè de zhōngxīn. Zhōngguó dàmā zài dāndiào de shēnghuó zhōng, tōngguò guǎngchǎng wǔ lái zhǎodào yīxiē lèqù, qíshí shì yīgè hěn bùcuò de zhǔyì. Zhǐshì yào zhùyì yīxià, bùyào yǐngxiǎng dào biérén jiù hǎo. Bìjìng, yǎnjīng kěyǐ bì shàng, ěrduǒ kě bì bù shàng ya.

  #93 – Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ

  Nếu bạn đã từng đến Trung Quốc, bạn có thể nhìn thấy một nhóm người như thế này, bất luận là sáng sớm hay buổi tối, họ đều ở công viên hoặc quảng trường, xếp thành hang ngũ chỉnh tề, nhảy múa theo tiếng nhạc. Đó chính là 大妈的广场舞 – Dà mā de guǎng chǎng wǔ (tạm dịch: sân tập nhảy của các dì) ở Trung Quốc.

  Sân tập nhảy thực ra là sân rèn luyện thân thể,thường là làm một số động tác toàn thân đơn giản theo điệu nhạc. Những bài hát được phát đều là những bài hát cũ mà các dì, các cô yêu thích. Âm lượng luôn được điều chỉnh ở mức rất lớn. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc đối với những sân tập nhảy. Khi còn học cấp hai, gia đình tôi ở gần một công viên, nên mỗi sáng sớm tôi đều có thể nghe thấy tiếng nhạc từ công viên truyền tới. Loại nhạc này tiết tấu rất nhanh, âm lượng rất lớn, thường làm tôi giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ nướng tiếp được. Có điều, thỉnh thoảng đi trên đường, nhìn thấy những bác trung niên, lão niên vui vẻ, lại cảm thấy họ rất đáng yêu, và bị sự nhiệt tình của họ làm cho cảm động.

  Các dì trong sân tập nhảy có những người đã về hưu, cũng có những người ở nhà không có việc gì làm, thế là họ cùng nhau nhảy múa, rèn luyện thân  thể.  Các dì, các cô  tự mình thấy việc nhảy múa ở những nơi công cộng là không có vấn đề gì. Nhưng mà họ lại không nhận ra rằng âm thanh quá lớn gây ra vấn đề về tạp âm. Gần đây tôi biết được một số thông tin làm tôi cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Có người không thích sân tập nhảy, liền dùng loa đấu chọi lại âm thanh của các dì, làm họ nghe không rõ nhạc nữa. cũng có người cố ý phá hoại âm thanh, ngăn chặn việc tập nhảy. Có sinh viên còn đi diễu hành phản đối, bởi vì tiếng nhạc quá lớn làm cản trở việc học tập của họ. Tôi còn nhìn thấy hình ảnh sân tập nhảy của các dì người Trung Quốc ở New York và Pari, nhiều cư dân mạng tỏ ra không thể hiểu được.

  Thực ra, người Trung Quốc rất thích tập thể dục và giải trí ở các công viên và các sân bãi rộng. Đó đều là trung tâm dành cho rất nhiều các bậc trung niên, lão niên đến giao lưu và giải trí. Trong cuộc sống đơn điệu của các dì, các cô, họ nhờ có sân tập nhảy mà tìm thấy niềm vui, thực ra đây là suy nghĩ rất đúng. Chỉ cần chú ý một chút, đừng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vì mắt có thể nhắm để không nhìn thấy gì, chứ tai thì không thể bịt lại được mà.

  (bản dịch của Tiểu Yến Tạ)

  st” featured=”no” plan=”Chỉnh sửa” cost=”Reviewing” per=”rà soát, chỉnh sửa” button_url=”#” button_text=”Xem thêm” button_color=”gold” button_border_radius=”” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

  Slow chinese: #093 - 中国大妈的广场舞 (Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ) - Khiêu vũ ở quảng trường của những phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc