[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #069 – 长寿面 (Chángshòu miàn) – Mì trường thọ

0
2383

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #069 – 长寿面 (Chángshòu miàn) – Mì trường thọ

Loading...

长寿面 (Chángshòu miàn) – Mì trường thọ

长寿面

生日是人生中非常重要的时刻。以前,中国人不吃生日蛋糕,而是吃一碗“长寿面”。因为面条又“长”又“瘦”,和“长寿”发音一样,所以就叫做“长寿面”,意思是希望过生日的人能够长命百岁。

中国人一般会在长寿面中加一个鸡蛋,因为鸡蛋是圆的,象征着“圆满”。也有人说,鸡蛋象征着生命。在不同的地方,做长寿面的具体方法也都不一样。长寿面和普通的面条不太一样,一般比较长。吃长寿面的时候,要一口气吃掉整根面条。在把面条放进嘴里之前,不能咬断长寿面。

Loading...

在两千一百多年前,在中国有一位叫汉武帝的皇帝,他很喜欢相术。也就是说,他相信人的相貌可以决定他们的命运。有一次,他在和他的大臣们聊天的时候说:“书上说,人的人中——也就是鼻子和嘴巴中间的部分——如果越长,他的寿命也就越长。”这时,有一位大臣笑了起来,说,“彭祖活了八百年,他的人中得有多长啊?”在座的大臣们都笑了。在中文里,“脸”就是“面”的意思。因为有了这个传说,渐渐地,中国人就有了过生日吃长寿面的习惯。

当然,这只是一个有趣的传说。其实,从来没有历史学家证明,吃长寿面的传统来源于汉武帝的故事。长寿面代表着中国人对未来的美好愿望。人们希望,吃完一碗长寿面,过生日的人就可以活得更长久。

#69: Chángshòu miàn

Shēngrì shì rénshēng zhōng fēicháng zhòngyào de shíkè. Yǐqián, zhōngguó rén bù chī shēngrì dàngāo, ér shì chī yī wǎn “chángshòu miàn”. Yīnwèi miàntiáo yòu “cháng” yòu “shòu”, hé “chángshòu” fāyīn yīyàng, suǒyǐ jiù jiàozuò “chángshòu miàn”, yìsi shì xīwàng guò shēngrì de rén nénggòu cháng mìng bǎi suì.

Zhōngguó rén yībān huì zài chángshòu miàn zhōng jiā yīgè jīdàn, yīnwèi jīdàn shì yuán de, xiàngzhēngzhe “yuánmǎn”. Yěyǒu rén shuō, jīdàn xiàngzhēngzhe shēngmìng. Zài bùtóng de dìfāng, zuò chángshòu miàn de jùtǐ fāngfǎ yě dōu bù yīyàng. Chángshòu miàn hé pǔtōng de miàntiáo bù tài yīyàng, yībān bǐjiào cháng. Chī chángshòu miàn de shíhòu, yào yī kǒuqì chī diào zhěng gēn miàntiáo. Zài bǎ miàntiáo fàng jìn zuǐ lǐ zhīqián, bùnéng yǎo duàn chángshòu miàn.

Loading...

Zài liǎng qiān yībǎi duō nián qián, zài zhōngguó yǒu yī wèi jiào hànwǔdì de huángdì, tā hěn xǐhuān xiàngshù. Yě jiùshì shuō, tā xiāngxìn rén de xiàngmào kěyǐ juédìng tāmen de mìngyùn. Yǒu yīcì, tā zài hé tā de dàchénmen liáotiān de shíhòu shuō:“Shū shàng shuō, rén de rénzhōng——yě jiùshì bízi hé zuǐbā zhōngjiān de bùfèn——rúguǒ yuè cháng, tā de shòumìng yě jiù yuè cháng.” Zhè shí, yǒu yī wèi dàchén xiàole qǐlái, shuō,“péngzǔ huóle bābǎi nián, tā de rén zhōng děi yǒu duō cháng a?” Zàizuò de dàchénmen dōu xiàole. Zài zhōngwén lǐ,“liǎn” jiùshì “miàn” de yìsi. Yīnwèi yǒule zhège chuánshuō, jiànjiàn de, zhōngguó rén jiù yǒule guò shēngrì chī chángshòu miàn de xíguàn.

Dāngrán, zhè zhǐshì yīgè yǒuqù de chuánshuō. Qíshí, cónglái méiyǒu lìshǐ xuéjiā zhèngmíng, chī chángshòu miàn de chuántǒng láiyuán yú hànwǔdì de gùshì. Chángshòu miàn dàibiǎozhe zhōngguó rén duì wèilái de měihǎo yuànwàng. Rénmen xīwàng, chī wán yī wǎn chángshòu miàn,guò shēngrì de rén jiù kěyǐ huó dé gèng chángjiǔ.

#69: Mì trường thọ

Sinh nhật là thời khắc vô cùng quan trọng trong đời người. Trước đây, người Trung Quốc không ăn bánh gato sinh nhật, mà ăn một bát mì trường thọ. Do sợi mì vừa dài vừa mảnh, phát âm giống với trường thọ, nên được gọi là mì trường thọ, ý nghĩa chính là hy vọng người đón sinh nhật có thể sống lâu trăm tuổi.

Người Trung Quốc thường thêm một quả trứng gà vào mì trường thọ, vì trứng gà có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn. Cũng có người nói, trứng gà tượng trưng cho sinh mạng. Ở những vùng khác nhau, phương pháp cụ thể làm mì trường thọ cũng không giống nhau. Mì trường thọ và mì thường không giống nhau lắm, thường tương đối dài. Khi ăn mì trường thọ, phải ăn một hơi hết cả sợi mì. Trước khi đưa mì vào miệng, không được cắn đứt sợi mì.

Hơn 2100 năm trước, ở Trung Quốc có vị vua tên là Hán Vũ Đế, ông ta rất thích xem tướng. Cũng chính là nói, ông ta tin rằng tướng mạo của một người sẽ quyết định vận mệnh của người đó. Có một lần, trong lúc ông và các đại thần nói chuyện, ông nói: “Sách nói, nhân trung của một người – cũng chính là phần giữa mũi và miệng – nếu càng dài thì tuổi thọ của anh ta càng dài. ” Lúc đó, có một vị đại thần cười phá lên, nói: “Bành Tổ sống 800 năm, đường nhân trung của ông ta phải dài bao nhiêu đây?” Các vị đại thần có mặt đều cười. Trong tiếng Trung, “mặt” chính là “diện”. Do có truyền thuyết này, người Trung Quốc có thói quen ăn mì trường thọ khi đón sinh nhật.

Loading...

Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết thú vị. Thực ra, từ trước tới nay chưa có nhà sử học nào chứng minh, truyền thống ăn mì trường thọ có nguồn gốc từ câu chuyện của Hán Vũ Đế. Mì trường thọ đại diện cho nguyện vọng của người Trung Quốc đối với tương lai. Mọi người hy vọng, ăn hết một bát mì trường thọ thì người đón sinh nhật sẽ sống càng lâu dài.

(bản dịch của Ha Geum)

Slow chinese: #069 - 长寿面 (Chángshòu miàn) - Mì trường thọ