[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #092 – 马云和他的阿里巴巴 – Jack Ma và công ty Alibaba của anh ta

0
1988

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #092 – 马云和他的阿里巴巴 – Jack Ma và công ty Alibaba của anh ta

Loading...

马云和他的阿里巴巴 – Jack Ma và công ty Alibaba của anh ta

马云和他的阿里巴巴

最近,我在微信上看到一位我在纽约的朋友写的状态:“我现在可以告诉外国朋友,我的家乡是阿里巴巴的总部了,而不是说她是一个上海附近的城市。我真为马云感到自豪。”

这位朋友是我的老乡,我们都是地道的杭州人。她的这句话,让生活在柏林的我也深有体会。阿里巴巴是中国最早的互联网商务平台。如今,它的年销售额已经超过了亚马逊和ebay的总和。这家位于杭州的公司让“人间天堂”换上了更绚丽的色彩。现在的杭州,不仅是一座风景秀丽的城市,更是一座充满科技和创新的城市。

Loading...

说到阿里巴巴,就不得不提到它的创始人——马云。马云曾经是一位英语老师。一次去美国的经历让他接触到了互联网。他相信互联网在中国有很大的潜力。于是,他走上了互联网创业之路。他分别创办了阿里巴巴网站(www.alibaba.com)和淘宝网(www.taobao.com)。

对很多老百姓来说,淘宝网直接地影响了他们的生活。在这里,每个人都可以买东西、卖东西。这个市场大得几乎可以买到任何商品。每当我发现一条漂亮的连衣裙时,第一反应就是去淘宝网买,价格可能还会便宜很多;为了给家里买一台新的豆浆机,我妈妈也学会了打开淘宝网,比较产品,然后在网上支付。第二天,我们就喝到用新豆浆机煮的豆浆了。淘宝网不仅提供了更便捷的购物体验,也让更多年轻人得到了机会。我周围有一些刚毕业的朋友,他们没有去找工作,而是选择在淘宝网上开店,自己做老板,没多久就做得很不错了。

马云有一句名言:今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,但是绝大部分人死在明天晚上,看不到后天的太阳。就是在这样“残酷”的今天,很多中国年轻人都以马云为榜样,勇敢地去创业。如今,你在杭州的街头、咖啡馆、或是出租车里,经常会听到人们聊到马云和他的阿里巴巴,他已经成为了中国当代的传奇人物。

# 92: Mǎyún hé tā de ālǐ bābā

Zuìjìn, wǒ zài wēixìn shàng kàn dào yī wèi wǒ zài niǔyuē de péngyǒu xiě de zhuàngtài:“Wǒ xiànzài kěyǐ gàosù wàiguó péngyǒu, wǒ de jiāxiāng shì ālǐ bābā de zǒngbùle, ér bùshì shuō tā shì yīgè shànghǎi fùjìn de chéngshì. Wǒ zhēn wéi mǎyún gǎndào zìháo.”

Loading...

Zhè wèi péngyǒu shì wǒ de lǎoxiāng, wǒmen dōu shì dìdào de hángzhōu rén. Tā de zhè jù huà, ràng shēnghuó zài bólín de wǒ yě shēn yǒu tǐhuì. Ālǐ bābā shì zhōngguó zuìzǎo de hùliánwǎng shāngwù píngtái. Rújīn, tā de nián xiāoshòu é yǐjīng chāoguòle yàmǎxùn hé ebay de zǒnghé. Zhè jiā wèiyú hángzhōu de gōngsī ràng “rénjiān tiāntáng” huàn shàngle gèng xuànlì de sècǎi. Xiànzài de hángzhōu, bùjǐn shì yīzuò fēngjǐng xiùlì de chéngshì, gèng shì yīzuò chōngmǎn kējì hé chuàngxīn de chéngshì.

Shuō dào ālǐ bābā, jiù bùdé bù tí dào tā de chuàngshǐ rén——mǎyún. Mǎyún céngjīng shì yī wèi yīngyǔ lǎoshī. Yīcì qù měiguó de jīnglì ràng tā jiēchù dàole hùliánwǎng. Tā xiāngxìn hùliánwǎng zài zhōngguó yǒu hěn dà de qiánlì. Yúshì, tā zǒu shàngle hùliánwǎng chuàngyè zhī lù. Tā fēnbié chuàngbànle ālǐ bābā wǎngzhàn (www.Alibaba.Com) hé táobǎo wǎng (www.Taobao.Com).

