[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #032 – 圣诞节在中国 (Shèngdàn jié zài zhōngguó) – Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc

0
2478

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #032 – 圣诞节在中国 (Shèngdàn jié zài zhōngguó) – Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc

Loading...

圣诞节在中国 (Shèngdàn jié zài zhōngguó) – Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc

圣诞节在中国

一个外国人不喜欢圣诞节,就来到中国,他以为中国肯定没有圣诞节。谁知,他发现到处都有圣诞节的装饰,商店里有圣诞老人,就连偏僻的小村庄也有疯狂的圣诞节粉丝。

如果你以为中国没有圣诞节,那就错了。大部分中国人觉得圣诞节既有趣又时尚。一半以上的中国人过圣诞节。当然,中国人庆祝圣诞节不像西方人那么正式,因为圣诞节和宗教有关,而大部分中国人信仰佛教。喜欢过圣诞节的大部分是年轻人。虽然圣诞节不是中国的法定假日,但是这并不影响中国人庆祝圣诞节。在西方国家,圣诞节意味着全家团圆,人们回到父母身边,一起吃饭、一起聊天。这是中国人在春节做的事情。在圣诞节,中国的年轻人会一起出去吃饭、唱歌或者参加聚会。对他们来说,圣诞节也是一个浪漫的节日,适合年轻人约会、逛街。商店里面有很多打折商品,因此大街上也是人山人海。中国虽然没有圣诞市场,但人们还是愿意花钱,让自己好好消遣消遣。

Loading...

在中国的一些大城市,人们举行活动庆祝圣诞节。重庆是最疯狂的城市之一。平安夜晚上,十多万重庆人会穿着各种各样的服装,来到街上狂欢。快到半夜的时候,人们聚在一起倒数,只听圣诞钟声一敲响,所有的人欢呼雀跃。这样的场面,你们看了肯定会惊讶吧。据说,这还创造了吉尼斯世界纪录。

不喜欢圣诞节的人也有。保守的人和很多老年人就对圣诞节不感兴趣。他们觉得这是西方人的节日,和自己没有关系。有些人担心外国节日会取代中国节日,结果是中国失去了自己的文化,变成第二个西方。最近,几所中国大学的博士发出呼吁:中国人要保护自己的文化,小心对待圣诞节。不过我觉得完全没有必要担心。因为当中国人开始过圣诞节的时候,美国人也开始过春节了。

#32 – Shèngdàn jié zài zhōngguó

Yīgè wàiguó rén bù xǐhuān shèngdàn jié, jiù lái dào zhōngguó, tā yǐwéi zhōngguó kěndìng méiyǒu shèngdàn jié. Shuí zhī, tā fāxiàn dàochù dōu yǒu shèngdàn jié de zhuāngshì, shāngdiàn li yǒu shèngdàn lǎorén, jiù lián piānpì de xiǎo cūnzhuāng yěyǒu fēngkuáng de shèngdàn jié fěnsī.

Rúguǒ nǐ yǐwéi zhōngguó méiyǒu shèngdàn jié, nà jiù cuòle. Dà bùfèn zhōngguó rén juédé shèngdàn jié jì yǒuqù yòu shíshàng. Yībàn yǐshàng de zhōngguó rénguò shèngdàn jié. Dāngrán, zhōngguó rén qìngzhù shèngdàn jié bù xiàng xīfāng rén nàme zhèngshì, yīnwèi shèngdàn jié hé zōngjiào yǒuguān, ér dà bùfèn zhōngguó rén xìnyǎng fójiào. Xǐhuānguò shèngdàn jié de dà bùfèn shì niánqīng rén. Suīrán shèngdàn jié bùshì zhōngguó de fǎdìng jiàrì, dànshì zhè bìng bù yǐngxiǎng zhōngguó rén qìngzhù shèngdàn jié. Zài xīfāng guójiā, shèngdàn jié yìwèizhe quánjiā tuányuán, rénmen huí dào fùmǔ shēnbiān, yīqǐ chīfàn, yīqǐ liáotiān. Zhè shì zhōngguó rén zài chūnjié zuò de shìqíng. Zài shèngdàn jié, zhōngguó de niánqīng rén huì yīqǐ chūqù chīfàn, chànggē huòzhě cānjiā jùhuì. Duì tāmen lái shuō, shèngdàn jié yěshì yīgè làngmàn de jiérì, shìhé niánqīng rén yuēhuì, guàngjiē. Shāngdiàn lǐmiàn yǒu hěnduō dǎzhé shāngpǐn, yīncǐ dàjiē shàng yěshì rénshānrénhǎi. Zhōngguó suīrán méiyǒu shèngdàn shìchǎng, dàn rénmen háishì yuànyì huā qián, ràng zìjǐ hǎohǎo xiāoqiǎn xiāoqiǎn.

