[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #051 – 青岛和青岛啤酒 (Qīngdǎo hé qīngdǎo píjiǔ) – Thanh Đảo và bia Thanh Đảo

0
964

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #051 – 青岛和青岛啤酒 (Qīngdǎo hé qīngdǎo píjiǔ) – Thanh Đảo và bia Thanh Đảo

青岛和青岛啤酒 (Qīngdǎo hé qīngdǎo píjiǔ) – Thanh Đảo và bia Thanh Đảo

青岛和青岛啤酒

如果你问:中国有什么啤酒?大部分人会首先告诉你:青岛啤酒。毫无疑问,青岛啤酒是中国最受欢迎的啤酒。不过,要说青岛啤酒,就要先说说青岛,今天我就带你去看看美丽的青岛。

青岛在山东省的东边,是一个美丽的海滨城市。青岛有很多海滩,一到夏天,人们就来到海滩享受海水、沙滩和阳光。我刚到青岛的时候,根本没有预定旅馆。我走到海滩边,看到一幢房子前有一块写着“旅馆”的牌子,我进去一看,是一家很朴素的家庭旅馆,主人是一位友好的老奶奶,她给我一间有大窗户的房间。一晚上70块钱。我觉得很合算,因为这里一出门就是海滩。于是,每天下午我都躺在窗边睡午觉,等到太阳不那么猛烈的时候再去海滩,然后去其他地方看看。

青岛曾经受到德国和日本文化的影响,城市看起来和其他中国城市不太一样。青岛的街很窄,有很多坡路,但是非常干净。有很多欧洲风格的建筑,大部分屋顶是红色的,加上青岛有很多很多的绿色,所以青岛人用这样一句话来形容自己的城市:红瓦绿树,碧海蓝天。青岛的景色很不错,所以海边的房价越来越高,城市也越来越大。青岛有一座庙,叫做天后宫,天后宫里面放着一尊神像,她是天后,也叫妈祖。她保佑在海上的人们安全。在福建、台湾以及东南亚的一些国家,人们也相信妈祖。

青岛这个城市很年轻,只有一百多年的历史。以前,青岛只是一个海边的小村子。1903年,德国人在这里建立了殖民地。他们不仅带来了德国的管理方法,也带来了德国的特产——啤酒。第一次世界大战爆发,日本人占领了青岛,啤酒厂开始为日本人生产啤酒。第二次世界大战结束后,日本人战败离开中国,于是青岛政府管理了这个啤酒厂。1949年,中华人民共和国成立,青岛啤酒厂成为国有企业。我参观了青岛啤酒博物馆。这个博物馆是用旧啤酒厂改造的,里面的东西都是真的,在里面可以了解啤酒生产的全过程,还可以免费喝啤酒。当我参观完博物馆出来的时候,脸很红很红,觉得非常不好意思。

#51 – Qīngdǎo hé qīngdǎo píjiǔ

Rúguǒ nǐ wèn: Zhōngguóyǒu shé me píjiǔ? Dà bùfèn rén huì shǒuxiān gàosù nǐ: Qīngdǎo píjiǔ. Háo wú yíwèn, qīngdǎo píjiǔ shì zhōngguó zuì shòu huānyíng de píjiǔ. Bùguò, yào shuō qīngdǎo píjiǔ, jiù yào xiān shuō shuō qīngdǎo, jīntiān wǒ jiù dài nǐ qù kàn kàn měilì de qīngdǎo.

