[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #085 – 北漂的生活 (Běi piāo de shēnghuó) – Cuộc sống của những người ngụ cư Bắc Kinh (Bắc Phiêu)

0
208

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #085 – 北漂的生活 (Běi piāo de shēnghuó) – Cuộc sống của những người ngụ cư Bắc Kinh (Bắc Phiêu)

北漂的生活 (Běi piāo de shēnghuó) – Cuộc sống của những người ngụ cư Bắc Kinh (Bắc Phiêu)

北漂的生活

北漂,这已经不是一个新词了,但是它一直存在着。“北”当然是指北京;“漂”,就像浮在水上一样,到处游,没有固定的地方。在中国的一些大城市,特别是首都北京,有这样一群人,他们的生活状态就是这样,没有固定的房子,像漂在这个城市一样。这些人也就被称为“北漂”。

那么,什么样的人会成为“北漂”呢?主要是年轻人,他们为了梦想,来到了北京。他们觉得,在这里,到处充满着机会。然而,对于来自外地的年轻人来说,他们的机会其实并不多。他们一般只能从底层的工作开始做起。工资也比较低。为了省钱,很多人选择住在城市的郊区,和朋友合租,甚至是群租。北漂们白天在高档的写字楼里工作,晚上钻进拥挤的地铁或者公共汽车,花一两个小时回到自己的小房子里。饿了,就在路边随便买点吃的。虽然很辛苦,很多人仍然相信自己离梦想越来越近。

不过,事实的残酷让越来越多的北漂们决定离开北京。理由有很多,主要是房子太贵,生活太贵。对中国人来说,有房子才有安全感,如果想到自己奋斗10年20年也买不到一个房子,那么在一个远离父母的地方生活,没有意义。另外就是北京的堵车实在是太严重了,每天在路上的时间至少两三个小时,甚至更多,让北漂们身心疲惫。生活的成本也比较高,同学的聚会,公司的聚会,对本来就工资不高的他们来说更是承担不了的压力。

回到家乡生活的“北漂们”,当然也会面对各种各样的问题,但是多数不后悔离开北京。其实外国人在北京也是“北漂”,不过和中国人的“北漂”有着不同的生活状态。

#85: Běipiāo de shēnghuó

Běi piāo, zhè yǐjīng bùshì yīgè xīn cíle, dànshì tā yīzhí cúnzàizhe.“Běi” dāngrán shì zhǐ běijīng;“piào”, jiù xiàng fú zài shuǐshàng yīyàng, dàochù yóu, méiyǒu gùdìng de dìfāng. Zài zhōngguó de yīxiē dà chéngshì, tèbié shì shǒudū běijīng, yǒu zhèyàng yīqún rén, tāmen de shēnghuó zhuàngtài jiùshì zhèyàng, méiyǒu gùdìng de fángzi, xiàng piào zài zhège chéngshì yīyàng. Zhèxiē rén yě jiù bèi chēng wèi “běi piāo”.

Nàme, shénme yàng de rén huì chéngwéi “běi piāo” ne? Zhǔyào shì niánqīng rén, tāmen wèile mèngxiǎng, lái dàole běijīng. Tāmen juédé, zài zhèlǐ, dàochù chōngmǎnzhe jīhuì. Rán’ér, duìyú láizì wàidì de niánqīng rén lái shuō, tāmen de jīhuì qíshí bìng bù duō. Tāmen yībān zhǐ néng cóng dǐcéng de gōngzuò kāishǐ zuò qǐ. Gōngzī yě bǐjiào dī. Wèile shěng qián, hěnduō rén xuǎnzé zhù zài chéngshì de jiāoqū, hé péngyǒu hézū, shènzhì shì qún zū. Běi piāo men báitiān zài gāodàng de xiězìlóu lǐ gōngzuò, wǎnshàng zuān jìn yòngjǐ de dìtiě huòzhě gōnggòng qìchē, huā yī liǎng gè xiǎoshí huí dào zìjǐ de xiǎo fángzi lǐ. Èle, jiù zài lù biān suíbiàn mǎi diǎn chī de. Suīrán hěn xīnkǔ, hěnduō rén réngrán xiāngxìn zìjǐ lí mèngxiǎng yuè lái yuè jìn.