Loading...

Zài zhōngguó de yīxiē dà chéngshì, rénmen jǔxíng huódòng qìngzhù shèngdàn jié. Chóngqìng shì zuì fēngkuáng de chéngshì zhī yī. Píng’ān yèwǎn shàng, shí duō wàn chóngqìng rén huì chuānzhuó gè zhǒng gè yàng de fúzhuāng, lái dào jiē shàng kuánghuān. Kuài dào bànyè de shíhòu, rénmen jù zài yīqǐ dàoshǔ, zhǐ tīng shèngdàn zhōng shēng yī qiāo xiǎng, suǒyǒu de rén huānhūquèyuè. Zhèyàng de chǎngmiàn, nǐmen kànle kěndìng huì jīngyà ba. Jùshuō, zhè hái chuàngzàole jí nísī shìjiè jìlù.

Bù xǐhuān shèngdàn jié de rén yěyǒu. Bǎoshǒu de rén hé hěnduō lǎonián rén jiù duì shèngdàn jié bùgǎn xìngqù. Tāmen juédé zhè shì xīfāng rén de jiérì, hé zìjǐ méiyǒu guānxì. Yǒuxiē rén dānxīn wàiguó jiérì huì qǔdài zhōngguó jiérì, jiéguǒ shì zhōngguó shīqùle zìjǐ de wénhuà, biàn chéng dì èr gè xīfāng. Zuìjìn, jǐ suǒ zhōngguó dàxué de bóshì fāchū hūyù: Zhōngguó rén yào bǎohù zìjǐ de wénhuà, xiǎoxīn duìdài shèngdàn jié. Bùguò wǒ juédé wánquán méiyǒu bìyào dānxīn. Yīnwèi dāng zhōngguó rén kāishǐguò shèngdàn jié de shíhòu, měiguó rén yě kāishǐguò chūnjiéle.

#32: Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc

Một người nước ngoài không thích lễ giáng sinh, nên đến Trung Quốc, anh tưởng rằng Trung Quốc nhất định không có lễ giáng sinh. Nào ngờ, anh thấy đâu đâu cũng trang trí noel, trong cửa hàng có ông già Noel, và cả một thôn nhỏ hẻo lánh cũng có fan hâm mộ của Noel.

