[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #058 – 春运 (Chūnyùn) – Vận tải dịp xuân về

0
721

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #058 – 春运 (Chūnyùn) – Vận tải dịp xuân về

Loading...

春运 (Chūnyùn) – Vận tải dịp xuân về

春运

春节是中国人最重要的节日,每年春节人们都要回家过年,于是,春运就开始了。春运从春节前15天左右开始,到春节后25天左右结束,一共约40天。

中国不仅人口很多,而且,有很多人常年在外地工作和学习,尤其是大学生和农民工。每年春节期间,学校放假了,工厂也休息了,人们就要回到家乡过春节。人们背着大包小包,乘飞机坐火车,从一个地方到另一个地方,于是,整个中国充满了快乐的气氛。但是问题也来了。因为人实在是太多了,中国的交通部门就面临着巨大的压力,各地的火车站和飞机场都是人山人海。据说,在春节的时候,交通部门要运输超过20亿的人口,这个规模实在太大了。为了保持秩序,交通部门必须提前做好准备,比如增加班次和运输量,增加工作人员。但就算这样,还是有很多问题。

Loading...

春运的背后其实是一个很大的社会问题。首先,中国各地发展速度不一样,有些地方富裕,有些地方还很贫穷。那些贫穷的人们为了找到好工作,就到富裕的地方去。这就造成了城市人口越来越多,农村人口越来越少;沿海发达地区的人越来越多,内陆贫穷地区的人越来越少。第二个原因,是中国交通系统不够发达,特别是铁路系统,仍然很落后。为了满足春运的要求,铁路系统也在努力扩大规模,建造新的铁路,购买更好的火车。另外,春运的时候还有安全问题,票价问题等等,也都是春节期间电视新闻上的常见话题。

#58 – Chūnyùn

Chūnjié shì zhōngguó rén zuì zhòngyào de jiérì, měinián chūnjié rénmen dōu yào huí jiā guònián, yúshì, chūnyùn jiù kāishǐle. Chūnyùn cóng chūnjié qián 15 tiān zuǒyòu kāishǐ, dào chūnjié hòu 25 tiān zuǒyòu jiéshù, yīgòng yuē 40 tiān.

Zhōngguó bùjǐn rénkǒu hěnduō, érqiě, yǒu hěnduō rén chángnián zài wàidì gōngzuò hé xuéxí, yóuqí shì dàxuéshēng hé nóngmín gōng. Měinián chūnjié qíjiān, xuéxiào fàngjiàle, gōngchǎng yě xiūxíle, rénmen jiù yào huí dào jiāxiāngguò chūnjié. Rénmen bèizhe dà bāo xiǎobāo, chéng fēijī zuò huǒchē, cóng yīgèdìfāng dào lìng yīgèdìfāng, yúshì, zhěnggè zhōngguó chōngmǎnle kuàilè de qìfēn. Dànshì wèntí yě láile. Yīn wéi rén shízài shì tài duōle, zhōngguó de jiāotōng bùmén jiù miànlínzhe jùdà de yālì, gè dì de huǒchē zhàn hé fēijī chǎng dōu shì rénshānrénhǎi. Jùshuō, zài chūnjié de shíhòu, jiāotōng bùmén yào yùnshū chāoguò 20 yì de rénkǒu, zhège guīmó shízài tài dàle. Wèile bǎochí zhìxù, jiāotōng bùmén bìxū tíqián zuò hǎo zhǔnbèi, bǐrú zēngjiā bāncì hé yùnshū liàng, zēngjiā gōngzuò rényuán. Dàn jiùsuàn zhèyàng, háishì yǒu hěnduō wèntí.

