[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #101 – 韩寒 (Hánhán) – Hàn Hàn

0
719

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #101 – 韩寒 (Hánhán) – Hàn Hàn

Loading...

韩寒 (Hánhán) – Hàn Hàn

韩寒

作家、赛车手、App主编、电影导演……这些称谓出现在一个人的身上,你可能很难想象,他仅仅是一位80后年轻人。而他在2010被美国《时代》杂志评选为最有影响力的人之一。这个人,就是韩寒,一位充满反抗精神的中国年轻人。

韩寒热爱文学,他在初中的时候就发表了小说,并且获得了巨大的成功。他反抗学校的教育,导致无法通过考试,高一以后就再也没有上学。离开学校之后,他专心写作,出版了一些很畅销的书。同时,韩寒开始了他的赛车生涯,通过多年的比赛,他带领车队获得了很多冠军。

Loading...

韩寒关注社会,他经常在博客上发表一些文章,批评社会上的一些问题,特别是对中国政治和中国人的素质等发表了自己的观点。他觉得,中国的政治需要变得更加民主和开放,结束审查和限制;但同时他也觉得,人们首先要提高自己的素质,这才是让这个国家变好的前提。他写道:“当街上的人开车交会时都能关掉远光灯了,就能放心革命了。”有时候,他还会发动网友一起谈论某一个问题。因为韩寒的文章语言很犀利,问题分析得很深入,文章常常被屏蔽。但是,他的文章说出了人们的心声,所以他很受人们喜爱,特别是年轻人。

韩寒不仅用笔作为武器,也用行动证明自己对社会的关心。2008年四川大地震发生以后,韩寒前往灾区,帮助运输物资,并且捐款,用于重建学校。其实韩寒并不是政治家,也不是异见分子,他只是一个勇敢行使自己权利的公民,有了这些人的努力争取,我们的社会环境才会慢慢变得更加开放和自由。

#101 – Hánhán

zuòjiā, sàichē shǒu,App zhǔbiān, diànyǐng dǎoyǎn……zhèxiē chēngwèi chūxiàn zài yīgè rén de shēnshang, nǐ kěnéng hěn nán xiǎngxiàng, tā jǐnjǐn shì yī wèi 80 hòu niánqīng rén. Ér tā zài 2010 bèi měiguó “shídài” zázhì píngxuǎn wèi zuì yǒu yǐngxiǎng lì de rén zhī yī. Zhège rén, jiùshì hánhán, yī wèi chōngmǎn fǎnkàng jīngshén de zhōngguó niánqīng rén.

Hánhán rè’ài wénxué, tā zài chūzhōng de shíhòu jiù fābiǎole xiǎoshuō, bìngqiě huòdéle jùdà de chénggōng. Tā fǎnkàng xuéxiào de jiàoyù, dǎozhì wúfǎ tōngguò kǎoshì, gāo yī yǐhòu jiù zài yě méiyǒu shàngxué. Líkāi xuéxiào zhīhòu, tā zhuānxīn xiězuò, chūbǎnle yīxiē hěn chàngxiāo de shū. Tóngshí, hánhán kāishǐle tā de sàichē shēngyá, tōngguò duōnián de bǐsài, tā dàilǐng chēduì huòdéle hěnduō guànjūn.

Loading...

Hánhán guānzhù shèhuì, tā jīngcháng zài bókè shàng fābiǎo yīxiē wénzhāng, pīpíng shèhuì shàng de yīxiē wèntí, tèbié shì duì zhōngguó zhèngzhì hé zhōngguó rén de sùzhì děng fābiǎole zìjǐ de guāndiǎn. Tā juédé, zhōngguó de zhèngzhì xūyào biàn dé gèngjiā mínzhǔ hé kāifàng, jiéshù shěnchá hé xiànzhì; dàn tóngshí tā yě juédé, rénmen shǒuxiān yào tígāo zìjǐ de sùzhì, zhè cái shì ràng zhège guójiā biàn hǎo de qiántí. Tā xiě dào:“Dāngjiē shàng de rén kāichē jiāohuì shí dōu néng guān diào yuǎn guāng dēngle, jiù néng fàngxīn gémìngle.” Yǒu shíhòu, tā hái huì fādòng wǎngyǒu yīqǐ tánlùn mǒu yīgè wèntí. Yīnwèi hánhán de wénzhāng yǔyán hěn xīlì, wèntí fēnxī dé hěn shēnrù, wénzhāng chángcháng bèi píngbì. Dànshì, tā de wénzhāng shuō chūle rénmen de xīnshēng, suǒyǐ tā hěn shòu rénmen xǐ’ài, tèbié shì niánqīng rén.

