Nghệ thuật thư pháp: Vẽ Đường Tăng bằng chữ Hán – 唐僧 (Tángsēng)

0
1982

Nghệ thuật thư pháp: Vẽ Đường Tăng bằng chữ Hán – 唐僧 (Tángsēng)

Loading...

Các bạn nhìn hình sẽ thấy một Đường Tăng tuyệt đẹp được tạo nên bằng chính những nét vẽ từ 2 chữ ĐƯỜNG TĂNG: 唐僧 (Tángsēng)

duong tang 2 Nghệ thuật thư pháp: Vẽ Đường Tăng bằng chữ Hán - 唐僧 (Tángsēng)

Giới thiệu về Đường Tăng:

Đường Tam Tạng hay Đường TăngHuyền Trang (chữ Hán: 玄奘; bính âm: Xuán Zàng; khoảng 602–664) là một Cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán. Nhà sư cũng là người sáng lập Pháp tướng tông(zh. fǎxiàngzōng 法相宗), một dạng của Duy thức tông (zh. 唯識宗, sa. yogācāra, vijñānavāda) tại Trung Quốc. Vì tinh thông Kinh điển Phật giáo nên nhà sư còn mang danh hiệu là Tam Tạng (pháp sư), là người tinh thông cả Tam tạng. (Xem thêm tại wikipedia.org)

 

Loading...