[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #001: 端午节 – Tết Đoan Ngọ

1
12468

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #001: 端午节 – Tết Đoan Ngọ

Slow chinese: #01: 端午节 – Tết Đoan Ngọ

端午节

中国农历的五月五日是一个重要的节日,叫做端午节。它是一个古老的传统节日,有两千多年的历史。

关于端午节的起源有很多说法,其中,最有影响力的一种说法是:端午节是纪念一位古代的爱国诗人,他叫屈原。因为他的国家灭亡了,他很难过,所以跳进河里自杀。老百姓为了防止河里的鱼虾破坏屈原的尸体,就做了糯米团扔进河里。他们划龙舟驱散河里的鱼。于是就产生了包粽子和赛龙舟这些习俗。但是也有人说,其实端午节在屈原以前就已经存在了。不管怎样,端午节的影响广泛。不只在中国,在日本、韩国和其他亚洲国家,人们也庆祝端午节。

下面我就说说包粽子和赛龙舟:

粽子是煮熟的用竹叶包裹的糯米团。粽子有很多种馅:猪肉馅、蜜枣馅、豆沙馅等等。在不同的地方,粽子的形状也不一样。中国北方的粽子是长条形的,而南方的粽子则是三角锥形的。人们可以在家里自己包粽子,也可以去商店购买粽子。最有名的粽子是嘉兴的“五芳斋”粽子,很多人喜欢买来当做礼品送给亲朋好友。赛龙舟是一项体育活动。龙舟,就是形状像龙的船。龙舟有20-30米长,每条船上约有30名水手。水手们的衣服都一样,动作也都一致。龙舟上还有人在打鼓。每年端午节,各地都举行赛龙舟。赛龙舟的时候,有很多龙舟队参加,很多观众在岸边加油喝彩,场面非常热闹。

在端午节,还有很多其他的习俗。比如,人们在门前挂一棵草或者一副神像;父母在孩子的手腕系上彩色的线,或者在他们的胸前挂上香囊。香囊就是包着草药的小布袋。这些都可以带来好运。

#1: Duānwǔ jié

Zhōngguó nónglì de wǔ yuè wǔ rì shì yīgè zhòngyào de jiérì, jiàozuò duānwǔ jié. Tā shì yīgè gǔlǎo de chuántǒng jiérì, yǒu liǎng qiān duō nián de lìshǐ.

Guānyú duānwǔ jié de qǐyuán yǒu hěnduō shuōfǎ, qízhōng, zuì yǒu yǐngxiǎng lì de yī zhǒng shuōfǎ shì: Duānwǔ jié shì jìniàn yī wèi gǔdài de àiguó shīrén, tā jiào Qūyuán. Yīnwèi tā de guójiā mièwángle, tā hěn nánguò, suǒyǐ tiào jìn hé lǐ zìshā. Lǎobǎixìng wèile fángzhǐ hé lǐ de yú xiā pòhuài Qūyuán de shītǐ, jiù zuòle nuòmǐ tuán rēng jìn hé lǐ. Tāmen huá lóngzhōu qūsàn hé lǐ de yú. Yúshì jiù chǎnshēngle bāo zòngzi hé sài lóngzhōu zhèxiē xísú. Dànshì yě yǒu rén shuō, qíshí duānwǔ jié zài Qūyuán yǐqián jiù yǐjīng cúnzàile. Bùguǎn zěnyàng, duānwǔ jié de yǐngxiǎng guǎngfàn. Bùzhǐ zài Zhōngguó, zài Rìběn, Hánguó hé qítā Yàzhōu guójiā, rénmen yě qìngzhù duānwǔ jié.

Xiàmiàn wǒ jiù shuō shuō bāo zòngzi hé sài lóngzhōu:

