[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #075 – 中国好声音 (Zhōngguó hǎo shēngyīn) – The Voice Trung Quốc

  0
  804

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #075 – 中国好声音 (Zhōngguó hǎo shēngyīn) – The Voice Trung Quốc

  中国好声音 (Zhōngguó hǎo shēngyīn) – The Voice Trung Quốc

  中国好声音

  最近这两年,电视选秀节目在中国非常火。其中最火的就是《中国好声音》(The Voice of China)。

  《中国好声音》最早来自荷兰。节目里面,导师背对着选手坐着,只听声音不看长相。只有当选手唱得非常好的时候,导师才会按下按钮,椅子立即旋转180度,导师就会直接面对选手。这个节目在全世界很快地流行起来。出现了《美国之声》、《英国之声》、《澳洲之声》、《德国之声》、《韩国之声》,等等。你们可能在自己的国家已经看过。现在,中国也把这个节目引进来,叫做《中国好声音》。现在,《中国好声音》已经播出了两季了。《好声音》的导师有刘欢、那英、庾澄庆、杨坤、张惠妹和汪峰等。他们都是中国很有名的歌手。而很多《中国好声音》的学员,一夜之间成了明星,有了很多粉丝。有的还发表了自己的专辑。

  我和我的家人都很喜欢看《中国好声音》。每一集的《中国好声音》,我们都会观看。其中我最喜欢的歌手是第一季的张玮。张玮是一个“90后”男孩。他来自内蒙古。参加《中国好声音》的时候,他还在上大学。他唱歌很有特点,他可以唱非常高的音,被人们叫做“音乐疯子”。接下来,就给大家分享一首张玮和歌浴森在《中国好声音》中一起演唱的《三天三夜》,希望你们喜欢。

  《三天三夜》歌词:

  张:一点也不会累

  我已经跳了三天三夜

  我现在的心情喝汽水也会醉 Oh

  歌:完全都不会疲倦

  我还要再跳三天三夜

  我现在的心情轻得好像可以飞 Oh

  张:O.K.O.K 加入我的行列

  歌:No.K.No.K 白天跳到黑夜

  张:Always Always 快乐不会吃亏

  歌:No Way No Way 谁也别想拒绝

  张:三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

  歌:三天三夜的三更半夜 飘浮只靠音乐

  张:三天三夜的三更半夜

  合:全身只剩汗水

  三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba…

  歌:完全都没有极限

  我还要再High三天三夜

  我现在的心情就在出轨的边缘 Oh

  张:根本不可能喝醉

  我还要再High三天三夜

  我眼里的世界就像是一部卡通影片 Oh yeah

  歌:O.K.O.K 加入我的行列

  张:No.K.No.K 白天跳到黑夜

  歌:Always Always 快乐不会吃亏

  张:No Way No Way 谁也别想拒绝

  张:三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

  歌:三天三夜的三更半夜 飘浮只靠音乐

  张:三天三夜的三更半夜

  合:全身只剩汗水

  三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba…

  歌曲:《三天三夜》
  演唱:张玮,歌浴森

  #75: Zhōngguó hǎo shēngyīn

  Zuìjìn zhè liǎng nián, diànshì xuǎnxiù jiémù zài zhōngguó fēicháng huǒ. Qízhōng zuì huǒ de jiùshì “zhōngguó hǎo shēngyīn”(The Voice of China).

  “Zhōngguó hǎo shēngyīn” zuìzǎo láizì hélán. Jiémù lǐmiàn, dǎoshī bèiduìzhe xuǎnshǒu zuòzhe, zhǐ tīng shēngyīn bù kàn zhǎngxiàng. Zhǐyǒu dāng xuǎnshǒu chàng dé fēicháng hǎo de shíhòu, dǎoshī cái huì àn xià ànniǔ, yǐzi lìjí xuánzhuǎn 180 dù, dǎoshī jiù huì zhíjiē miàn duì xuǎnshǒu. Zhège jiémù zài quán shìjiè hěn kuài de liúxíng qǐlái. Chūxiànle “měiguó zhī shēng”,“yīngguó zhī shēng”,“àozhōu zhī shēng”,“déguó zhī shēng”,“hánguó zhī shēng”, děng děng. Nǐmen kěnéng zài zìjǐ de guójiā yǐjīng kànguò. Xiànzài, zhōngguó yě bǎ zhège jiémù yǐnjìn lái, jiàozuò “zhōngguó hǎo shēngyīn”. Xiànzài,“zhōngguó hǎo shēngyīn” yǐjīng bōchūle liǎngjì le.“Hǎo shēngyīn” de dǎoshī yǒu liúhuān, nàyīng, yǔchéngqìng, yángkūn, zhānghuìmèi hé wāngfēng děng. Tāmen dōu shì zhōngguó hěn yǒumíng de gēshǒu. Ér hěnduō “zhōngguó hǎo shēngyīn” de xuéyuán, yīyè zhī jiān chéngle míngxīng, yǒule hěnduō fěnsī. Yǒu de hái fābiǎole zìjǐ de zhuānjí.

