[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #050 – 扭曲的机器 (Niǔqū de jīqì) – Máy móc bị bóp méo

0
691

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #050 – 扭曲的机器 (Niǔqū de jīqì) – Máy móc bị bóp méo

扭曲的机器 (Niǔqū de jīqì) – Máy móc bị bóp méo

 扭曲的机器

好久没有给大家推荐音乐了,今天就给大家推荐一首不错的歌曲。你们知道我的偏好,所以我不说你们也知道,这首歌肯定也是一首摇滚歌曲。这是一个北京的乐队,叫做扭曲的机器。他们最早的歌曲是说唱金属,后来风格变得猛烈,更有力量。现在,他们是中国硬核摇滚的代表。下面这首《镜子中》是扭曲的机器最经典的一首歌,也是我特别喜欢的一首歌,非常值得一听。

《镜子中》歌词:

注视着镜中的自己,

那脸孔令我感到恐惧。

黑夜里我难以入睡,

只慢慢将这眼泪擦去。

焦躁的情绪正一步步将我拖向悬崖的边缘。

在那张布满泪痕的脸上,

正在写满岁月的痕迹。

看细雨散散落下,

慢慢地落在地上。

这感觉像穿越时空,

那往事已来到眼前。

你的出现像彩虹一样灿烂,

照亮我每一天。

感谢你那阳光般的温暖,

唤醒了我生命中全部的爱。

注视着那镜中的自己,

慢慢将这眼泪擦去,

不知什么还能让我留下回忆。

我的心中有无限感慨,

我在期待美好的未来,

不知什么还能让我继续下去。

歌曲:《镜子中》

演唱:扭曲的机器

#50 – Niǔqū de jīqì

hǎojiǔ méiyǒu gěi dàjiā tuījiàn yīnyuèle, jīntiān jiù gěi dàjiā tuījiàn yī shǒu bùcuò de gēqǔ. Nǐmen zhīdào wǒ de piānhào, suǒyǐ wǒ bù shuō nǐmen yě zhīdào, zhè shǒu gē kěndìng yěshì yī shǒu yáogǔn gēqǔ. Zhè shì yīgè běijīng de yuèduì, jiàozuò niǔqū de jīqì. Tāmen zuìzǎo de gēqǔ shì shuōchàng jīnshǔ, hòulái fēnggé biàn dé měngliè, gèng yǒu lìliàng. Xiànzài, tāmen shì zhōngguó yìng hé yáogǔn de dàibiǎo. Xiàmiàn zhè shǒu “jìngzi zhōng” shì niǔqū de jīqì zuì jīngdiǎn de yī shǒu gē, yěshì wǒ tèbié xǐhuān de yī shǒu gē, fēicháng zhídé yī tīng.

“Jìngzi zhōng” gēcí:

Zhùshìzhe jìng zhōng de zìjǐ,
nà liǎn kǒng lìng wǒ gǎndào kǒngjù.
Hēiyè lǐ wǒ nányǐ rùshuì,
zhǐ màn man jiāng zhè yǎnlèi cā qù.
Jiāozào de qíngxù zhèng yībù bù jiāng wǒ tuō xiàng xuányá de biānyuán.
Zài nà zhāng bù mǎn lèihén de liǎn shàng,
zhèngzài xiě mǎn suìyuè de hénjī.

Kàn xì yǔ sàn sànluò xià,
màn man de luò zài dìshàng.
Zhè gǎnjué xiàng chuānyuè shíkōng,
nà wǎngshì yǐ lái dào yǎnqián.
Nǐ de chūxiàn xiàng cǎihóng yīyàng cànlàn,
zhào liàng wǒ měi yītiān.
Gǎnxiè nǐ nà yángguāng bān de wēnnuǎn,
huànxǐngle wǒ shēngmìng zhòng quánbù de ài.

Zhùshìzhe nà jìng zhōng de zìjǐ,
màn man jiāng zhè yǎnlèi cā qù,
bùzhī shénme hái néng ràng wǒ liú xià huíyì.
Wǒ de xīnzhōng yǒu wúxiàn gǎnkǎi,
wǒ zài qídài měihǎo de wèilái,
bùzhī shénme hái néng ràng wǒ jìxù xiàqù.

Gēqǔ:“Jìngzi zhōng”
yǎnchàng: Niǔqū de jīqì

#50: Máy móc bị bóp méo

Lâu rồi không giới thiệu âm nhạc cho các bạn rồi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một ca khúc hay cho các bạn. Các bạn biết sự yêu thích của tôi, cho nên tôi không nói thì các bạn cũng biết, ca khúc này nhất định cũng là một ca khúc rock and roll. Đây là một ban nhạc của Bắc Kinh, gọi là Twisted Machine (Máy móc bị bóp méo). Ca khúc đầu tiên của họ là Rap-Metal, sau này phong cách thay đổi mạnh liệt, càng mãnh mẽ hơn. Hiện nay, họ là đại diện thể loại Hardcore Punk của dòng nhạc rocks. Sau đây là bài nhạc kinh điển “Kính Tử Trung” (Trong tấm gương) của ban nhạc Twisted Machine, cũng là bài hát mà tôi đặc biệt rất thích, vô cùng xứng đáng để nghe

Lời bài hát “Kính Tử Trung”:

Chăm chú nhìn ảnh của mình qua gương,

Khuôn mặt này khiến ta cảm thấy kinh sợ.

Trong màn đêm tôi khó mà chợp mắt,

Chỉ từ tưừ gạt nước mắt đi.

Tình tiết nôn nóng đang dần dần cho ta lê lết treo lên vùng ngoài.

Trong giương ra nét mặt đầy ngấn lệ,

Đang vẽ lên dấu tích của thời gian.

Nhìn Hạt mưa li ti rơi xuống,

Từ từ rơi chạm xuống đất.

Cảm giác này tựa khoác lên vượt quá không trung,

Bao chuyện cũ kia đã hiện lên trước mắt.

Sự xuất hiện của em giống như sự rực rỡ của cầu vồng,

Soi sáng cho ta hằng ngày.

Cảm ơn em sự ấm áp của ánh ban mai kia,

Chợt bừng tỉnh tất cả trong sinh mạng tôi là sự yêu thương.

Chăm chú nhìn mình trong tấm gương soi,

Dần dần gạt đi dòng lệ chan chứa,

Không biết vì sao có thể khiến ta để lại ký ức.

Trong thâm tâm có cảm xúc vô hạn,

Ta đang mong chờ tương lai tươi đẹp,

Không biết vì sao còn thể cho tôi tiếp tục đi tiếp.

Bài hát: Trong tấm gương

Biểu diễn: Twisted Machine

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #050 - 扭曲的机器 (niǔqū de jīqì) - máy móc bị bóp méo