[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #063 – 让子弹飞 (Ràng zǐdàn fēi) – Nhượng Tử Đạn Phi

0
741

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #063 – 让子弹飞 (Ràng zǐdàn fēi) – Nhượng Tử Đạn Phi

Loading...

让子弹飞 (Ràng zǐdàn fēi) – Nhượng Tử Đạn Phi

让子弹飞

不久前,我看了电影《让子弹飞》,感觉棒极了,所以一定要推荐给大家!

《让子弹飞》的导演是姜文,他也是电影的主角。这部电影是姜文的第四部电影。其他三部是《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》和《太阳照常升起》。这三部电影我都看过。虽然他的作品并不多,但是,每一部都是精品。除了姜文,这部电影的演员还有周润发、葛优和刘嘉玲等,他们都是中国最著名的演员。这就保证了《让子弹飞》一开始就有不错的明星效应。

Loading...

为了让没看过电影的朋友保持新鲜感,我决定不在这里剧透,也就是说我不会透露剧情,我就简单介绍一下背景知识。《让子弹飞》的故事发生在上世纪初,也就是中华民国刚建立的时候,简称民国时期。那个时候中国比较混乱,各地都有军阀,而且常常发生冲突。于是,民间也有一些做好事的人,他们专门对付有钱人,然后把抢来的钱送给老百姓。你可以想象,在这样的背景下,一定会发生很刺激的故事。电影里面有三个重要的人。第一个叫马邦德,他用钱买了一个县长的官,于是带着他的老婆去那个县城上任。这个时候,第二个人张麻子出现了,他带领一群兄弟拦住马邦德的车,于是扮成了县长进入城里。城里面有一个恶霸,叫黄四郎,他发现,本来由他控制的县城里面,突然来了一个对手,于是想通过各种办法对付张麻子。于是精彩的故事就开始了。

《让子弹飞》节奏很快,而且里面有很多很多值得研究的细节。这部电影虽然是中国制造,但是几乎有大部分好莱坞商业电影的特点。所以这部电影很受欢迎也是理所当然的。最后,我再想说说姜文。我觉得姜文是中国的昆汀·塔伦蒂诺,一个有独特性格的天才!我最喜欢他的前两部电影。《阳光灿烂的日子》是一部很美丽的电影,在这部电影里面,你可以看到文化大革命时期的北京; 《鬼子来了》则是一部悲伤的电影,它讲了日本侵略中国时的一个故事。有机会的话,你一定要去看看他的电影!

#63: Ràng zǐdàn fēi

Bùjiǔ qián, wǒ kànle diànyǐng “ràng zǐdàn fēi”, gǎnjué bàng jíle, suǒyǐ yīdìng yào tuījiàn gěi dàjiā!

“Ràng zǐdàn fēi” de dǎoyǎn shì jiāngwén, tā yěshì diànyǐng de zhǔjiǎo. Zhè bù diànyǐng shì jiāngwén de dì sì bù diànyǐng. Qítā sān bù shì “yángguāng cànlàn de rìzi”,“guǐzi láile” hé “tàiyáng zhàocháng shēng qǐ”. Zhè sān bù diànyǐng wǒ dōu kànguò. Suīrán tā de zuòpǐn bìng bù duō, dànshì, měi yī bù dōu shì jīngpǐn. Chúle jiāngwén, zhè bù diànyǐng de yǎnyuán hái yǒu zhōurùnfā, géyōu hé liújiālíng děng, tāmen dōu shì zhōngguó zuì zhùmíng de yǎnyuán. Zhè jiù bǎozhèngle “ràng zǐdàn fēi” yī kāishǐ jiù yǒu bùcuò de míngxīng xiàoyìng.

Loading...

Wèile ràng méi kànguò diànyǐng de péngyǒu bǎochí xīnxiān gǎn, wǒ juédìng bùzài zhèlǐ jù tòu, yě jiùshì shuō wǒ bù huì tòulù jùqíng, wǒ jiù jiǎndān jièshào yīxià bèijǐng zhīshì.“Ràng zǐdàn fēi” de gùshì fāshēng zài shàng shìjì chū, yě jiùshì zhōnghuá mínguó gāng jiànlì de shíhòu, jiǎnchēng mínguó shíqī. Nàgè shíhòu zhōngguó bǐjiào hùnluàn, gèdì dōu yǒu jūnfá, érqiě chángcháng fāshēng chōngtú. Yúshì, mínjiān yěyǒu yīxiē zuò hǎoshì de rén, tāmen zhuānmén duìfù yǒu qián rén, ránhòu bǎ qiǎng lái de qián sòng gěi lǎobǎixìng. Nǐ kěyǐ xiǎngxiàng, zài zhèyàng de bèijǐng xià, yīdìng huì fāshēng hěn cìjī de gùshì. Diànyǐng lǐmiàn yǒusān gè zhòngyào de rén. Dì yīgè jiào mǎbāngdé, tā yòng qián mǎile yīgè xiàn zhǎng de guān, yúshì dàizhe tā de lǎopó qù nàgè xiànchéng shàngrèn. Zhège shíhòu, dì èr gèrén zhāng mázǐ chūxiànle, tā dàilǐng yīqún xiōngdì lánzhù mǎbāngdé de chē, yúshì bàn chéngle xiàn zhǎng jìnrù chéng lǐ. Chéng lǐmiàn yǒu yīgè èbà, jiào huáng sìláng, tā fāxiàn, běnlái yóu tā kòngzhì de xiànchéng lǐmiàn, tūrán láile yīgè duìshǒu, yúshì xiǎng tōngguò gè zhǒng bànfǎ duìfù zhāng mázǐ. Yúshì jīngcǎi de gùshì jiù kāishǐle.

