[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #065 – 南京人和他们的大树 (Nánjīng rén hé tāmen de dà shù) – Người Nam Kinh và những cây đại thụ của họ

0
931

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #065 – 南京人和他们的大树 (Nánjīng rén hé tāmen de dà shù) – Người Nam Kinh và những cây đại thụ của họ

Loading...

南京人和他们的大树 (Nánjīng rén hé tāmen de dà shù) – Người Nam Kinh và những cây đại thụ của họ

南京人和他们的大树

南京是一座特别的城市,它是中国六个朝代的首都,也在二战中几乎被毁灭。但现在的南京也不平静,今年春天发生的一件事情给我留下了很深的印象,这就是南京梧桐树事件。

和很多城市一样,南京市的街道两旁有很多大树。这样的街道,就叫做林荫大道。无数树叶长在一起,就像很多双手臂保护着人们。夏天,大树的叶子挡住了阳光,给人们带来了清凉;冬天,树叶都掉了,让阳光给人们带来温暖。谁不爱这样美丽的景色呢?更值得一提的是,南京的大树有七八十年的历史,有一些还是中华民国的时候种的,这些树,见证了中国的发展。

Loading...

但是,今年3月份的时候,南京市政府却决定把大树砍掉,因为他们要建地铁!他们没有告诉市民,更没有问他们的意见,就开始砍树。人们发现他们的老朋友被砍掉了手脚,觉得又难过又生气,于是开始抗议政府的行为。市民走到街上,给大树系上绿色的丝带。上千人聚集在一起,抗议政府的行为。政府首先没有回答市民的抗议,后来,才决定停止地铁的建设,并且邀请市民参与讨论。事件就在市民的胜利中结束。

近几年在中国这样的事情比较多。政府太重视经济发展,就忘记了保护自然和传统。随着网络的发展,人们知道并关心更多的事情。这次南京梧桐树事件中,网络就扮演了很重要的角色。一些名人在网上发表了自己的看法,这引起了人们的关注。随着人们越来越关注社会发展,知道自己有什么权利,人们也就知道,让一个政府有很大的权力,却没有人去监督它,是一个灾难。

南京的历史就像是整个中国的历史。从这件事情我们可以看出,中国人开始更多地关心民主,勇敢地发出自己的声音了,这是很好的一步。

#65: Nánjīng rén hé tāmen de dà shù

Nánjīng shì yīzuò tèbié de chéngshì, tā shì zhōngguó liù gè cháodài de shǒudū, yě zài èrzhàn zhōng jīhū bèi huǐmiè. Dàn xiànzài de nánjīng yě bù píngjìng, jīnnián chūntiān fāshēng de yī jiàn shìqíng gěi wǒ liú xiàle hěn shēn de yìnxiàng, zhè jiùshì nánjīng wútóng shù shìjiàn.

Loading...

Hé hěnduō chéngshì yīyàng, nánjīng shì de jiēdào liǎngpáng yǒu hěnduō dà shù. Zhèyàng de jiēdào, jiù jiàozuò lín yīn dàdào. Wúshù shùyè zhǎng zài yīqǐ, jiù xiàng hěnduō shuāng shǒubì bǎohùzhe rénmen. Xiàtiān, dà shù de yèzi dǎngzhùle yángguāng, gěi rénmen dài láile qīngliáng; dōngtiān, shùyè dōu diàole, ràng yángguāng gěi rénmen dài lái wēnnuǎn. Shuí bù ài zhèyàng měilì de jǐngsè ne? Gèng zhídé yī tí de shì, nánjīng de dà shù yǒu qībāshí nián de lìshǐ, yǒu yīxiē háishì zhōnghuá mínguó de shíhòu zhòng de, zhèxiē shù, jiànzhèngle zhōngguó de fǎzhǎn.

Dànshì, jīnnián 3 yuèfèn de shíhòu, nánjīng shì zhèngfǔ què juédìng bǎ dà shù kǎn diào, yīnwèi tāmen yào jiàn dìtiě! Tāmen méiyǒu gàosù shìmín, gèng méiyǒu wèn tāmen de yìjiàn, jiù kāishǐ kǎn shù. Rénmen fāxiàn tāmen de lǎo péngyǒu bèi kǎn diàole shǒujiǎo, juédé yòu nánguò yòu shēngqì, yúshì kāishǐ kàngyì zhèngfǔ de xíngwéi. Shìmín zǒu dào jiē shàng, gěi dà shù xì shàng lǜsè de sīdài. Shàng qiān rén jùjí zài yīqǐ, kàngyì zhèngfǔ de xíngwéi. Zhèngfǔ shǒuxiān méiyǒu huídá shìmín de kàngyì, hòulái, cái juédìng tíngzhǐ dìtiě de jiànshè, bìngqiě yāoqǐng shìmín cānyù tǎolùn. Shìjiàn jiù zài shìmín de shènglì zhōng jiéshù.