Qīngdǎo zài shāndōng shěng de dōngbian, shì yīgè měilì dì hǎibīn chéngshì. Qīngdǎo yǒu hěnduō hǎitān, yī dào xiàtiān, rénmen jiù lái dào hǎitān xiǎngshòu hǎishuǐ, shātān hé yángguāng. Wǒ gāng dào qīngdǎo de shíhòu, gēnběn méiyǒu yùdìng lǚguǎn. Wǒ zǒu dào hǎitān biān, kàn dào yī chuáng fángzi qián yǒu yīkuài xiězhe “lǚguǎn” de páizi, wǒ jìnqù yī kàn, shì yījiā hěn púsù de jiātíng lǚguǎn, zhǔrén shì yī wèi yǒuhǎo de lǎonǎinai, tā gěi wǒ yī jiàn yǒu dà chuānghù de fángjiān. Yī wǎnshàng 70 kuài qián. Wǒ juédé hěn hésuàn, yīnwèi zhèlǐ yī chūmén jiùshì hǎitān. Yúshì, měitiān xiàwǔ wǒ dū tǎng zài chuāng biān shuì wǔjiào, děngdào tàiyáng bù nàme měngliè de shíhòu zài qù hǎitān, ránhòu qù qítā dìfāng kàn kàn.

Qīngdǎo céngjīng shòudào déguó hé rìběn wénhuà de yǐngxiǎng, chéngshì kàn qǐlái hé qítā zhōngguó chéngshì bù tài yīyàng. Qīngdǎo de jiē hěn zhǎi, yǒu hěnduō pō lù, dànshì fēicháng gānjìng. Yǒu hěnduō ōuzhōu fēnggé de jiànzhú, dà bùfèn wūdǐng shì hóngsè de, jiā shàng qīngdǎo yǒu hěnduō hěnduō de lǜsè, suǒyǐ qīngdǎo rén yòng zhèyàng yījù huà lái xíngróng zìjǐ de chéngshì: Hóng wǎ lǜ shù, bìhǎi lántiān. Qīngdǎo de jǐngsè hěn bùcuò, suǒyǐ hǎibiān de fángjià yuè lái yuè gāo, chéngshì yě yuè lái yuè dà. Qīngdǎo yǒu yīzuò miào, jiàozuò tiānhòugōng, tiān hòugōng lǐmiàn fàngzhe yīzūn shénxiàng, tā shì tiān hòu, yě jiào māzǔ. Tā bǎoyòu zài hǎishàng de rénmen ānquán. Zài fújiàn, táiwān yǐjí dōngnányà de yīxiē guójiā, rénmen yě xiāngxìn māzǔ.

Qīngdǎo zhège chéngshì hěn niánqīng, zhǐyǒu yībǎi duō nián de lìshǐ. Yǐqián, qīngdǎo zhǐshì yīgè hǎibiān de xiǎo cūnzi.1903 Nián, déguó rén zài zhèlǐ jiànlìle zhímíndì. Tāmen bùjǐn dài láile déguó de guǎnlǐ fāngfǎ, yě dài láile déguó de tèchǎn——píjiǔ. Dì yī cì shìjiè dàzhàn bàofā, rìběn rén zhànlǐngle qīngdǎo, píjiǔ chǎng kāishǐ wèi rìběn rén shēngchǎn píjiǔ. Dì èr cì shìjiè dàzhàn jiéshù hòu, rìběn rén zhànbài líkāi zhōngguó, yúshì qīngdǎo zhèngfǔ guǎnlǐle zhège píjiǔ chǎng.1949 Nián, zhōnghuá rénmín gònghéguó chénglì, qīngdǎo píjiǔ chǎng chéngwéi guó yǒu qǐyè. Wǒ cānguānle qīngdǎo píjiǔ bówùguǎn. Zhège bówùguǎn shì yòng jiù píjiǔ chǎng gǎizào de, lǐmiàn de dōngxī dū shì zhēn de, zài lǐmiàn kěyǐ liǎojiě píjiǔ shēngchǎn de quán guòchéng, hái kěyǐ miǎnfèi hē píjiǔ. Dāng wǒ cānguān wán bówùguǎn chūlái de shíhòu, liǎn hěn hóng hěn hóng, juédé fēicháng bù hǎoyìsi.