Zòngzi shì zhǔ shú de yòngzhú yè bāoguǒ de nuòmǐ tuán. Zòngzi yǒu hěnduō zhǒng xiàn: Zhūròu xiàn, mìzǎo xiàn, dòushā xiàn děng děng. Zài bùtóng de dìfāng, zòngzi de xíngzhuàng yě bù yīyàng. Zhōngguó běifāng de zòngzi shì cháng tiáo xíng de, ér nánfāng de zòngzi zé shì sānjiǎo zhuī xíng de. Rénmen kěyǐ zài jiālǐ zìjǐ bāo zòngzi, yě kěyǐ qù shāngdiàn gòumǎi zòngzi. Zuì yǒumíng de zòngzi shì Jiāxìng de “wǔ fāng zhāi” zòngzi, hěnduō rén xǐhuān mǎi lái dàngzuò lǐpǐn sòng gěi qīn péng hǎoyǒu. Sài lóngzhōu shì yī xiàng tǐyù huódòng. Lóngzhōu, jiùshì xíngzhuàng xiàng lóng de chuán. Lóngzhōu yǒu 20-30 mǐ zhǎng, měi tiáo chuánshàng yuē yǒu 30 míng shuǐshǒu. Shuǐshǒumen de yīfú dōu yīyàng, dòngzuò yě dū yīzhì. Lóngzhōu shàng hái yǒu rén zài dǎgǔ. Měinián duānwǔ jié, gèdì dōu jǔxíng sài lóngzhōu. Sài lóngzhōu de shíhòu, yǒu hěnduō lóngzhōu duì cānjiā, hěnduō guānzhòng zài àn biān jiāyóu hècǎi, chǎngmiàn fēicháng rènào.

Zài duānwǔ jié, hái yǒu hěnduō qítā de xísú. Bǐrú, rénmen zài mén qián guà yī kē cǎo huòzhě yī fù shénxiàng; fùmǔ zài háizi de shǒuwàn xì shàng cǎisè de xiàn, huòzhě zài tāmen de xiōng qián guà shàng xiāng náng. Xiāng náng jiùshì bāozhe cǎoyào de xiǎo bùdài. Zhèxiē dōu kěyǐ dài lái hǎo yùn.

kienthuctiengtrung_slowchinese_01_tet_doan_ngo học nghe tiếng trung quốc học nghe tiếng trung quốc học nghe tiếng trung quốc học nghe tiếng trung quốc học nghe tiếng trung quốc học nghe tiếng trung quốc học nghe tiếng trung quốc

#1: Tết Đoan Ngọ

Ngày 5 tháng 5 âm lịch theo lịch Trung Quốc là một ngày lễ quan trọng, gọi là Tết Đoan Ngọ. Đó là một ngày lễ truyền thống cũ, có lịch sử hơn hai ngàn năm.

Nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ có rất nhiều cách giải thích, trong đó, có một cách giải thích có tầm ảnh hưởng nhất là: Tết Đoan Ngọ là để tưởng niệm một nhà thơ yêu nước cổ đại tên là Khuất Nguyên. Vì đất nước diệt vong, ông rất buồn rầu , liền nhảy xuống sông tự vẫn. Người dân không muốn cá tôm dưới sông làm hại đến thi thể của Khuất Nguyên liền làm bánh gạo nếp ném xuống sông. Họ chèo thuyền rồng đuổi cá dưới sông. Từ đó có tập tục gói bánh chưng và đua thuyền rồng. Nhưng cũng có người nói rằng thực ra trước khi Khuất Nguyên qua đời thì đã có Tết Đoan Ngọ rồi. Bất luận thế nào, Tết Đoan Ngọ cũng có ảnh hưởng rất rộng rãi. Không chỉ ở Trung Quốc mà ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia châu Á khác, mọi người cũng đón mừng Tết Đoan Ngọ.

Dưới đây tôi xin nói về việc gói bánh chưng và đua thuyền rồng:

Bánh chưng chính là gạo nếp được gói trong lá trúc và luộc chín. Bánh có rất nhiều loại nhân: nhân thịt lợn, nhân mứt táo, nhân bột đậu vv…Ở những địa phương khác nhau, hình dạng bánh chưng cũng không giống nhau. Bánh chưng ở miền Bắc Trung Quốc có hình dạng dài, còn ở miền Nam lại là hình tam giác nhọn. Mọi người có thể tự gói bánh chưng tại nhà, cũng có thể mua bánh chưng tại các cửa hàng. Loại bánh chưng nổi tiếng nhất là bánh chưng “Ngũ Phương Trai” của Gia Hưng, rất nhiều người thích mua bánh này làm quà tặng bạn bè và người thân. Đua thuyền rồng là một hoạt động thể dục thể thao. Thuyền rồng chính là loại thuyền có hình dáng giống con rồng. Thuyền rồng dài 20-30m, có khoảng 30 thủy thủ. Quần áo của thủy thủ đều giống nhau, động tác cũng đồng đều. Trên thuyền còn có người đánh trống. Tết Đoan Ngọ mỗi năm, các nơi đều tổ chức đua thuyền rồng. Khi đó, có rất nhiều đội đua thuyền tham gia, cũng có rất nhiều khán giả reo hò cổ vũ hai bên bờ, không khí vô cùng sôi động.