“Ràng zǐdàn fēi” jiézòu hěn kuài, érqiě lǐmiàn yǒu hěnduō hěnduō zhídé yánjiū de xìjié. Zhè bù diànyǐng suīrán shì zhōngguó zhìzào, dànshì jīhū yǒu dà bùfèn hǎoláiwù shāngyè diànyǐng de tèdiǎn. Suǒyǐ zhè bù diànyǐng hěn shòu huānyíng yěshì lǐsuǒdāngrán de. Zuìhòu, wǒ zài xiǎng shuō shuō jiāngwén. Wǒ juédé jiāngwén shì zhōngguó de kūn tīng·tǎ lún dì nuò, yīgè yǒu dútè xìnggé de tiāncái! Wǒ zuì xǐhuān tā de qián liǎng bù diànyǐng.“Yángguāng cànlàn de rìzi” shì yī bù hěn měilì de diànyǐng, zài zhè bù diànyǐng lǐmiàn, nǐ kěyǐ kàn dào wénhuà dàgémìng shíqī de běijīng; “guǐzi láile” zé shì yī bù bēishāng de diànyǐng, tā jiǎngle rìběn qīnlüè zhōngguó shí de yī gè gùshì. Yǒu jīhuì dehuà, nǐ yīdìng yào qù kàn kàn tā de diànyǐng!

#63: Nhượng tử đạn phi

Cách đây không lâu, tôi có xem bộ phim “Nhượng tử đạn phi”, cảm thấy hay vô cùng, cho nên nhất định phải giới thiệu cho mọi người.

Đạo diễn của “Nhượng tử đạn phi” là Khương Văn, anh cũng chính là nhân vật chính trong phim. Bộ phim này là bộ phim thứ tư của Khương Văn. Ba bộ phim khác là “Dương quang xán lạn đích nhật tử”, “Quỷ dữ trước cổng” và “Mặt trời vẫn mọc”. Ba bộ phim này tôi đều đã xem qua. Tuy tác phẩm của anh không nhiều nhưng mỗi bộ phim đều là tác phẩm đặc sắc. Ngoài Khương Văn, diễn viên trong phim còn có Châu Nhuận Phát, Cát Ưu và Lưu Gia Linh vv…, họ đều là những diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. Điều này bảo đảm rằng “Nhượng tử đạn phi” ngay từ đầu đã có hiệu ứng minh tinh tốt.

Để đảm bảo cảm giác mới mẻ cho các bạn chưa từng xem qua bộ phim, tôi sẽ không để lộ ra các tình tiết ở đây, tôi chỉ giới thiệu đơn giản một chút về bối cảnh của phim. Câu chuyện “Nhượng tử đạn phi” diễn ra vào đầu thế kỷ trước, cũng chính là lúc nước cộng hòa Trung Hoa mới thành lập, gọi tắt là thời kỳ dân quốc. Lúc đó Trung Quốc còn hỗn loạn, đâu đâu cũng có quân phiệt, còn thường xuyên xảy ra xung đột. Vì thế trong dân gian cũng có những người làm việc tốt, họ chuyên đối phó với người giàu có, sau đó đem số tiền cướp được chia cho người dân. Bạn có thể tưởng tượng, trong bối cảnh như vậy, nhất định phát sinh những câu chuyện đầy kịch tính. Trong phim có ba nhân vật quan trọng. Người thứ nhất tên là Mã Bang Đức, anh ta dùng tiền để mua chức quan huyện trưởng, dẫn theo vợ tới huyện nhậm chức. Lúc này, người thứ hai là Trương Ma Tử xuất hiện, dẫn theo một đoàn huynh đệ chặn xe của Mã Bang Đức, sau đó cải trang thành huyện trưởng vào thành. Trong thành có một tên ác bá tên là Hoàng Tứ Lang, anh ta phát hiện ra trong huyện mà anh ta vốn dĩ vẫn kiểm soát đột nhiên xuất hiện một đối thủ, nên rất muốn dùng mọi cách để đối phó với Trương Ma Tử. Sau đó những câu chuyện đặc sắc bắt đầu.

Loading...

Tiết tấu của “Nhượng tử đạn phi” rất nhanh, hơn nữa còn có rất nhiều chi tiết đáng để nghiên cứu. Bộ phim này tuy là do Trung Quốc thực hiện nhưng dường như có đặc điểm của đại bộ phận phim thương mại  của Hollywood, cho nên việc bộ phim rất được hoan nghênh là điều đương nhiên. Cuối cùng, tôi muốn nói thêm về Khương Văn. Tôi cảm thấy Khương Văn  là Quentin Tarantino của Trung Quốc, một thiên tài có cá tính độc đáo. Tôi thích nhất hai bộ phim trước của anh. “Dương quang xán lạn đích nhật tử” là một bộ phim hay, trong phim, bạn có thể thấy được Bắc Kinh thời kỳ đại cách mạng văn hóa; “Quỷ dữ trước cổng ” lại là bộ phim đầy thương đau, kể về một câu chuyện khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Nếu có cơ hội, bạn nhất định phải xem phim của Khương Văn!

(bản dịch của Ha Geum)

slow chinese: #063 - 让子弹飞 (ràng zǐdàn fēi) - nhượng tử Đạn phi