Jìn jǐ nián zài zhōngguó zhèyàng de shìqíng bǐjiào duō. Zhèngfǔ tài zhòngshì jīngjì fāzhǎn, jiù wàngjìle bǎohù zìrán hé chuántǒng. Suízhe wǎngluò de fǎzhǎn, rénmen zhīdào bìng guānxīn gèng duō de shìqíng. Zhè cì nánjīng wútóng shù shìjiàn zhōng, wǎngluò jiù bànyǎnle hěn zhòngyào de juésè. Yīxiē míngrén zài wǎngshàng fābiǎole zìjǐ de kànfǎ, zhè yǐnqǐle rénmen de guānzhù. Suízhe rénmen yuè lái yuè guānzhù shèhuì fāzhǎn, zhīdào zìjǐ yǒu shén me quánlì, rénmen yě jiù zhīdào, ràng yīgè zhèngfǔ yǒu hěn dà de quánlì, què méiyǒu rén qù jiāndū tā, shì yīgè zāinàn.

Nánjīng de lìshǐ jiù xiàng shì zhěnggè zhōngguó de lìshǐ. Cóng zhè jiàn shìqíng wǒmen kěyǐ kàn chū, zhōngguó rén kāishǐ gèng duō de guānxīn mínzhǔ, yǒnggǎn de fāchū zìjǐ de shēngyīn le, zhè shì hěn hǎo de yībù.

#65: Người Nam Kinh và những cây đại thụ của họ

Nam Kinh là một thành phố rất đặc biệt, đó là thủ đô của Trung Quốc trong 6 triều đại, cũng gần như bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng Nam Kinh ngày nay không yên bình, câu chuyện xảy ra vào mùa xuân năm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Loading...

Cũng giống như rất nhiều thành phố khác, dọc hai bên những con đường thành phố Nam Kinh có rất nhiều cây. Những con đường như vậy đều gọi là những đại lộ rợp bóng cây. Vô số những chiếc lá cùng nhau lớn lên, giống như những cánh tay che chở bảo vệ mọi người. Mùa hạ, những chiếc lá trên cây đại thụ chắn ánh nắng mặt trời, đem đến cho mọi người sự yên tĩnh mát mẻ; mùa đông, lá cây rụng hết, ánh nắng mặt trời lại đem đến cho mọi người sự ấm áp. Có ai mà không yêu cảnh sắc đẹp như vậy? Càng đáng nhắc đến là, những cây đại thụ ở Nam Kinh có tận 17-18 năm lịch sử, có vài cây còn được trồng từ thời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, những cây đó đã chứng kiến sự phát triển của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tháng 3 năm nay, chính quyền thành phố Nam Ninh lại quyết định chặt hết cây đại thụ vì họ muốn xây dựng đường sắt. Họ không cho người dân thành phố biết, càng không hỏi ý kiến của nhân dân đã bắt đầu chặt cây. Mọi người phát hiện ra những người bạn thân thiết của mình bị chặt tay chặt chân, cảm thấy vừa buồn vừa giận, liền kháng nghị hành động của chính quyền. Họ ra đường, thắt những dải dây màu xanh lên cây. Hơn nghìn người đứng tập trung, phản đối lại  hành động của chính quyền. Chính quyền trước tiên không đáp lại sự kháng nghị của nhân dân, sau đó mới quyết định tạm ngừng việc xây dựng đường sắt, còn mời người dân tham gia bàn luận. Sự việc kết thúc với thắng lợi thuộc về người dân.

Mấy năm gần đây ở Trung Quốc những sự việc như thế này xảy ra tương đối nhiều. Chính phủ quá coi trọng phát triển kinh tế, quên mất việc bảo vệ môi trường tự nhiên và truyền thống. Cùng với sự phát triển của mạng internet, mọi người được biết và quan tâm đến càng nhiều sự việc. Trong sự việc về cây bóng mát ở Nam Kinh lần này, mạng internet đóng vai trò rất quan trọng. Một số người nổi tiếng đã bày tỏ quan điểm của mình trên mạng, thu hút sự quan tâm của mọi người. Cùng với sự quan tâm ngày càng nhiều của mọi người đối với sự phát triển của xã hội, biết được mình có những quyền lợi gì, mọi người cũng biết, để một chính quyền có quyền lực lớn mà lại không có người giám sát sẽ là một đại họa.

Lịch sử của Nam Kinh cũng giống như lịch sử của cả đất nước Trung Quốc. Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy, người Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến dân chủ càng nhiều, dũng cảm nói lên tiếng nói của mình, đây là một bước tiến rất tốt.

(bản dịch của Ha Geum)

Loading...

slow chinese: #065 - 南京人和他们的大树 (nánjīng rén hé tāmen de dà shù) - người nam kinh và những cây đại thụ của họ