[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #070 – 古筝 (Gǔzhēng) – Đàn tranh

1
1506

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #070 – 古筝 (Gǔzhēng) – Đàn tranh

古筝 (Gǔzhēng) – Đàn tranh

古筝

古筝是中国汉族的传统乐器,也是中国最重要的民族乐器之一。古筝有2500多年的历史,早在公元前5世纪至公元前3世纪的战国时期,古筝就在当时的秦国(也就是现在的陕西省)广泛流传。

古筝是长方形的,用优质的木头做成。最常用的古筝有21根弦,每一根弦被一种叫做筝柱的东西支撑着,音色优美动听。在古代,古筝是一种在帝王的皇宫里才有的乐器。而现在,我们不仅可以经常在民族音乐会上听到用古筝弹奏的曲子,也可以通过参加培训课程,培养弹古筝的爱好。

2013年3月,英国足球运动员大卫·贝克汉姆(David Beckham)来到北京,在北京大学与学生见面,并且现场学习了弹古筝。这也充分体现了古筝在中国文化中的重要地位。

我从5岁开始学习弹古筝,一共学了6年,很多童年的回忆都和它有关。中国著名的古筝曲有《渔舟唱晚》、《高山流水》、《春江花月夜》、《寒鸦戏水》等等,都非常好听,有浓浓的中国特色。

《渔舟唱晚》是最著名的古筝曲之一,这首曲子通过先慢后快的旋律,描绘了傍晚美丽的湖面上,打渔的人们比赛划船,之后一起唱着歌回家的美好场景。接下来请大家欣赏这首由中国民乐大师赵晓霞演奏的《渔舟唱晚》。希望你们喜欢!

音乐:古筝曲《渔舟唱晚》

演奏:赵晓霞

#70: Gǔzhēng

Gǔzhēng shì zhōngguó hànzú de chuántǒng yuèqì, yěshì zhōngguó zuì zhòngyào de mínzú yuèqì zhī yī. Gǔzhēng yǒu 2500 duōnián de lìshǐ, zǎo zài gōngyuán qián 5 shìjì zhì gōngyuán qián 3 shìjì de zhànguó shíqī, gǔzhēng jiù zài dāngshí de qínguó (yě jiùshì xiànzài de shǎnxī shěng) guǎngfàn liúchuán.

Gǔzhēng shì chángfāngxíng de, yòng yōuzhì de mùtou zuò chéng. Zuì chángyòng de gǔzhēng yǒu 21 gēn xián, měi yī gēn xián bèi yī zhǒng jiàozuò zhēng zhù de dōngxī zhīchēngzhe, yīnsè yōuměi dòngtīng. Zài gǔdài, gǔzhēng shì yī zhǒng zài dìwáng de huánggōng lǐ cái yǒu de yuèqì. Ér xiànzài, wǒmen bùjǐn kěyǐ jīngcháng zài mínzú yīnyuè huì shàng tīng dào yòng gǔzhēng tánzòu de qǔzi, yě kěyǐ tōngguò cānjiā péixùn kèchéng, péiyǎng tán gǔzhēng de àihào.

2013 Nián 3 yuè, yīngguó zúqiú yùndòngyuán dà wèi·bèikè hàn mǔ (David Beckham) lái dào běijīng, zài běijīng dàxué yǔ xuéshēng jiànmiàn, bìngqiě xiànchǎng xuéxíle tán gǔzhēng. Zhè yě chōngfèn tǐxiànle gǔzhēng zài zhōngguó wénhuà zhōng de zhòngyào dìwèi.

Wǒ cóng 5 suì kāishǐ xuéxí tán gǔzhēng, yīgòng xuéle 6 nián, hěnduō tóngnián de huíyì dōu hé tā yǒuguān. Zhōngguó zhùmíng de gǔzhēng qǔ yǒu “yúzhōu chàng wǎn”,“gāoshānliúshuǐ”,“chūnjiāng huā yuèyè”,“hán yā xì shuǐ” děng děng, dōu fēicháng hǎotīng, yǒu nóng nóng de zhōngguó tèsè.

