[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #061 – 马可·波罗 (Mǎ kě·bō luó) – Marco Polo

1
850

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #061 – 马可·波罗 (Mǎ kě·bō luó) – Marco Polo

Loading...

马可·波罗 (Mǎ kě·bō luó) – Marco Polo

马可·波罗

今天我要介绍一位中国人的老朋友,他来自远在欧洲的意大利。他曾经来到古代的中国,并把中国介绍给世界。

马可·波罗小的时候就从父亲和叔叔的口中听说了有关中国的事情,于是决定跟着他们来到中国看一看。由于中国和欧洲的距离很远,人们很少互相交流,更不用说来回于这两个地方了。但是,马可·波罗就做到了,他花了好几年时间,终于来到元朝帝国大都,也就是现在的北京。

Loading...

马可·波罗在中国生活了二十年左右,他不仅了解了中国人的生活,还游览了很多地方,甚至还在中国做官。回到意大利后,他给我们留下了一本《马可·波罗游记》,这本书被翻译成各种语言,在欧洲引起了轰动。在书里面,人们看到了一个栩栩如生的中国,看到了中国人的日常生活和风俗习惯,看到了中国美丽的山水和繁华的城市。还有人说,马可·波罗把中国美食带到了欧洲,比如冰激凌、面条和烧饼等等。

马可·波罗的书里面有这么多奇怪的东西,一开始人们并不相信他,还讽刺他说大话。但是后来,随着人们对中国的了解越来越多,欧洲人终于相信中国确实是这样的。不过,现在有一些历史学家说,其实马可·波罗可能根本没有到过中国,他书里面的内容都是假的。而且,在中国的历史资料里面,也确实没有提到过马可·波罗这么一个人。但我相信,《马可·波罗游记》的作者肯定是见过中国,喜爱中国的。

#61:Mǎ kě·bō luó

Jīntiān wǒ yào jièshào yī wèi zhōngguó rén de lǎo péngyǒu, tā láizì yuǎn zài ōuzhōu de yìdàlì. Tā céngjīng lái dào gǔdài de zhōngguó, bìng bǎ zhōngguó jièshào gěi shìjiè.

Mǎ kě·bō luó xiǎo de shíhòu jiù cóng fùqīn hé shūshu de kǒu zhòng tīngshuōle yǒuguān zhōngguó de shìqíng, yúshì juédìng gēnzhe tāmen lái dào zhōngguó kàn yī kàn. Yóuyú zhōngguó hé ōuzhōu de jùlí hěn yuǎn, rénmen hěn shǎo hù xiàng jiāoliú, gèng bùyòng shuō láihuí yú zhè liǎng gè dìfāngle. Dànshì, mǎ kě·bō luó jiù zuò dàole, tā huāle hǎojǐ nián shíjiān, zhōngyú lái dào yuáncháo dìguó dàdū, yě jiùshì xiànzài de běijīng.

Loading...

Mǎ kě·bō luó zài zhōngguó shēnghuóle èrshí nián zuǒyòu, tā bùjǐn liǎojiěle zhōngguó rén de shēnghuó, hái yóulǎnle hěnduō dìfāng, shènzhì hái zài zhōngguó zuò guān. Huí dào yìdàlì hòu, tā gěi wǒmen liú xiàle yī běn “mǎ kě·bō luó yóujì”, zhè běn shū bèi fānyì chéng gè zhǒng yǔyán, zài ōuzhōu yǐnqǐle hōngdòng. Zài shū lǐmiàn, rénmen kàn dàole yīgè xǔxǔrúshēng de zhōngguó, kàn dàole zhōngguó rén de rìcháng shēnghuó hé fēngsú xíguàn, kàn dàole zhōngguó měilì de shānshuǐ hé fánhuá de chéngshì. Hái yǒurén shuō, mǎ kě·bō luó bǎ zhōngguó měishí dài dàole ōuzhōu, bǐrú bīngjīlíng, miàntiáo hé shāobǐng děng děng.

Mǎ kě·bō luó de shū lǐmiàn yǒu zhème duō qíguài de dōngxī, yī kāishǐ rénmen bìng bù xiāngxìn tā, hái fěngcì tā shuō dàhuà. Dànshì hòulái, suízhe rénmen duì zhōngguó de liǎojiě yuè lái yuè duō, ōuzhōu rén zhōngyú xiāngxìn zhōngguó quèshí shì zhèyàng de. Bùguò, xiànzài yǒu yīxiē lìshǐ xuéjiā shuō, qíshí mǎ kě·bō luó kěnéng gēnběn méiyǒu dàoguò zhōngguó, tā shū lǐmiàn de nèiróng dōu shì jiǎ de. Érqiě, zài zhōngguó de lìshǐ zīliào lǐmiàn, yě quèshí méiyǒu tí dàoguò mǎ kě·bō luó zhème yīgè rén. Dàn wǒ xiāngxìn,“mǎ kě·bō luó yóujì” de zuòzhě kěndìng shì jiànguò zhōngguó, xǐ’ài zhōngguó de.

#61: Marco Polo

Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người bạn cũ của người Trung Quốc, anh ấy đến từ đất nước Italia xa xôi ở châu Âu. Anh ấy đã từng ghé qua Trung Quốc cổ đại, còn giới thiệu Trung Quốc với thế giới.

Marco Polo lúc nhỏ đã được nghe đến những câu chuyện về Trung Quốc từ cha và chú mình, thế nên đã quyết định theo họ tới Trung Quốc thăm thú. Vì Trung Quốc và châu Âu cách xa nhau, mọi người đều ít giao lưu, chứ đừng nói đến là đi đi về về giữa hai nơi. Thế nhưng Marco Polo đã làm được, anh ấy đã bỏ ra mấy năm, cuối cùng cũng đến được Đại Đô của đế quốc triều Nguyên, cũng chính là Bắc Kinh ngày nay.

Marco Polo sống ở Trung Quốc khoảng 20 năm, anh ấy không những hiểu được cuộc sống của con người nơi đây mà còn thăm thú rất nhiều nơi, thậm chí còn làm quan ở Trung Quốc. Sau khi trở về Italia, anh ấy để lại cho chúng ta cuốn “Marco Polo du ký”, cuốn sách này đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ, còn gây chấn động ở châu Âu. Trong sách, mọi người thấy được một Trung Quốc bừng bừng sức sống, thấy được cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc cũng như phong tục tập quán nơi đây, thấy được núi non tươi đẹp và những thành phố phồn hoa. Còn có người nói, Marco Polo đã mang những món ăn ngon của Trung Quốc đến với châu Âu, như kem, mì và bánh nướng vv…

Loading...

Sách của Marco Polo có nhiều thứ kỳ lạ như vậy, ban đầu mọi người không tin, còn mỉa mai anh ấy nói khoác. Nhưng sau này, cùng với hiểu biết càng ngày càng nhiều của mọi người về Trung Quốc, người châu Âu cuối cùng cũng tin Trung Quốc đúng là như vậy. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số nhà sử học nói rằng thực ra Marco Polo có lẽ chưa từng đến Trung Quốc, nội dung trong sách của anh ấy đều là giả. Hơn nữa, trong các tài liệu lịch sử của Trung Quốc thực sự cũng không nhắc đến người nào là Marco Polo. Nhưng tôi tin rằng, tác giả của cuốn sách “Marco Polo du ký” nhất định là đã thăm Trung Quốc và rất yêu mến Trung Quốc.

(bản dịch của Ha Geum)

slow chinese: #061 - 马可·波罗 (mǎ kě·bō luó) – marco polo