[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #073 – 锵锵三人行 (Qiāng qiāng sān rénxíng) – Thương thương tam nhân hành

0
955

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #073 – 锵锵三人行 (Qiāng qiāng sān rénxíng) – Thương thương tam nhân hành

Loading...

锵锵三人行 (Qiāng qiāng sān rénxíng) – Thương thương tam nhân hành

锵锵三人行

中国的电视台很多,但是内容千篇一律。你打开中国的电视,不是新闻报道,就是古装电视剧,或者是湖南卫视的娱乐节目。剩下的就是广告了吧。不过,虽然这样,还是有一些电视节目值得推荐。今天就给大家介绍一个谈话节目,叫《锵锵三人行》。

孔子说:三人行,必有我师。意思就是说,几个人一起出行,肯定有一个人是我的老师。这句话告诉人们要学习别人的优点。香港的凤凰卫视有一个非常有名的谈话类节目,就以孔子的这句话来命名,叫做《锵锵三人行》。那“锵锵”是什么意思呢?“锵锵”是传说中的鸟——凤凰——的叫声。古书里面有一句话:凤凰于飞,其鸣锵锵。就是说,凤凰在飞的时候,发出锵锵的声音。而凤凰又是这个电视台的名字。所以,“锵锵三人行”这个名字,我把它理解成:凤凰卫视的声音。

Loading...

不过,这个“凤凰的声音”可没有想象的那么好听。用一个词来形容它就是“唧唧喳喳”。为什么呢?因为声音多啊,一个接一个。《锵锵三人行》的主持人叫窦文涛,他坐在中间,两旁坐着嘉宾。每天,节目一开始,窦文涛就发起一个话题和嘉宾开始聊。聊新闻、聊影视、聊文化、聊社会、聊男女关系、聊两岸三地……几乎什么都聊。二十分钟的节目,他们能够你一言我一语说个不停。从一件事情聊到另一件事情。窦文涛很会聊,虽然有时候逻辑也不清楚。但是他很幽默,也会提出话题引起嘉宾思考。最常见的嘉宾有学者梁文道和文学教授许子东。梁文道擅长理性地分析问题,许子东擅长从学术上讨论问题。有时候窦文涛还会邀请作家、电影导演、艺术家、社会名人来一起讨论有趣的话题。《锵锵三人行》从1998年开始第一集,到现在已经过了十五年。可以说很长寿,还聚集了一大批粉丝。

其实这样的节目在很多国家都很普遍。而在中国,这样的节目就很少了。少,就很宝贵。中国人说物以稀为贵。我希望这样的节目越来越多。

#73: Qiāng qiāng sān rénxíng

Zhōngguó de diànshìtái hěnduō, dànshì nèiróng qiānpiānyīlǜ. Nǐ dǎkāi zhōngguó de diànshì, bùshì xīnwén bàodào, jiùshì gǔzhuāng diànshìjù, huòzhě shì húnán wèishì de yúlè jiémù. Shèng xià de jiùshì guǎnggào le ba. Bùguò, suīrán zhèyàng, háishì yǒu yīxiē diànshì jiémù zhídé tuījiàn. Jīntiān jiù gěi dàjiā jièshào yīgè tánhuà jiémù, jiào “qiāng qiāng sān rénxíng”.

Kǒngzǐ shuō: Sān rénxíng, bì yǒu wǒ shī. Yìsi jiùshì shuō, jǐ gèrén yīqǐ chūxíng, kěndìng yǒu yīgèrén shì wǒ de lǎoshī. Zhè jù huà gàosù rénmen yào xuéxí biérén de yōudiǎn. Xiānggǎng de fènghuáng wèishì yǒu yīgè fēicháng yǒumíng de tánhuà lèi jiémù, jiù yǐ kǒngzǐ de zhè jù huà lái mìngmíng, jiàozuò “qiāng qiāng sān rénxíng”. Nà “qiāng qiāng” shì shénme yìsi ne?“Qiāng qiāng” shì chuánshuō zhōng de niǎo——fènghuáng——de jiàoshēng. Gǔshū lǐmiàn yǒu yījù huà: Fènghuáng yú fēi, qí míng qiāng qiāng. Jiùshì shuō, fènghuáng zài fēi de shíhòu, fāchū qiāng qiāng de shēngyīn. Ér fènghuáng yòu shì zhège diànshìtái de míngzì. Suǒyǐ,“qiāng qiāng sān rénxíng” zhège míngzì, wǒ bǎ tā lǐjiě chéng: Fènghuáng wèishì de shēngyīn.

Loading...

