[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #048 – 泰山 (Tàishān) – Thái Sơn

  1
  1053

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #048 – 泰山 (Tàishān) – Thái Sơn

  泰山 (Tàishān) – Thái Sơn

  泰山

  中国有五座有名的山,叫五岳,它们非常雄伟。在神话中,五岳是由巨人盘古的头和四肢变成的,他的头变成了泰山——五岳中最著名的山,因为它在东边,所以也叫东岳泰山。我刚刚上个星期去爬了泰山,所以印象还很深。

  泰山在山东省,它的西边是黄河,南边是孔子的家乡。泰山是中国古代文明的发源地之一。泰山不仅仅是一座巨大的山,从山脚到山顶,到处都有中国的艺术和文化:建筑、雕刻、书法、绘画……泰山是神山,所以古代的皇帝都希望来到泰山,获得荣耀。第一个这样做的皇帝就是秦始皇。除了皇帝,很多文人也到过泰山。所有的人都会惊叹泰山的雄伟和美丽,他们把自己的感受写成文章和诗句,刻在泰山的石头上。要不是我亲眼所见,我不会相信泰山上有上千个石刻:你的两边全是眼花缭乱的红色汉字,而且越高的地方越多。从山脚一直到山顶,有很多美丽的寺庙。人们在寺庙里烧香,保佑家人平安。

  泰山高1545米,和中国其他的高山相比,泰山并不是最高的,但是泰山周围没有高山,显得泰山特别雄伟,加上它到处充满艺术和文化,所以被人称为“天下第一山”。我爬到山顶的时候,才终于明白诗人杜甫说的“会当凌绝顶,一览众山小”到底是什么样的感觉。泰山不仅是世界自然遗产,也是世界文化遗产。

  爬泰山有很多线路,我走的是最经典的线路,从南面上山,经过中天门最后到达南天门。据说,沿着这条线路需要四个小时才能到达山顶。为了让自己不要太累,我把能不带的东西都放在旅馆里,只带了一瓶水和一个面包,还有必不可少的随身听。我当时的心情很好,体力也不错,只花了两个半小时就成功到达山顶,特别有成就感。

  #48 – Tàishān

  Zhōngguó yǒu wǔ zuò yǒumíng de shān, jiào wǔyuè, tāmen fēicháng xióngwěi. Zài shénhuà zhōng, wǔyuè shì yóu jùrén pángǔ de tóu hé sìzhī biàn chéng de, tā de tóu biàn chéngle tàishān——wǔyuè zhōng zuì zhùmíng de shān, yīnwèi tā zài dōngbian, suǒyǐ yě jiào dōng yuè tàishān. Wǒ gānggāng shàng gè xīngqí qù pále tàishān, suǒyǐ yìnxiàng hái hěn shēn.

  Tàishān zài shāndōng shěng, tā de xī biān shì huánghé, nánbian shì kǒngzǐ de jiāxiāng. Tàishān shì zhōngguó gǔdài wénmíng de fǎ yuán dì zhī yī. Tàishān bùjǐn jǐn shì yīzuò jùdà de shān, cóng shānjiǎo dào shāndǐng, dàochù dōu yǒu zhòng guó de yìshù hé wénhuà: Jiànzhú, diāokè, shūfǎ, huìhuà……tàishān shì shénshān, suǒyǐ gǔdài de huángdì dū xīwàng lái dào tàishān, huòdé róngyào. Dì yīgè zhèyàng zuò de huángdì jiùshì qínshǐhuáng. Chúle huángdì, hěnduō wénrén yě dàoguò tàishān. Suǒyǒu de rén dūhuì jīngtàn tàishān de xióngwěi hé měilì, tāmen bǎ zìjǐ de gǎnshòu xiěchéng wénzhāng hè shījù, kè zài tàishān de shítou shàng. Yào bùshì wǒ qīnyǎn suǒ jiàn, wǒ bù huì xiāngxìn tàishān shàng yǒu shàng qiān gè shíkè: Nǐ de liǎngbiān quán shì yǎnhuāliáoluàn de hóngsè hànzì, érqiě yuè gāo dì dìfāng yuè duō. Cóng shānjiǎo yīzhí dào shāndǐng, yǒu hěnduō měilì de sìmiào. Rénmen zài sìmiào lǐ shāoxiāng, bǎoyòu jiārén píng’ān.

  Tàishān gāo 1545 mǐ, hé zhōngguó qítā de gāoshān xiāng bǐ, tàishān bìng bùshì zuìgāo de, dànshì tàishān zhōuwéi méiyǒu gāoshān, xiǎndé tàishān tèbié xióngwěi, jiā shàng tā dàochù chōngmǎn yìshù hé wénhuà, suǒyǐ bèi rénchēng wèi “tiānxià dì yī shān”. Wǒ pá dào shāndǐng de shíhòu, cái zhōngyú míngbái shīrén dùfǔ shuō de “huì dāng líng juédǐng, yīlǎn zhòng shān xiǎo” dàodǐ shì shénme yàng de gǎnjué. Tàishān bùjǐn shì shìjiè zìrán yíchǎn, yěshì shìjiè wénhuà yíchǎn.

