Quảng cáo cực hay: 近世进士尽是近视 (Jìnshì jìnshì jìnshì jìn shì) – Cận Thế Tiến Sĩ Tận Thị Cận Thị

0
404
Loading...

Quảng cáo cực hay: 近世进士尽是近视 (Jìnshì jìnshì jìnshì jìn shì) – Cận Thế Tiến Sĩ Tận Thị Cận Thị

admin

Nguồn gốc

Ở Đài Trung (臺中 hoặc 台中) (Đài Trung là một thành phố ở phía tây Trung bộ Đài Loan, dân số hơn 1 triệu người là thành phố lớn thứ ba của Đài Loan, sau Tân Bắc và Cao Hùng. Đài Trung có nghĩa là Miền trung Đài Loan.) có một cửa hàng bán kính treo một tấm biển quảng cáo có rất nhiều hình các tiến sĩ, bác học đeo kính đi kèm một dòng chữ rất thú vị: “近世进士尽是近视” (Jìnshì jìnshì jìnshì jìn shì) – Cận Thế Tiến Sĩ Tận Thị Cận Thị với ý nghĩa; Các tiến sỹ thời nay đều bị cận thị hết (cận thị thì phải dùng kính).


Phân tích

Loading...

Người chủ cửa hàng kính đã sử dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa rất độc đáo trong ngôn ngữ tiếng Trung. Nếu đọc cả câu thì sẽ là: Jìnshì jìnshì jìnshì jìn shì, giống như việc đọc lên Jìnshì x 4 lần. Người nghe sẽ không thể hiểu ý nghĩa gì cho đến khi nhìn vào mặt chữ. Chính điểm này sẽ làm cho câu quảng cáo trở nên thú vị và dễ nhớ.