Bùguò, zhège “fènghuáng de shēngyīn” kě méiyǒu xiǎngxiàng de nàme hǎotīng. Yòng yīgè cí lái xíngróng tā jiùshì “jījichāchā”. Wèishéme ne? Yīnwèi shēngyīn duō a, yīgè jiē yīgè.“Qiāng qiāng sān rénxíng” de zhǔchí rén jiào dòuwéntāo, tā zuò zài zhōngjiān, liǎngpáng zuòzhe jiābīn. Měitiān, jiémù yī kāishǐ, dòuwéntāo jiù fāqǐ yī gè huàtí hé jiābīn kāishǐ liáo. Liáo xīnwén, liáo yǐngshì, liáo wénhuà, liáo shèhuì, liáo nánnǚ guānxì, liáo liǎng’àn sān dì……jīhū shénme dōu liáo. Èrshí fēnzhōng de jiémù, tāmen nénggòu nǐ yī yán wǒ yī yǔ shuō gè bù tíng. Cóng yī jiàn shìqíng liáo dào lìng yī jiàn shìqíng. Dòuwéntāo hěn huì liáo, suīrán yǒu shíhòu luójí yě bù qīngchu. Dànshì tā hěn yōumò, yě huì tíchū huàtí yǐnqǐ jiābīn sīkǎo. Zuì chángjiàn de jiābīn yǒu xuézhě liángwéndào hé wénxué jiàoshòu xǔzǐdōng. Liángwéndào shàncháng lǐxìng de fēnxī wèntí, xǔzǐdōng shàncháng cóng xuéshù shàng tǎolùn wèntí. Yǒu shíhòu dòuwéntāo hái huì yāoqǐng zuòjiā, diànyǐng dǎoyǎn, yìshùjiā, shèhuì míngrén lái yīqǐ tǎolùn yǒuqù de huàtí.“Qiāng qiāng sān rénxíng” cóng 1998 nián kāishǐ dì yī jí, dào xiànzài yǐjīngguòle shíwǔ nián. Kěyǐ shuō hěn chángshòu, hái jùjíle yī dà pī fěnsī.

Qíshí zhèyàng de jiémù zài hěnduō guójiā dōu hěn pǔbiàn. Ér zài zhōngguó, zhèyàng de jiémù jiù hěn shǎole. Shǎo, jiù hěn bǎoguì. Zhōngguó rén shuō wù yǐ xī wéi guì. Wǒ xīwàng zhèyàng de jiémù yuè lái yuè duō

#73: Thương thương tam nhân hành

Đài truyền hình ở Trung Quốc có rất nhiều, nhưng nội dung rập khuôn. Bạn mở TV ở Trung Quốc lên, không là tin tức thì là phim cổ trang, hoặc là chương trình giải trí của truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Còn lại thì chính là quảng cáo. Tuy nhiên, dẫu là như vậy, vẫn có những chương trình đáng để giới thiệu. Hôm nay xin được giới thiệu với mọi người một chương trình trò chuyện (talk show) tên là “Thương thương tam nhân hành.”

Khổng Tử nói: tam nhân hành, tất hữu ngã sư. Ý nghĩa chính là, mấy người cùng xuất hành, nhất định có người là thầy ta. Câu nói này khuyên chúng ta phải học tập ưu điểm của người khác. Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng của Hồng Kông có một chương trình trò chuyện rất nổi tiếng, chính là dựa vào câu nói này để đặt tên, gọi là “Thương thương tam nhân hành”. Vậy “thương thương” có ý nghĩa gì? “Thương thương” chính là tiếng kêu của một loài chim trong truyền thuyết – phượng hoàng. Sách cổ có một câu nói: phượng hoàng vu phi, kỳ minh thương thương. Chính là nói, phượng hoàng lúc bay phát ra tiếng kêu thương thương. Mà Phượng Hoàng lại là tên của đài truyền hình này, nên cái tên “Thương thương tam nhân hành” tôi hiểu thành: âm thanh của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng.

Tuy nhiên, âm thanh của phượng hoàng hẳn là không dễ nghe như vậy. Dùng một từ để miêu tả nó thì chính là “chi chi cha cha”. Tại sao vậy? Vì âm thanh nhiều, âm này nối âm kia. Người chủ trì  “Thương thương tam nhân hành” là Đậu Văn Đào, anh ấy ngồi ở giữa, hai bên là khách mời danh dự. Mỗi ngày, chương trình bắt đầu, Đậu Văn Đào sẽ đưa ra một chủ đề cùng khách mời bàn luận. Nói về tin tức, điện ảnh, văn hóa, xã hội, quan hệ nam nữ, về vùng lưỡng ngạn tam địa (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan)…hầu như cái gì cũng nói. Chương trình dài 20 phút, họ có thể nói liên tục không ngừng tôi một câu ông một câu. Từ sự việc ngày nói sang sự việc khác. Đậu Văn Đào rất biết cách nói chuyện, tuy rằng có đôi khi tính logic cũng không rõ ràng lắm nhưng anh ấy rất vui tính, cũng rất biết cách nêu lên vấn đề để khách mời suy nghĩ. Khách mời thường gặp nhất là học giả Lương Văn Đạo và giáo sư văn học Hứa Tử Đông. Lương Văn Đạo giỏi phân tích vấn đề một cách lý tính, Hứa Tử Đông là chuyên gia thảo luận vấn đề từ phương diện học thuật. Đôi khi Đậu Văn Đào còn biết mời tác gia, đạo diễn điện ảnh, nghệ thuật gia, người nổi tiếng trong xã hội cùng đến thảo luận các vấn đề thú vị. “Thương thương tam nhân hành” từ năm 1998 bắt đầu tập 1, đến bây giờ đã là 15 năm. Có thể nói rất trường thọ lâu dài, còn thu hút hút một lượng fan hâm mộ lớn.

Loading...

Thực ra chương trình như thế này phổ biến ở rất nhiều nước. Nhưng ở Trung Quốc, nó lại rất ít. Ít nên mới quý báu. Người Trung Quốc nói cái gì hiếm thì đắt. Tôi hy vọng những chương trình như thế này càng ngày càng nhiều.

(bản dịch của Ha Geum)

Slow chinese: #073 - 锵锵三人行 (Qiāng qiāng sān rénxíng) - Thương thương tam nhân hành