  Wǒ hé wǒ de jiārén dōu hěn xǐhuān kàn “zhōngguó hǎo shēngyīn”. Měi yī jí de “zhōngguó hǎo shēngyīn”, wǒmen dōu huì guānkàn. Qízhōng wǒ zuì xǐhuān de gēshǒu shì dì yī jì de zhāngwěi. Zhāngwěi shì yīgè “90 hòu” nánhái. Tā láizì nèiménggǔ. Cānjiā “zhōngguó hǎo shēngyīn” de shíhòu, tā hái zài shàng dàxué. Tā chànggē hěn yǒu tèdiǎn, tā kěyǐ chàng fēicháng gāo de yīn, bèi rénmen jiàozuò “yīnyuè fēngzi”. Jiē xiàlái, jiù gěi dàjiā fēnxiǎng yī shǒu zhāng wěi hé gēyùsēn zài “zhōngguó hǎo shēngyīn” zhōng yīqǐ yǎnchàng de “sān tiān sān yè”, xīwàng nǐmen xǐhuān.

  “Sān tiān sān yè” gēcí:

  Zhāng: Yīdiǎn yě bù huì lèi
  Wǒ yǐjīng tiàole sān tiān sān yè
  Wǒ xiànzài de xīnqíng hē qìshuǐ yě huì zuì Oh
  Gē: Wánquán dōu bù huì píjuàn
  Wǒ hái yào zài tiào sān tiān sān yè
  Wǒ xiànzài de xīnqíng qīng dé hǎoxiàng kěyǐ fēi Oh

  Zhāng:O.K.O.K jiārù wǒ de hángliè
  Gē:No.K.No.K báitiān tiào dào hēiyè
  Zhāng:Always Always kuàilè bù huì chīkuī
  Gē:No Way No Way shuí yě bié xiǎng jùjué

  Zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè tiàowǔ bùyào tíngxiē
  Gē: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè piāofú zhǐ kào yīnyuè
  Zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè
  Hé: Quánshēn zhǐ shèng hànshuǐ
  Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè Ba Ba Ba…

  Gē: Wánquán dōu méiyǒu jíxiàn
  Wǒ hái yào zài High sān tiān sān yè
  Wǒ xiànzài de xīnqíng jiù zài chūguǐ de biānyuán Oh
  Zhāng: Gēnběn bù kěnéng hē zuì
  Wǒ hái yào zài High sān tiān sān yè
  Wǒ yǎn lǐ de shìjiè jiù xiàng shì yī bù kǎtōng yǐngpiàn Oh yeah

  Gē:O.K.O.K jiārù wǒ de hángliè
  Zhāng:No.K.No.K báitiān tiào dào hēiyè
  Gē:Always Always kuàilè bù huì chīkuī
  Zhāng:No Way No Way shuí yě bié xiǎng jùjué

  Zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè tiàowǔ bùyào tíngxiē
  Gē: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè piāofú zhǐ kào yīnyuè
  Zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè
  Hé: Quánshēn zhǐ shèng hànshuǐ
  Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè Ba Ba Ba…

  Gēqǔ:“Sān tiān sān yè”
  Yǎnchàng: Zhāngwěi, gēyùsēn

  #75: The Voice of China

  Hai năm gần đây, chương trình thi đấu tài năng trên truyền hình ở Trung Quốc vô cùng hot. Trong đó hot nhất chính là “The Voice of China”.

