[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #060 – “福”倒,福到!(“Fú” dào, fú dào!) – “Phúc” đảo, Phúc tới

0
819

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #060 – “福”倒,福到!(“Fú” dào, fú dào!) – “Phúc” đảo, Phúc tới

Loading...

“福”倒,福到!(“Fú” dào, fú dào!) – “Phúc” đảo, Phúc tới

“福”倒,福到!

每年春节,家家户户都在门上贴上红色的“福”字,关于这个“福”字,还有不少有趣的故事。

“福”的意思就是幸运或幸福。人们在门上贴上“福”字是希望得到好运和幸福。这个传统已经有非常悠久的历史了。不过,你有没有发现,有些门上的“福”字是贴倒了的。是他们不小心,还是不识字呀?其实,这是人们故意这样贴的。

Loading...

清朝的时候,有一个恭亲王,也就是皇帝的兄弟。快到春节了,恭亲王的仆人们开始为节日做准备。有一个仆人不识字,把大门上的“福”字贴倒了。恭亲王的夫人看到后非常生气,为了帮助那个仆人,能言善辩的管家出现了,他说:“我早就听说,恭亲王有福气,今天福气终于到了!”恭亲王的夫人听了很高兴,还奖赏了管家和那个仆人。从此,就有了倒贴“福”字这个习俗。

#60: “Fú” dǎo, fú dào!

Měinián chūnjié, jiājiāhùhù dōu zài mén shàng tiē shàng hóngsè de “fú” zì, guānyú zhège “fú” zì, hái yǒu bù shǎo yǒuqù de gùshì.

“Fú” de yìsi jiùshì xìngyùn huò xìngfú. Rénmen zài mén shàng tiē shàng “fú” zì shì xīwàng dédào hǎo yùn hé xìngfú. Zhège chuántǒng yǐjīng yǒu fēicháng yōujiǔ de lìshǐ le. Bùguò, nǐ yǒu méiyǒu fāxiàn, yǒuxiē mén shàng de “fú” zì shì tiē dǎo le de. Shì tāmen bù xiǎoxīn, háishì bù shí zì ya? Qíshí, zhè shì rénmen gùyì zhèyàng tiē de.

Qīngcháo de shíhòu, yǒu yīgè gōng qīnwáng, yě jiùshì huángdì de xiōngdì. Kuài dào chūnjiéle, gōng qīnwáng de púrénmen kāishǐ wèi jiérì zuò zhǔnbèi. Yǒu yīgè púrén bù shí zì, bǎ dàmén shàng de “fú” zì tiē dàole. Gōng qīnwáng de fūrén kàn dào hòu fēicháng shēngqì, wèile bāngzhù nàgè púrén, néng yán shàn biàn de guǎnjiā chūxiànle, tā shuō:“Wǒ zǎo jiù tīng shuō, gōng qīnwáng yǒu fúqi, jīntiān fúqi zhōngyú dàole!” Gōng qīnwáng de fūrén tīngle hěn gāoxìng, hái jiǎngshǎngle guǎnjiā hé nàgè pú rén. Cóngcǐ, jiù yǒule dàotiē “fú” zì zhège xísú.

Loading...

#60: “Phúc ” ngược, phúc tới!

Mỗi năm Tết đến, nhà nhà đều dán chữ “phúc” đỏ trước cửa, về chữ “phúc” này còn có không ít câu chuyện thú vị.

Ý nghĩa của chữ “phúc” chính là hạnh phúc và may mắn. Mọi người dán chữ “phúc” trên cửa chính là hy vọng có được may mắn và hạnh phúc. Truyền thống này đã có lịch sử vô cùng lâu đời. Tuy nhiên, bạn có phát hiện ra rằng, chữ “phúc” dán trên rất nhiều cửa đều là dán ngược. Là do họ không cẩn thận, hay do họ không nhận được mặt chữ? Thực ra, đây là do họ cố ý dán như vậy.

Triều đại nhà Thanh, có vị Công hoàng tử, cũng chính là huynh đệ của hoàng đế. Sắp đến Tết rồi, đầy tớ của Công hoàng tử bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ. Có một người đầy tớ không biết chữ, bèn dán ngược chữ “phúc” trên cửa. Phu nhân của Công hoàng tử thấy vậy vô cùng tức giận, để giúp người đầy tớ nọ, người gia nhân giỏi hùng biện đã xuất hiện và nói: “Thần sớm đã nghe nói, Công hoàng tử có phúc, hôm nay phúc cuối cùng cũng đến rồi!” Phu nhân của Công hoàng tử nghe thấy rất vui, còn ban thưởng cho quản gia và anh đầy tớ nọ. Từ đó mới có tập tục dán chữ “phúc” ngược.

(bản dịch của Ha Geum)

slow chinese: #060 - “福”倒,福到!(“fú” dào, fú dào!) –
Loading...