Bùguò, shìshí de cánkù ràng yuè lái yuè duō de běi piāo men juédìng líkāi běijīng. Lǐyóu yǒu hěnduō, zhǔyào shì fángzi tài guì, shēnghuó tài guì. Duì zhōngguó rén lái shuō, yǒu fángzi cái yǒu ānquán gǎn, rúguǒ xiǎngdào zìjǐ fèndòu 10 nián 20 nián yě mǎi bù dào yīgè fángzi, nàme zài yīgè yuǎnlí fùmǔ de dìfāng shēnghuó, méiyǒu yìyì. Lìngwài jiùshì běijīng de dǔchē shízài shì tài yánzhòngle, měitiān zài lùshàng de shíjiān zhìshǎo liǎng sān gè xiǎoshí, shènzhì gèng duō, ràng běi piāo men shēnxīn píbèi. Shēnghuó de chéngběn yě bǐjiào gāo, tóngxué de jùhuì, gōngsī de jùhuì, duì běnlái jiù gōngzī bù gāo de tāmen lái shuō gèng shì chéngdān bùliǎo de yālì.

Huí dào jiāxiāng shēnghuó de “běi piāo men”, dāngrán yě huì miàn duì gè zhǒng gè yàng de wèntí, dànshì duōshù bù hòuhuǐ líkāi běijīng. Qíshí wàiguó rén zài běijīng yěshì “běi piāo”, bùguò hé zhōngguó rén de “běi piāo” yǒuzhe bùtóng de shēnghuó zhuàngtài.

#85: Cuộc sống của những người di trú ở Bắc Kinh

Bắc phiêu (người di trú ở Bắc Kinh) đã không còn là một từ mới nữa, nhưng nó vẫn cứ tồn tại. “Bắc” đương nhiên là chỉ Bắc Kinh, “phiêu” giống như trôi dạt ở trên mặt nước, bơi khắp nơi, không có nơi nào cố định. Ở một vài thành phố lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, có một nhóm người như vậy, tình trạng cuộc sống của họ là như vậy, không có nhà ở cố định, giống như trôi dạt giữa thành phố này. Những người này đều được gọi là “Bắc phiêu”.

Vậy, người như thế nào thì có thể gọi là “Bắc phiêu”? Chủ yếu là người trẻ tuổi, họ vì ước mơ mà đến Bắc Kinh. Họ cảm thấy ở đây khắp nơi đều là cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người trẻ tuổi từ nơi khác đến, cơ hội của họ thực ra không nhiều. Họ thông thường chỉ có thể bắt đầu từ những công việc thấp hèn nhất. Lương cũng tương đối thấp. Để tiết kiệm tiền, rất nhiều người lựa chọn sống ở ngoại ô thành phố, sống cùng bạn bè, thậm chí là sống theo nhóm. Những người di trú này ban ngày làm việc trong những tòa nhà văn phòng cao cấp , buổi tối chen chúc vào những toa tàu điện ngầm hay những chiếc xe buýt đông đúc, một hai tiếng về đến căn phòng nhỏ. Đói rồi, thì mua tạm cái gì đó ven đường để ăn. Mặc dù rất khổ sở, nhưng có nhiều người vẫn tin rằng mình đang đến càng ngày càng gần với ước mơ.

Tuy nhiên, sự cay nghiệt của thực tế đã khiến càng ngày càng nhiều những người di trú quyết định rời khỏi Bắc Kinh. Lý do có rất nhiều, chủ yếu là phòng đắt đỏ quá, cuộc sống đắt đỏ quá. Đối với người Trung Quốc mà nói, có nhà mới có cảm giác an toàn, nếu nghĩ đến bản thân phấn đấu 10 năm 20 năm cũng không mua nổi nhà, vậy thì sống ở một nơi xa ba mẹ còn có ý nghĩa gì. Ngoài ra, việc tắc đường ở Bắc Kinh thật sự quá nghiêm trọng, mỗi ngày ở trên đường tới 2-3 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn, khiến những người di trú mệt mỏi kiệt quệ cả về sức khỏe và tinh thần. Chi phí cuộc sống cũng tương đối cao, hội họp bạn học, hội họp công ty, đối với người vốn dĩ mức lương không cao như họ càng là một áp lực không gánh vác nổi.

Những người di trú Bắc Kinh trở về quê hương sinh sống, đương nhiên cũng sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nhưng đa số không hối hận vì đã rời khỏi Bắc Kinh. Thật ra người nước ngoài ở Bắc Kinh cũng là “Bắc phiêu” nhưng có cuộc sống không giống với người Trung Quốc di trú ở Bắc Kinh.

Slow chinese: #085 - 北漂的生活 (Běi piāo de shēnghuó) - Cuộc sống của những người ngụ cư Bắc Kinh (Bắc Phiêu)