  “The Voice of China” có sớm nhất ở Hà Lan. Trong chương trình, giám khảongồi quay lưng lại thí sinh, chỉ nghe âm thanh không nhìn ngoại hình diện mạo. Chỉ khi thí sinh hát vô cùng hay, giám khảo mới ấn nút, chiếc ghế lập tức quay 180 độ và giám khảo sẽ ngồi đối diện trực tiếp với thí sinh. Chương trình này đã trở nên thịnh hành rất nhanh trên toàn thế giới. Đã xuất hiện “The Voice of America”, “The Voice of England”, “The Voice of Australia ”, “The Voice of Germany”, “The Voice of Korea”…Các bạn có thể đã xem qua ngay tại quốc gia mình. Hiện nay, Trung Quốc cũng bắt đầu đưa chương trình này vào, gọi là “The Voice of China”. “The Voice of China” đến nay đã phát sóng được hai mùa. Giám khảo có giọng hát hay có Lưu Hoan, Na Anh, Dữu Trừng Khánh, Dương Khôn, Trương Huệ Muội và Uông Phong…Họ đều là những ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Còn rất nhiều học viên của “The Voice of China” trong một đêm liền trở thành minh tinh, có rất nhiều fan hâm mộ. Có người còn có album.

  Tôi và người nhà tôi rất thích xem “The Voice of China”. Mỗi tập của The Voice of China” chúng tôi đều xem. Trong đó ca sĩ mà tôi yêu thích nhất là Trương Vĩ của mùa đầu tiên. Trang Vĩ là chàng trai của thế hệ 9X. Anh đến từ Nội Mông Cổ. Khi tham gia “The Voice of China”, anh ấy vẫn còn học đại học. Anh ấy hát rất đặc sắc, có thể hát những âm vô cùng cao, được mọi người gọi là “âm nhạc phong tử”. Dưới đây xin được cùng mọi người chia sẻ về bài hát “3 ngày 3 đêm” mà Trương Vĩ và Ca Dục Sâm cùng nhau biểu diễn trong chương trình “The Voice of China”, hy vọng các bạn sẽ thích.

  Lời bài hát “3 ngày 3 đêm”:

  Trương: Không một chút mệt mỏi

  Tôi đã nhảy hết 3 ngày 3 đêm

  Tâm trạng tôi bây giờ uống nước ngọt thôi cũng đủ say oh

  Ca: Hoàn toàn không một chút mệt mỏi

  Tôi còn muốn nhảy thêm 3 ngày 3 đêm

  Tâm trạng của tôi bây giờ nhẹ đến mức có thể bay oh

  Trương: O.K.O.K Gia nhập vào đội của tôi

  Ca: No.K.No.K Nhảy từ trời sáng đến khi đêm tối

  Trương: Always Always Vui vẻ không chút buồn thương

  Ca: No Way No Way Ai cũng không thể khước từ

  Trương: 3 ngày 3 đêm, nửa đêm nhảy nhót không ngừng

  Ca: 3 ngày 3 đêm, nửa đêm bay bổng trong tiếng nhạc

  Trương: 3 ngày 3 đêm, nửa đêm

  Hợp ca: Toàn thân chỉ là mồ hôi

  3 ngày 3 đêm, nửa đêm ba ba ba…

  Ca: Hoàn toàn không có giới hạn nào

  Tôi vẫn còn muốn bay 3 ngày 3 đêm

  Tâm trạng tôi bây giờ vượt qua cả ranh giới oh

  Trương: Vốn dĩ là không thể uống say

  Tôi vẫn còn muốn bay 3 ngày 3 đêm

  Thế giới trong mắt tôi giống như một bộ phim hoạt hình oh yeah

  Trương: O.K.O.K Gia nhập vào đội của tôi

  Ca: No.K.No.K Nhảy từ trời sáng đến khi đêm tối

  Trương: Always Always Vui vẻ không chút buồn thương

  Ca: No Way No Way Ai cũng không thể khước từ

  Trương: 3 ngày 3 đêm, nửa đêm nhảy nhót không ngừng

  Ca: 3 ngày 3 đêm, nửa đêm bay bổng trong tiếng nhạc

  Trương: 3 ngày 3 đêm, nửa đêm

  Hợp ca: Toàn thân chỉ là mồ hôi

  3 ngày 3 đêm, nửa đêm ba ba ba…

  Ca khúc: 3 ngày 3 đêm

  Biểu diễn: Trương Vĩ, Ca Dục Sâm

  (bản dịch của Ha Geum)

  Slow chinese: #075 - 中国好声音 (Zhōngguó hǎo shēngyīn) - The Voice Trung Quốc