[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #024 – 同一个世界,同一个梦想(二):期待辉煌 (Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (èr): Qídài huīhuáng) – Cùng một thế giới, cùng một ước mơ (hai): Mong đợi huy hoàng

1
738

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #024 – 同一个世界,同一个梦想(二):期待辉煌 (Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (èr): Qídài huīhuáng) – Cùng một thế giới, cùng một ước mơ (hai): Mong đợi huy hoàng

Loading...

同一个世界,同一个梦想(二):期待辉煌

2008年8月8日的晚上,北京城灯火通明。在国家体育场,2008名演员整齐地击缶,和十万现场观众一起倒计时。当数完“1”的时候,礼花燃放,掌声雷动,2008北京奥运会开幕了。这一刻正好是8点8分8秒。

所有的辛苦劳动终于要得到检验了。自从获得奥运会的主办权,北京奥组委就开始准备奥运会。这个城市,有三千多年的历史,一千多万的人口,还有很多很多的问题。北京只有信心是不够的,从政府到老百姓,人人都应该行动。天安门广场上竖起了倒计时牌,各方面的工作都有条不紊地开始了。

奥运会是世界级的比赛,来自全世界的运动员、记者、政府官员以及游客都要来到北京。他们要在这里比赛、工作、生活和旅游。他们说不同的语言,吃不同的食物,还有不同的习俗和传统。怎么让所有人都能够快速地适应这个环境,是北京奥组委面临的一个挑战。

Loading...

首先是场馆建设。除了改造原来就有的场馆,北京还需要建设十几座新场馆。全世界的设计师都接受了邀请,参加这场设计比赛。在经过激烈的较量后,一批独一无二的设计得到了认可。其中,就有俗称“鸟巢”的国家体育场和外形像一块“水立方”的国家游泳中心。北京的气候比较干,空气质量不好。于是,政府把工厂关闭或者搬迁到郊区;建造更多的地铁以解决交通问题;种植树木,提高北京的空气质量。残疾人设施、公共卫生、以及食品安全等其他问题,原来经常被忽视,这一次就必须很认真地处理。

为了奥运会,人们都付出了很多努力。北京的老百姓,老老小小,都积极学习外语,希望给外国游客介绍北京。这些对北京最熟悉的人,都是最好的导游。奥运会的准备工作,为中国提供了很多工作机会,但有得必有失,由于奥运场馆的建设,有些人不得不离开居住很多年的地方,搬到别的地方居住。北京奥运会让中国人认识了志愿者。人们都觉得,成为奥运会的志愿者非常有意义,所以都积极报名,希望为奥运会出自己的一份力。

北京每天都在变化,整个中国都在感受奥运会来临前的紧张和喜悦。直到奥运会开始的那一刻,中国人才突然发现,自己准备得多么充分、多么完美!北京一年中“蓝天日”有七成,城市整洁干净,交通井然有序;美丽雄伟的奥运场馆,随处可见的奥运标志和吉祥物,自信的工作人员和志愿者……这些都告诉人们:北京准备好了。

辉煌盛大的奥运会开幕式,吸引了全球40亿双眼睛观看,这难道不是一个奇迹吗?

# 24: Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (èr): Qídài huīhuáng

Loading...

2008 Nián 8 yuè 8 rì de wǎnshàng, běijīng chéng dēnghuǒ tōngmíng. Zài guójiā tǐyùchǎng,2008 míng yǎnyuán zhěngqí de jí fǒu, hé shí wàn xiànchǎng guānzhòng yīqǐ dàojìshí. Dāng shù wán “1” de shíhòu, lǐhuā ránfàng, zhǎngshēng léidòng,2008 běijīng àoyùnhuì kāimùle. Zhè yīkè zhènghǎo shì 8 diǎn 8 fēn 8 miǎo.

Suǒyǒu de xīnkǔ láodòng zhōngyú yào dédào jiǎnyànle. Zìcóng huòdé àoyùnhuì de zhǔbàn quán, běijīng ào zǔ wěi jiù kāishǐ zhǔnbèi àoyùnhuì. Zhège chéngshì, yǒu sānqiān duō nián de lìshǐ, yīqiān duō wàn de rénkǒu, hái yǒu hěnduō hěnduō de wèntí. Běijīng zhǐyǒu xìnxīn shì bùgòu de, cóng zhèngfǔ dào lǎobǎixìng, rén rén dōu yīnggāi xíngdòng. Tiān’ānmén guǎngchǎng shàng shù qǐle dàojìshí pái, gè fāngmiàn de gōngzuò dōu yǒutiáobùwěn dì kāishǐle.