Chūnyùn de bèihòu qíshí shì yīgè hěn dà de shèhuì wèntí. Shǒuxiān, zhōngguó gè dì fāzhǎn sùdù bù yīyàng, yǒuxiē dìfāng fùyù, yǒuxiē dìfāng hái hěn pínqióng. Nàxiē pínqióng de rénmen wèile zhǎodào hǎo gōngzuò, jiù dào fùyù dì dìfāng qù. Zhè jiù zàochéngle chéngshì rénkǒu yuè lái yuè duō, nóngcūn rénkǒu yuè lái yuè shǎo; yánhǎi fādá dìqū de rén yuè lái yuè duō, nèi lù pínqióng dìqū de rén yuè lái yuè shǎo. Dì èr gè yuányīn, shì zhōngguó jiāotōng xìtǒng bùgòu fādá, tèbié shì tiělù xìtǒng, réngrán hěn luòhòu. Wèile mǎnzú chūnyùn de yāoqiú, tiělù xìtǒng yě zài nǔlì kuòdà guīmó, jiànzào xīn de tiělù, gòumǎi gèng hǎo de huǒchē. Lìngwài, chūnyùn de shíhòu hái yǒu ānquán wèntí, piào jià wèntí děng děng, yě dū shì chūnjié qíjiān diànshì xīnwén shàng de chángjiàn huàtí.

Loading...

#58: Vận tải dịp xuân về

Tết là lễ hội quan trọng nhất của người Trung Quốc, dịp tết hằng năm, mọi người đều về quê ăn tết, vì thế, vận tải dịp tết bắt đầu. Vận tải dịp tết bắt đầu khoảng trước tết 15 ngày, đến khoảng 25 ngày sau tết, tất cả khoảng 40 ngày.

Người Trung Quốc không những dân số rất đông, vả lại, có rất nhiều người quanh năm làm việc và học tập ở xa, nhất là sinh viên và công nhân nhập cư. Hằng năm trong giai đoạn tết, trường học nghỉ tết, công xưởng cũng vậy, mọi người đều trở về quê ăn tết. Mọi người đều tay xách nách mang, đáp chuyến bay ngồi xe lửa, từ một nơi đến một nơi khác, vì thế, cả Trung Quốc trong không khí vui vẻ xôn xao. Nhưng vấn đề cũng xảy ra. Vì thực tế lượng người quá đông, giao thông Trung Quốc phải đối mặt với áp lực cực lớn, nhà ga và sân bay ở các nơi đều đông đúc. Được biết, vào dịp lễ tết, bộ phận giao thông phải vận chuyển hơn 2 tỷ người, quy mô này thực tại quá lớn. Để duy trì đúng trình tự, bộ phận giao thông cần phải chuẩn bị tốt từ trước, như tăng chuyến và lượng vận tải, tăng nhân viên làm việc. Tuy đã tính trước, vẫn còn có nhiều vấn đề.

Đằng sau việc vận tải vào dịp tết thực tại là một vấn đề lớn của xã hội. Đầu tiên, tốc độ phát triển các nơi ở Trung Quốc khác nhau, có nơi thì giàu có, có nơi vẫn còn nghèo khổ. Những người nghèo khổ vì muốn tìm được công việc tốt, nên đến vùng đất giàu có. Vì vậy tạo nên dân số thành phố càng ngày càng đông, dân số nông thôn càng ngày càng ít; Người ở khu vực vùng duyên hải phát triển ngày càng nhiều, khu vực nội địa nghèo khổ ngày càng ít. Nguyên nhân thứ hai, là vì hệ thống giao thông Trung Quốc không phát triển, đặc biệt là hệ thống đường sắt, vẫn còn lạc hậu. Để đáp ứng yêu cầu trong mùa vận chuyển tết, hệ thống đường sắt cũng nỗ lực phát triển quy mô, kiến tạo đường sắt mới, mua xe lửa tốt. Ngoài ra, vấn đề an toàn, giá vé, … vào dịp tết cũng là chủ đề tin tức thường thấy trong trên truyền hình trong khoảng thời gian này.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #058 - 春运 (chūnyùn) - vận tải dịp xuân về
Loading...