Nếu như bạn nghĩ rằng Trung Quốc không có lễ giáng sinh, đó là điều sai lầm. Đa số người Trung Quốc lỗ hội giáng sinh rất thú vị và hiện đại. Hơn nửa người Trung Quốc ăn mừng lễ giáng sinh. Đương nhiên, cách thức chào mừng lễ giáng sinh của người Trung Quốc không giống người phương Tây, vì lễ giáng sinh có liên quan đến tôn iáo, và đa số người Trung Quốc theo tín ngưỡng Phật giáo. Phần lớn người hưởng ứng lễ giáng sinh thường là thanh niên trẻ tuổi. Tuy lễ giáng sinh không phải là ngày nghỉ quy định của Trung Quốc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến người Trung Quốc chào mừng lễ hội này. Ở các nước phương Tây, ý nghĩa của lễ giáng sinh là đoàn tụ gia đình, mọi người trở về bên cha mẹ, cùng ăn cơm, trò chuyện. Việc làm giống như người Trung Quốc vào tết mùa xuân. Trong lỗ hội giáng sinh, giới trẻ của Trung Quốc cùng ra ngoài ăn cơm, ca hát hoặc tham gia tụ hợp. Đối với họ mà nói, lễ giáng sinh cũng là một lễ hội lãng mạn, thích hợp cho giới trẻ hò hẹn, dạo phố. Trong cửa hàng có nhiều sản phẩm giảm giá, vì thế mà ngoài đường người đông như mắc cửi. Trung Quốc tuy không có chợ giáng sinh, nhưng mọi người vẫn chịu bỏ tiền, tự mình tiêu khiển cho đã.

Ở một vài thành phố lớn của Trung Quốc, người ta tổ chức hoạt động chào đón lễ giáng sinh. Trùng Khánh là một trong những nơi tổ chức cuồng nhiệt nhất. Đêm an lành, Hơn trăm ngàn người mặc đủ loại trang phục, ra đường dạo chơi. Khi sắp đến nửa đêm, người ta tụ hợp cùng đếm ngược, vừa nghe tiếng chuông giáng sinh, mọi người reo hò nhảy nhót. Trong cảnh tượng này, các bạn nhìn thấy nhất định sẽ ngạc nhiên. Nghe nói, còn có lập ra kỷ lục Guinness thế giới.

Loading...

Cũng có người không thích lễ giáng sinh. Người bảo thủ và nhiều người già không có hứng thú với lễ giáng sinh. Họ cảm thấy đây là lễ hội của người phương Tây, không liên quan đến mình. Có nhiều lo lắng lễ hội của nước ngoài thay thế cho lễ hội Trung Quốc, kết quả là văn hoá của mình bị mất đi, trở thành phương Tây thứ hai. Gần đây nhất, tiến sĩ của đại học Trung Quốc kêu gọi: người Trung Quốc phải giữ gìn văn hoá của minh, thận trọng với lễ hội giáng sinh. Nhưng tôi cảm thấy không cần phải lo lắng. Vì khi người Trung Quốc bắt đầu đón lễ hội giáng sinh thì người Mỹ cũng bắt đầu đón tết rồi.

(bản dịch của Meteor)

Một số từ vựng khác tham khảo về Giáng Sinh:

1. 好友们,快要到圣诞节了,给你们一些有关圣诞的词汇唷。
Hǎoyoumen, kuàiyào dào shèngdàn jiéle, gěi nǐmen yīxiē yǒuguān shèngdàn de cíhuì yō.

2. 跟圣诞节有关的东西:Gēn shèngdàn jié yǒuguān de dōngxi: Những thứ có liên quan tới Lễ giáng sinh(NOEL)

Loading...

3. 圣诞蜡烛:Shèngdàn làzhú: Nến giáng sinh

4. 烟囱:Yāncōng: Ống khói

5. 圣诞贺卡:Shèngdàn hèkǎ: Thiếp chúc mừng Giáng sinh

6. 圣诞饰品:Shèngdàn shìpǐn:Đồ trang trí giáng sinh

7. 精灵:Jīnglíng: (Quần áo,trang phục) Yêu tinh noel

8. 槲寄生:Hú jìshēng:Cây tầm gửi(Cây thông noel)

Loading...

9. 驯鹿:Xùnlù: Tuần Lộc

10. 圣诞花环:Shèngdàn huāhuán: Vòng hoa giáng sinh

11. 糖果手杖:Tángguǒ shǒuzhàng: Gậy kẹo

Nhóm biên tập viên

slow chinese: #032 - 圣诞节在中国 (shèngdàn jié zài zhōngguó) - lễ giáng sinh ở trung quốc