Àoyùnhuì shì shìjiè jí de bǐsài, láizì quán shìjiè de yùndòngyuán, jìzhě, zhèngfǔ guānyuán yǐjí yóukè dōu yào lái dào běijīng. Tāmen yào zài zhèlǐ bǐsài, gōngzuò, shēnghuó hé lǚyóu. Tāmen shuō bu tóng de yǔyán, chī bùtóng de shíwù, hái yǒu bùtóng de xísú hé chuántǒng. Zěnme ràng suǒyǒu rén dōu nénggòu kuàisù de shìyìng zhège huánjìng, shì běijīng ào zǔ wěi miànlín de yīgè tiǎozhàn.

Shǒuxiān shi chǎngguǎn jiànshè. Chúle gǎizào yuánlái jiù yǒu de chǎngguǎn, běijīng hái xūyào jiànshè shí jǐ zuò xīn chǎngguǎn. Quán shìjiè de shèjì shī dōu jiēshòule yāoqǐng, cānjiā zhè chǎng shèjì bǐsài. Zài jīngguò jīliè de jiàoliàng hòu, yī pī dúyīwú’èr de shèjì dédàole rènkě. Qízhōng, jiù yǒu súchēng “niǎocháo” de guójiā tǐyùchǎng hé wàixíng xiàng yīkuài “shuǐ lìfāng” de guójiā yóuyǒng zhōngxīn. Běijīng de qìhòu bǐjiào gàn, kōngqì zhí liàng bù hǎo. Yúshì, zhèngfǔ bǎ gōngchǎng guānbì huòzhě bānqiān dào jiāoqū; jiànzào gèng duō dì dìtiě yǐ jiějué jiāotōng wèntí; zhòngzhí shùmù, tígāo běijīng de kōngqì zhí liàng. Cánjí rén shèshī, gōnggòng wèishēng, yǐjí shípǐn ānquán děng qítā wèntí, yuánlái jīngcháng bèi hūshì, zhè yīcì jiù bìxū hěn rènzhēn dì chǔlǐ.

Wèile àoyùnhuì, rénmen dōu fùchūle hěnduō nǔlì. Běijīng de lǎobǎixìng, lǎolǎo xiǎo xiǎo, dōu jījí xuéxí wàiyǔ, xīwàng gěi wàiguó yóukè jièshào běijīng. Zhèxiē duì běijīng zuì shúxī de rén, dōu shì zuì hǎo de dǎoyóu. Àoyùnhuì de zhǔnbèi gōngzuò, wéi zhōngguó tígōngle hěnduō gōngzuò jīhuì, dàn yǒu dé bì yǒu shī, yóuyú àoyùn chǎngguǎn de jiànshè, yǒuxiē rén bùdé bù líkāi jūzhù hěnduō nián dì dìfāng, bān dào bié dì dìfāng jūzhù. Běijīng àoyùnhuì ràng zhōngguó rén rènshíle zhìyuàn zhě. Rénmen dōu juédé, chéngwéi àoyùnhuì de zhìyuàn zhě fēicháng yǒu yìyì, suǒyǐ dōu jījí bàomíng, xīwàng wèi àoyùnhuì chū zìjǐ de yī fèn lì.

Běijīng měitiān dū zài biànhuà, zhěnggè zhōngguó dū zài gǎnshòu àoyùnhuì láilín qián de jǐnzhāng hé xǐyuè. Zhídào àoyùnhuì kāishǐ dì nà yīkè, zhōngguó réncái túrán fāxiàn, zìjǐ zhǔnbèi dé duōme chōngfèn, duōme wánměi! Běijīng yī nián zhōng “lántiān rì” yǒu qī chéng, chéngshì zhěngjié gānjìng, jiāotōng jǐngrán yǒu xù; měilì xióngwěi de àoyùn chǎngguǎn, suíchù kějiàn de àoyùn biāozhì hé jíxiáng wù, zìxìn de gōngzuò rényuán hé zhìyuàn zhě……zhèxiē dōu gàosù rénmen: Běijīng zhǔnbèi hǎole.

Loading...

Huīhuáng shèngdà de àoyùnhuì kāimù shì, xīyǐnle quánqiú 40 yì shuāng yǎnjīng guānkàn, zhè nándào bùshì yīgè qíjī ma?

#24: Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (èr): Qídài huīhuáng

Đêm ngày 8/8/2008, thành Bắc Kinh đèn đuốc sáng trưng. Trong sân vận động quốc gia, 2008 diễn viên chỉnh tề gõ nhịp, hoà cùng 10 vạn khán giả cùng nhau đếm ngược thời gian. Lúc đếm tới “1”, pháo hoa bắn lên, tiếng vỗ tay như ấm, khai màn Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Thời khắc này vừa đúng lúc 8 giờ : 8 phút: 8 giây.

