[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #020 – 数字“九”的魔力 (Shùzì “jiǔ” de mólì) – Ma lực của số 9

0
1853

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #020 – 数字“九”的魔力 (Shùzì “jiǔ” de mólì) – Ma lực của số 9

Loading...

数字“九”的魔力 (Shùzì “jiǔ” de mólì) – Ma lực của số 9

数字“九”的魔力

今天,2009年9月9日,对于中国人来说,是百年一遇的吉祥的日子,至少,是最适合结婚的日子。这个日期中有三个数字“九”(久),象征着爱情天长地久,因为它的谐音就像“爱你久久久”。

中国人对数字“九”的喜爱由来已久。“九”是最大的基数,而且又和“长久”的“久”谐音,所以,在中国的传统里面,只要遇到“九”,就是吉祥、平安和顺利。农历九月初九是重阳节,两个“九”重叠,意义非凡,所以这一天是中国人纪念祖宗和尊敬老人的节日。既然数字“九”的意义那么大,不管是农历还是阳历,一定会给人们带来好运。人们喜爱这个吉祥的日子,就选择在这个日子举办庆典、宴会,或者像开头说的,登记结婚——决定终身大事。

Loading...

“九”不仅仅是一个数字,它也代表了一种哲学思想。阴阳五行里面,“九”是最大的阳数,象征着天。而中国的传说里面,天有九层,“九层天”就是最高的地方。你也许听说过“九州”这个词,它就是古代中国的名字。以下是一些含有“九”的成语,通过这些成语,你可以体会“九”这个数字在汉语里面的意义。九霄云外,九九归一,九五之尊,九泉之下,九死一生,九牛一毛,一言九鼎,十拿九稳……

当然,现代中国人最崇拜的数字毫无疑问是“八”。不过在古代,人们对数字“九”的崇拜丝毫不亚于现代人对数字“八”的崇拜。

# 20: Shùzì “jiǔ” de mólì

Jīntiān,2009 nián 9 yuè 9 rì, duìyú zhōngguó rén lái shuō, shì bǎinián yī yù de jíxiáng de rìzi, zhìshǎo, shì zuì shìhé jiéhūn de rìzi. Zhège rìqí zhōng yǒusān gè shùzì “jiǔ”(jiǔ), xiàngzhēngzhe àiqíng tiānchángdìjiǔ, yīnwèi tā de xiéyīn jiù xiàng “ài nǐ jiǔjiǔjiǔ”.

Zhōngguó rén duì shùzì “jiǔ” de xǐ’ài yóulái yǐ jiǔ.“Jiǔ” shì zuìdà de jīshù, érqiě yòu hé “chángjiǔ” de “jiǔ” xiéyīn, suǒyǐ, zài zhōngguó de chuántǒng lǐmiàn, zhǐyào yù dào “jiǔ”, jiùshì jíxiáng, píng’ān hé shùnlì. Nónglì jiǔ yuèchū jiǔ shì chóngyáng jié, liǎng gè “jiǔ” chóngdié, yìyì fēifán, suǒyǐ zhè yītiān shì zhōngguó rén jìniàn zǔzōng hé zūnjìng lǎorén de jiérì. Jìrán shùzì “jiǔ” de yìyì nàme dà, bùguǎn shì nónglì háishì yánglì, yīdìng huì jǐ rénmen dài lái hǎo yùn. Rénmen xǐ’ài zhège jíxiáng de rìzi, jiù xuǎnzé zài zhège rìzi jǔbàn qìngdiǎn, yànhuì, huòzhě xiàng kāitóu shuō de, dēngjì jiéhūn——juédìng zhōngshēn dàshì.

Loading...

