[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #078 – 在中国谈恋爱有多贵 (Zài zhōngguó tán liàn’ài yǒu duō guì) – Yêu đương ở Trung Quốc đắt biết bao

1
932

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #078 – 在中国谈恋爱有多贵 (Zài zhōngguó tán liàn’ài yǒu duō guì) – Yêu đương ở Trung Quốc đắt biết bao

Loading...

在中国谈恋爱有多贵 (Zài zhōngguó tán liàn’ài yǒu duō guì) – Yêu đương ở Trung Quốc đắt biết bao

在中国谈恋爱有多贵

前不久,一个中国著名的网站发布了一项报告。报告中显示,中国男性在恋爱中每个月的平均花费是1591元,大约占收入的33%。如果从花费的数量来看,浙江、北京和上海的男性在恋爱中花费最高,都超过了1700元。如果从花费占收入的比例来看,东北三个省的男性最愿意为女朋友花钱,达到或接近收入的40%。

这些钱都用来干什么了呢?报告显示,中国男性在恋爱中最主要的三项消费是:约会吃饭、娱乐活动和买礼物。在中国人的传统观念里,男女约会吃饭,尤其是第一次约会,男人应该买单,否则会显得这个男人很小气,女人也不喜欢小气的男人。虽然现代社会提倡男女平等,但是大多数时候,约会吃饭还是由男人来买单。

Loading...

在挑选女朋友时,根据这项报告,中国男人最关注的是外貌和身材。而对中国女性来说,除了男人的职业,物质条件也很重要。这项报告中显示:调查对象中,有14%的女性把有房作为挑选男朋友的标准之一。而在中国,以北京为例,每平方米的房价平均是3-4万元。如果想买一套100平方米的房子,就要花费300-400万元。根据调查,北京人2012年的月平均收入是5223元。对于收入不高的男人来说,买房是一种非常大的压力。所以,现在有很多单身男人感叹:爱情是一种奢侈品!如果没钱,就别想得到它!

古代的人们有“门当户对”的观念,也就是说,如果男女双方家庭的社会地位和经济情况大致一样,才适合结婚。而现在,虽然中国年轻人在选择另一半时,会考虑对方的家庭和经济情况,但是大部分人,包括我,还是认为,两个人只有在人生观、价值观、世界观上相互认同,并且有相似的生活和消费习惯,才有可能幸福地生活在一起。

#78 – Zài zhōngguó tán liàn’ài yǒu duō guì

Qián bùjiǔ, yīgè zhōngguó zhùmíng de wǎngzhàn fābùle yī xiàng bàogào. Bàogào zhōng xiǎnshì, zhōngguó nánxìng zài liàn’ài zhōng měi gè yuè de píngjūn huāfèi shì 1591 yuán, dà yuē zhàn shōurù de 33%. Rúguǒ cóng huāfèi de shùliàng lái kàn, zhèjiāng, běijīng hé shànghǎi de nánxìng zài liàn’ài zhōng huāfèi zuìgāo, dōu chāoguòle 1700 yuán. Rúguǒ cóng huāfèi zhàn shōurù de bǐlì lái kàn, dōngběi sān gè shěng de nánxìng zuì yuànyì wèi nǚ péngyǒu huā qián, dádào huò jiējìn shōurù de 40%.

Zhèxiē qián dōu yòng lái gànshénmele ne? Bàogào xiǎnshì, zhōngguó nánxìng zài liàn’ài zhōng zuì zhǔyào de sān xiàng xiāofèi shì: Yuēhuì chīfàn, yúlè huódòng hé mǎi lǐwù. Zài zhōngguó rén de chuántǒng guānniàn lǐ, nánnǚ yuēhuì chīfàn, yóuqí shì dì yī cì yuēhuì, nánrén yīnggāi mǎidān, fǒuzé huì xiǎndé zhège nánrén hěn xiǎoqì, nǚrén yě bù xǐhuān xiǎoqì de nánrén. Suīrán xiàndài shèhuì tíchàng nánnǚ píngděng, dànshì dà duōshù shíhòu, yuēhuì chīfàn háishì yóu nánrén lái mǎidān.

Loading...

Zài tiāoxuǎn nǚ péngyǒu shí, gēnjù zhè xiàng bàogào, zhōngguó nánrén zuì guānzhù de shì wàimào hé shēncái. Ér duì zhōngguó nǚxìng lái shuō, chúle nánrén de zhíyè, wùzhí tiáojiàn yě hěn zhòngyào. Zhè xiàng bàogào zhōng xiǎnshì: Diàochá duìxiàng zhōng, yǒu 14% de nǚxìng bǎ yǒu fáng zuòwéi tiāoxuǎn nán péngyǒu de biāozhǔn zhī yī. Ér zài zhōngguó, yǐ běijīng wéi lì, měi píngfāng mǐ de fángjià píngjūn shì 3-4 wàn yuán. Rúguǒ xiǎng mǎi yī tào 100 píngfāng mǐ de fángzi, jiù yào huāfèi 300-400 wàn yuán. Gēnjù diàochá, běijīng rén 2012 nián de yuè píngjūn shōurù shì 5223 yuán. Duìyú shōurù bù gāo de nánrén lái shuō, mǎifáng shì yī zhǒng fēicháng dà de yālì. Suǒyǐ, xiànzài yǒu hěnduō dānshēn nánrén gǎntàn: Àiqíng shì yī zhǒng shēchǐ pǐn! Rúguǒ méi qián, jiù bié xiǎngdédào tā!