#51: Thanh Đảo và bia Thanh Đảo

Nếu như bạn hỏi: Trung Quốc có loại bia nào? Phần lớn mọi người đều trả lời trước tiên cho bạn là: Bia Thanh Đão. Hoàn toàn không thể nghi vấn, bia Thanh Đảo là loại bia được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc. Nhưng, muốn nói về bia Thanh Đảo, thì trước tiên phải nói đến Thanh Đảo, hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đến Thanh Đảo tươi đẹp.

Thanh Đảo ở phía đông tỉnh Sơn Đông, là một thành phố ven biển xinh đẹp. Thanh Đảo có rất nhiều bãi biển, đến mùa hè, mọi người đến bải biển hưởng thụ dòng ước biển, bãi cát và ánh nắng mặt trời. Khi tôi vừa đến Thanh Đảo, không có đặt khách sạn trước. Tôi đến bên bãi biển, nhìn thấy một tấm biển ghi với trước nhà “nhà trọ”, tôi vừa vào xem, là một nhà nghỉ bình dân, người chủ là một bà lão thân thiện, bà cho tôi một phòng có cửa sổ lớn. Một đêm là 70 đồng, tôi thấy giá phải chăng, vì nơi đây vừa bước ra là bãi biển. Vì thế, tôi đều nằm bên cửa sổ ngủ trưa mỗi ngày, đợi đến khi mặt trời bớt gắt thì ra bãi biên, sau đó đến tham quan nơi khác.

Thanh Đải từng chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản và nước Đức, thành phố này nhìn khác các thành phố khác của Trung Quốc. Đường phố Thanh Đảo rất nhỏ, lại rất gồ ghề, nhưng vô cùng sạch sẽ. Có rất nhiều kiến trúc mang phong cách châu Âu, phần lớn nóc nhà là màu đỏ, thêm vào đó Thanh Đão có rất nhiều rất nhiều màu xanh, vì thế người Thanh Đảo dùng câu nói nay để hình dung thành phố của mình: Cây xanh ngói đỏ, trời xanh nước biếc. Phong cảnh Thanh Đảo khá đẹp, vì thế giá phòng ven biển ngày càng đắt đỏ, thành phố cũng ngày càng lớn. Ở Thanh Đão có một ngôi miếu, gọi là Thiên Hậu Cung, trong Thiên Hậu Cung đặt một pho tượng, bà là Thiên Hậu, gọi là Ma Tổ. Bà phù hộ cho người trên biển an toàn. Ở Phúc Kiến, Đài Loan và một vài quốc gia Đông Nam Á, người ta cũng tin vào bà Thiên Hậu.

Thanh Đảo – thành phố này rất trẻ, chỉ có hơn một trăm năm lịch sử. Trước kia, Thanh Đão chỉ là một làng nhỏ ven biển. Năm 1903, người Đức xây dựng nơi đây thành thuộc địa. Họ không chỉ mang cách quản lý của nước Đức, cũng đã mang đặc sắc của nước Đức – Đó là bia. Thế chiến thứ nhất nổ ra, người Nhật chiếm Thanh Đảo, xưởng bia bắt đầu sản xuất bia cho người Nhật. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, người Nhật bại trận rời khỏi Trung Quốc, vì thế chính phủ Thanh Đảo quan lý xưởng bia này. Năm 1949, nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập, xưởng bia Thanh Đão trở thành xí nghiệp quốc doanh. Tôi đến tham quan viện bảo ràng bia Thanh Đảo. Viện bảo tàng này là xưởng bia cải tạo, đồ vật bên trọng đều là thật, bên trong có thể tìm hiểu cả quá trình sản xuất bia, và còn được uống bia miễn phí. Khi tôi tham quan viện bảo tàng xong đi ra, mặt tôi rất rất đỏ, cảm thấy vô cùng có ý nghĩa.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #051 - 青岛和青岛啤酒 (qīngdǎo hé qīngdǎo píjiǔ) - thanh Đảo và bia thanh Đảo