[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #046 – 足球在中国 (Zúqiú zài zhōngguó) – Bóng đá ở Trung Quốc

0
907

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #046 – 足球在中国 (Zúqiú zài zhōngguó) – Bóng đá ở Trung Quốc

Loading...

足球在中国 (Zúqiú zài zhōngguó) – Bóng đá ở Trung Quốc

足球在中国

世界杯正在南非举行,全世界都是非洲时间,中国也不例外,那么我就说说中国的足球。首先声明:我不是球迷,我对足球了解很少。有一次,我去看了一场比赛,回来后朋友嘲笑我是伪球迷,把我气死了。我不是球迷,但也可以喜欢足球呀。而且我以前常常踢足球,可惜上高中后学习太忙就没有机会了。

废话不多说,咱们回到足球这个话题。足球在中国非常受欢迎,人们喜欢一起看足球、踢足球。足球让人们互相认识、成为朋友。中国各地都有足球队和足球比赛。全国的足球比赛有不少,主要是联赛。联赛中最高级的叫中国足球超级联赛,简称中超。比中超低的联赛有中国足球甲级联赛、乙级联赛和全国足球业余联赛。当然女人也踢足球,中国女子足球超级联赛就是最高级的联赛。另外,还有中国大学生足球联赛。中国曾经办过一些杯赛,但是现在几乎都停了。管理中国足球的机构叫做中国足球协会,简称中国足协。

Loading...

当我们说国足或国家队,就是指中国国家足球队。中国国家足球队代表的其实是中国大陆,因为香港、澳门以及台湾都有自己的足球队。中国足球队的衣服是红色或者白色,衣服的两个肩上有阿迪达斯(Adidas)的三条线。大家都知道,中国足球队的水平并不好,总是让球迷失望。中国队只参加过一次世界杯,而且在小组赛里面一个球也没有进。这是什么原因呢?一方面,足球比赛管理不好,常常有赌博;另一方面,有人说中国足球协会里面的领导都是外行,也就是不懂足球的人。

无论比赛成绩怎么样,中国人还是一如既往地喜欢足球。这几天,我出门,看到饭店里的人们在看足球;我和朋友聚会,听到他们在聊足球;打开电脑上网,也看到足球的新闻。我觉得,虽然足球不是中国的国球,每次国际足球比赛总是没有中国人,但是中国人真的很喜欢足球。中国球迷的愿望很少也很简单:第一,中国足球能越来越好;第二,过几年之后,有一个代表全中国的足球队。

#46 – Zúqiú zài zhōngguó

Shìjièbēi zhèngzài nánfēi jǔxíng, quán shìjiè dōu shì fēizhōu shíjiān, zhōngguó yě bù lìwài, nàme wǒ jiù shuō shuō zhōngguó de zúqiú. Shǒuxiān shēngmíng: Wǒ bùshì qiúmí, wǒ duì zúqiú liǎojiě hěn shǎo. Yǒu yīcì, wǒ qù kànle yī chǎng bǐsài, huílái hòu péngyǒu cháoxiào wǒ shì wěi qiúmí, bǎ wǒ qì sǐle. Wǒ bùshì qiúmí, dàn yě kěyǐ xǐhuān zúqiú ya. Érqiě wǒ yǐqián chángcháng tī zúqiú, kěxí shàng gāozhōng hòu xuéxí tài máng jiù méiyǒu jīhuìle.

Fèihuà bù duō shuō, zánmen huí dào zúqiú zhège huàtí. Zúqiú zài zhōngguó fēicháng shòu huānyíng, rénmen xǐhuān yīqǐ kàn zúqiú, tī zúqiú. Zúqiú ràng rénmen hùxiāng rènshí, chéngwéi péngyǒu. Zhōngguó gèdì dōu yǒu zúqiú duì hé zúqiú bǐsài. Quánguó de zúqiú bǐsài yǒu bù shǎo, zhǔyào shi liánsài. Liánsài zhōng zuì gāojí de jiào zhōngguózúqiú chāojí liánsài, jiǎnchēng zhōngchāo. Bǐ zhōngchāo dī de liánsài yǒu zhòng guó zúqiú jiǎ jí liánsài, yǐjí liánsài hé quánguó zúqiú yèyú liánsài. Dāngrán nǚrén yě tī zúqiú, zhōngguó nǚzǐ zúqiú chāojí liánsài jiùshì zuì gāojí de liánsài. Lìngwài, hái yǒu zhòng guó dàxuéshēng zúqiú liánsài. Zhōngguó céngjīng bànguò yīxiē bēisài, dànshì xiànzài jīhū dōu tíngle. Guǎnlǐ zhōngguó zúqiú de jīgòu jiàozuò zhōngguó zúqiú xiéhuì, jiǎnchēng zhōngguó zúxié.

Loading...

Dāng wǒmen shuō guó zú huò guójiā duì, jiùshì zhǐ zhōngguó guójiā zúqiú duì. Zhōngguó guójiā zúqiú duì dàibiǎo de qíshí shì zhōngguó dàlù, yīnwèi xiānggǎng, àomén yǐ jí táiwān dōu yǒu zìjǐ de zúqiú duì. Zhōngguó zúqiú duì de yīfú shì hóngsè huòzhě báisè, yīfú de liǎng gè jiān shàng yǒu ādídásī (Adidas) de sāntiáo xiàn. Dàjiā dōu zhīdào, zhōngguó zúqiú duì de shuǐpíng bìng bù hǎo, zǒng shì ràng qiúmí shīwàng. Zhōngguó duì zhǐ cānjiāguò yīcì shìjièbēi, érqiě zài xiǎozǔ sài lǐmiàn yīgè qiú yě méiyǒu jìn. Zhè shì shénme yuányīn ne? Yī fāngmiàn, zúqiú bǐsài guǎnlǐ bù hǎo, chángcháng yǒu dǔbó; lìng yī fāngmiàn, yǒurén shuō zhōngguó zúqiú xiéhuì lǐmiàn de lǐngdǎo dōu shì wàiháng, yě jiùshì bù dǒng zúqiú de rén.