Vào Tết Đoan Ngọ còn có rất nhiều tập tục khác. Ví dụ, mọi người thường treo trước cửa một ngọn cỏ hoặc một bức ảnh Phật, ba mẹ buộc một sợi dây màu vào cổ tay con, hoặc đeo túi thơm trước ngực chúng. Túi thơm chính là túi nhỏ đựng thảo dược. Những thứ này đều có thể đem đến may mắn.

(bản dịch của Ha Geum)

#1: Tết Đoan Ngọ

Ngày 5 tháng 5 âm lịch theo lịch Trung Quốc là một ngày lễ quan trọng, gọi là Tết Đoan Ngọ. Đó là ngày lễ cổ truyền với hơn hai ngàn năm lịch sử.

Về nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ có rất nhiều cách giải thích, trong đó, cách giải thích có tầm ảnh hưởng nhất cho rằng: Tết Đoan Ngọ là để tưởng niệm một nhà thơ yêu nước cổ đại tên là Khuất Nguyên. Vì nước nhà diệt vong, ông rất buồn rầu nên liền nhảy xuống sông tự vẫn. Người dân muốn bảo vệ thi thể Khuất Nguyên khỏi bị cá dưới sông hủy hoại liền làm bánh gạo nếp ném xuống sông. Họ chèo thuyền rồng đuổi cá dưới sông đi. Từ đó sinh ra tập tục gói bánh chưng và đua thuyền rồng. Nhưng cũng có người nói rằng thực ra Tết Đoan Ngọ đã có từ trước khi Khuất Nguyên qua đời rồi. Nhưng dù thế nào, Tết Đoan Ngọ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ ở Trung Quốc mà ở Nhật Bản, Hàn Quốc vàcác quốc gia châu Á khác, mọi người cũng đón mừng Tết Đoan Ngọ.

Dưới đây tôi xin nói về việc gói bánh chưng và đua thuyền rồng:

Bánh chưng chính là gạo nếp được gói trong lá tre và luộc chín. Bánh có rất nhiều loại nhân: nhân thịt lợn, nhân mứt táo, nhân đậu nghiền vv… Ở những vùng khác nhau, hình dạng bánh chưng cũng khác. Ở miền Bắc Trung Quốc bánh chưng có hình dài, còn ở miền Nam lại là hình tam giác. Mọi người có thể tự gói bánh chưng tại nhà, hoặc mua bánh chưng tại các cửa hàng. Loại bánh chưng nổi tiếng nhất là bánh chưng “Ngũ Phương Trai” của Gia Hưng, rất nhiều người thích mua bánh này làm quà tặng bạn bè và người thân. Đua thuyền rồng là một hoạt động thể dục thể thao. Thuyền rồng chính là loại thuyền có hình dáng giống con rồng. Thuyền rồng dài 20-30m, có khoảng 30 thủy thủ. Quần áo của thủy thủ đều giống nhau, động tác cũng đồng đều. Trên thuyền còn có người đánh trống. Tết Đoan Ngọ mỗi năm, các nơi đều tổ chức đua thuyền rồng. Khi đó, có rất nhiều đội đua thuyền tham gia, cũng có rất nhiều khán giả reo hò cổ vũ hai bên bờ, không khí vô cùng sôi động.

Vào Tết Đoan Ngọ còn có rất nhiều tập tục khác. Ví dụ, mọi người thường treo trước cửa một ngọn cỏ hoặc một bức ảnh Phật, ba mẹ buộc một sợi dây màu vào cổ tay con, hoặc đeo túi thơm trước ngực chúng. Túi thơm chính là túi nhỏ đựng thảo dược. Những thứ này đều có thể đem đến may mắn.

(bản dịch của Mamiko)

Trường hợp link nghe hỏng các bạn xem tại đây nhé: http://happydracula.com/slow-chinese-001-%E7%AB%AF%E5%8D%88%E8%8A%82-duanwu-jie-tet-doan-ngo-mp3-pinyin-online/

học nghe tiếng trung quốc