[mp3, clip] 江南 – Jiāngnán – Giang Nam – 林俊杰(Línjùnjié) – JJ Lin – Lâm Tuấn Kiệt

0
1705

Lời tiếng Trung

Loading...

风到这里就是黏 黏住过客的思念

雨到了这里缠成线 缠着我们流连人世间

你在身边就是缘 缘分写在三生石上面

爱有万分之一甜 宁愿我就葬在这一天

圈圈圆圆圈圈 天天年年天天的我

Loading...

深深看你的脸 生气的温柔 埋怨的温柔的脸

不懂爱恨情仇煎熬的我们
都以为相爱就像风云的善变
相信爱一天 抵过永远
在这一刹那冻结了时间

不懂怎么表现温柔的我们
还以为殉情只是古老的传言
离愁能有多痛 痛有多浓
当梦被埋在江南烟雨中 心碎了才懂

相信爱一天 抵过永远
在这一刹那冻结了时间

不懂怎么表现温柔的我们
还以为殉情只是古老的传言
离愁能有多痛 痛有多浓
当梦被埋在江南烟雨中 心碎了才懂

Loading...

Lời Pinyin

Fēng dào zhèlǐ jiùshì nián nián zhù guòkè de sīniàn
Yǔ dàole zhèlǐ chán chéng xiàn chánzhe wǒmen liúlián rén shìjiān
Nǐ zài shēnbiān jiùshì yuán yuánfèn xiě zài sānshēngshí shàngmiàn
Ài yǒu wàn fēn zhī yī tián nìngyuàn wǒ jiù zàng zài zhè yītiān

Quān quān yuán yuánquān quān tiāntiān nián nián tiāntiān de wǒ
Shēn shēn kàn nǐ de liǎn shēngqì de wēnróu mányuàn de wēnróu de liǎn

Bù dǒng ài hèn qíng chóu jiān’áo de wǒmen
Dōu yǐwéi xiāng’ài jiù xiàng fēngyún de shàn biàn
Xiāngxìn ài yītiān dǐguò yǒngyuǎn
Zài zhè yīchànà dòngjiéle shíjiān

Bù dǒng zěnme biǎoxiàn wēnróu de wǒmen
Hái yǐwéi xùnqíng zhǐshì gǔlǎo de chuányán
Líchóu néng yǒu duō tòng tòng yǒu duō nóng
Dāng mèng bèi mái zài jiāngnán yānyǔ zhōngxīn suìle cái dǒng

Loading...

Xiāngxìn ài yītiān dǐguò yǒngyuǎn
Zài zhè yīchànà dòngjiéle shíjiān

Bù dǒng zěnme biǎoxiàn wēnróu de wǒmen
Hái yǐwéi xùnqíng zhǐshì gǔlǎo de chuányán
Líchóu néng yǒu duō tòng tòng yǒu duō nóng
Dāng mèng bèi mái zài jiāngnán yānyǔ zhōngxīn suìle cái dǒng

Lời dịch tiếng ANH

When it reaches here, the wind is sticky
Clinging to the nostalgia of passersby
When it reaches here, the rain winds to become thread
Winding around to connect us on this world

Loading...

You by my side is affinity
Affinity is written on a lucky stone
One 10,000th of love is sweet
I’d rather be buried right here…

Circles, circles, circles, daily, yearly, daily
I look at your face deeply
A face with the tenderness of anger, the tenderness of complaint

We don’t understand the torment of love and hate, favor and enmity
We had thought being in love was like gentle wind and rain
Believing that loving one day could hold up against eternity
Freezing this moment in time

We don’t understand how to show tenderness
We had thought that dying for love was an archaic rumor
How painful is it to part from worries? How thick are those pains
When dreams are buried in the smoky rain of the river south
Only the heartbroken will understand

Lời dịch tiếng VIỆT

Loading...

Khi dòng nước đến đây,
gió nồm đang thổi
Giữ lấy nỗi nhớ quê hương của lữ khách lãng du
Khi dòng nước đến đây,
mưa cuốn thành từng sợi nhỏ
Cuốn xung quanh
để kết nối đôi ta trong thế giới này.

Em ở bên cạnh anh là do duyên số
Duyên phận được viết nên trên đá Tam Sinh(*)
Một phần vạn của tình yêu
cũng nên nỗi ngọt ngào
Anh thà được chôn vùi trong đó

Quanh quanh vòng vòng quanh quanh, ngày ngày năm năm ngày ngày
Tôi nhìn sâu vào gương mặt em
Một gương mặt với cái dịu nhẹ của sự giận dữ, cái dịu nhẹ của than phiền

Ta nào có hiểu sự dằn vặt của yêu và hận, thiện ý và thù hằn
Ta những tưởng yêu là như gió và mưa nhẹ nhàng
Tin rằng yêu một ngày có thể chống đỡ trước vĩnh cửu
Giữ mãi khoảnh khắc này

Ta nào có hiểu làm thế nào để thể hiện sự dịu dàng
Ta những tưởng chết vì tình yêu chỉ là một lời đồn cổ xưa
Đau khổ thế nào khi cách lìa sự lo nghĩ? Những nỗi đau ấy nặng nề ra sao?
Khi giấc mộng bị chôn vùi trong sương khói Giang Nam
Chỉ những ai mang trái tim tan vỡ mới hiểu được

Quanh quanh vòng vòng quanh quanh, ngày ngày năm năm ngày ngày
Tôi nhìn sâu vào gương mặt em
Một gương mặt với cái dịu nhẹ của sự giận dữ, cái dịu nhẹ của than phiền

Loading...

Ta nào có hiểu sự dằn vặt của yêu và hận, thiện ý và thù hằn
Ta những tưởng yêu là như gió và mưa nhẹ nhàng
Tin rằng yêu một ngày có thể chống đỡ trước vĩnh cửu
Giữ mãi khoảnh khắc này

Ta nào có hiểu làm thế nào để thể hiện sự dịu dàng
Ta những tưởng chết vì tình yêu chỉ là một lời đồn cổ xưa
Đau khổ thế nào khi cách lìa sự lo nghĩ? Những nỗi đau ấy nặng nề ra sao?
Khi giấc mộng bị chôn vùi trong sương khói Giang Nam
Chỉ những ai mang trái tim tan vỡ mới hiểu được

Tin rằng yêu một ngày có thể chống đỡ trước vĩnh cửu
Giữ mãi khoảnh khắc này

Ta nào có hiểu làm thế nào để thể hiện sự dịu dàng
Ta những tưởng chết vì tình yêu chỉ là một lời đồn cổ xưa
Đau khổ thế nào khi cách lìa sự lo nghĩ? Những nỗi đau ấy nặng nề ra sao?
Khi giấc mộng bị chôn vùi trong sương khói Giang Nam
Chỉ những ai mang trái tim tan vỡ mới hiểu được