[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #080 – 丁克一族 (Dīngkè yīzú) – Dân tộc Đinh Khắc

  0
  696

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #080 – 丁克一族 (Dīngkè yīzú) – Dân tộc Đinh Khắc

  丁克一族 (Dīngkè yīzú) – Dân tộc Đinh Khắc

  丁克一族

  以前的中国人,到了一定的年纪,一般都会结婚、生孩子。他们相信“多子多福”,也就是孩子越多,家庭就越幸福。可是现在,中国有了一群不愿意生孩子的人,他们被叫做“丁克一族”,也叫“丁克族”。“丁克”这个字词来自英语,指的是夫妻两人都有工作,但是没有小孩。中国的“丁克一族”是从90年代开始流行的。

  中国的“丁克一族”在大城市比较多。“丁克”家庭的夫妻,教育程度和收入都比较高。他们放弃了传统的生活方式,不愿意为孩子而牺牲自己的快乐。很多“丁克”家庭认为,教育孩子是一件非常麻烦的事,有经济负担,生活质量也会降低。也有很多人不想让孩子影响他们的工作。有的女性觉得,怀孕和生孩子太辛苦,生孩子还会使自己的身材变形。所以,越来越多的年轻夫妻,为了守护他们的“二人世界”,纷纷成为了“丁克一族”。

  “丁克一族”的流行,也标志着女性地位的提高。特别是在城市中,越来越多的女性希望把时间花在事业上,而不是把一切都献给家庭和孩子。中国年轻人越来越希望摆脱传统的束缚。他们认为,是否要孩子,是自己的选择,而不是一种义务。当然,“丁克一族”也有许多问题。比如,因为许多老人无法接受自己没有孙子、孙女,所以“丁克一族”和他们的父母之间很容易有问题。有一些丁克夫妻,在坚持了许多年的丁克生活后,最后还是决定生小孩,白白丁克了一回。所以这些人被叫做“白丁族”。也有的夫妻把生孩子变成养宠物,比如养狗。所以这些人就被叫做“丁狗族”。

  #80 – Dīngkè yīzú

  Yǐqián de zhōngguó rén, dàole yīdìng de niánjì, yībān dōuhuì jiéhūn, shēng háizi. Tāmen xiāngxìn “duō zǐ duō fú”, yě jiùshì háizi yuè duō, jiātíng jiù yuè xìngfú. Kěshì xiànzài, zhōngguó yǒule yīqún bù yuànyì shēng háizi de rén, tāmen bèi jiàozuò “dīngkè yīzú”, yě jiào “dīngkè zú”.“Dīngkè” zhège zì cí láizì yīngyǔ, zhǐ de shì fūqī liǎng rén dōu yǒu gōngzuò, dànshì méiyǒu xiǎohái. Zhōngguó de “dīngkè yīzú” shì cóng 90 niándài kāishǐ liúxíng de.

  Zhōngguó de “dīngkè yīzú” zài dà chéngshì bǐjiào duō.“Dīngkè” jiātíng de fūqī, jiàoyù chéngdù hé shōurù dōu bǐjiào gāo. Tāmen fàngqìle chuántǒng de shēnghuó fāngshì, bù yuànyì wèi háizi ér xīshēng zìjǐ de kuàilè. Hěnduō “dīngkè” jiātíng rènwéi, jiàoyù háizi shì yī jiàn fēicháng máfan de shì, yǒu jīngjì fùdān, shēnghuó zhìliàng yě huì jiàngdī. Yěyǒu hěnduō rén bùxiǎng ràng hái zǐ yǐngxiǎng tāmen de gōngzuò. Yǒu de nǚxìng juédé, huáiyùn hé shēng háizi tài xīnkǔ, shēng háizi hái huì shǐ zìjǐ de shēncái biànxíng. Suǒyǐ, yuè lái yuè duō de niánqīng fūqī, wèile shǒuhù tāmen de “èr rén shìjiè”, fēnfēn chéngwéile “dīngkè yīzú”.