Gǔdài de rénmen yǒu “méndānghùduì” de guānniàn, yě jiùshì shuō, rúguǒ nánnǚ shuāngfāng jiātíng de shèhuì dìwèi hé jīngjì qíngkuàng dàzhì yīyàng, cái shìhé jiéhūn. Ér xiànzài, suīrán zhōngguó niánqīng rén zài xuǎnzé lìng yībàn shí, huì kǎolǜ duìfāng de jiātíng hé jīngjì qíngkuàng, dànshì dà bùfèn rén, bāokuò wǒ, háishì rènwéi, liǎng gèrén zhǐyǒu zài rénshēng guān, jiàzhíguān, shìjièguān shàng xiàng hù rèntóng, bìngqiě yǒu xiāngsì de shēnghuó hé xiāofèi xíguàn, cái yǒu kěnéng xìngfú de shēnghuó zài yīqǐ.

#78: Yêu đương ở Trung Quốc đắt đến như thế nào

Không lâu trước đây, một trang mạng nổi tiếng ở Trung Quốc đã công bố một bản báo cáo. Trong bản báo cáo cho thấy, chi phí bình quân một tháng của một bạn nam ở Trung Quốc trong quá trình yêu đương là 1591 nhân dân tệ, chiếm khoảng 33% thu nhập.  Nếu nhìn vào chi phí, các bạn nam đang yêu ở Chiết Giang, Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ có chi phí cao nhất, đều vượt qua 1700 nhân dân tệ. Nếu nhìn vào tỷ lệ chi phí chiếm trong phần thu nhập thì các bạn nam ở ba tỉnh Đông Bắc là tự nguyện chi tiền vì bạn gái nhất, chiếm gần hoặc chiếm tới 40%.

Những khoản tiền này được dùng để làm gì vậy? Báo cáo cho thấy, ba hạng mục tiêu tiền chủ yếu của các bạn nam đang yêu là: hẹn hò ăn uống, hoạt động giải trí và mua quà tặng. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, nam nữ hẹn hò ăn uống, đặc biệt là hẹn trong lần đầu tiên, bạn nam nên là người thanh toán, nếu không sẽ bị coi là rất keo kiệt, bạn gái cũng không thích những chàng trai keo kiệt. Tuy xã hội hiện đại đề cao ca ngợi bình đẳng nam nữ nhưng đa phần khi hẹn hò ăn uống bạn nam vẫn là người trả tiền.

Khi lựa chọn bạn gái, theo như báo cáo này, thì các chàng trai Trung Quốc vẫn coi trọng nhất là thân hình, diện mạo. Nhưng đối với các bạn nữ Trung Quốc, ngoài nghề nghiệp của bạn nam, điều kiện vật chất cũng rất quan trọng.Báo cáo này cho thấy rõ: Trong quá trình tìm hiểu đối tượng, có 14% bạn nữ coi việc bạn nam có nhà là một trong các tiêu chuẩn để lựa chọn. Nhưng ở Trung Quốc, lấy Bắc Kinh làm ví dụ, mỗi mét vuông nhà giá bình quân là 3-4 vạn nhân dân tệ. Nếu muốn mua nhà 100 thì phải mất 300-400 vạn nhân dân tệ. Theo điều tra, thu nhập bình quân hàng tháng của người Bắc Kinh năm 2012 là 5223 nhân dân tệ. Đối với những bạn nam có thu nhập không cao, mua nhà là một áp lực vô cùng lớn. Do đó, hiện nay có rất nhiều bạn nam độc thân than thở: Tình yêu là một thứ hàng xa xỉ! Nếu không có tiền, thì đừng nghĩ đến việc có được nó!

Loading...

Người xưa có quan niệm môn đăng hộ đối, cũng chính là nói, nếu địa vị xã hội và điều kiện kinh tế của gia đình hai bên nam nữ là tương đương nhau thì mới hợp kết hôn. Nhưng bây giờ, mặc dù khi một thanh niên lựa chọn một nửa của mình sẽ xem xét đến tình hình kinh tế và gia đình của đối phương, nhưng đại bộ phận, trong đó có tôi, vẫn cho rằng, hai người chỉ khi có sự tương đồng về nhân sinh quan , thế giới quan ,quan điểm về giá trị và có thói quen chi tiêu, thói quen sống giống nhau mới có thể cùng nhau sống hạnh phúc được.

Slow chinese: #078 - 在中国谈恋爱有多贵 (Zài zhōngguó tán liàn'ài yǒu duō guì) - Yêu đương ở Trung Quốc đắt biết bao