Wúlùn bǐsài chéngjī zěnme yàng, zhōngguó rén háishì yīrújìwǎng de xǐhuān zúqiú. Zhè jǐ tiān, wǒ chūmén, kàn dào fàndiàn lǐ de rénmen zài kàn zúqiú; wǒ hé péngyǒu jùhuì, tīng dào tāmen zài liáo zúqiú; dǎkāi diànnǎo shàngwǎng, yě kàn dào zúqiú de xīnwén. Wǒ juédé, suīrán zúqiú bùshì zhōngguó de guó qiú, měi cì guójì zúqiú bǐsài zǒng shì méiyǒu zhòng guó rén, dànshì zhōngguó rén zhēn de hěn xǐhuān zúqiú. Zhōngguó qiúmí de yuànwàng hěn shǎo yě hěn jiǎndān: Dì yī, zhōngguó zúqiú néng yuè lái yuè hǎo; dì èr,guò jǐ nián zhīhòu, yǒu yīgè dàibiǎo quán zhōngguó de zúqiú duì.

#46: Bóng đá ở Trung Quốc

World cup đã diễn ra ở Nam Phi, cả thế giới đều dõi theo giờ ở châu Phi, Trung Quốc cũng không ngoại lệ, vậy thì tôi nói về bóng đá ở Trung Quốc. Nói trước là: Tôi không phải là người mê bóng đá, tôi biết rất ít về bóng đá. Có lần, tôi đi xem một trận bóng, say khi trở về bạn bè châm chọc tôi là fan bóng đá giả tạo, khiến tôi tức chết. Tôi không phải là đam mê bóng đá, nhưng cũng thích bóng đá mà. Vả lại lúc trước tôi cũng có đá bóng, tiếc là sau khi lên trung học vì quá bận học hành nên không còn tham gia nữa.

Những lời thừa thải không nói nhiều, chúng ra quay trở lại vấn đề bóng đá. Bóng đá ở Trung Quốc vô cùng được yêu thích, mọi người thích cùng xem bóng đá, cùng đá bóng. Bóng đá khiến mọi người quen biết nhau, trở thành bạn bè. Các nơi ở Trung Quốc đều là đội bóng và thi đấu bóng đá. Các trận thi đấu bóng đá của cả nước không ít, chủ yếu là thi đấu vòng tròn. Giải thi đấu vòng tròn cao cấp nhất gọi là giải vô địch bóng đá Trung Quốc, gọi tắt là ngoại hạng Trung Quốc. Khác với giải đấu vòng tròn cấp thấp có: giải đấu bóng đá hạng nhất, giải thi đấu hạng nhì và giải bóng đá nghiệp dư cả nước. Đương nhiên nữ cũng đá bóng, giải vô địch bóng đá nữ Trung Quốc là giải thi đấu cấp cao. Ngoài ra, còn có giải bóng đá sinh viên Trung Quốc. Trung Quốc từng đoạt được một số cúp vô địch, nhưng giờ đây dường như đều ngừng lại. Cơ quan quản lý bóng đá Trung Quốc gọi là hiệp hội bóng đá Trung Quốc, gọi tắt là CFA (Chinese Football Association).

Khi chúng tôi nói đến bóng đá quốc gia hoặc đội quốc gia, thì cũng là chỉ đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đại diện thực sự của Trung Quốc đại lục, Vì Hong Kong, Macau và Đài Loan đều có đội bóng riêng của mình. Quần áo của đội tuyển bóng đá Trung Quốc là màu đỏ hoặc màu trắng, hai vai của trang phục có ba sọc của Adidas. Mọi người đều biết, trình độ của đội tuyển bóng đá của Trung Quốc không mấy là tốt, cuối cùng khiến fan bóng đá thất vọng. Đội Trung Quốc chỉ tham gia World Cup một lần, và chỉ trong khuôn khổ vòng thi đấu bảng không thể tiến xa. Nguyên nhân vì sao như vậy? Một mặt, quản lý thi đấu bóng đá không tốt, thường đánh đổi; Mặt khác, có người nói lãnh đạo của hiệp hội bóng đá Trung Quốc đều là ngoài ngành, cũng là người không biết gì về bóng đá.

Loading...

Bất kể thành tích thi đấu thế nào, người Trung Quốc vẫn yêu thích bóng đá trước sau như mật. Mấy hôm nay, tôi ra ngoài, nhìn thấy mọi người xem bóng đá trong hàng quán; tôi và bạn bè gặp nhau, nghe họ đang nói về bóng đá; Mở máy tính lên mạng, cũng thấy tin tức bóng đá. Tôi cảm thấy, tuy bóng đá không phải là môn bóng quốc gia của Trung Quốc, mỗi lần giải thi đấu bóng đá quốc tế bao giờ cũng không có người Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc thật sự rất thích bóng đá. Mong muốn của giới hâm mộ bóng đá của Trung Quốc rất đơn giản: Thứ nhất, bóng đá Trung Quốc có thể càng ngày càng tốt hơn; Thứ hai, sau vài năm nữa, có một đôọi tuyển bóng đá đại diện cho toàn Trung Quốc.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #046 - 足球在中国 (zúqiú zài zhōngguó) - bóng đá ở trung quốc