  “Dīngkè yīzú” de liúxíng, yě biāozhìzhe nǚxìng dìwèi de tígāo. Tèbié shì zài chéngshì zhōng, yuè lái yuè duō de nǚxìng xīwàng bǎ shíjiān huā zài shìyè shàng, ér bùshì bǎ yīqiè dōu xiàn gěi jiātíng hé háizi. Zhōngguó niánqīng rén yuè lái yuè xīwàng bǎituō chuántǒng de shùfù. Tāmen rènwéi, shìfǒu yào háizi, shì zìjǐ de xuǎnzé, ér bùshì yī zhǒng yìwù. Dāngrán,“dīngkè yīzú” yěyǒu xǔduō wèntí. Bǐrú, yīnwèi xǔduō lǎorén wúfǎ jiēshòu zìjǐ méiyǒu sūnzi, sūnnǚ, suǒyǐ “dīngkè yīzú” hé tāmen de fùmǔ zhī jiān hěn róngyì yǒu wèntí. Yǒu yīxiē dīngkè fūqī, zài jiānchíle xǔduō nián de dīngkè shēnghuó hòu, zuìhòu háishì juédìng shēng xiǎohái, báibáidīngkèle yī huí. Suǒyǐ zhèxiē rén bèi jiàozuò “bái dīng zú”. Yěyǒu de fūqī bǎ shēng háizi biàn chéng yǎng chǒngwù, bǐrú yǎng gǒu. Suǒyǐ zhèxiē rén jiù bèi jiàozuò “dīng gǒu zú”.

  #80: Dân tộc Đinh Khắc

  Người Trung Quốc trước kia, đến một độ tuổi nhất định thì đều kết hôn, sinh con. Họ tin rằng đông con nhiều phúc, cũng có nghĩa là càng đông trẻ con thì gia đình càng hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Trung Quốc có rất nhiều người không muốn sinh con, họ được gọi là “dân tộc Đinh Khắc”. Từ đinh khắc là lấy từ tiếng anh, ý chỉ cả hai vợ chồng đều có công việc nhưng không có con cái. Dân tộc Đinh Khắc ở Trung Quốc thịnh hành từ những năm 90.

  Dân tộc Đinh Khắc ở các thành phố lớn tương đối nhiều. Vợ chồng ở những gia đình Đinh Khắc, trình độ học vấn và thu nhập đều khá cao. Họ từ bỏ phương thức sống truyền thống, không vì con cái  mà hy sinh niềm vui của bản thân. Rất nhiều gia đình Đinh Khắc cho rằng, giáo dục con trẻ là một việc vô cùng phiền phức, có gánh nặng kinh tế, chất lượng cuộc sống cũng giảm sút đi. Cũng có rất nhiều người không muốn để con trẻ làm ảnh hưởng tới công việc của họ. Có cô gái cho rằng, mang thai và sinh con quá gian khổ, sinh con còn khiến thân hình bị biến đổi. Do đó, càng ngày càng nhiều đôi vợ chồng trẻ, để bảo vệ thế giới hai người mà thi nhau trở thành dân tộc Đinh Khắc.

  Sự thịnh hành của dân tộc Đinh Khắc cũng thể hiện địa vị người phụ nữ đã được nâng cao. Đặc biệt là ở thành phố, càng ngày càng nhiều phụ nữ hy vọng dành thời gian cho sự nghiệp, chứ không phải cống hiến tất cả cho gia đình và con cái. Thanh niên Trung Quốc càng ngày càng nhiều người muốn thoát khỏi những gò bó truyền thống cũ. Họ cho rằng, có muốn có con hay không, là sự lựa chọn của bản thân, chứ không phải một nghĩa vụ. Đương nhiên, dân tộc Đinh Khắc cũng có rất nhiều vấn đề. Ví dụ, vì rất nhiều người già không thể chấp nhận việc mình không có cháu trai, cháu gái, cho nên giữa dân tộc Đinh Khắc và ba mẹ họ có nhiều vấn đề. Có một vài đôi vợ chồng Đinh Khắc, sau khi sống cuộc sống Đinh Khắc rất nhiều năm, cuối cùng vẫn quyết định sinh con, tạm biệt cuộc sống Đinh Khắc. Do đó những người này được gọi là “Bái Đinh Tộc”. Cũng có đôi vợ chồng thay việc sinh con bằng việc nuôi thú cưng, như nuôi chó. Do đó những người này được gọi là “Đinh Cẩu Tộc”.

  Slow chinese: #080 - 丁克一族 (Dīngkè yīzú) - Dân tộc Đinh Khắc