Duì hěnduō lǎobǎixìng lái shuō, táobǎo wǎng zhíjiē dì yǐngxiǎngle tāmen de shēnghuó. Zài zhèlǐ, měi gèrén dōu kěyǐ mǎi dōngxī, mài dōngxī. Zhège shìchǎng dà dé jīhū kěyǐ mǎi dào rènhé shāngpǐn. Měi dāng wǒ fāxiàn yītiáo piàoliang de liányīqún shí, dì yī fǎnyìng jiùshì qù táobǎo wǎng mǎi, jiàgé kěnéng hái huì piányí hěnduō; wèile gěi jiālǐ mǎi yī táixīn de dòujiāng jī, wǒ māmā yě xuéhuìle dǎkāi táobǎo wǎng, bǐjiào chǎnpǐn, ránhòu zài wǎngshàng zhīfù. Dì èr tiān, wǒmen jiù hē dào yòng xīn dòujiāng jī zhǔ de dòujiāngle. Táobǎo wǎng bùjǐn tígōngle gèng biànjié de gòuwù tǐyàn, yě ràng gèng duō niánqīng rén dédàole jīhuì. Wǒ zhōuwéi yǒu yīxiē gāng bìyè de péngyǒu, tāmen méiyǒu qù zhǎo gōngzuò, ér shì xuǎnzé zài táobǎo wǎng shàng kāidiàn, zìjǐ zuò lǎobǎn, méi duōjiǔ jiù zuò dé hěn bùcuòle.

Mǎyún yǒu yījù míngyán: Jīntiān hěn cánkù, míngtiān gèng cánkù, hòutiān hěn měihǎo, dànshì jué dà bùfèn rén sǐ zài míngtiān wǎnshàng, kàn bù dào hòutiān de tàiyáng. Jiùshì zài zhèyàng “cánkù” de jīntiān, hěnduō zhōngguó niánqīng rén dōu yǐ mǎyún wèi bǎngyàng, yǒnggǎn de qù chuàngyè. Rújīn, nǐ zài hángzhōu de jiētóu, kāfēi guǎn, huò shì chūzū chē lǐ, jīngcháng huì tīng dào rénmen liáo dào mǎyún hé tā de ālǐ bābā, tā yǐjīng chéngwéile zhōngguó dāngdài de chuánqí rénwù.

Jack Ma và công ty Alibaba

Gần đây, tôi thấy một người bạn ở New York chia sẻ trạng thái trên Wechat: “Bây giờ tôi có thể nói với bạn bè nước ngoài, quê hương của tôi là Trụ sở chính của Alibaba chứ không phải là là một thành phố gần Thượng Hải, Jack Ma khiến tôi thực sự cảm thấy tự hào”

Loading...

Người bạn này cùng quê với tôi, chũng tôi là những người Hàng châu. Câu nói này của cô ấy, khiến cho cuộc sống của tôi ở Berlin cũng có những lĩnh ngỗ xâu xắc…… Alibaba là công ty lấy Internet làm nền tảng buôn bán sớm nhất của Trung Quốc. Cho đến nay,doanh thu hang năm của nó đã vượt qua doanh thua của Ebay Và Amazon cộng lại rất nhiều. Công ty này ở Hàng Châu được mọi người gọi là “Thiên Đường Nhân Gian”. Hàng châu hiện nay,không chỉ là một thành phố mỹ lệ, còn là một thành phố của công nghệ và hiện đại.

Nói đến Alibaba thì không thể không nói đến người sáng lập ra nó Jack Ma. Jack Ma đã từng là một giáo viên tiếng anh. Trong một lần đi Mỹ và được truy cập Internet. Ông tin răng Internet ở Trung Quốc cũng rất có tiềm năng. Thế là, ông đi vào sự nghiệp kinh doanh trên Internet, ông thành lập ra Alibaba và Taobao.

Đối với rất nhiều người mà nói , Taobao ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Ở đây, mỗi người đều có thể mua và bán mọi thứ. đây là cái siêu thị rất lớn mà bạn có thể mua được bất cứ sản phẩm gì. Bất cứ lúc nào bạn phát hiện có một chiếc váy đẹp thì phản ứng đầu tiên của bạn là vào Taobao để mua. Giả cả cũng có thể rẻ hơn nhiều. vì muốn mua một cái máy làm sữa đậu nành mới mẹ tôi cũng học cách vào Taobao so sánh các sản phẩm rồi sau đó mới thanh toán trực tuyến. ngày hôm sau, chúng tôi đã có thể dung cái máy mới để làm sữa đậu lành rồi. Taobao không những thuận tiện cho mua sắm mà còn đem lại cho nhưng thanh niên trẻ những cơ hội. bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè vừa tốt nghiệp, họ không đi tìm việc mà lựa chọn mở những của hang trên Taobao,tự mình làm chủ, không lâu sau thì đã làm rất tốt.