“Jiǔ” bùjǐn jǐn shì yīgè shùzì, tā yě dàibiǎole yī zhǒng zhéxué sīxiǎng. Yīnyáng wǔháng lǐmiàn,“jiǔ” shì zuìdà de yáng shù, xiàngzhēngzhe tiān. Ér zhōngguó de chuánshuō lǐmiàn, tiān yǒu jiǔ céng,“jiǔ céng tiān” jiùshì zuìgāo dì dìfāng. Nǐ yěxǔ tīng shuōguò “jiǔzhōu” zhège cí, tā jiùshì gǔdài zhōngguó de míngzì. Yǐxià shì yīxiē hányǒu “jiǔ” de chéngyǔ, tōngguò zhèxiē chéngyǔ, nǐ kěyǐ tǐhuì “jiǔ” zhège shùzì zài hànyǔ lǐmiàn de yìyì. Jiǔxiāoyúnwài, jiǔ jiǔ guī yī, jiǔwǔ zhī zūn, jiǔquán zhī xià, jiǔsǐyīshēng, jiǔniúyīmáo, yī yán jiǔdǐng, shínájiǔwěn……

dāngrán, xiàndài zhōngguó rén zuì chóngbài de shùzì háo wú yíwèn shì “bā”. Bùguò zài gǔdài, rénmen duì shùzì “jiǔ” de chóngbài sīháo bù yǎ yú xiàndài rén duì shùzì “bā” de chóngbài.

#20: Ma lực của số 9

Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2009, đối với người Trung Quốc mà nó, là ngày may mắn một trăm năm mới có một lần, ít nhất, là ngày thích hợp dành cho hôn lễ. Trong ngày này có ba con số 9 (cửu), tượng trưng cho tình cảm thiên trường địa cửu, vì hài âm của nó giống “yêu em mãi dài lâu”.

Người Trung Quốc yêu thích con số “9” đã có lịch sử rất lâu. Số “9” là con số cơ bản lớn nhất, vả lại còn có hài âm “cửu” như “trường cửu”, cho nên, về phương diện truyền thống Trung Quốc, chỉ cần gặp được con số “9”, thì đó là may mắn, bình an và thuận lợi. Ngày 9 tháng 9 âm lịch là lễ trùng dương, hai có số “9” lặp lại, mang ý lạ thường, cho nên ngày này là ngày lễ người Trung Quốc kỷ niệm người già tôn kính và tổ tông. Mặc dù con số 9 mang ý nghĩa lớn như vậy, bất kể là âm lịch hay dương lịch, đều mang đến cho người ta vận may. Mọi người thích ngày may mắn này, đã chọn ngày này để tổ chức khánh điển, yến tiệc, hoặc như ban đầu đã nói, đăng ký kết hôn – quyết định việc lớn cả đời.

Số “9” không chỉ là một con số, nó còn tiêu biểu cho một hình thức tư tưởng triết học. Trong âm dương ngũ hành, số “9” là con số dương lớn nhất, tượng trưng cho trời. Và trong truyền thống Trung Quốc, trời có chín tầng, “chín tầng trên trời” là nơi cao nhất. Bạn có lẽ đã nghe qua từ “Cửu Châu” này, nó là danh từ của Trung Quốc cổ xưa. Sau đây là một số thành ngữ có bao hàm số “9”, thông qua các thành ngữ này, bạn có thể hiểu được ý nghĩa của con số 9 trong chữ Hán. Cửu tiêu vân ngoại (lên chín tầng mây; xa lắc xa lơ), cửu cửu quy nhất (suy cho cùng; rốt cuộc), cửu ngũ chi tôn (ngôi vua), cửu tuyền chi hạ (dưới chín suối, dưới suối vàng), cửu tử nhất sinh (thập tử nhất sinh; vô cùng nguy hiểm), cửu ngưu nhất mao (hạt cát trong sa mạc; chẳng đáng kể), nhất ngôn cửu đỉnh (lời nói có sức mạng), thập nã cửu ổn (mười phần chắc chín; rất chắc chắn), …

Loading...

Đương nhiên, con số người Trung Quốc hiện đại rất tôn sùng ắt hẳn là con số “8”. Nhưng thời xưa, người ra tôn sùng con số “9” ắt không bằng tôn sùng con số “8” như người hiện đại.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #020 - 数字“九”的魔力 (shùzì “jiǔ” de mólì) - ma lực của số 9