[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #103 – 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

0
1317

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #103 – 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

Loading...

高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

高富帅和白富美

今天我给大家介绍几个网络流行词,透过这些词,我们可以了解中国社会的一些变化。

上次我给大家介绍了一个自嘲的词叫做“屌丝”,它的近义词是“矮矬穷”。这个词从字面上就很容易理解:长得矮,样子丑,而且没有钱。把这三个特征完美统一起来的人就叫做“矮矬穷”。谁都不想做矮矬穷,对吧?和矮矬穷相对的一个词叫做“高富帅”。“高富帅”指的是身材高大,家里有钱,长相英俊的男孩子。他们开着名车,住着豪宅;他们擅长社交,也互相算计。相同情况的女孩子就叫做“白富美”。说到白,中国女孩子觉得皮肤白才好看,是因为如果一个女孩子比较白,那就说明她的生活至少不错,不用顶着太阳干活。

Loading...

中国经常有一些电视或电影会表现年轻人奢侈的生活。这些高富帅和白富美每天的生活就是去挥霍自己的青春,几乎不需要工作就有花不完的钱。而这些表现错误人生观的电视或电影却在年轻人中很受欢迎。比如,最近上映的电影《小时代》,讲的就是一群高富帅和白富美的故事。导演是一位特别受欢迎的畅销书作家,郭敬明。他第一次拍摄的这部电影虽然引起了很大的争议,但是同时也获得了非常高的票房。这就说明了在中国,虽然人们知道一些事情不太好,但是仍然不能理性地告诉自己去拒绝它们。同样的,人们谈论高富帅和白富美的时候,心里都有一些小小的厌恶,但是很多人却希望能够成为这样的人。

#103: Gāo fù shuài hé bái fù měi

Jīntiān wǒ gěi dàjiā jièshào jǐ gè wǎngluò liúxíng cí, tòuguò zhèxiē cí, wǒmen kěyǐ liǎojiě zhōngguó shèhuì de yīxiē biànhuà.

Shàng cì wǒ gěi dàjiā jièshàole yīgè zìcháo de cí jiàozuò “diǎosī”, tā de jìnyìcí shì “ǎi cuó qióng”. Zhège cí cóng zìmiàn shàng jiù hěn róngyì lǐjiě: Zhǎng dé ǎi, yàngzi chǒu, érqiě méiyǒu qián. Bǎ zhè sān gè tèzhēng wánměi tǒngyī qǐlái de rén jiù jiàozuò “ǎi cuó qióng”. Shuí dōu bùxiǎng zuò ǎi cuó qióng, duì ba? Hé ǎi cuó qióng xiāngduì de yīgè cí jiàozuò “gāofù shuài”.“Gāofù shuài” zhǐ de shì shēncái gāodà, jiā lǐ yǒu qián, zhǎngxiàng yīngjùn de nán háizi. Tāmen kāizhe míngchē, zhùzhe háozhái; tāmen shàncháng shèjiāo, yě hùxiāng suànjì. Xiāngtóng qíngkuàng de nǚ háizi jiù jiàozuò “bái fùměi”. Shuō dào bái, zhōngguó nǚ háizi juédé pífū bái cái hǎokàn, shì yīnwèi rúguǒ yīgè nǚ háizi bǐjiào bái, nà jiù shuōmíng tā de shēnghuó zhìshǎo bùcuò, bùyòng dǐngzhe tàiyáng gàn huó.

