[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #028 – 风声 (Fēngshēng) – Phong Thanh

1
1276

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #028 – Phong Thanh (Fēngshēng) – 风声

Loading...

Phong Thanh (Fēngshēng) – 风声

风声

中国人自己生产的电影也叫国产电影。最近有一部国产电影值得关注,看完后我觉得它是这几年最好的国产电影之一,很多人也这样认为。这部电影叫《风声》,导演是陈国富和高群书。

电影《风声》的节奏很快,信息量很大,要看懂它必须要有一些背景知识。抗日战争时期,由于日军的入侵,当时的南京政府搬迁到重庆。而日军却在南京成立了一个伪政府,这是一个傀儡政府,为日军服务。在伪政府里,也有正义的革命人士,他们一方面不让别人发现自己的身份,一方面尽力破坏伪政府的工作,比如,把重要秘密告诉其他革命人士。

Loading...

有一次,伪政府的一位重要人物被杀,这件事情引起日本人的怀疑。日本人发现,负责通讯的部门里有间谍,代号是“老鬼”,于是展开调查。故事就发生在这样的背景下。

负责调查这件事情的日本军人武田,发出邀请,把通讯部门的五个人带到一座封闭的城堡。谁知,他们一进去就再也无法出来。武田说,如果五天之内间谍不主动站出来,五个人都得死。他用了各种方法,不惜一切代价要找出“老鬼”。日本人甚至使用了恐怖的酷刑,不停地折磨他们,让他们在身体上和心理上都受到巨大的伤害。为了保护自己,每个人都在仔细地观察周围的人,也希望把“老鬼”找出来,好马上离开这个地方。狡猾的武田发出假消息,想把其他革命人士也一起抓获。“老鬼”不仅要保护自己,还要把正确的消息发送出去。

在观看影片的时候,观众也在努力猜测,到底谁才是那个“老鬼”。电影里的人物很紧张,银幕前的观众更紧张。我记得,当电影结束的时候,观众集体鼓掌,发自内心地对这部国产影片表示肯定。其实最触动我的,不是电影里面的故事情节和画面,而是它表现出来的一种精神:在国家危难的时候,爱国的中国人不顾生命危险,和敌人斗智斗勇,愿意为国家和民族而死。一个小人物的故事,体现的却是伟大的精神。

我强烈推荐!

#28 – Fēngshēng

Loading...

zhōngguó rén zìjǐ shēngchǎn de diànyǐng yě jiào guóchǎn diànyǐng. Zuìjìn yǒuyī bù guóchǎn diànyǐng zhídé guānzhù, kàn wán hòu wǒ juédé tā shì zhè jǐ nián zuì hǎo de guóchǎn diànyǐng zhī yī, hěnduō rén yě zhèyàng rènwéi. Zhè bù diànyǐng jiào “fēngshēng”, dǎoyǎn shì chén guófù hé gāoqúnshū.

Diànyǐng “fēngshēng” de jiézòu hěn kuài, xìnxī liàng hěn dà, yào kàn dǒng tā bìxū yào yǒu yīxiē bèijǐng zhīshì. Kàngrì zhànzhēng shíqí, yóuyú rìjūn de rùqīn, dāngshí de nánjīng zhèngfǔ bānqiān dào chóngqìng. Ér rìjūn què zài nánjīng chénglìle yīgè wěi zhèngfǔ, zhè shì yīgè kuǐlěi zhèngfǔ, wèi rìjūn fúwù. Zài wěi zhèngfǔ lǐ, yěyǒu zhèngyì de gémìng rénshì, tāmen yī fāngmiàn bù ràng biérén fà xiàn zìjǐ de shēnfèn, yī fāngmiàn jìnlì pòhuài wěi zhèngfǔ de gōngzuò, bǐrú, bǎ zhòngyào mìmì gàosù qítā gémìng rénshì.

Yǒu yīcì, wěi zhèngfǔ de yī wèi zhòngyào rénwù bèi shā, zhè jiàn shìqíng yǐnqǐ rìběn rén de huáiyí. Rìběn rén fà xiàn, fùzé tōngxùn de bùmén li yǒu jiàndié, dàihào shì “lǎo guǐ”, yúshì zhǎnkāi diàochá. Gùshì jiù fāshēng zài zhèyàng de bèijǐng xià.

Fùzé diàochá zhè jiàn shìqíng de rìběn jūnrén wǔtián, fāchū yāoqǐng, bǎ tōngxùn bùmén de wǔ gèrén dài dào yīzuò fēngbì de chéngbǎo. Shuí zhī, tāmen yī jìnqù jiù zài yě wúfǎ chūlái. Wǔtián shuō, rúguǒ wǔ tiān zhī nèi jiàndié bù zhǔdòng zhàn chūlái, wǔ gèrén dōu dé sǐ. Tā yòngle gè zhǒng fāngfǎ, bùxī yīqiè dàijià yào zhǎo chū “lǎo guǐ”. Rìběn rén shènzhì shǐyòngle kǒngbù de kùxíng, bù tíng de zhémó tāmen, ràng tāmen zài shēntǐ shàng hé xīnlǐ shàng dū shòudào jùdà de shānghài. Wèile bǎohù zìjǐ, měi gèrén dōu zài zǐxì de guānchá zhōuwéi de rén, yě xīwàng bǎ “lǎo guǐ” zhǎo chūlái, hǎo mǎshàng líkāi zhège dìfāng. Jiǎohuá de wǔtián fāchū jiǎ xiāoxī, xiǎng bǎ qítā gémìng rénshì yě yīqǐ zhuāhuò.“Lǎo guǐ” bùjǐn yào bǎohù zìjǐ, hái yào bǎ zhèngquè de xiāoxī fāsòng chūqù.