Hánhán bùjǐn yòng bǐ zuòwéi wǔqì, yě yòng xíngdòng zhèngmíng zìjǐ duì shèhuì de guānxīn. 2008 Nián sìchuān dà dìzhèn fāshēng yǐhòu, hánhán qiánwǎng zāiqū, bāngzhù yùnshū wùzī, bìngqiě juānkuǎn, yòng yú chóngjiàn xuéxiào. Qíshí hánhán bìng bùshì zhèngzhì jiā, yě bùshì yì jiàn fēnzǐ, tā zhǐshì yīgè yǒnggǎn xíngshǐ zìjǐ quánlì de gōngmín, yǒule zhèxiē rén de nǔlì zhēngqǔ, wǒmen de shèhuì huánjìng cái huì màn man biàn dé gèngjiā kāifàng hé zìyóu.

#101:Hàn Hán

Tác giả, tay đua xe, chủ của các ứng dụng trên thiết bị điện tử, đạo diễn phim điện ảnh…những cụm từ này đều xuất hiện ở một người, bạn có thể khó mà tưởng tượng, anh chỉ là một thanh niên thế hệ 8X. Năm 2010 anh còn được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất. Người này chính là Hàn Hán, một thanh niên Trung Quốc trẻ yêu thích phá cách và nổi loạn.

Hàn Hán rất yêu thích văn học, khi còn học trung học cơ sở đã phát hành tiểu thuyết và đạt được thành công khá lớn. Anh không thích cách giáo dục trong trường học, kết quả là thi trượt, sau đó thi lại cũng không đỗ. Sau khi rời trường học, anh chuyên tâm vào sáng tác, xuất bản một số quyển sách bán rất chạy. Đồng thời, Hàn Hán cũng bắt đầu con đường đua xe của mình, vượt qua rất nhiều cuộc thi, anh và đồng đội đã dành được rất nhiều cup vô địch.

Hàn Hán quan tâm đến xã hội, anh thường viết những bài phê bình trên blog về các vấn đề liên quan, đặc biệt là bày tỏ quan điểm về phẩm chất con người và nền chính trị của Trung Quốc. Anh cảm thấy, nền chính trị cần phải trở nên dân chủ và mở hơn, chấm dứt những hạn chế và kiểm soát, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy, đầu tiên mọi người nên tự nâng cao phẩm chất của chính mình thì nước nhà mới có thể có được tiền đề tốt đẹp. Anh viết: “Khi mọi người lái xe trên phố mà có thể tắt bỏ đèn đi thì có thể tin vào cách mạng được”. Cũng có khi, anh phát động các cuộc thảo luận trên mạng về một vấn đề nào đó. Vì ngôn ngữ văn chương của Hàn Hán rất uyển chuyển, phân tích vấn đề rất có chiều sâu cho nên các bài văn thường được bảo vệ tác quyền. Văn chương của anh nói lên nỗi lòng của nhân dân nên anh nhận được rất nhiều sự yêu quý, đặc biệt là từ những người trẻ tuổi.

Hàn Hán không chỉ dùng ngòi bút làm vũ khí mà còn dùng cả hành động để minh chứng cho sự quan tâm của mình đối với xã hội. Năm 2008, sau khi trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra, anh đã có mặt tại đó, giúp đỡ chuyển hàng hóa cứu trợ, quyên góp tiền, xây dựng lại các trường học. Thực ra anh không phải là một chính trị gia, cũng không phải phần tử thuộc phe đối lập, anh chỉ là một công dân dũng cảm đi thực hiện các quyền của mình, có những người nỗ lực tranh đấu như vậy, môi trường xã hội của chúng ta mới từ từ trở nên mở cửa và tự do hơn.

Loading...

Slow chinese: #101 - 韩寒 (Hánhán) - Hàn Hàn