  Pá tàishān yǒu hěnduō xiànlù, wǒ zǒu de shì zuì jīngdiǎn de xiànlù, cóng nánmiàn shàngshān, jīngguò zhōng tiānmén zuìhòu dàodá nán tiānmén. Jùshuō, yánzhe zhè tiáo xiànlù xūyào sì gè xiǎoshí cáinéng dàodá shāndǐng. Wèile ràng zìjǐ bùyào tài lèi, wǒ bǎ néng bù dài de dōngxī dū fàng zài lǚguǎn lǐ, zhǐ dàile yī píng shuǐ hé yī gè miànbāo, hái yǒu bì bùkě shǎo de suíshēn tīng. Wǒ dāngshí de xīnqíng hěn hǎo, tǐlì yě bùcuò, zhǐ huāle liǎng gè bàn xiǎoshí jiù chénggōng dàodá shāndǐng, tèbié yǒu chéngjiù gǎn.

  #48: Thái Sơn

  Trung Quốc có năm ngọn núi nổi tiếng, gọi là Ngũ Nhạc, nó vô cùng hùng vĩ. Trong thần thoại, Ngũ nhạc là do đầu và tứ chi của người khổng lồ Bàn Cổ hóa thành. Đầu của người biến thành Thái Sơn — ngọn núi nổi tiếng nhất trong Ngũ nhạc, vì nó ở phía đông, cho nên còn gọi là Đông Nhạc Thái Sơn. Tôi vừa trèo lên đỉnh Thái Sơn vào tuần trước, cho nên ấn tượng vẫn còn rất sâu.

  Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông, phía tây của nó là Hoàng Hà, phía nam là quê hương của Khổng Tử. Thái Sơn là một trong những nơi bắt nguồn nền văn minh cổ đại Trung Quốc. Thái Sơn không chỉ là một ngọn núi lớn, từ chân núi đến đỉnh núi, khắp nơi đều có văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc như: kiến trúc, điêu khắc, thư pháp, hội họa …… Thái Sơn là núi thần, vì thế hoàng đế cổ xưa đều mong muốn đến Thái Sơn, đoạt được vinh quang. Vị hoàng đế đầu tiên làm việc này là Tần Thủy Hoàng. Ngoài vua ra, còn có rất nhiều văn nhân cũng đến Thái Sơn. Mọi người đều có thể kinh ngạc cảm thán sự hùng vĩ và xinh đẹp của Thái Sơn, họ đem sự cảm nhận của mình sáng tác thành văn chương và câu thơ, khắc trên đá ở Thái Sơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi không thể tin Thái Sơn có hàng ngàn đá khắc: Hai bên của bạn toàn là chữ Hán màu đỏ rối rắm hoa cả mắt, và nơi càng cao thì càng nhiều. Từ chân núi thẳng đến đỉnh núi, có rất nhiều chùa chiền rất đẹp. Mọi người thắp nhang trong chùa, mong phù hộ gia đình mình bình an.

  Thái Sơn cao 1545 mét, so với những núi cao khác của Trung Quốc, Thái Sơn hẳn không phải là núi cao nhất, nhưng xung quanh Thái Sơn không có núi cao, Thái Sơn hiện lên rất hùng vĩ, thêm vào đó là khắp nơi đều ngập tràn văn hóa và nghệ thuật, cho nên được người đời gọi là “Thiên hạ đệ nhất sơn”. Khi tôi leo lên đỉnh núi, cuối cùng mới hiểu ra nhà thơ Đỗ Phủ nói cảm giác “hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu” là như thế nào. Thái Sơn không chỉ là di sản tự nhiên của thế giới, còn là di sản văn hóa thế giới.

  Trèo lên Thái Sơn có rất nhiều tuyến đường, tôi đi trên tuyến đường kinh điển nhất, từ phía nam lên núi, đi qua Trung Thiên Môn và cuối cùng đến Nam Thiên Môn. Nghe nói, phải mất 4 tiếng đồng hồ dọc theo con đường này mới đến đỉnh. Để mình không phải quá mệt, tôi bỏ những thứ không cần thiết để ở khách sạn, chỉ mang theo một bình nước vào một ổ bánh mì, và không thể thiếu tai nghe. Tâm trạng của tôi lúc này rất tốt, sức khoẻ dồi dào, chỉ mất hai tiếng rưỡi đã leo lên đỉnh thành công, đặc biệt và cảm nhận có thành tựu.

  (bản dịch của Meteor)

  slow chinese: #048 - 泰山 (tàishān) - thái sơn