“Yúzhōu chàng wǎn” shì zuì zhùmíng de gǔzhēng qǔ zhī yī, zhè shǒu qǔzi tōngguò xiān màn hòu kuài de xuánlǜ, miáohuìle bàngwǎn měilì de húmiàn shàng, dǎ yú de rénmen bǐsài huáchuán, zhīhòu yīqǐ chàngzhe gē huí jiā de měihǎo chǎngjǐng. Jiē xiàlái qǐng dàjiā xīnshǎng zhè shǒu yóu zhōngguó mínyuè dàshī zhàoxiǎoxiá yǎnzòu de “yúzhōu chàng wǎn”. Xīwàng nǐmen xǐhuān!

Yīnyuè: Gǔzhēng qǔ “yúzhōu chàng wǎn”
Yǎnzòu: Zhàoxiǎoxiá

#70: Đàn tranh

Đàn tranh là nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hán ở Trung Quốc, cũng là một trong những nhạc cụ dân tộc quan trọng nhất ở Trung Quốc. Đàn tranh có lịch sử hơn 2500 năm, thời kỳ chiến quốc từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 3 trước công nguyên, đàn tranh đã lưu truyền rộng rãi ở nước Tần (cũng chính là tỉnh Thiểm Tây ngày nay).

Đàn tranh có hình chữ nhật, dùng loại gỗ chất lượng tốt làm thành. Đàn tranh thường dùng nhất có 21 dây, mỗi dây được đỡ bởi một thứ gọi là tranh trụ, âm thanh nghe rất bùi tai. Thời cổ đại, đàn tranh là nhạc cụ chỉ trong hoàng cung của đế vương mới có. Nhưng bây giờ, chúng ta không chỉ thường được nghe các bài hát dùng đàn tranh trong các buổi ca nhạc dân tộc, mà còn có thể thông qua tham gia các khóa bồi dưỡng để nuôi dưỡng niềm đam mê gảy đàn tranh.

Tháng 3 năm 2013, cầu thủ bóng đá nước Anh David Beckham đến Bắc Kinh, gặp gỡ các sinh viên của đại học Bắc Kinh, và cũng ngay tại đó học gảy đàn tranh. Điều này cũng thể hiện đầy đủ vị trí quan trọng của đàn tranh trong văn hóa Trung Quốc.

Tôi từ 5 tuổi bắt đầu học gảy đàn tranh, học tổng cộng 6 năm rồi, rất nhiều ký ức thời thơ ấu đều gắn liền với nó. Ca khúc đàn tranh nổi tiếng ở Trung Quốc có “Đêm hát trên thuyền chài”, “Cao sơn lưu thủy (Núi cao nước chảy)”, “Xuân giang hoa nguyệt dạ”, “Hàn nha hí thủy (Quạ lạnh chơi nước)” vv…, đều rất hay, đậm đà bản sắc Trung Quốc.

“Đêm hát trên thuyền chài” là một trong những khúc đàn tranh nổi tiếng nhất, khúc nhạc này thông qua giai điệu trước chậm sau nhanh, miêu tả được vẻ đẹp buổi chiều tà trên hồ, cảnh tượng đẹp đẽ khi ngư dân đánh cá đua thuyền rồi cũng cất tiếng hát trở về nhà. Tiếp theo mời mọi người thưởng thức “Đêm hát trên thuyền chài” do bậc thầy nhạc dân gian Trung Quốc Triệu Hiểu Hà thể hiện.

Nhạc: Khúc đàn tranh “Đêm hát trên thuyền chài”

Biểu diễn: Triệu Hiểu Hà

(bản dịch của Ha Geum)

Slow chinese: #070 - 古筝 (Gǔzhēng) - Đàn tranh