[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #084 – 砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) – Nghệ thuật mặc cả

0
943

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #084 – 砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) – Nghệ thuật mặc cả

Loading...

砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) – Nghệ thuật mặc cả

砍价的艺术

砍价,也叫讲价、杀价、讨价还价。意思是在买东西的时候,买家和店主之间商量价格的过程。有外国朋友问:在中国买东西的时候,什么时候可以砍价?怎样才能以最便宜的价格买到自己喜欢的东西呢?今天,我就给大家讲一讲砍价的艺术。

在有些地方买东西,你可以砍价,在有些地方则不行。在大商场或者超市买东西,一般都要按照标明的价格来购买,不能砍价。而在一些小商店或者市场买东西,就可以砍价。在这些地方,商家为了赚钱,把价格抬得比较高。这时,如果你不砍价,你可能吃亏,花很多钱却买到不那么好的商品。所以,为了不吃亏,你就要砍价。

Loading...

那么,如何砍价呢?在看中一件衣服后,你可以问店主:“这件衣服多少钱?”店主会给你一个价格,比如:200元。这时你要想一想,这个价格合理么?同类的衣服一般多少钱?如果店主的出价比较高,你就要和他砍价。你可以说:“这个太贵了”,“可不可以便宜点?”然后提出你自己的价格。我的经验是,可以提出一半的价格,这个价格比较接近成本。你说:“100卖不卖?”当然,在不同的城市或地点,出价的情况都不太一样。在有些地方,你甚至可以提出三分之一的价格。有经验的人知道一件商品的成本是多少,就能提出和成本很接近的价格。

你要记住,不要表现出对这件衣服很喜爱,反而还要指出这件衣服的缺点。这样,店主就觉得你比较内行,骗不过你,就把商品便宜卖掉。当你提出比较低的价格之后,店主就会稍稍降低他的价格,“180元,卖给你,怎么样?”然后你也可以稍稍提高你的出价,“太贵了,这件衣服最多120元。”这样,你一句我一句,你们最后就会商量出一个中间的价格。你可能花150元就把这件衣服买下。但如果店主不同意再降价,你还可以假装不买了,准备离开。这时店主觉得可惜,就有可能喊你回来,把商品便宜卖给你。

其实,砍价也是为了保护自己的权益。在砍价的时候,不要紧张。砍得多了,你就会觉得越来越有经验。

#84: Kǎnjià de yìshù

Kǎn jià, yě jiào jiǎngjià, shājià, tǎojiàhuánjià. Yìsi shì zài mǎi dōngxī de shíhòu, mǎi jiā hé diànzhǔ zhī jiān shāngliáng jiàgé de guòchéng. Yǒu wàiguó péngyǒu wèn: Zài zhōngguó mǎi dōngxī de shíhòu, shénme shíhòu kěyǐ kǎn jià? Zěnyàng cáinéng yǐ zuì piányi de jiàgé mǎi dào zìjǐ xǐhuān de dōngxī ne? Jīntiān, wǒ jiù gěi dàjiā jiǎng yī jiǎng kǎn jià de yìshù.

Loading...

Zài yǒuxiē dìfāng mǎi dōngxī, nǐ kěyǐ kǎn jià, zài yǒuxiē dìfāng zé bùxíng. Zài dà shāngchǎng huòzhě chāoshì mǎi dōngxī, yībān dōu yào ànzhào biāomíng de jiàgé lái gòumǎi, bùnéng kǎn jià. Ér zài yīxiē xiǎo shāngdiàn huòzhě shìchǎng mǎi dōngxī, jiù kěyǐ kǎn jià. Zài zhèxiē dìfāng, shāngjiā wèile zhuànqián, bǎ jiàgé tái dé bǐjiào gāo. Zhè shí, rúguǒ nǐ bù kǎn jià, nǐ kěnéng chīkuī, huā hěnduō qián què mǎi dào bù nàme hǎo de shāngpǐn. Suǒyǐ, wèile bù chīkuī, nǐ jiù yào kǎn jià.

Nàme, rúhé kǎn jià ne? Zài kàn zhòng yī jiàn yīfú hòu, nǐ kěyǐ wèn diànzhǔ:“Zhè jiàn yīfú duōshǎo qián?” Diànzhǔ huì gěi nǐ yīgè jiàgé, bǐrú:200 Yuán. Zhè shí nǐ yào xiǎng yī xiǎng, zhège jiàgé hélǐ me? Tónglèi de yīfú yībān duōshǎo qián? Rúguǒ diànzhǔ de chūjià bǐjiào gāo, nǐ jiù yào hé tā kǎn jià. Nǐ kěyǐ shuō:“Zhège tài guìle”,“kěbù kěyǐ piányi diǎn?” Ránhòu tíchū nǐ zìjǐ de jiàgé. Wǒ de jīngyàn shì, kěyǐ tíchū yībàn de jiàgé, zhège jiàgé bǐjiào jiējìn chéngběn. Nǐ shuō:“100 Mài bù mài?” Dāngrán, zài bùtóng de chéngshì huò dìdiǎn, chūjià de qíngkuàng dōu bù tài yīyàng. Zài yǒuxiē dìfāng, nǐ shènzhì kěyǐ tíchū sān fēn zhī yī de jiàgé. Yǒu jīngyàn de rén zhīdào yī jiàn shāngpǐn de chéngběn shì duōshǎo, jiù néng tíchū hé chéngběn hěn jiējìn de jiàgé.