Biết bao lao động vất vả cuối cùng đã được thực hiện. Từ khi giành được quyền đăng cai thế vận hội, ủy ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh bắt đầu ráo riết chuẩn bị. Thành phố này, có hơn 3000 năm lịch sử, dân số hơn 10 triệu dân, và còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề khác. Bắc Kinh chỉ có lòng tin thôi là không đủ, từ chính phủ đến người dân, mọi người cũng nên hành động. Quảng trường Thiên An Môn dựng lên bia cột đếm ngược thời gian, công việc mọi mặt đều có đâu vào đó cả mà bắt đầu.

Thế vận hội là cuộc thi đấu khắp thế giới, vận động viên, ký giả, quan viên chính phủ và các du khách từ các nơi trên toàn thế giới đều đến Bắc Kinh. Họ đến đây để thi đấu, công tác, sinh hoạt và du lịch. Họ nói ngôn ngữ không giống nhau, ăn thực phẩm khác nhau, và còn có truyền thống, tập tục khác nhau. Làm sao khiến cho tất cả mọi người đều xó thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh môi trường, là sự thách thức mà ủy ban tổ chức thế vận hội gặp phải.

Loading...

Việc đầu tiên là xây dựng sân vận động, khách sạn. Ngoài việc cải tạo sân vận động và khách sạn vốn có, Bắc Kinh còn cần phải xây mới mười mấy toà nhà, sân vận động. Kiến trúc sử của cả thế giới đều nhận được lời mời, tham gia thi đấu thiết kế sân vận động. Sau quá trình cân tài đọ sức gay gắt, một thiết kế độc nhất vô nhị sẽ được chấp nhận. Trong đó, có sân vận động quốc gia “Điểu sao” (thường gọi là “tổ chim”) và trung tâm thể thao dưới nước quốc gia “thủy lập phương” (thường gọi là khối nước). Thời tiết Bắc Kinh khá khô, chất lượng không khí không tốt. Vì thế, chính phủ đã đóng cửa hoặc di dời nhà máy ra ngoại thành, xây dựng nhiều đường sắt để giải quyết vấn đề giao thông; Trồng nhiều cây xanh, nâng cao chất lượng không khí của Bắc Kinh. Xây dựng các vấn đề cho người khuyết tật, vệ sinh công cộng và an toàn thực phẩm,…Vốn thường bị xem thường, lần này cần phải thận trọng mà giải quyết.

Vì thế vận hội, mọi người đều dốc hết sức cố gắng. Người dân Bắc Kinh, từ già đến trẻ, đều tích cực học ngoại ngữ, mong muốn giới thiệu Bắc Kinh cho du khách nước ngoài. Việc này đối với người quen thuộc Bắc Kinh nhất, là người hướng dẫn viên tốt nhất. Công tác chuẩn bị cho thế vận hội, là cơ hội làm việc rất nhiều cho Trung Quốc, nhưng có cái được thì cũng có cái mất, vì việc xây dựng sân vận động, nhà khách cho thế vận hội, có người không thể không rời khỏi nơi mình trú ngụ, sinh ra nhiều năm, di dời đến nơi khác. Thế vận hội Bắc Kinh khiến cho người Trung Quốc cho là mình là người tình nguyện. Mọi người cũng cảm nhận được, trở thành người tình nguyện cho thế vận hội vô cùng ý nghĩa, vì thế đều tích cực ghi danh mong muốn mình góp một phần sức lực cho thế vận hội.

Bắc Kinh mỗi ngày một thay đổi, cả Trung Quốc đều đang cảm nhận thế vận hội cận kề phía trước mà nôn nóng vui mừng. Cho đến thời khắc bắt đầu thế vận hội, người Trung Quốc mới chợt nhận ra, mình chuẩn bị đầy đủ biết bao, trọn vẹn biết bao! Trong năm “lam thiên nhật” (nghĩa là ngày trời xanh) của Bắc Kinh có 7 phần, thành phố sạch sẽ gọn gàng, giao thông trật tự ngăn nắp; sân vận động, khách sạn thế vận hội hùng vĩ tươi đẹp, nơi đâu cũng thấy được linh vật và logo của thế vận hội, người tình nguyện và nhân viên công tác tự tin…. Điều đó nói với mọi người rằng: Trung Quốc đã sẵn sàng.

Màn khai mạc thế vận hội trọng đại huy hoàng, hấp dẫn 40 tỳ đôi mắt khắp thế giới đón xem, đây chẳng lẽ không phải là một kỳ tích sao?

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #024 - 同一个世界,同一个梦想(二):期待辉煌 (tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (èr): qídài huīhuáng) - cùng một thế giới, cùng một ước mơ (hai): mong đợi huy hoàng
Loading...