Jack Ma có một câu nói rất nổi tiếng: hôm nay rất tàn khốc.ngày mai càng tàn khốc, ngày sau mới tốt đẹp,nhưng hầu hết mọi người chết trong buổi sáng của ngày mai không thể nhìn thấy mặt tròi của ngày sauChính nhờ một “ngày hôm này tàn khốc” như thế,.rất nhiều thành nên trung quốc lấy Jackma là một tấm gương,dám nghĩ dám làm, Cho đến ngày nay.ở trên các con đường của Hàng Châu,quan café,hoặc bến xe bus thường nghe mọi người nói chuyện và nhắc đến Jack Ma và công ty alibaba của ông ta. ông đã trở thành một biểu tượng của trung quốc đương đại.

(bản dịch của Đặng Ngọc Hùng)

Loading...

Jack Ma và công ty Alibaba

Gần đây, tôi thấy một người bạn ở New York chia sẻ trạng thái trên Wechat: “Bây giờ tôi có thể nói với bạn bè nước ngoài, quê hương của tôi là Trụ sở chính của Alibaba chứ không phải là là một thành phố gần Thượng Hải, Mã Vân khiến tôi thực sự cảm thấy tự hào”

Người bạn đó cùng quê với tôi, chúng tôi đều là người gốc Hàng Châu. Câu nói của cô khiến cho một người sống ở tận Berlin như tôi cũng có sự lĩnh hội sâu sắc. Alibaba là nền tảng kinh doanh Internet đầu tiên của Trung Quốc. Ngày nay, doanh thu tiêu thụ hàng năm của trang web này nhiều hơn tổng của Amazon và ebay cộng lại. Việc nó nằm ở Hàng Châu khiến cho “Thiên đường nhân gian” vốn đã tươi đẹp lại càng trở nên rực rỡ hơn. Hàng Châu bây giờ không chỉ là một thành phố với phong cảnh tươi đẹp mà càng là một thành phố với tràn đầy sự đổi mới và công nghệ.

Nói đến Alibaba, nhất định phải nhắc tới cha đẻ Mã Vân – người sáng lập ra Alibaba. Mã Vân từng là thầy giáo dạy tiếng Anh, một lần tới Mỹ, ông được tiếp xúc với Internet. Ông tin rằng ở Trung Quốc Internet có tiềm năng rất lớn, vì vậy, ông bắt tay vào con đường lập nghiệp trên Internet. Ông lần lượt thành lập ra Alibaba (www.alibaba.com) và Taobao (www.taobao.com).

Đối với nhiều người, Taobao trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ở đây, mọi người đều có thể mua đồ, bán đồ. Tại thị trường rộng lớn này, bạn hầu như có thể mua bất kỳ sản phẩm nào. Bất cứ khi nào tôi thấy một chiếc váy đẹp, phản ứng đầu tiên là lên Taobao để mua, giá cả cũng có thể rẻ hơn nhiều. Mẹ tôi vì muốn mua cho nhà cái máy làm sữa đậu nành, cũng đã học được cách mở Taobao, so sánh sản phẩm, và sau đó thanh toán trực tuyến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã có sữa đậu nành được đun sôi bằng máy làm sữa đậu nành để uống rồi. Taobao không chỉ cung cấp những trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn, mà còn tạo cơ hội cho rất nhiều người trẻ tuổi. Xung quanh tôi có những người bạn vừa tốt nghiệp đại học, họ chưa đi tìm việc làm mà chọn cách mở cửa hàng trên Taobao, họ tự làm chủ, không lâu sau công việc của họ cũng rất khá rồi.

Mã Vân có một câu nói: “Ngày hôm nay rất tàn khốc, ngày mai càng tàn khốc hơn, ngày kia sẽ vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ chết vào đêm của ngày mai và không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày sau đó”. Chính nhờ một “ngày hôm này tàn khốc” như thế, rất nhiều người trẻ đã học theo tấm gương của Mã Vân, dũng cảm gây dựng sự nghiệp của chính mình. Giờ đây, trên khắp đường phố, quán cà phê, hay trên taxi ở Hàng Châu, chúng ta thường nghe thấy mọi người nói chuyện về Mã Vân và Alibaba, ông đã trở thành nhân vật huyền thoại của Trung Quốc đương đại.

Loading...

(bản dịch của Thuỳ Dung)

Slow chinese: #092: 马云和他的阿里巴巴 - Jack Ma và công ty Alibaba của anh ta