Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung

0
1278

Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung

● Mười hai con giáp:shíèr dìzhī 十 二 地 支 (thập nhị địa chi):
– Tý zǐ子 =láoshǔ 老 鼠 (lão thử) = chuột.
– Sửu chǒu丑 =níu 牛 (ngưu) = trâu.
– Dần yín 寅 =láohǔ 老 虎 (lão hổ) = cọp.
– Mão mǎo 卯 =tùzi 兔子 (thố tử) = thỏ.

Loading...

– Thìn chén 辰 =lóng 龍 (long 龙)= rồng.
– Tỵ sì 巳 =shé 蛇 (xà) = rắn.
– Ngọ wǔ 午 =mǎ 馬 (mã 马) = ngựa.
– Mùi wèi 未 =yáng 羊 (dương) = dê.
– Thân shēn 申 =hóuzi 猴子 (hầu tử) = khỉ.
– Dậu yǒu 酉 =jī 雞 (kê 鸡) = gà.
– Tuất xū 戌 =gǒu 狗 (cẩu) = chó.
– Hợi hài 亥 =zhū 猪 (trư) = heo.

● Mười thiên can  tiāngān天 干:
Giáp jiǎ 甲;

Ất yǐ 乙;

Loading...

Bính bǐng 丙;

Đinh dīng 丁;

Mậu wù 戊;

Kỷ jǐ 己;

Canh gēng 庚;

Loading...

Tân 辛 xīn;

Nhâm rén 壬;

Quý guǐ 癸.

–èr líng líng wǔ nián shì yǐyòu nián

二OO五 年 是 乙 酉 年

(nhị linh linh ngũ niên thị ất dậu niên) = năm 2005 là năm Ất Dậu.

Loading...

你属什么?Nǐ shǔ shénme? Bạn cầm tinh con gì ?

我属狗。Wǒ shǔ gǒu. Tôi cầm tinh con chó .

属狗的人怎么样?Shǔ gǒu de rén zěnme yàng?

Người cầm tinh con chó tính cách như thế nào ? 

属狗的人很老实,很善良。Shǔ gǒu de rén hěn lǎoshí, hěn shàn liáng.

Loading...

Người cầm tinh con chó rất thật thà , hiền lành .

你是哪年出生的?Nǐ shì nǎ nián chū shēng de?

Bạn sinh năm nào ?

我是一九九一年出生的。Wǒ shì yī jiǔ  jiǔ yi nián chū shēng de.

Tôi sinh năm 1991 .

你今年多大了?Nǐ jīn nián duō dà le?Bạn năm nay bao nhiêu tuổi ?

Loading...

我今年二十四岁了。

 kinh-nghiem-hoc-tieng-hoa-nhanh-nhat-hieu-qua-nhat Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng TrungCách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung Cách nói mình tuổi con gì trong 12 con giáp trong tiếng Trung