Nǐ yào jì zhù, bùyào biǎoxiàn chū duì zhè jiàn yīfú hěn xǐ’ài, fǎn’ér hái yào zhǐchū zhè jiàn yīfú de quēdiǎn. Zhèyàng, diànzhǔ jiù juédé nǐ bǐjiào nèiháng, piàn bùguò nǐ, jiù bǎ shāngpǐn piányi mài diào. Dāng nǐ tíchū bǐjiào dī de jiàgé zhīhòu, diànzhǔ jiù huì shāoshāo jiàngdī tā de jiàgé,“180 yuán, mài gěi nǐ, zěnme yàng?” Ránhòu nǐ yě kěyǐ shāoshāo tígāo nǐ de chūjià,“tài guìle, zhè jiàn yīfú zuìduō 120 yuán.” Zhèyàng, nǐ yījù wǒ yījù, nǐmen zuìhòu jiù huì shāngliáng chū yīgè zhōngjiān de jiàgé. Nǐ kěnéng huā 150 yuán jiù bǎ zhè jiàn yīfú mǎi xià. Dàn rúguǒ diànzhǔ bù tóngyì zài jiàngjià, nǐ hái kěyǐ jiǎzhuāng bú mǎile, zhǔnbèi líkāi. Zhè shí diànzhǔ juédé kěxī, jiù yǒu kěnéng hǎn nǐ huílái, bǎ shāngpǐn piányi mài gěi nǐ.

Qíshí, kǎn jià yěshì wèile bǎohù zìjǐ de quányì. Zài kǎn jià de shíhòu, bùyào jǐnzhāng. Kǎn dé duōle, nǐ jiù huì juédé yuè lái yuè yǒu jīngyàn.

#84: Nghệ thuật mặc cả

Mặc cả (Kǎnjià) còn gọi là jiǎngjià, shājià, tǎojiàhuánjià. Ý nghĩa chính là quá trình thương lượng giá cả giữa người mua và người bán lúc mua đồ. Có người bạn nước ngoài hỏi: Lúc mua đồ ở Trung Quốc, thì khi nào có thể mặc cả giá? Làm thế nào có thể mua được thứ đồ mình thích với giá rẻ nhất? Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết về nghệ thuật mặc cả.
Có những nơi khi mua đồ, bạn có thể mặc cả, còn một vài nơi khác thì lại không. Mua đồ ở những khu chợ lớn hay siêu thị, thông thường đều phải mua theo giá đã niêm yết, không thể mặc cả. Ở những nơi này, các cửa hàng nâng giá tương đối cao để kiếm tiền. Lúc này, nếu bạn không mặc cả, bạn có thể sẽ bị thiệt thòi, tốn rất nhiều tiền nhưng lại không mua được đồ tốt. Cho nên để không bị thiệt bạn phải mặc cả.
Vậy mặc cả như thế nào? Khi đã thích một bộ quần áo, bạn có thể hỏi người bán: “Bộ quần áo này giá bao nhiêu?” Người bán sẽ đưa ra một cái giá, ví dụ 200 đồng. Lúc này bạn phải nghĩ xem, mức giá đó có hợp lý không? Những bộ quần áo cùng đồng thường có giá bao nhiêu? Nếu mức giá mà người bán đưa ra tương đối cao, bạn cần phải mặc cả. Bạn có thể nói: “Vậy thì đắt quá”, “Có thể rẻ hơn được không?” Sau đó bạn đưa ra mức giá của mình. Kinh nghiệm của tôi là, có thể trả một nửa giá, giá này thường tương đối gần với phí sản xuất. Bạn nói: “100 có bán không?” Tất nhiên, ở những nơi khác nhau, việc ra giá cũng không giống nhau. Ở vài nơi, bạn thậm chí có thể nói một phần ba giá bán. Có người có kinh nghiệm biết chi phí sản xuất của sản phẩm là bao nhiêu, thì có thể đưa ra mức giá rất gần với chi phí này.
Bạn phải nhớ kỹ, đừng thể hiện là mình rất thích bộ quần áo này, mà còn phải chỉ ra khuyết điểm của bộ quần áo này. Như vậy, người bán sẽ cảm thấy bạn khá sành sỏi, không thể lừa được bạn, sẽ bán món hàng với giá rẻ. Sau khi bạn đưa ra mức giá khá thấp, người bán sẽ giảm mức giá mình đưa ra, “180 đồng bán cho cậu, thế nào?” Sau đó bạn cũng có thể nâng mức giá của mình lên, “Đắt quá, bộ quần áo này nhiều nhất là 120 thôi.” Như vậy, mỗi người một câu, cuối cùng bạn sẽ thương lượng được mức giá ở giữa. Bạn có thể tốn 150 đồng đã mua được bộ quần áo này rồi. Nhưng nếu người bán không chịu hạ giá nữa, bạn có thể giả bộ không mua nữa, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này người bán sẽ thấy hơi tiếc, rất có thể sẽ gọi bạn quay lại, bán cho bạn với giá rẻ hơn.
Thật ra, mặc cả cũng là để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Khi mặc cả, đừng căng thẳng. Mặc cả nhiều rồi, bạn sẽ càng cảm thấy có kinh nghiệm.

Loading...

slow chinese: #084 - 砍价的艺术 (kǎn jià de yìshù) - nghệ thuật mặc cả