Zài guānkàn yǐngpiàn de shíhòu, guānzhòng yě zài nǔlì cāicè, dàodǐ shuí cái shì nàgè “lǎo guǐ”. Diànyǐng lǐ de rénwù hěn jǐnzhāng, yínmù qián de guānzhòng gèng jǐnzhāng. Wǒ jìdé, dāng diànyǐng jiéshù de shíhòu, guānzhòng jítǐ gǔzhǎng, fā zì nèixīn dì duì zhè bù guóchǎn yǐngpiàn biǎoshì kěndìng. Qíshí zuì chùdòng wǒ de, bùshì diànyǐng lǐmiàn de gùshì qíngjié hé huàmiàn, ér shì tā biǎoxiàn chūlái de yī zhǒng jīngshén: Zàiguójiā wéinàn de shíhòu, ài guó de zhōngguó rén bùgù shēngmìng wéixiǎn, hé dírén dòuzhì dòu yǒng, yuànyì wèi guójiā hé mínzú ér sǐ. Yīgè xiǎorénwù de gùshì, tǐxiàn de què shì wěidà de jīngshén.

Wǒ qiángliè tuījiàn!

Loading...

#28: Phong Thanh

Điện ảnh của bản thân người Trung Quốc sản xuất còn gọi là điện ảnh trong nước. Gần đây nhất có bộ phim trong nước rất đáng quan tâm, sau khi xem xong, tôi cảm thấy nó là một trong những bộ phim điện ảnh trong nước hay nhất trong mấy năm nay, có rất nhiều người cũng cho là như vậy. Tên phim này là “Phong Thanh”, do Trần Quốc Phú và Cao Quần Thư làm đạo diễn

Diễn biến của phim “Phong Thanh” có nhanh, lượng thông tin khá lớn, muốn xem hiểu nó cần phải có hiểu biết một vài bối cảnh. Thời kỳ chiến tranh chống Nhất, vì quân Nhật xâm chiếm, chính phủ Nam Kinh lúc bấy giờ di dời đến Trùng Khánh. Vả lại quân Nhật lại thành lập một chính quyền Ngụy, đây là một chính phủ bù nhìn, để phục vụ cho quân Nhật. Trong chính quyền Ngụy, cũng có chiến sĩ cách mạng chính nghĩa, ho một mặt không cho người ta biết thân phận của mình, một mặt ra sức phá hoại công tác của chính quyền Ngụy, như đem bí mật quan trọng nói cho chiến sĩ cách mạng khác biết.

Có lần, chính quyền Ngụy muốn giết một nhân vật quan trọng, sự việc này dẫn đến sự hoài nghi của người Nhật. Người Nhật phát hiện, trong nội bộ phụ trách thông tin có gián điệp, bí danh là “lão quỷ”, vì thế triển khai điều tra. Câu chuyện có bối cảnh xảy ra như thế.

Điền Võ – quân nhân người Nhật phụ trach điều tra sự việc này, phát ra thư mời, đưa cho 5 người trong nội bộ thông tin đến một ngôi thành bị phong toả. Ai ngờ, họ một đi không thể trở về. Võ Điền nói, nếu nội trong 5 ngày gián điệp không chủ động đứng ra, 5 người họ đều chết. Hắn dùng mọi biện pháp, bằng mọi giá tìm ra “lão quỷ”. Người Nhật thậm chí sử dụng hình phạt khốc liệt để khủng bố, kôhng ngừng dằn vật họ, khiến họ tổn thương rất lớn về mặt tâm lý lẫn thân thể. Để bảo vệ mình, mỗi người đều quan sát tỉn mỉnh người xung quanh mình, cũng hi vọng tìm ra “lảo quỷ”, mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Võ Điền gian xảo phát ra tin tức giả mạo, muốn người chiến sĩ khác kia cũng cùng bị bắt. “Lảo quỷ” không những phải bảo vệ mình, mà còn phải phát ra tin tức chính xác.

Loading...

Trong lúc xem phim, khán giả cũng ra sức suy đoán, rốt cuộc ai mới là “lão quỷ”. Nhân vật trong phim rất khẩn trương, khán giả trước khi màn ảnh càng khẩn trương hơn, tôi nhớ, khi phim kết thúc, khán giả cùng vỗ tay, phát ra từ tận trong đáy lòng mình để khẳng định bộ phim Trung Quốc này. Thực chất làm xúc động tôi nhất, không phải là tình tiết và hình ảnh trong câu chuyện của phim, mà là nó thể hiện một tinh thần: Trong lúc quốc gia nguy biến, lòng yêu nước của người Trung Quốc bất chấp nguy hiểm tính mạng mà cùng giặc đấu trí, đấu dũng, nguyện hi sinh vì quốc gia, dân tộc. Câu chuyện của một nhân vật nhỏ, thể hiến tinh thần hết sức vĩ đại.

Tôi quyết liệt đề cử !

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #028 - phong thanh (fēngshēng) - 风声