Zhōngguó jīngcháng yǒu yīxiē diànshì huò diànyǐng huì biǎoxiàn niánqīng rén shēchǐ de shēnghuó. Zhèxiē gāofù shuài hé bái fùměi měitiān de shēnghuó jiùshì qù huīhuò zìjǐ de qīngchūn, jīhū bù xūyào gōngzuò jiù yǒu huā bù wán de qián. Ér zhèxiē biǎoxiàn cuòwù rénshēng guān de diànshì huò diànyǐng què zài niánqīng rén zhōng hěn shòu huānyíng. Bǐrú, zuìjìn shàngyìng de diànyǐng “xiǎo shídài”, jiǎng de jiùshì yīqún gāofù shuài hé bái fùměi de gùshì. Dǎoyǎn shì yī wèi tèbié shòu huānyíng de chàngxiāo shū zuòjiā, guōjìngmíng. Tā dì yī cì pāishè de zhè bù diànyǐng suīrán yǐnqǐle hěn dà de zhēngyì, dànshì tóngshí yě huòdéle fēicháng gāo de piàofáng. Zhè jiù shuōmíngliǎo zài zhōngguó, suīrán rénmen zhīdào yīxiē shìqíng bù tài hǎo, dànshì réngrán bùnéng lǐxìng de gàosù zìjǐ qù jùjué tāmen. Tóngyàng de, rénmen tánlùn gāofù shuài hé bái fùměi de shíhòu, xīnlǐ dōu yǒu yīxiē xiǎo xiǎo de yànwù, dànshì hěnduō rén què xīwàng nénggòu chéngwéi zhèyàng de rén.

Loading...

#103: Trai xinh gái đẹp

Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một số từ ngữ thịnh hành trên mạng, thông qua những từ này, chúng ta có thể hiểu được một vài thay đổi trong xã hội Trung Quốc.

Lần trước tôi giới thiệu với mọi người một từ là “kẻ thua cuộc (loser)”, từ gần nghĩa với nó là “lùn xấu nghèo”. Từ này nhìn trên mặt chữ cũng đã rất dễ hiểu: người lùn, xấu xí lại không có tiền. Người có tất cả ba đặc điểm này gọi là “lùn xấu nghèo”. Ai cũng đều không muốn là người “lùn xấu nghèo”, đúng vậy không? Từ đối nghịch với “lùn xấu nghèo” là “cao giàu đẹp”. Từ  “trai xinh (cao giàu đẹp)” chỉ người con trai cao to, gia đình giàu có, tướng mạo tuấn tú. Họ đi xe đắt tiền, ở biệt thự nhà lầu, họ giỏi xã giao, cũng mưu đồ lẫn nhau. Người con gái có cuộc sống tương tự như vậy gọi là “gái đẹp (trắng giàu đẹp)”. Nói đến trắng, con gái Trung Quốc cảm thấy làn da trắng trẻo mới gọi là đẹp, vì nếu một người con gái trẳng trẻo một chút thì chứng tỏ cuộc sống của cô ấy ít nhất cũng tốt, không cần làm việc ngoài trời nắng nôi.

Trung Quốc thường có một số bộ phim hay chương trình TV nói về cuộc sống xa hoa của người trẻ tuổi. Cuộc sống của những trai xinh gái đẹp này mỗi ngày đều là tận hưởng những ngày tháng của tuổi trẻ, gần như không cần làm việc mà tiền vẫn tiêu không hết. Nhưng những bộ phim hay chương trình TV thể hiện nhân sinh quan sai lệch này lại rất được ưa chuộng. Ví dụ, bộ phim “Tiểu thời đại” mới trình chiếu gần đây chính là kể về câu chuyện của một nhóm trai xinh gái đẹp. Đạo diễn chính là một tác gia có sách bán chạy rất được yêu quý, Quách Kính Minh. Bộ phim mà lần đầu tiên anh quay này tuy đã gây ra rất nhiều tranh cãi nhưng đồng thời cũng có số lượng vé xem  rất cao. Điều này đã nói rõ ở Trung Quốc, tuy mọi người biết một số việc là không tốt nhưng vẫn không đủ lý trí để nhắc bản thân mình từ chối nó. Tương tự, lúc mọi người nói về trai xinh gái đẹp, trong lòng đều có chút ghen ghét, nhưng rất nhiều người lại hy vọng có thể trở thành những người như vậy.

Slow chinese: #103 - 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) - Trai Xinh Gái Đẹp
Loading...